Програма дисципліни «КОМП~~~ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

Програма дисципліни «КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»

Визначення комп’ютерної мережі (КМ), основна термінологія КМ, Класифікація КМ. Комутація в мережах. Види комутації. Основні топології КМ. Сумісне використання ліній зв’язку. Адресація комп’ютерів. Багаторівневий підхід при реалізації передачі даних в мережах. Протокол, інтерфейс, стек протоколів. Модель ISO\OSI. Поняття «відкриті» системи. Лінії зв’язку: типи, характеристики, стандарти кабелів. Кабельні лінії зв’язку: коаксіальний кабель, вита пара, волоконно-оптичний кабель. Методи передачі дискретних даних на фізичному рівні: аналогова модуляція, цифрове кодування, логічне кодування. Передача даних на канальному рівні, знаходження та корекція помилок, компресія даних. Локальні обчислювальні мережі: мережі Ethernet. Локальні обчислювальні мережі: мережі Token Ring та FDDI. Технології Fast Ethernet та 100VG-AnyLAN. Технології Gigabit Ethernet. Мережеве обладнання локальних мереж. Побудова локальних мереж за стандартами фізичного та канального рівнів. Структурована кабельна система. Структуризація мереж за допомогою мостів та комутаторів.

Питання до заліку з дисципліни «Комп’ютерні мережі».

1. Що використовує метод доступу в мережах за стандартом 802.11, який нагадує метод доступу Ethernet?

2. Як називаються утрати сигналу в волоконно-оптичному кабелю?

3. В якому з перелічених стандартів замість CSMA/CD використовується пріоритетний доступ за запитом?

4. Для чого в мережі з мостами використовується алгоритм зв’язуючого дерева?

5. На якому рівні моделі OSI визначає маршрути передачі даних маршрутизатор?

6. Якщо міст виконує широкомовне посилання фрейму в усі порти, це називається:

7. Який з перелічених типів мережі охоплює найбільшу відстань?

8. Як називається модуль даних з інформацією, що відноситься до третього рівня моделі OSI?

9. В яких одиницях вимірюється енергетичний потенціал волоконно-оптичного кабелю?

10. Який додаток стеку TCP/IP дозволяє визначити кількість ретрансляцій між робочою станцією і мережевим сервером?

11. Який розмір має АТМ-комірка?

12 Що використовує технологія Bluetooth?

13. На якій частоті здійснюються комунікації відповідно до стандарту IEEE 802.11b?

14. Як називається широкомовна область довкола точки доступу?

15. Який протокол забезпечує генерацію повідомлень про помилки при передачі даних через маршрутизатори?

16. Що дозволяє логічно об’єднати два 1-гігабітних кабельних сегменти, після чого мережа розглядатиме їх як один 2-гігабітний канал?

17. Яке поле пакету IPv4 використовується для того, щоб пакет не зациклювався в мережі?

18. В яких технологіях можливо використовувати кабель категорії 5 (UTP cat5)?

19. Які переваги волоконно-оптичного кабелю враховуються при його використанні для вертикальної проводки?

20. На якому рівні еталонної моделі OSI працює протокол TCP?

21. Комп’ютерна мережа - це з’єднання автономних обчислювальних пристроїв

22. Який пристрій комп’ютера реаліє функції фізичного рівня моделі OSI?

23. Як називається одиниця передачі даних на фізичному рівні моделі OSI?

24. Яку задачу виконує фізичний рівень моделі OSI?

25. Який протокол є протоколом фізичного рівня моделі OSI

26. Який пристрій комп’ютера реалізує функції канального рівня моделі OSI?

27. Як називається одиниця передачі даних на канальному рівні?

28. Яку із задач виконує канальний рівень моделі OSI?

29. Який протокол є протоколом канального рівня моделі OSI?

30. Що називають вузлом комп’ютерної мережі?

31. Що з переліченого є вузлом комп’ютерної мережі?

32. Який пристрій реалізує функції мережевого рівня моделі OSI?

33. Як називається одиниця передачі даних на мережевому рівні моделі OSI?

34. Яку із задач виконує мережевий рівень моделі OSI?

35. Який протокол є протоколом мережевого рівня моделі OSI?

36. Який комп’ютер називається сервером в комп’ютерній мережі?

37. Яка з функцій є функцією сервера в комп’ютерній мережі?

38. Які задачі виконує транспортний рівень моделі OSI?

39. Який протокол є протоколом транспортного рівня моделі OSI?

40. Яка апаратура відноситься до класу мережеутворюючої апаратури?

41. Яку з перелічених функцій виконує мережеутворююча апаратура?

42. Яка з перелічених функцій є функцію сеансового рівня моделі OSI?

43. Яка з перелічених функцій є функцією представницького рівня моделі OSI?

44. Які з перелічених протоколів є протоколами додаткового рівня моделі OSI?

45. Оберіть правильно перелічені комп’ютерні мережи у порядку збільшення масштабу

46. Який з рівнів моделі OSI є мереженезалежним рівнем?

47. Який з рівнів моделі OSI є мережезалежним рівнем?

48. Скільки рівнів має стек протоколів TCP/IP?

49. Скільки рівнів має стек протоколів IPX/SPX?

50. Яка з перелічених є типовою топологією комп’ютерної мережі?

51. Яку задачу виконує активний концентратор?

52. Який мережевий пристрій використовує алгоритм зв’язуючого дерева?

53. Як називається широкомовне посилання кадру мостом у всі порти?

54. Для чого призначений алгоритм зв’язуючого дерева?

55. В якій технології використовується маршрутизація від джерела?

56. Для чого використовується період бездіяльності мережевого адаптера?

57. Що з переліченого протокол ARP дозволяє визначити вузлу, що передає?

58. Який метод IP-адресації не використовує класів адрес, та адреса в цьому форматі має косу риску в кінці

59. Як називається значення, що обчислюється маршрутизаторами, яке визначає деякі характеристики конкретного шляху передачі даних?

60 У якому режимі працює пристрій «міст»?

61. Яка швидкість передачі даних для Т-ліній відповідає лініям Т-5?

62. Які з перелічених протоколів орієнтовані на встановлення з’єднання?

63. Ви маєте мережу Ethernet стандарту 10 BaseT на основі неекранованої витої пари, проте один з кабелів працює неправильно. Що може бути причиною несправності?

64. На яких рівнях моделі OSI визначений стандарт 802.11?

65. При настройці портативного комп’ютера з системою Windows XP Professional необхідно віддалено звертатися до локальної мережі організації по комутованій лінії. В локальній мережі, до якої необхідно підключатися, є сервери Windows 2000. Який протокол віддаленого доступу необхідно використати?

66. На якому рівні (рівнях) моделі OSI реалізується адресація при багатоадресному мовленні?

67. Який протокол може безпосередньо пересилатися по мережі SONET?

68. Яка частота дискретизації аудіосигналу, серед запропонованих, дасть найкращу якість відтворення?

69. Що відбудеться, якщо в мережі, побудованій на концентраторах, є замкнені контури?

70. Що необхідно використовувати при проектуванні мережі?

Другие работы

Вариант 1 1 Аминокислоты поглощаются из тонко...


Тест Обмен веществ и энергии Вариант 2 1 При повышенном содержании сахара в крови он откладывается в виде: а глюкагона; б холестерина; в гликоген...

Подробнее ...

таки я хочу вместе с тобой поразмыслить и пон...


Поворот и переворот в античном мышлении наметился с появлением афинянина Сократа сына Софрониска. Когда мы говорим об этом времени мы говорим: э...

Подробнее ...

12 Принятие общегосударственной программы пе...


Строения помещения и сооружения принадлежащие физическим лицам на праве собственности в период владения этим имуществом подлежат ежегодному обло...

Подробнее ...

ХуанделаКрус до безсоромною похоті маркіза де...


Починаючи з Аристофана Сафо Катулла Овідія незрозумілого Сатирикону та Золотого віслюка трубадурів. Творчість Катулла в літературі Ці попередні ...

Подробнее ...