Завдання на домашню контрольну роботу ДКР з дисципліни Дизайн друкованої продукції для груп 3 курсу КРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Завдання на домашню контрольну роботу (ДКР)

з дисципліни «Дизайн друкованої продукції»

для груп 3 курсу «КОІ»

(обирати за порядковим номером в журналі групи)

 1.  У CorelDraw створіть формальну композицію з семи елементів довільної форми, в якій роль головного композиційного елементу виконує найбільший елемент.
 2.  У CorelDraw складіть просту врівноважену асиметричну композицію.
 3.  У CorelDraw створіть логотип на основі шрифтових елементів, використовуючи комбінацію друкарських і рукописних символів або декількох гарнітур для надання шрифту характеру.
 4.  У CorelDraw побудуйте приклад фронтальної динамічної композиції.
 5.  У CorelDraw побудуйте композицію з домінантою простору над елементами.
 6.  У CorelDraw створіть графічну композицію, в якій використовується осьова симетрія.
 7.  У CorelDraw створіть структурну схему знаку-індексу  і розробіть три варіанти знаків-індексів зі скульптурною пластикою на її основі.
 8.  У CorelDraw побудуйте ракурси об'єкту за допомогою команди Extrude (Витискування).
 9.  У CorelDraw створіть формальну композицію з семи елементів довільної форми, в якій роль головного композиційного елементу виконує елемент з контрастним кольором.
 10.  У CorelDraw створіть приклад ритмічної композиції.
 11.  У CorelDraw створіть логотип на основі шрифтових елементів, використовуючи застосування кернінгу або накладання букв для надання шрифту характеру.
 12.  У CorelDraw побудуйте приклад об'ємної композиції.
 13.  У CorelDraw побудуйте композицію з домінантою елементів над простором.
 14.  У CorelDraw створіть графічну композицію, в якій використовується дзеркальна симетрія.
 15.  У CorelDraw на основі самостійного вибраного вами реального об'єкту створіть композицію образотворчого знаку, в якій виражений не сам об'єкт, а образ, який він викликає.
 16.  У CorelDraw створіть формальну композицію з семи елементів довільної форми, в якій роль головного композиційного елементу виконує найменший елемент.
 17.  У CorelDraw створіть логотип на основі шрифтових елементів, використовуючи також графічні елементи для надання шрифту характеру.
 18.  У CorelDraw побудуйте лінійну перспективу зображення за допомогою команди Add Perspective (Додати перспективу).
 19.  У CorelDraw створіть приклад нюансу в композиції.
 20.  У CorelDraw побудуйте приклад просторової композиції.
 21.  У CorelDraw на прикладі стилізації зображення якої-небудь тварини створіть виразний образ так, щоб вийшов фірмовий знак.
 22.  У CorelDraw створіть формальну композицію з семи елементів довільної форми, в якій роль головного композиційного елементу виконує зона простору.
 23.  У CorelDraw побудуйте лінійну перспективу зображення за допомогою команди Blend (Перетікання).
 24.  У CorelDraw створіть логотип на основі шрифтових елементів, використовуючи стилізацію букв для візуального ефекту, щоб надати шрифту характер.
 25.  У CorelDraw побудуйте композицію, в якій елементи та простір знаходяться в рівновазі.
 26.  У CorelDraw створіть графічну композицію, в якій використовується тип симетрії – перенесення.
 27.  У CorelDraw створіть структурну схему знаку-індексу  і розробіть три варіанти знаків-індексів з геометричною пластикою на її основі.
 28.  У CorelDraw створіть приклад контрастної статичної композиції.
 29.  У CorelDraw створіть логотип на основі шрифтових елементів, використовуючи застосування кернінгу або накладання букв для надання шрифту характеру.
 30.  У CorelDraw на прикладі стилізації зображення якої-небудь тварини створіть виразний образ так, щоб вийшов фірмовий знак.

Другие работы

тематической статистики изучающий рациональну...


Со случайными ошибками измеряется функция f q x зависящая от неизвестных параметров вектора q и от переменных x которые по выбору экспериментато...

Подробнее ...

тема Міоценовий відділ Q 010 Мякі Суглинки.


1 ? Стратиграфічний розріз свердловини літологічна характеристика Назва й індекс стратиграфічного підрозділу Інтервал залягання м Категорія бурим...

Подробнее ...

Описание технологического процесса изготовлен...


Описание технологического процесса изготовления печатной платы комбинированным позитивным методом Сутью технологического процесса изготовления пе...

Подробнее ...

тематичних наук Київ 1999 Дисертацією є рукоп...


Робота виконана в Київському університеті імені Тараса Шевченка Науковий керівник доктор фізикоматематичних наук професор Селєзов Ігор Тимофійови...

Подробнее ...