і. Дохід дивіденд число яке вказує на вигоду з інвестування тобто який дохід приносить одиниця інвесту.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Загальні поняття інвестування

 1.  Гроші – товар, який відіграє роль загального еквівалента. В грошах виражається цінність товарів та їхнє ціннісне співвідношення. Сучасні гроші – кредитні гроші, електронні знаки.
 2.  Інфляція - загальне підвищення загального рівня цін.
 3.  Реальні відсоткові ставки - відсоткові ставки, які враховують інфляцію.
 4.  Номінальні відсоткові ставки - відсоткові ставки, які не враховують інфляцію.
 5.  Дисконтування -  майбутні гроші перераховуються у теперішні гроші.
 6.  Дохід ( дивіденд) - число, яке вказує на вигоду з інвестування, тобто який дохід приносить одиниця інвестування за вкладений капітал.  На основі цього порівнюються інвестиції.
 7.  Цінний папір - обіговий документ, який уособлює майнове право.
 8.  Облігація - обіговий документ, що уособлює кредитні відносини. Той, хто купує облігацію – кредитує державу.
 9.  Класифікація:   -    видавець: держава підприємство
  1.  строк дії: короткострокові, макс. (казначейський білет)
   1.  довгострокові ( державні ЦП, акції, облігації)  
 10.   Казначейський білет – напр. 100 000 у.о.  з строком дії 3 місяці, з відсотковою ставкою 8% річних,  приносить 102 000 у. о.
 11.   Дисконтний казначейський білет – короткострокове державне зобов’язання з постійним відсотковим накопичуванням без банківського покриття. Напр.  для того, щоб отримати через 3 місяці 100 000 у. о.  потрібно тепер заплатити 90-95 тис. у.о.
 12.   Акція -  обіговий документ, який уособлює право власності. Прибуток від курсової різниці, який уособлює право власності. Чинники впливу на курс акцій:
  1.  матеріально-технічне забезпечення підприємства ( рухомість, нерухомість)  
  2.  актуальна політична та економічна ситуація
  3.  прогнозування ринку
  4.  оцінка керівників даного підприємства
  5.  «істерика» - людський фактор
 13.  Грошовий ринок – короткострокові інвестиції.
 14.  Ринок капіталу -  середньострокові інвестиції . Більше 1 року.
 15.  Служба державного контролю фінансових органів.
 16.   Облікова ставка – Національний банк України за такою ставкою відсотків кредитує комерційні банки.
 17.  Граничні відсоткові ставки – до сум різної величини належать різні відсоткові ставки.

Загальні страхові поняття

 1.  Види страхування – ризикове

    накопичувальне

    змішане

 1.  Договір страхування життя – це такі цивільно-правові відносини між страховиком та страхувальником, на основі яких страховик зобов’язує себе, у випадку конкретно визначеної майбутньої події (страхового випадку), виконати певну визначену послугу, а страхувальник – внести страхову премію.
 2.  Страхова пропозиція – основа договору страхування, заповняти потрібно правдиво, повністю, дбайливо та чітко.
 3.  Страховий поліс – документ, який виданий страховиком на основі угоди між страхувальником та страховиком.
 4.  Страхувальник – це фізична або юридична особа, яка є ініціатором укладення страхового договору згідно письмової заяви до страховика, у випадку укладення договору вносить страховий платіж, а у випадку, якщо він є фізичною особою – користується податковою пільгою .
 5.  Застрахована особа – особа, на користь якої укладається страховий договір стосовно настання з ним страхового випадку.
 6.  Вигодонабувач – та особа, якій страховик виплачує страхове відшкодування у разі настання страхового випадку. (завжди повинно бути заповнене, повнолітня).
 7.  Технічний початок – як правило, це перший день наступного, після оплати чеку, місяця.
 8.  Початок страхового захисту – 00.00 год. наступного, після оплати чеку, дня.
 9.  Вступний вік – як правило, вік застрахованої особи на момент оформлення договору. У більшості випадків поточний рік – рік народження.
 10.  Страховий внесок (страхова премія) – основою для встановлення страхового внеску є стать застрахованої особи, вік, обраний термін страхування, стан здоров’я , діяльність, величина страхової суми а також періодичність страхових внесків.
 11.  - у випадку несплати страхувальником страхового внеску ті, як правило, 90 днів, на протязі яких діє страховий захист і страхувальник має можливість внести страхову оплату без відсотків на основі попередньої письмової заяви.
 12.  Реактивація – після закінчення терміну страховик не несе страхової відповідальності, але страхувальник може ініціювати поновлення договору страхування протягом, як правило, 90 днів. Страховик може висунути додаткові умови.
 13.  Термін очікування – якщо договір укладається без медичного огляду, страховик протягом 180 днів, бере на себе страхову відповідальність виключно на ті страхові випадки, причиною яких є нещасний випадок або раптове зараження.
 14.  Страховий випадок – настання випадків, зазначених у договорі страхування.
 15.  Індексація – страховик дає можливість, кожного року з моменту укладення договору, клієнту наблизити суму договору до існуючого рівня інфляції, тобто збільшити його хоча б до рівня інфляції.
 16.  Залишкові права:  викуп: клієнт розриває договір, та вимагає повернення грошей, отримує викупну суму з відрахуванням нормативних витрат. Використана податкова пільга підлягає поверненню з штрафними відсотками;

     Переведення в режим оплачений(замороження):   припиняє сплату страхових внесків, не вимагає грошей, на викупну суму купує страхування з одноразовою оплатою, цю суму він отримає по закінченню терміну дії договору разом з відсотками;

     кредит викупної суми:  80-90 відсотків викупної суми видається в кредит. Потрібно повернути до закінчення податкового року.

 1.  Викупна сума – частина страхової суми, яка реально інвестована з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи.

Податкова пільга -  на основі діючих законів 15% страхової премії, яка була сплачена протягом одного року, тобто 140% мінімальної заробітної плати.

Другие работы

Chromtosis nd some drugs nd chemicls such s c...


One of the commonest cuses of cirrhosis is lcohol buse. Symptoms of dvnced cirrhosis include jundice broken blood vessels hrd liver swollen bdom...

Подробнее ...

Современные принципы


На ней располагается часть ствола головного мозга. Внутренняя поверхность fcies intern лобной чешуи вогнутая с характерными вдавливаниями от изв...

Подробнее ...

на тему- Полупроводниковые приборы Проверила-...


Полупроводниковые диоды Диод полупроводниковый прибор пропускающий электрический ток только одного направления и имеющий два вывода для включения...

Подробнее ...

Topic- Interntionl Reltions Exercise 1.


Give English equivlents for the following words nd word combintions. Trnslte the following word combintions into English. Use the following word...

Подробнее ...