і. Їхні відмінності.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

 1.  Історія виникнення та техніко-економічні передумови появи комп'ютерних мереж.
 2.  Різновиди комп'ютерних мереж. Локальні та глобальні мережі. Їхні відмінності. Розподілені інформаційні системи. Регіональні та корпоративні мережі.
 3.  Класифікація комп'ютерних мереж. Стандартизація в комп'ютерних мережах.
 4.  Структура відкритої інформаційної мережі. Стандарт 7498 ISO.
 5.  Призначення протокольних рівнів стандарту 7498 ISO. 
 6.  Середовища передавання у комп'ютерних мережах.  
 7.  Ефірні середовища. Коаксіальні кабелі. Волоконно-оптичний кабель.
 8.  Скручена пара. Сертифікація кабелів.
 9.  Структурна схема ланки передавання. Кодування та модуляція. Характеристика завад у каналі зв'язку.
 10.  Форми передавання даних у KM. Синхронне та асинхронне передавання.
 11.  Методи цифрового кодування.
 12.  Протоколи фізичного рівня. Сервіс протоколів фізичного рівня. Моноканал та мережі з ретрансляцією.
 13.  Протоколи канального рівня. Призначення. Підрівні керування доступом до передавального середовища та керування логічним каналом.
 14.  Організація доступу до передавального середовища. Тактові системи. Методи опитування. Централізоване керування.
 15.  Методи конкурентного доступу. Метод доступу з контролем сигналу-носія та виявленням колізій.
 16.  Маркерні методи доступу. Процедура реконфігурації. Методи доступу в мережах з ретрансляцією.
 17.  Кільцеві ЛМ з уставленням регістру. Метод доступу з запитом пріоритету.
 18.  Головні функції протоколів мережевого та транспортного рівнів. Мережевий рівень. Данограмна стратегія та стратегія віртуальних каналів, їхнє порівняння.
 19.  Транспортний рівень. Його головні функції та класи сервісу.
 20.  Проблема маршрутизації. Класифікація методів маршрутизації. Прості та складні методи. Випадкова, лавинна, фіксована.
 21.  Адаптивні методи маршрутизації. Маршрутизація «за досвідом». Метод якнайшвидшого передавання. Локально-адаптивна маршрутизація. Розподілена маршрутизація. Централізована та гібридна маршрутизації.
 22.  Загальна характеристика та історія розвитку кабельних мереж. Прості кабельні мережі.
 23.  Комбіновані кабельні мережі. Структуровані кабельні вирішення. Головні підсистеми.
 24.  Типові структурні вирішення. Розподілена та централізована магістраль. Технологія DirectРС.
 25.  Поняття протокольного стека. Протокольний стек TCP/IP, його загальна характеристика. Структура мережі TCP/IP. Головні протоколи стеку TCP/IP.

Другие работы

важнейшее условие их правильного понимания и ...


Официальное толкование дается уполномоченными на то компетентными органами и должностными лицами. Нормативное толкование распространяется на бол...

Подробнее ...

Тема- Л.И. Брежнев как человек и государствен...


Брежнев как человек и государственный деятель. Брежнев Леонид Ильич 19061982 Брежнев Леонид Ильич советский государственный и партийный деятель....

Подробнее ...

ции составляют не только материал.


Закон синергии: в любой организации возможен как прирост энергии так и снижение. Действие закона синергии в организации ослабляет действие други...

Подробнее ...

Истина Каждый человекэто загадка и в основно...


Ведь основная цель современного естествознания познание мира формирование нашего личного мировоззрения. Основные особенности современного мира о...

Подробнее ...