Екзаменаційні питання з дисципліни «Менеджмент»Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Екзаменаційні питання з дисципліни

«Менеджмент»

 1.  Поняття і сутність менеджменту. Організація як об’єкт управління.
 2.  Виникнення науки про менеджмент та напрями еволюції управлінської думки.
 3.  Принципи наукового управління за Ф. Тейлором.
 4.  Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту.
 5.  Особливості концепції цільового управління Пітера Друкера.
 6.  Соціальна філософія менеджменту Мері Фоллет.
 7.  А. Файоль. Принципи менеджменту.
 8.  Вклад вітчизняних вчених і практиків у розвиток науки управління.
 9.  Система менеджменту організацій. Перспективи менеджменту: можливе і ймовірне.
 10.  Організація як відкрита система. Принципи системного підходу до організації управління.
 11.  Організації та їх ознаки. Види організацій.
 12.  Зовнішнє та внутрішнє середовища організації.
 13.  Місія, цілі та культура організації. Життєвий цикл організації та його стадії.
 14.  Організаційна культура: формування, фактори формування, підтримка та зміни.
 15.  Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.
 16.  Управлінські рішення та вимоги до них. Класифікація управлінських рішень.
 17.  Етапи процесу прийняття раціональних рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень.
 18.  Адміністративна модель прийняття управлінських рішень.
 19.  Поняття про моделі і методи прийняття управлінських рішень.
 20.  Необхідність моделювання. Моделювання як складова наукового підходу до прийняття рішень.
 21.  Типи моделей: фізична, аналогова, математична.
 22.  Основні моделі застосування в менеджменті: теорія ігор, теорія черг, модель управління запасами, моделі лінійного програмування, імітаційні моделі, економічний аналіз.
 23.  Види планування та їх взаємозв’язок. Складові процесу стратегічного планування.
 24.  Методологія планування. Організаційні рівні планування.
 25.  Стратегічне планування, мета і принципи стратегічного планування. Види стратегій.
 26.  Стратегічне, оперативне, тактичне планування, основні завдання і прийоми.
 27.  Перешкоди на шляху планування. Плани, програми і прогнози в системі планування діяльності організації.
 28.  Стратегічне планування в менеджменті. Мета та загальна характеристика.
 29.  Процес формування стратегічного плану. Основні етапи.
 30.  Сутність і значення інформації. Носії інформації.
 31.  Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають.
 32.  Типи організаційних структур, їх особливості.
 33.  Принципи формування організаційних структур управління виробництвом.
 34.  Типи організаційних структур: лінійний, функціональний, комбінований.
 35.  Змістовні теорії мотивації.
 36.  Процесійні теорії мотивації.
 37.  Елтон Мейо і теорія людських відносин.
 38.  Мотиваційна теорія підтримки бажаної поведінки.
 39.  Поняття та процес контролю. Контроль як загальна функція менеджменту.
 40.  Види управлінського контролю.
 41.  Інструменти управлінського контролю.
 42.  Поняття контролінгу. Основні функції контролінгу. Елементи контролінгу їх взаємодія
 43.  Поняття балансу влади. Класифікація форм влади.
 44.  Основні підходи до вивчення сутності лідерства.
 45.  Модель “управлінської решітки” Блейка і Моутона.
 46.  Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера.
 47.  Ситуаційні стилі керівництва “Шлях – мета” Мітчела і Хауса.
 48.  Ситуаційна модель використання стилів керівництва Врума та Йєттона для прийняття рішень керівником.
 49.  Поняття керівництва і лідерства в менеджменті: подібність і відмінності.
 50.  Формальне і неформальне лідерство.
 51.  Поняття про стилі керівництва. Автократичні, ліберальні і демократичні керівники.
 52.  Вплив на діяльність організації стилю керівництва окремих керівників у масштабах всієї організації та окремих підрозділів.
 53.  Проблеми пошуку найефективнішого стилю.
 54.  Поняття кар’єри та сфери її реалізації.
 55.  Концепція зміни лідерства.
 56.  Конфлікти у сучасному менеджменті: моделі та концепції. Структурні методи вирішення конфліктів.
 57.  Поняття стресу. Причини стресу. Рекомендації керівника щодо підвищення продуктивності праці та зниження стресу.
 58.  Сучасні підходи до управління конфліктними ситуаціями.
 59.  Поява опору у вигляді страйку, саботажу та інших методів. Прояви невдоволення колективу. 
 60.  Управління опором. Практика передових компаній світу в управлінні конфліктами та опором.
 61.  Поняття і сутність методів управління організаціями.
 62.  Класифікація методів управління.
 63.  Тенденції розвитку економіки від управлінської до підприємницької.
 64.  Комунікаційний процес. Форми комунікацій в організаціях.
 65.  Система комунікацій як основний інструмент сучасного менеджера.
 66.  Основні види та форми спілкування менеджерів.
 67.  Неформальні комунікації в організації.
 68.  Значення новаторства, інноваційних процесів.
 69.  Управління в умовах різних культур.
 70.  Технократизм і формалізм організаційної управлінської структури.
 71.  Вплив бюрократії та корупції на ефективність управління.
 72.  Підходи до оцінки ефективності управління.
 73.  Напрямки підвищення ефективності управлінської праці.
 74.  Волюнтаризм та анархія в менеджменті.
 75.  Організаційні зміни
 76.  Види ефективності.
 77.  Вплив сучасних тенденцій на ефективність управління.

Другие работы

Тема- Правовой статус личности в РФ Начало фо...


ЗАДАНИЕ N 6 сообщить об ошибкеТема: Основы конституционного строя РФ Начало формы Конец формы Свойство государства самостоятельно и независимо от...

Подробнее ...

тема взаємодіючих і керованих частин що працю...


У теорії менеджменту існують наступні школи керування: Класична традиційна школа керування: Робітник представлений як знаряддя праці з метою мак...

Подробнее ...

лекція. оцінка ефективності технічних нововве...


оцінка ефективності технічних нововведень До груп технічних новин і нововведень стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ...

Подробнее ...

. Цена выкупа земельного участка.


Цена выкупа земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка. Рыночная стоимость земельного участка.

Подробнее ...