. обсяг вирва по відпускним цінам тис.Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

Задача №1

Інвестор розглядає можливість здійснення інвестицій. Він має мож-ть придбати під-ва в Укр. і Німеч. Кінцева вартість нім. Під-ва в двічі більша, галузь діял-ті маш/буд. На підстраві даних в табл. Обґрунтуйте найбільш доцільний об’єкт інвестування з позиції найвищої конкурентоспром-ті потенціалу.

Вих. дані

Показники

Нім

Укр

1. обсяг вир-ва по відпускним цінам, тис. дол.

2. Середній індекс нарощування вир-ва за 3 роки

3. середня с/в поточна, тис. дол.

4. виробнича потужність під-ва, тис. дол.

5. обсяг вир-ва в галузі, тис. дол.  

6. Серед індекс зміни обсягу ринку за 3 роки

7. Наявн-ть державної підтримки

8. Наявність ефективного стр-ня бізнесу

9. Плинність кадрів, %

10. Питома вага ФОП в с/в.

11. Середній рівень оплати праці, дол./місяць

12. Середня прод-сть праці 1 прац-ка на рік, тис. дол.

13. Струк-ра ринку сировини (вітчизняна/імпортна)

14. Питома вага працюючих, що мають вищю освіту, %

15. Питома вага працюючих, що мають сер тех-ну освіту, %

35000

1,02

33000

38000

28800

1,01

-

+

5

0,12

2200

219

¼

10

24

21000

1,09

15000

35000

104000

1,24

+

-

12

0,14

200

16,15

¾

30

45

Розв’язання

1) Визначимо коеф. використання потужностей:

Кнім = 35000/38000 = 0,92

Кукр = 21000/35000 = 0,6

2) Виз-мо динаміку зміни частки ринку:

Нім = 1,02/1,01 = 1,0099

Укр. = 1,09/1,24 = 0,88

3) Виз-мо прибуток під-ва:

Пнім = 35000-33000 = 2000 тис. дол.

Пукр = 21000-15000 = 6000 тис. дол.

4) Виз-мо прибут-ть праці (віддача по з/п):

ППнім = 2000/2200 = 0,91 тис. дол.

ППукр = 6000/200 = 30 тис. дол.

5) Виз-мо частку ринку:

Нім = 35000/28800 = 1,22

Укр. = 21000/104000  = 0,202

6) Виз-мо дохідність праці

Нім = 219/22000  = 0,0995

Укр. = 16,15/200 = 0,081

7) Чисельність:

Нім = ((0,12*33000)/2200)* 12 = 21,6 = 22 чол

Укр. = ((0,14*15000)/200)*12 = 126 чол,

Де 12 – кіл-ть місяців в рік

8) Дохідність праці:

Нім = 2000/(22*2200) = 0,04

Укр. = 6000/(126*200) = 0,24

Висновок: рівень кадрового потенціалу і за без-ть сировиною в Укр. значно вигідніші, тому доцільно з позиції конкурент-ті пот-лу обрати під-во, що діє в Укр.

Задача №2

Визн-ти під-во з більш високими показниками конкур-ої спроможності та пріоритетні напрямки розвитку під-в, з метою підвищення рівня конкур-ті на підставі даних (при аналізі слід викор-ти індикаторний метод):

Показник

Під-во

1

2

1. Дата створення під-ва

2. Чисел-ть на поч. року, чол.

3. Чисел-ть звільнених протягом року, чол.

4. Чис-ть прац-ів, що мають спец освіту в заг кіл-ті працюючих

5. Серед-ій вік працівників

6. Обсяг вир-ва, тис грн. по ціні 120 грн за тонну

7. С/в прод-ії, грн. /тонну

8. З/п 1 прац-ка, грн.

9. Коеф. викор-ня вир-ої потужності

10. Варт-ть наявних ОВФ, тис грн.

11. Поточна енергоозброєність, кВт/люд

12. Дохідність галузі

13. Коеф доходності

14. Коеф плинності кадрів

11.07.2001

854

26

0,64

44

560

94

730

0,67

14560

146

0,2

0,7

0,03

03.04.1978

649

31

0,62

46

610

92

708

0,64

21678

154

0,2

1,1

0,05

Розв’язання

1) Виз-мо індикатор викор-ня праці:

КРр1 = 854/17,05 = 50,09

КРр2 = 649/33,4

ВРм1 = 14560/854 = 17,05

ВРм2 = 21678/649

2) Виз-мо індикатор доходності (Валовий доход на 1 прац / дох-ть галузі):

Обсяг вир-ва1 = 560/120 = 4,67 тис. тонн

Обсяг вир-ва2 = 610/120 = 5,08 тис. тонн

С/в повна1 = 94*4,67 = 438,98 тис. грн.

С/в повна2 = 92*5,08 = 467,36 тис. грн.

ВДП1 = (560 - 438,98)/854 = 0,14 тис грн. /чол

ВДП2 = (610-467,36)/649 = 0,22тис. грн. /чол

Отже, Коеф доходності1 = 0,14/0,2 = 0,7

Коеф доходності2 = 0,22/0,2 = 1,1(ці коеф-ти є в табл.)

3)Визн-мо затрати е/е:

1 = 146*854 = 124684 кВт

2 = 156*610 = 99946 кВт

4) коеф енергоозб-ті:

1 = 124684/4670 = 26,7 кВт/1 прод-ії

2 = 99946/5080 = 19,67 кВт/1 прод-ії

5) Визн-мо коеф плинності кадрів(дано в табл.):

1 = 26/854 = 0,03

2 = 31/610 = 0,05

6) Визначимо прибутковість праці:

1 = (0,14*103/730)*12 = 2,3

2 = (0,22*103/708)*12 = 3,7

Відповідь: друге під-во краще

Задача №3

Обґрунтувати власне ставлення до ек-ої доцільності проведення ОТЗ щодо розвитку пот-лу під-ва, якщо згідно з різними джерелами інф-ії підвищення його дохіду становитиме від 10 тис до 2 тис. грн.

Вихідні дані

Джерела інф-ії

Сукупні витрати на збільшення

Очікуваний дохід

Вірогідність, %

1. Дослід-ня досвіду конк-ів

2. Проведення влас-ого дослідження

3. Оцінка екстраполяції ринку

4. Експертна оцінка

5.ЕК-ко-матема-не моделювання за 4 роки

17000

14000

15000

14500

13000

25000

10000

21000

1600

11000

0,9

0,9

0,97

0,7

0,85

Розв’язання

Прибуток = Очікуваний доход * Вірогідність – Витрати => max

1-ше джерело: 25000*0,9 – 17000 = 5,5 тис. грн. => max

2-ге: 10*0,9 – 14 = - 5 тис. грн.

3-те: 21*0,97 – 15 = 5,37 тис. грн.

4-те: 15*0,7 – 14,5  = - 4 тис. грн.

5-те 11*0,85 – 13 = - 3,65 тис. грн.

Задача №4

Визначте на скільки зросте борг підп-ва та скільки становитиме заг борг кредитору, якщо кредитор погодився відстрочити термін оплати осн. Боргу в 50 тис. грн. виставивши умову, що під-во протягом 3х років має сплатити йому не менше 10 тис. грн. на рік. Сума боргового індексу виходить зі ставки 20% на рік.

Розв’язання

1) Заг борг за 3 роки:

FV = PV(1+і)n

FV = 50000*(1+0,2)3 = 86400 грн

2) Виз-мо зростання боргу:

86,4 – 50 = 36,4 тис. грн.

3)Виз-мо виплату під-ом боргу при 10 тис. грн. на рік і ставці 20%:

10000*3*(1+0,2) = 36 тис. грн.

4) Заг. борг під-ва:

86,4 – 36 = 50,4 тис. грн.

Відповідь: заг борг зросте на 400 грн.(незначне зростання), отже приймаємо пропозицію кредитора.

Задача №5

Під-во має 2 варіанти інвес-ня. Наявні кошти – 200 тис. грн. У І-му варіанті під-во вкладає в основні кошти купуючи нове обладнання, що через 6 років (строк інв-ого проекту) може бути продане за 14 тис. грн. Чистий річний грош дохід оцінюється в 53 тис. грн. У ІІ-му варіанті під-во може інв-ти кошти (40 тис. грн.) у придбання оснащення, а сума, що залишилась – у робочий капітал (ТМЗ, збіл-ня рахунків дебіторів) завдяки цьому під-во одержуватиме 34тис. грн. річного чистого прибутку протягом 6 років. Необхідно врахувати, що по закінченню цього періоду робочий капітал вивільняється (продаються ТМЦ і закриваються дебіторські рахунки). Який варіант обирає під-во, якщо воно розраховує на 14% виплати на інв-ні кошти?

Розв’язання

І варіант:

Доход = 53*6 + 14 = 332 тис. грн.

Прибуток = 332 – 200 = 132 тис. грн.

Рентаб-ть: (132/(200-14))*100% = 73%

ІІ варіант:

Доход = 200 – 40 + 34*6 = 364 тис. грн.

Прибуток = 364 – 200 = 164 тис. грн.

Рентабельність = (164/(200-40))*100% = 102,5%

Прибуток, який має отримати під-во = 200*0,14*6 = 168 тис. грн.

Відповідь: жоден з варіантів, не дає можливість отримати необхідний прибуток.

Задача №6

Визначте ек-ну ефек-ть кап-их вкладень на будівництво нового промислового під-ва, якщо його проектна вартість – 65 млн. грн. Капітальні вкладення на ств-ня оборотних коштів 15 млн. грн. Вартість річного обсягу вир-ва 300 млн. грн. С/в вир-ва 275 тис грн. Розрахувати рентабельність. Вона має бути не меншою 0,25, при якому доцільне будів-во під-ва.

Розв’язання

1) Заг вкладення: 65 + 15 = 80 млн. грн.

2) Прибуток: 300 – 275 = 25 млн. грн.

3) Рентабельність: 25/80 = 0,3125 >0,25

Відповідь: будівництво доцільне

Задача №7

Фінансовий менеджер під-ва запропонував інв-ти ваші 70 тис грн. в його під-во пообіцявши повернути 90 тис. грн. через 2 роки. Маючи ін інв-ні можливості визначте % ставку прибутковості запропонованого варіанту, та обґрунтуйте доцільність такого інв-ня враховуючи, що інфляція в країні стан. 7%, середня ставка депозиту 15% на рік.

Розв’язання

1) FV = PV*(1+і)n

90 = 70*(1+і)2

(1+і)2 = 1,29

(1+і) = 1,136

і = 13,6%

2) 15 + 7 = 22%

Відповідь: недоцільно давати кредит, адже в цьму випадку ми недоотримаємо прибутку.

Задача №8

Визначте суму повернення довгострокового кредиту, якщо авансовані капітальні вкладення становлять 250 тис. грн., тривалість кредиту – 5 років. Частка кап-их вкладень за роками 0,2. Річна % ставка за кредит 15%. Кредити виплачуються:

А) по завершенню строку авансування (кін 5-го року)

Б) щорічно з врахуваннями % ставки за користування кредитом

Розв’язання

А) Щорічно маємо: 250*0,2 = 50 тис. грн.

FV = PV(1+і)n

FV = 50*(1+0,15)1 + 50*(1+0,15)2 + 50*1,153 + 50*1,154 + 50*1,155 = 387,69 тис. грн.

Всього боргу: 387,69 – 250 = 137,69 тис. грн.

Б) 1ий рік: = 50*(1+0,15)1 – 50 =7,5 тис. грн.

2ий: 50*(1+0,15)2 - 50 = 16,13 тис. грн.

3ій: 50*1,153- - 50 = 26,04 тис. грн.

4ий: 50*1,154 - 50 = 37,45 тис. грн.

5ий: 50*1,155 – 50 = 50,37 тис. грн.

Всього боргу: 137,69 тис. грн.

Задача №9

Розрахувати можливість подолання під-ом кризи, якщо його поточні боргові зобов’язання становлять 100 тис. грн. Для забезпечення конкурент-ті прод-ії воно додатково потребує 25 тис. грн. інвес-ій. В разі їх реконст-ії за 3 роки чи має сенс санації цього під-ва? Під-во отримує щорічно 40 тис грн. Строк реструктуризації 3 роки.

Розв’язання

1) заг борг: 100 + 25 = 125 тис. грн.

2) Визн-мо суму боргу за кожен рік:

125/3 = 41,67 тис. грн.

3) Е/е = 41,67 – 40 = 1,67

((40*3)/125)*100% = 96%

Відповідь: доцільно ліквідувати під-во

Задача №10

Нехай 2 проекти мають однаковий обсяг інв-ій: 1000 дол. І розраховані на 4 роки. Проект А генерує такі грош потоки:500, 400, 300, 100 дол. Проект Б: 100, 300, 400, 600 дол. Варт-ть капіталу оцін-ся на рівні 10%. Розрахуйте дисконтова ний строк окупності проекту і з’ясуйте який проект ефективніший.

Розв’язання

А: ГП = 500/(1+0,1)1 + 400/1,12 + 300/1,13 + 100/1,14 = 1078,83 дол.

Б: ГП = 100/1,11 +  300/1,12 + 400/1,13 + 600/1,14 = 1049,18

А: Період окуп-ті = 1078,83/1000 = 1,078 років

Б: ПО = 1049,18/1000 = 1,049 років – менший строк окупності

Другие работы

по темі ~~~ 6 Корупція її прояви та інші злоч...


2012 Тема № 6 : Корупція її прояви та інші злочини у сфері службової діяльності ПЛАН СЕМІНАРУ Поняття механізм причини та умови корупції в Украї...

Подробнее ...

Spek on the importnce of l Lwr


Discuss the kind of sitution on the given crd with your prtner. FIR Deprtment of ESP Interntionl lw winter session 5th semester 2013 14 Crd 2 1....

Подробнее ...

.Філософські школи стародавньої Індії Брахман...


Науковофілософське вчення про матерію рухпростір і час як форми її існування Поняття матерії це найширша абстракція категорія. Те що сприймають о...

Подробнее ...

.1 Физиологические особенности влияющие на ра...


Результаты исследований тренировочных и соревновательных упражнений и нагрузок заставили специалистов подойти к этой проблеме с учетом прежде вс...

Подробнее ...