і. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров~я і працездатності прБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-07

В С Т У П

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетентності для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

 •  готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;
 •  здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

 •  обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
 •  участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;
 •  розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

в організаційно-управлінській діяльності:

 •  впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;
 •  здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;
 •  здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
 •  управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
 •  впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

 •  розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

 •  розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

 •  надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;
 •  готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в організації.

Другие работы

Ощущение как психический процесс


Физиологическая основа ощущений. Условия возникновения ощущений. Классификация ощущений. Основные свойства ощущений.

Подробнее ...

.Бризантные взрывчатые вещества- виды мощност...


Действия нарядов полиции на месте происшествия. Наряды во время преследования должны действовать самоотверженно и инициативно соблюдая при этом м...

Подробнее ...

на стадии стадии на этапы.


Жизненный цикл проекта Любой проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит через определенные ряд последовательных ступеней...

Подробнее ...

9646901213 Раиса Алексеевна 89646906838- 8911...


упаковка Оля 5 т. Упаковка гардеробная лоджия Анна 13 т. 7 3 5 Упаковка посуточно Анна 15 будни 17 вых.2 9 9кирп Упаковкакроме ТВ.

Подробнее ...