.Особливості використання займенників у діловому мовленні.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

1.Особливості використання займенників у діловому мовленні.

Переважна більшість документів пишеться від імені установи, підприємства, організації (тобто від першої особи множини). Проте займенник ми в цій ситуації, як правило, пропускається; ділові листи, наприклад, часто починаються дієсловом у першій особі множини (Просимо… Надсилаємо… Повідомляємо…).

Паралельно до щойно розглянутої є форма третьої особи однини (Дирекція просить …. Завод повідомляє…). Хоча реальний діяч тут  “я”, проте виклад, як правило, ведеться від третьої особи. Мовець майже (або й зовсім) усунений від участі у мовленні, ніяк себе не проявляє, що й надає викладові бажаного нейтрального або суворо-офіційного характеру.

Займенник Вам (у конструкціях типу Надсилаємо Вам для ознайомлення…) теж опускається, що й створює загальне враження строгої об’єктивності викладу, типової для ділового стилю.

Проте бувають ситуації, в яких наявність чи відсутність займенника Вам, Вас, Вами змінює спрямування й тональність висловлення. Так, звороти типу пропоную з’явитись, прошу уточнити, вимагаю притягти до… виражають більш категоричну й безапеляційну вимогу, ніж ці самі звороти з особовим займенником Вам, Вас, Вами; порівняйте: пропоную Вам притягти до… прошу Вас уточнити. Введення особового займенника пом’якшує категоричність вимоги.

Вживання займенника першої особи однини я також обминається; розпорядження й накази розпочинаються дієсловом у першій особі однини (Пропоную… Наказую…). Ця займенникова форма можлива лише в особистих паперах і в деяких видах документів (автобіографія, доручення).    

Як відомо, форма однини особового займенника я не вживається не лише в діловому стилі, а й у науковому і, частково, публіцистичному (лише в публіцистиці з виразним автобіографічним відтінком вона вживається широко). У цих стилях переважає т.зв. авторське ми, за яким автор начебто приховує свою особу, залучаючи читача у участі в міркуваннях.У діловому стилі авторське ми застосовується в тих випадках, коли є потреба пом’якшити категоричність тону (ми приходимо до таких висновків).

Займенник свій часто буває зайвим у діловому документі, він дублює вже наявне в тексті слово (свої  завдання трест   виконав, пан … не справився зі своїми службовими обов’язками та ін.).

Слово окремий іноді вживається замість неозначеного займенника деякий (окремі підприємства, окремі товариші). Не слід забувати, що основне значення слова окремий – це “незалежний”; бувають випадки, коли це значення виходить на перший план, тоді текст документу стає двозначним: пан … виконував окремі завдання (незалежні від завдань, що їх одержала група? деякі  завдання з тих, що їх одержала група?). Такої двозначності слід уникати.

2. Відредагувати текст :

дякую Вас –дякую Вам                скільки годин –котра година

пробачте мене – вибачте мені         кепкувати над ним –

телефонувати до нього –

3. Написати вмотивовану заяву на ім'я куратора з проханням відпустити з занять.

                                                                                                                  Куратору

                                                                                                                  136 групи

                                                                                                               т  Волчановському А.В.

                                                                                                                  Студентки

                                                                                                                  Відділення «Сестринська справа.Фармаця»

                                                                                                                  136 групи

                                                                                                                   Бондарук Тетяни Миколаївни

                                                                              Заява

Прошу Вас звільнити мене від занять 20.12.2013року,у звязку з сімейними обставинами.

19.12.2013                                                                                                               Підпис

Куратор:

Зав.відділення:

Директор:

Другие работы

ТЕМА 3.13 дополнение.


Уровни социальной адаптации: 1 общественный 2 групповой 3 индивидуальный. Признаки адаптации: формирование социальной структуры общества адекват...

Подробнее ...

и эукариот. Строение оперона Строение оперона...


Ген это ? совокупность сегментов ДНК обуславливающих образование либо молекулы РНК либо белкового продукта. И вовторых ген несёт информацию не т...

Подробнее ...

. Світогляд його структура.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 Питання екзаменаційного завдання. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 Питання екзаменаційного завдання. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 Пит...

Подробнее ...

9 ВИВЧЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ СХЕМИ ВИПРЯМЛЯЧА ...


Для випрямлення змінного струмущо змінюється за величиною та напрямомвикористовуються різноманітні пристрої.Однонапівперіодне випрямлення мал.То...

Подробнее ...