~араш~араш о~и~асы повесі ~р б~лім бойынша ~пайлар саны ~р б~лім бойынша тапРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Астана қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебінде 2012-2013 жылдың

ІV тоқсанында қазақ тілі  мен әдебиеті  пәні бойынша

өткізілетін  №2 қорытынды бақылау жұмыстың саралауы

Тексерілетін сынып:   9

Тексерілетін тақырып:

1. М. Әуезов «Қараш-қараш оқиғасы» повесі

Әр бөлім бойынша ұпайлар саны  

Әр бөлім бойынша тапсырмаларды жасаушының аты-жөні

Оқу тілі: қазақша

Айтылым

  1.  Ұйымдастыру  

ЖАК жұмысын ұйымдастыру сауаттылығы

5

Ганиев Т. Ж.

2. Тілдік талдау   

Үзіндіге сай тілдің талдауы

7

  1.  Әдеби талдау

Бейнелі сөздер, кейіпкерлер, композицияға қатысты білімі

10

  1.  Шығармағы сыни көзқарасы

Үзінді мазмұнына өз көзқарасын дәлелді жеткізе білуі

5

  1.  Тарихи кезеңмен байланыстыруы

Үзіндіні, жалпы шығарманы оқиға болған тарихи кезеңмен байланыстыру сауаттылығы

3

Жалпы 30 ұпай

Тексерілетін сынып:   9

Тексерілетін тақырып:

1. М. Әуезов «Қараш-қараш оқиғасы» повесі

Әр бөлім бойынша ұпайлар саны

Әр бөлім бойынша тапсырмаларды жасаушының аты-жөні

Оқу тілі:

орысша

Айтылым

  1.  Ұйымдастыру  

ЖАК жұмысын ұйымдастыру сауаттылығы

3

Ганиев Т. Ж.

2. Тілдік талдау   

Үзіндіге сай тілдің талдауы

5

  1.  Әдеби талдау

Бейнелі сөздер, кейіпкерлер, композицияға қатысты білімі

6

  1.  Шығармағы сыни көзқарасы

Үзінді мазмұнына өз көзқарасын дәлелді жеткізе білуі

4

  1.  Тарихи кезеңмен байланыстыруы

Үзіндіні, жалпы шығарманы оқиға болған тарихи кезеңмен байланыстыру сауаттылығы

3

Жалпы   21 үпай

Другие работы

Задание 1. Найти решение дифференциального ур...


а символьное решение syms x y y=dsolve'D3y4D2y5Dy2y=12x16expx''D2y1=1''Dy1=3y''y1=5''x' y = expxx18exp1^215yexp18exp1expx8exp1^36yexp1^24exp1^2e...

Подробнее ...

пособие по подготовке оформлению и защите дип...


Оно содержит: правила составления плана дипломной работы, правила сбора первичных материалов, общие требования к выполнению и оформлению работы,...

Подробнее ...

. Атомнокристаллическое строение металлов.


Классификация сплавов по диаграмме железоцементит стали чугуны. По структуре стали делят на: 1 доэвтектоидные содержащие до 08 С; 2 звтектоидные...

Подробнее ...

ядерные реакторы Рождение звезд Эволюция зве...


По своей светимости звезды очень сильно различаются. Есть звезды белые и голубые сверхгиганты их правда сравнительно немного светимости которых ...

Подробнее ...