.164. Салы~ты~ ~кімшіліктендіруді~ экономикалы~ м~ні ма~саттары міндеттері.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

1.164. Салықтық әкімшіліктендірудің экономикалық мәні, мақсаттары, міндеттері.

Салықтық әкімшіліктендіру-салық қызметі органының мемлекеттік бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептеліп, аударылуын салық міндеттерінің дұрыс орындалуын міндетті зейнетақы жарналарының және мемлекеттік, әлеуметтік аударымдардың дер кезінде және толық көлемде аударылуын қамтамасыз ету. Және ҚР заңнамалық актілерінде белгілеген салыққа қатысты жүргізетін іс әрекеттердің жиынтығы. Салықтық әкімшіліктендіру мәні шаруашылық жүргізуші субьектімен азаматтардың салық міндеттемесін толық көлемде және уақытылы орындауын қадағалаумен сипатталады. Салықтық әкімшіліктендірудің басты субьектісі мемлекет. Жүзеге асыратын жауапты өкілетті орган ретінде ҚР қаржы министрлігінін қарамағындағы салық қызметі огргандары танылады. Мемлекет атынан жауапты тұлға ретінде өкілетті орган (салық қызметі органы) салықтық әкімшіліктендіруді жүзеге асыруға жауапты орган. С ә мақсаты: мемлекеттік бюджет кірісін қамтамасыз ету; ҚР нормативті актілерінде салық міндеттемесіне қатысты көзделген іс әрекетті қамтамасыз ету. Міндеттері: салық түсімдерін жоспарлау және болжау;  талдауға алынатын нақты нақты кезеңдер аралығында салық түсімдері көлеміндегі ауытқу факторларының себептері мен салдарын анықтау; салықтан жалтару фактілерін болдырмау; салық салуға тиісті обьекеті салық есебін қамту; салық салу обьектісі бар тұлғаларды салық қызметі органдарына тіркеуге алу; фискалды жады бар бақылау касса машиналарын қолдану ережесінің сақталуын қадағалау; міндетті зейнет ақы жарналары мен мемлекеттік әлеуметтік аударымдардың дұрыс есептеліп аударылуын бақылау; ҚР үкіметі белгілеген тәртіпке сай ірі салық төлеушілерге мониторинг ұйымдастыру және жүргізу; салық тексеруін ұйымдастыру және жүргізу; салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында өзге өкілетті мемлекеттік огандарға бақылау уйымдастыру және т.б Удачи вам      !!!

2. Трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау.

Салық қызметі органдары мәмлелері бойынша трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды ҚР трансферттік баға белгілеу заңнамасында көзделген тәртіп негізінде жүзеге асырылады. Салық қызметі органдарының өкілеттілігі: салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толықтылығын қамтамасыз ету мақсатында трансферттік бағадағы салықтың ролін айқындау; Салық заңнамасына қатысты мәліметтерді баға белгілеу комиссиясына ұсыу; Трансфертік баға белгілеу кезінде мемлекет мүддесін қорғау; Баға белгілеу комиссия құрамында салық органдары өкілінің болуын қамтамасыз ету; Қажет болған жағдайда мәмлелер бойынша жұмыс тобына салық заңнамасына қатысты насихат жұмысын ұйымдатыру және т.б трансферттік баға белгілеу бойынша бақылау мынадай операцияларды жүзеге асыратын субьектіге қатысты жүзеге асырылады: Халық аралық іскерлік операциялар; ҚР аумағындажер қойнауын пайдалануға байланысты операциялар; Монополияға қарсы операцияларды қадағалайтын уәкілетті органның іс шаралары; Халықаралық іскерлік операциялар мен байланысты өзге де іс әрекеттер. Осыған байланысты уәкілетті мемлекеттік орган мыналарды жүзеге асыруға құқылы: мәмлілер мониторингі; салық тексерулері; трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша түсіндіру, насихат жұмысын жүзеге асыру; мемлекеттік органдардың мамандарын трансферттік баға белгілеу процесіне қатыстыру және т.б. Трансферттік баға белгілеуді бақылау барысында салық органдары мына мәселелерге байланысты салық тексеруді уйымдастырады: мәміле бағасының нарықтық бағадан ауытқуы; трансферттік бағаларды қолдану фактісі; нарықтық бағалар бойынша салық және кеден заңнамаларының орындалу барысы; кеден трансфеттері мен кеден бағыттары бойынша есептеу механизімінің орындалу дәржесі; тауар айырбастау, бартерлік операциялар бойынша мәліметтер; салық жеңілдігі бойынша мәліметтер; мәміле жасалған жылдың алдындағы соңғы екі салық кезеңіндегі салық деклорациясы бойынша мәліметтер; жеңілдік пен салық салынатынмекемелер тіркелген операциялар бойынша мәліметтер.

Нарықтық бағаны айқындау әдістері: салыстырмалы бақыланбайтын баға әдісі – салыстырымды экономикалық шарттарда тауарларға белгіленген мәмленің бағасын ұқсас тауарлар бойнша нарықтық бағамен салыстыру арқылы қолданылады; Шығындарды қосу әдісі – пайдаланылған кезде тауарладың нарықтық бағасы жұмсалған шығындар мен үстеме бағаның сомасы ретінде айқындалады; Кейіннен өткізу баға әдісі – бұл тауарлардың нарықтық бағасын сатып алушы кейіннен өткізу немесе қайта сату кезінде осындай тауарлады өткізген және сатып алушы қайта сатып алу кезінде шеккен шығындар мен расталған сатып алған бағаның сондай ақ оның үстеме бағасының арасындағы айырмашылық ретінде айқындалады; Пайданы бөлу әдісі – мәмілеге қатысушылардың арасында бөлінуге тиіс мәміледен түсетін пайданы айқындайды; Таза пайда әдісі – тәуелсіз тараптар салыстырымды экономикалық шарттарда осы мәміледен ала алатын таза пайданы айқындауға негізделеді. Мына мәмлелер бойынша трансферттік бағалар қолданылуы мүмкін: бір бірі мен тәуелді тараптар арасында; тауар айырбастау операциялары бойынша мәміле бойнша міндеттемені орындау кезінде, біртектес қарсы талаптарды зачетқа жатқызуды жүзеге асыру барысында; тіркелген тұлға мен мәміле жасаған кезде немесе шетел мемлекттеірінде банк шоттары бір тұлғалармен қаржылық операцияларды жүзеге асырған кезде; салық бойынша жеңілдігі бар заңды тұлға мен мәміле жасасқан кезде ол үшін қойылған салық мөлшерлемесі заңда белгіленген мөлшерлемеден өзгеше болса; кейінгі салық кезеңінің екі жылында салықтық декларациясының мәліметі бойынша зияны бар заңды тұлғамен мәміле жасасқан кезде; Егерде тауардың нарық құнына кем дегенде  10% оң немесе теріс ауытқулары анықталған кезде. С наступающим!!!  

3.158.174. Салық төлеушінің дербес шотын ашу және жүргізу.

Дербес шот мына кезеңдер алалығында жүзеге асырылады: дербес шотты ашу; салық міндеттемелерінің орындалу барысы туралы ақша сомаларын көрсету; дербес шотты жабу. Дербес шот салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органында ашалады. Салық төлеушінің дербес шоты салық төлеушінің сәйкестендіру номері бойынша ашылады және салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойнша жүргізіледі. Дербес шот салық төлеушіге бересі немесе артық төлеу сомасын қамтитын есеп қисаптар сальдосы көрсетіле отырып, ағымдағы жылдың басында және салық міндеттемесі, міндетті зейнет ақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша міндеттер туындаған күнде ашылады. Салық төлеушінің бересісі немесе артық төлеу болмаған жағдайда есеп қисаптар сальдосы нолге тең деп есептелінеді. Салық төлеушінің дербес шотындағы салық, бюджетке төленетін басқа да төлем, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша есеп қисаптар сальдосы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен есептелінеді. Егер салық және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер, міндетті зейнет ақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша ағымдағы жылдың алдындағы жылы дербес шот жүргізілген болса, онда ағымдағы жылдың дербес шотына ағымдағы жылдың алдындағы жылдың дербес шотынан есеп қисаптар сальдосы көшіріледі. Салық төлеушінің дербес шотында көрсету күнін, іс әрекеттің мазмұнын, оның негізінде мұндай көрініс жүргізілген құжаттыңалық төлеушінің дербес шотында көрсету күнін, іс әрекеттің мазмұнын, оның негізінде мұндай көрініс жүргізілген құжаттың атауын көрсете отырып, есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомалар көрсетіледі. Салық төлеушінің ербес шоты ұлттық валютада жүргізіледі. Жер қойнауын пайдаланушыларға арналған келісім шарттардың ережелеріне сәйкес салық төлеуші салық есептілігін және салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді шетел валютасымен төлеуді ұсынған жағдайда дербес шоттағы есеп мына тәртіппен жүргізіледі: салық есептілігін ұсынған күні белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолдана отырып, есептелген, кемітілген сома; бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған төлем құжаттарының негізінде төленген сома ұлттық валютадва жүргізіледі. Салық ораны салық төлеушінің дербес шотындағы есептелген немесе кемітілген соманы салық есептілігі немесе салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ұсынған күні белгіленген валюта айырбастадың нарықтық бағамының өзгеруінен дербес шотта туындаған айырмаға түзетулер жүргізіледі. Түзету айырмасы төлем жасалған күн белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолдана отырып айқындалады. С наступающим вас

4.42. Салықтық бақылаудың сыныпталуы

Салықтық бақылауҚР салық заңнамасы орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген ҚР ның өзге де заңнамасы нормаларының орындалуын салық қызметі органдары жүзеге асыратын бақылау. Салықтық әкімшіліктендірудің нысандары ме түрлерінің ерекшелік белгілері бойнша жіктелуі салықтық бақылауды құрйды.

Салықтық әкімшіліктендірудің нысандары: салық төлеушіні салық органдарына тіркеу; Салық нысандарын өабылдау; Камералдыұ бақылау; Салық міндеттемесінің, міндетті зейнет ақы жарналарының есептеу, ұстау, аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттердің орынадалуын есепке алу; Салықтық зерттеу; Ірі салық төлеушілерге мониторинг жасау; салықтық тексерулер; Бақылау касса машиналарын қолдану тәртібінің сақталуын бақылау; Акцизделетін тауарларға бақылау; Трансферттік баға белгілеу кезінде бақылау; Мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану, өткізу тәртібінің сақталуына бақылау; ҚР салық заңнамасының орындауға бағытталған функцияларды жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау жасау. Салықтық бақылау түрлері: құжатты, рейдтік, хронометраждық. Құжатты: кешенді, тақырыптық, қарсы, қосымша. Жекелеген ерекшелік белгілері бойынша салықтық бақылау мына түрлерге бөлінеді: жүргізілу мерзіміне байланысты: қысқа 7 орта 60 узак 180 жұмыс күні; жүзеге асыру кезеңдеріне байланысты: алдын ала, ағымдығы, кейінгі; қайтарылатын субьектіге байланысты: шаруашылық жүргізуші субьекті, азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарға; жүзеге асырылу жоспарына байланысты: жоспарлы, жоспардан тыс; салықтық бақылауға қамтылатын обьектіге байланысты: жаппай, ішінара; тексеруге қатысатын субьектіге байланысты дербес, кешенді, мамандар қатысуымен; тексерілетін тұлғаның меншік нысанына байланысты: мемлекеттік, жеке, аралас; қолданылатын әдістеріне қарай: сандық, заттық, ішінара; салық тексеру нәтижесіне байланысты: жоспарлы, қосымша. Удачи

5. Мемлект меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану, және өткізу тәртібінің сақталуын бақылау.

Салық органы мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткәзу тәртібінің сақталуын, ол сатылған жағдайда ақшаның бюджетке толық және уақытылы түсуін, сондай ақ мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті уәкілетті орган белгілеген мерзімде тәртіппен беру тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады. мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткәзу тәртібін ҚР үкіметі айқындайды. Мүлікке билік ету құқығын шектеушот шешімі негізінде шығарылады, шешім екі данада жасалады, оның бір данасы салық төлеушіге, екінші данасына оны алғандағын растау туралы салық төлеушінің қолы қойылыды және тиісті салық органдарында тігіледі.  Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімдерін мүліктерді тізімге алу бір номермен жүргізіледі, бір мезгілде күшіне енеді, және бір мезгілде өз күшін жояды. Мемлекет меншігіне алынған немесе оның шектеу құқығы бойнша тізімдеу енгізілген мүлігіне салық төлеуші жауапты. Ережеде көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайларда мүлікке қатысты аукцион өткізу шығындары толығымен салық төлеушіге жүктеледі. Белгіленген мерзімде салақ берешегі өтелмесе және екі аукцион өткізілгенге дейін тізімдегі мүліктер өтпесе, онда салық органдары салық төлеушінің банк шотындағы ақша қаражатын есепке ала отырып, жаңа мүлік тізімін жасайды. Жаңа мүлік тізімдемесі жасалғаннан кейін бір күн кешіктірмей оған дейін қолданыста болған мүлік тізімдемесі өз күшін жояды. Бірақ мүлікке билік ету құқығын шектеу туралы шешім өз күшін сақтайды. Я вас люлю

6.161.176.191 Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін қамтамасыз ету тәсілдері.

Салық төлеушінің салық міндеттемесін қамтамасыз ету тәсілдері: төленбеген салықтар және басқа да міндетті төлемдерді және олар бойынша айыппұл мен өсімпұл сомасын есепке жазу; Салық төлеушінің банк шотындағы шығыс операцияларын уақытша тоқтату; Салық төлеушінің иелігіндегі мүлікке билік ету құқығын шектеу; Салықты мәжбүрлеп өндіру шараларын жүзеге асыру бұл өз алдына мынандай әдістер арқылы қамтамасыз етіліді: Банк шотындағы ақша есебінен; дт шоттарынан; билік ету құқығын шектеген мүліктерді өткізу есебінен; жариаланған акцияларды мәжбүрлеп есептен шығару. Банк шотындағы шығыс операцияларын тоқтату мына жағдайларда қолданылады: Салық міндетемесін уақытылы қамтамасыз етпесе он жұмыс күні ішінде; Салық берешегін өтемесе бес жұмыс күні ішінде; ҚҚС бойынша тексеру есебіне тұру туралы өтініш табыс етілмесе отыз жұмыс күні ішінде; салық салу обьектісі мен оған қатысқан обьектіде салық органдарының лауазымды тұлғасын кіргізбесе бес жұмыс күні ішінде; тексеру актісі негізінде тіркелген жерінде салық төлеушінің болмауы және жаңа орны туралы салық органдарына хабарламаса бес жұмыс күні ішінде; камералдық бақылау нәтижесі бойынша оң немесе теріс шешім шығарылмаған жағдайда бес жұмыс күні ішінде . Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтату туралы инкассалық үкім жоғарыда аталған жағдайлар жойылған сәттен бастап бір жұмыс күнінен ешіктірмей өз күшін жояды. Мүлікке билік ету құқығын шектеушот шешімі негізінде шығарылады, шешім екі данада жасалады, оның бір данасы салық төлеушіге, екінші данасына оны алғандағын растау туралы салық төлеушінің қолы қойылыды және тиісті салық органдарында тігіледі.  Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешімдерін мүліктерді тізімге алу бір номермен жүргізіледі, бір мезгілде күшіне енеді, және бір мезгілде өз күшін жояды. Мемлекет меншігіне алынған немесе оның шектеу құқығы бойнша тізімдеу енгізілген мүлігіне салық төлеуші жауапты. Ережеде көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайларда мүлікке қатысты аукцион өткізу шығындары толығымен салық төлеушіге жүктеледі. Белгіленген мерзімде салақ берешегі өтелмесе және екі аукцион өткізілгенге дейін тізімдегі мүліктер өтпесе, онда салық органдары салық төлеушінің банк шотындағы ақша қаражатын есепке ала отырып, жаңа мүлік тізімін жасайды. Осыдан бір күн кешіктірмей оған дейін қолданыста болған мүлік тізімдемесі өз күшін жояды. Бірақ мүлікке билік ету құқығын шектеу туралы шешім өз күшін сақтайды. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемелерін мәжбүрлеп өндірукелесі әдістер арқылы және салық төлеушіге хабарлама жіберу жолымен жүзеге асырылады: банк шоттарындағы ақша қаражаттар есебінен; салық төлеушінің мүлік өткізу есебінен; салық төлеушінің дт шоттраының есебінен; салық төлеуші акцияларын мәжбүрлеп өндіру акциялары есебінен. Салық төлеушінің банк шотындағы және кассадағы ақша қаражатары жеткіліксіз болған жағдайда салық берешегін өтеу салық төлеушінің жылжитын және жылжымайтын мүліктері есебінен жүзеге асырылады. Салық төлеуші берешегі дт есебінен өндірілетін жағдайда салық төлеушінің дебиторларына дт берешек сомасы көрсетіле отырып, он жұмыс күні ішінде кешіктірмей хабарлама жібереді. Алынған хабарлама негізінде дт салық қызметі органдары мен бірлесе отырып, дт берешек сомасын растайтын, өзара салыстырып, тексріс актілерін жасайды. Осы акт негізінде дт ң банк шоттарындағы қаражаттары немесе мүліктері есебінен дт берешек өтеледі. Жарғылық капиталына мемлекет қатнасатын салық төлеушінің салық берешегін өтеу акцияларды мәжбүрлеп шығару есебінен өндірілуі мүмкін. Акцияларды мәжбүрлеп шығару сот шешімі шығарылғанға дейін жүзеге асады. Не пуха!!!

7. Салық төлеушіні салық органдарында тіркеу. Уәкілетті орган салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасын қалыптастыру жолымен салық төлеушілерді есепке алуды жүргізеді.

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасы – салық төлеушілерді есепке алуды жүзеге асыруға арналған ақпараттық жүйе.

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасын қалыптастыру:

 1.  жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, заңды тұлғаның құрылымдық бөлңмшесін салық органдарында салық төлеуші ретінде тіркеу;
 2.  салық төлеушіні: дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат ретінде,; ҚҚС бойынша; электрондық салық төлеуші ретінде; қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырушы салық төлеуші ретінде; салық салу объектісін және салық салуға байланысты объектіні орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне алу болып табылады.

Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшілерін салық төлеуші ретінде тіркеу:

 1.  аталған тұлғалар туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына (МДБ) енгізуді;
 2.  салық төлеушілердің МДБ-дағы тіркеу деректерін өзгертуді және толықтыруды;
 3.  салық төлеушілердің МДБ-нан салық төлеуші туралы мәліметтерді алып тастауды қамтиды.

МДБ жүргізу мынадай кезеңдерден тұрады:

 1.  салық төлеушілер туралы мәліметтерді базаға енгізу;
 2.  деректер базасына жүйелі түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 3.  салық төлеушілерді тіркеу есебіне шығару.

Деректер базасында іс-әрекеттер (есепке алу, оларға өзгерістер енгізу, есептен шығару) мына мәліметтер негізінде құжатпен расталған жағдайда жүзеге асырылады:

 1.  салық төлеушілердің өзі ұсынған мәліметтері.
 2.  өзге уәкілетті мемлекеттік органдармен ақпаратпен алмасу негізінде алынған мәәліметтер.
 3.  Салық органында тіркелген (тігілген) өткен салық кезеңінің мәліметтері.

МДБ-сын жүргізу барысында мынадай ұғымдар кеңінен қолданылады:

 1.  Жеке тұлғаның тұрғылықты жері – ҚР-ң заңнамасына сәйкес азаматтардың тіркелген орны.
 2.  Дара кәсіпкер, жеке адвокаттар мен нотариустардың тұрғылықты жері – дара кәсіпкерді, жеке адвокаттар мен нотариустарды мемлекеттік тіркеу барысында мәлімденген орны немесе қызметтің басым бөлігін жүргізетін орны.
 3.  Резидент заңды тұлға, оның құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарының орналасқан жері – тіркеу куәлігінде көрсетілген орын.
 4.  Резидент еместің мекемесі, филиалы, орналасқан жері – ҚР-ң уәкілетті мемлекеттік органында тіркеуге тұру барысында мәлімденген орын.

8.177. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарының қызметіне бақылау жасау. 1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салық қызметі органдары, осы Кодекстің 89-тарауында белгіленген тәртіппен мүлікке, көлік құралдарына салынатын салықтардың және жер салығының, сондай-ақ бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі  осы баптың мақсаты үшін – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметін бақылауды жүзеге асырады.

  Салық қызметі органдарының уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша тексеруді тағайындау туралы шешімі уәкілетті органдардың  бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады, шешім мынадай деректемелерді:

1) шешімнің салық қызметі органдарында тіркелген күні мен нөмірін;

2) тексерілетін уәкілетті мемлекеттік органның толық атауын және сәйкестендіру нөмірін;

3) тексеру тағайындау негіздемесін;

4) тексеруді жүзеге асыратын салық қызметі органдарының  лауазымды адамдарының, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес бақылау жүргізуге тартылған басқа да мемлекеттік органдар мамандарының лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (олар болған жағдайда);

5) тексеру жүргізу мерзімін;

6) тексерілетін кезеңді;

7) басқа міндетті төлемнің түрін;

8) шешімді алғаны және онымен танысқаны туралы уәкілетті  мемлекеттік органның  белгісін қамтиды.

Аталған шешім тексеру басталғанға дейін тексеру тағайындау туралы актілерді статистикалық есепке алу және бақылау органында мемлекеттік тіркелуге тиіс.

2. Тексеру тағайындау туралы шешімде көрсетілген салық қызметі органдарының лауазымды адамдары, осы Кодекске сәйкес тексеру жүргізуге тартылған өзге де тұлғалар және уәкілетті мемлекеттік органдар тексеруге қатысушылар болып табылады.

Уәкілетті мемлекеттік органдар  бақылауды жүзеге асырған кезде салық қызметі органдарына  бақылау жасау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді алуына, салық қызметі органдарының лауазымды адамдарының  салық салу объектілерін зерттеп-тексеруге кіруіне жәрдем жасайды.

Бұл ретте  уәкілетті мемлекеттік органдардың тексеруі  басқа  міндетті төлемнің  бір түрі сияқты  бірнеше түрі бойынша  бір мезгілде  жүргізілуі мүмкін.

3. Тексеру жүргізу мерзімі уәкілетті мемлекеттік органға тексеру тағайындау туралы шешім тапсырылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс. Тексеруді тағайындаған салық қызметі органы көрсетілген мерзімді елу жұмыс күніне дейін ұзартуы мүмкін.

4. Тексеру жүргізу мерзімінің барысы уәкілетті мемлекеттік органға салық қызметі органының құжаттарды беру туралы талаптарын тапсыру күні мен уәкілетті мемлекеттік органның тексеру жүргізу кезінде сұрау салынған құжаттарды табыс ету күні арасындағы, сондай-ақ салық қызметі органының басқа аумақтық салық органдарына, мемлекеттік органдарға, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға және Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге де ұйымдарға сұрау салуы жіберілген күн мен аталған сұрау салу бойынша мәліметтер мен құжаттарды алған күн арасындағы уақыт кезеңіне тоқтатыла тұрады

5. Тексеру мерзімін тоқтата тұрған (қайта бастаған)  кезде салық қызметі органдары тексеру мерзімін тоқтата тұру (қайта бастау) туралы уәкілетті мемлекеттік органды  тоқтата тұру (қайта бастау) күндерін және тоқтата тұру (қайта бастау) қажеттігінің негіздемесін көрсете отырып жазбаша түрде хабардар етеді.

6. Тексеру аяқталған кезде салық қызметі органының лауазымды адамы:

1) тексеру жүзеге асырылған жерді, бақылау актісі жасалған күнді;

2) салық қызметі органының атауын;

3) тексеруді жүргізген салық қызметі органының лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерін, аттарын, әкелерінің аттарын (олар болған жағдайда);  

4) уәкілетті мемлекеттік органның толық атауын және сәйкестендіру нөмірін;

5) уәкілетті мемлекеттік орган басшысының және лауазымды адамдарының тектерін, аттарын, әкелерінің аттарын (олар болған жағдайда);

6) олардың келісімімен және қатысуымен тексеру жүргізілген уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерін, аттарын, әкелерінің аттарын (олар болған жағдайда);

7) алдыңғы тексеру және бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылған шаралар туралы мәліметтерді;

8) жүргізілген тексеру нәтижелерін көрсете отырып бақылау актісін жасайды.

  7. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған кезде  салық қызметі органдары  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын  бұзушылықтарды жою туралы  талап  қояды.

Салық қызметі органының  уәкілетті  мемлекеттік органға оның  бақылау актісінде көрсетілген  бұзушылықтарды жою қажеттігі туралы  қағаз жеткізгіште  жіберген  хабарламасы  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықты жою туралы талап (бұдан әрі – талап) болып танылады. Талап нысанын уәкілетті орган белгілейді.

      Талапта:

      уәкілетті органның толық атауы;

      сәйкестендіру нөмірі;

      талапты жіберу үшін негіз;

      талап жіберілген күн;

     уәкілетті орган  бюджетке өндіріп алуға жататын сома көрсетіледі.

     Талап  тексеру жүргізілетін  уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысына (бірінші басшының орнындағы адамға) бақылау актісін табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оның жеке қолын қойғызып не талаптың жіберілгенін және оны алғанын растайтын өзге тәсілмен жіберілуге тиіс.

  Талапты  уәкілетті мемлекеттік орган  оны табыс еткен (алған) күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.

 1.  Бақылаудың нәтижесі бойынша  анықталған салық берешегі сомаларын өндіріп алуды басқа  міндетті төлемдердің бюджетке есептелуінің, толық өндіріліп алуының және дер кезінде аударылуының дұрыстығы үшін жауапты  уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.
 2.  Уәкілетті мемлекеттік органдар  басқа  міндетті төлемдердің бюджетке есептелуінің, толық өндіріліп алуының және дер кезінде аударылуының дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

9.178. Салық берешегін банк шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу. Салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде салық берешегi сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегiнiң сомасын осы Кодекстің 614-бабы 1-тармағында көрсетілген салық төлеушiнің (салық агентінің) банк шоттарынан мәжбүрлеу тәртiбiмен өндіріп алады.

Осы тармақтың ережелерi Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі, сақтандыру қызметі, зейнетақымен қамсыздандыру, секьюритилендіру және инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актілеріне сәйкес өндiрiп алуға жол берiлмейтiн банк шоттарына қолданылмайды.

 1.  Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттарынан салық берешегі сомасын өндіріп алу, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым берген қарыздар бойынша қамту болып табылатын ақша сомасын қоспағанда, көрсетiлген қарыздың өтелмеген негiзгi борышы мөлшерiндегi салық органының инкассалық өкімі негізінде жүргізіледі.

Салық органы инкассалық өкімді оны жасау күніне салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотындағы салық берешегі туралы деректер негізінде жасайды.

 1.  Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық төлеушінің (салық агентінің) бір банктік шотынан салық берешегін өндіріп алу туралы салық органының инкассалық өкімін орындаған кезде, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық органына салық төлеушінің (салық агентінің) аталған банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ашқан басқа банк шоттарына салық органы шығарған инкассалық өкімдерді, егер салық органы мұндай инкассалық өкімдерді сол сомаға, берешектің сол түрі бойынша, сол күнмен шығарған болса, салық органына орындаусыз қайтарады.
 2.  Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық төлеушінің (салық агентінің) бірнеше банктік шотынан инкассалық өкімде көрсетілген жалпы сомаға ақшаны есептен шығару жолымен салық берешегін өндіріп алу туралы салық органының инкассалық өкімін толық орындаған кезде, салық органына салық төлеушінің (салық агентінің) аталған банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ашқан басқа банк шоттарына салық органы шығарған инкассалық өкімдерді, егер салық органы мұндай инкассалық өкімдерді сол сомаға, сол күнге, берешектің сол түрі бойынша шығарған болса, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық органына орындаусыз қайтарады.
 3.  Инкассалық өкім Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген нысан бойынша шығарылады және онда салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегi сомаларын өндiрiп алуы жүргiзiлетiн сол банк шотын көрсетуді қамтиды.
 4.  Салық төлеушiнiң (салық агентінің) теңгемен жүргiзiлетiн банк шотында ақша болмаған жағдайда, салық берешегiн өндіріп алу салық төлеушiнiң (салық агентінің) шетел валютасымен жүргiзiлетiн банк шоттарынан салық органдары теңгемен шығарған инкассалық өкiмдерi негiзiнде жүргізіледі.
 5.  Клиентке қойылған талаптардың барлығын қанағаттандыру үшін клиенттің банктегі немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ақшасы жеткілікті болған жағдайда, салық берешегін өндіріп алуға инкассалық өкімді банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бірінші кезектегі тәртіппен және аталған өкімді алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей, банк шотында бар сомалар шегінде орындайды.
 6.  Салық төлеушiнiң (салық агентінің) банк шоттарында ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған жағдайда, клиентке бiрнеше талаптар қойылған кезде банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым осы шоттарға ақша түсуiне қарай және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген кезектiлiк тәртібімен салық берешегiн өтеу шотына клиенттiң ақшасын алып қоюды жүргiзедi.

9. Салық органы оған салық берешегiн өндiрiп алу туралы инкассалық өкiм шығарған салық төлеушiнiң (салық агентінің) банк шотында ақша болмаған жағдайда, инкассалық өкiмдi орындауға қабылдаған банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық төлеушiнің (салық агентінің) банк шоты жабылған кезде аталған инкассалық өкiмдi салық төлеушiнің (салық агентінің) банк шотының жабылуы туралы хабарламамен бiрге тиiстi салық органына қайтарады.

10.179. Салықтық нысандарды қабылдау. 1. Салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салық нысандары салық қызметі органдарына осы Кодексте белгіленген мерзімде табыс етіледі.

2. Салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салық нысандарын салық қызметі органдарына ұсыну күні оларды табыс ету тәсілдеріне қарай:

         1)  келу тәртібінде - салық қызметі органдарының салық есептіліктерін және (немесе) өтініштерді қабылдау күні;

         2)  хабарландыра отырып, тапсырыс хатпен почта арқылы:

салық есептілігі үшін – почта немесе өзге де байланыс ұйымының қабылдағаны туралы белгі қойылған күн;

салықтық өтініш үшін – салық қызметі органдары алған күн;

3) электронды түрде – осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен жіберілетін  хабарламада көрсетілген  салық қызметі органдарының салық есептілігін қабылдау және өңдеу жүйесі орталық торабының қабылдаған күні  болып табылады.

         3. Почта немесе өзге байланыс ұйымдарына салық есептілігін тапсыру үшін осы Кодексте белгіленген мерзімнің соңғы күнінің жиырма төрт сағатына дейін тапсырылған қағаз жеткізгіштегі салық есептілігі почта немесе өзге де байланыс ұйымы қабылдаған уақыт пен күннің белгісі болған кезде, мерзімінде тапсырылған деп есептеледі.

Салық қызметі органдарына салық есептілігін тапсыру үшін осы Кодексте белгіленген мерзімнің соңғы күнінің жиырма төрт сағатына дейін электронды байланыс арналары арқылы тапсырылған электронды түрдегі салық есептілігі мерзімінде тапсырылды деп есептеледі.

4. Салық қызметі органдары салық есептілігі электронды түрде табыс етілген кезде салық қызметі органдарының қабылдау жүйесі салық есептілігін қабылдаған кезден бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей салық төлеушіге аталған жүйенің салық есептілігін қабылдағаны немесе қабылдамағаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

5. Салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салық нысандары, егер:

1) осы Кодекске сәйкес уәкілетті орган белгілеген салық нысандарына сәйкес келмесе, немесе

2) салық қызметі органының коды көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, немесе

3) сәйкестендіру нөмірі көрсетілмесе немесе дұрыс көрсетілмесе, немесе

4) салық кезеңі көрсетілмесе немесе дұрыс  көрсетілмесе, немесе

5) салық есептілігінің түрі көрсетілмесе, немесе

6) салық есептілігіне қол қоюға және оны куәландыруға қатысты осы Кодекстің талаптары бұзылса, немесе

7) уәкілетті орган белгілеген электрондық формат құрылымы бұзылса, салық қызметі органдарына табыс етілмеген деп есептеледі.

11. Дара кәсіпкерді, жекеше нотариустарды, адвокатты тіркеу есебі. 1. Салық органы дара кәсіпкердің, жекеше нотариустің, адвокаттың тіркеу деректерін өзгертуді дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокаттың тіркеу есебі туралы салықтық өтініші негізінде жүргізеді.

2. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат осы баптың                             1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті:

1) дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген тіркеу деректері;

2) жеке  нотариустың, адвокаттың орналасқан жері өзгерген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей орналасқан жері бойынша салық органына тапсыруға міндетті.  

3. Дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокаттың тіркеу деректерін өзгерту үшін салықтық өтінішке:

1) дара кәсіпкер - дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасына сәйкес дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу кезінде табыс етілетін құжаттарды;

2) жекеше нотариус, адвокат – осы Кодекстің 565-бабы 3-тармағында белгіленген құжаттарды қоса береді.

4. Салық органы дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген дара кәсіпкердің тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуді дара кәсіпкердің тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылған салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін ауыстыра отырып жүргізеді.

5. Салық органы жекеше нотариустың, адвокаттың орналасқан жері туралы мәліметтерді өзгертуді тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылған салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.

12.165.181. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі сомасын оның дебиторының шоттарынан өндіріп алу. 1. Осы Кодекстің 614-бабының 1-тармағында көрсетілген салық төлеушiнiң (салық агентінің) банк шоттарында ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған не оның банк шоттары болмаған жағдайда салық органы жиналып қалған салық берешегi шегiнде салық төлеушiге (салық агентіне) берешегi бар үшiншi бiр тұлғалардың (бұдан әрi - дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алады.

2. Салық берешегiн өтеу туралы хабарлама алған күннен бастап салық төлеушi (салық агенті) он жұмыс күнiнен кешiктiрмей хабарлама жiберген салық органына дебиторлық берешек сомасын көрсете отырып, дебиторлар тiзiмiн және олар болған жағдайда - дебиторлармен бірлесіп жасалған және дебиторлық берешек сомасын растайтын өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеру актілерін  табыс етуге мiндеттi.

Өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актілері бар болған кезде салық органы осы Кодекстің 84-тарауына сәйкес дебиторлар хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін дебиторлардың банктік шотына салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегін өндіріп алу туралы инкассалық өкімдер шығарады.

Дебиторлар тiзiмi осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етiлмеген жағдайда салық органы салық төлеушiге (салық агентіне)  салықтық тексеру жүргiзедi. Бұл ретте сотта дауланып жатқан дебиторлық берешек сомасын салық органының растауға құқығы жоқ.

3. Ұсынылған дебиторлар тiзiмiнiң немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы дебиторларға дебиторлық берешек сомасы шегiнде салық төлеушiнiң (салық агентінің)  салық берешегiн өтеу шотына олардың банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алуы туралы хабарлама жiбередi.

Осы бапта көзделген жағдайды қоспағанда, дебиторлар хабарламаны алған күннен бастап жиырма жұмыс күнiнен кешiктiрмей, хабарлама жiберушi салық органына хабарлама алған күнге салық төлеушiмен (салық агентімен) бiрлесiп жасалған өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн табыс етуге мiндеттi.

Дебиторлар өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етпеген жағдайда, салық органы аталған дебиторларға салықтық тексеру жүргiзедi. Бұл ретте салық органы сотта дауланып жатқан дебиторлық берешек сомасын растауға құқығы жоқ.

4. Дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсi және дебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан өндiрiп алуы туралы хабарлама болған кезде олар өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актiсiн ұсынбайды.

5. Салық төлеушi (салық агенті) салық берешегiн өтеген жағдайда дебиторлар тiзiмi немесе өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актiсi ұсынылмайды.

6. Салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының арасындағы өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актiсiнде мынадай мәлiметтер болуға тиiс:

1) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының атауы, олардың сәйкестендіру нөмiрлерi;

2) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторы тұрған жері бойынша тiркеу есебiнде тұрған салық органының атауы;

3) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының банк шоттарының деректемелерi;

4) дебитордың салық төлеушiнің (салық агентінің) алдындағы берешек сомасы;

5) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының заңдық деректемелерi, мөрi және қойылған қолдары;

6) салыстырып тексеру актiсiнiң жасалған күнi, ол салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алған күннен бұрын болуға тиіс емес.

7. Өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актiсiнiң немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi сомасын өндiрiп алу туралы инкассалық өкiмдi дебитордың банк шоттарына шығарады.

8. Салық төлеушi дебитордың банкi немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымы осы Кодекстiң 615-бабында белгiленген талаптарға сәйкес салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi сомасын өндiрiп алу туралы салық органы шығарған инкассалық өкiмдi орындауға мiндеттi.

13. Резидент еместі салық төлеуші ретінде тіркеу ерекшелігі

39.101.135.193.205.ҚР бейрезиденттерін тіркеу

Резидент еместің мекемесі, филиалы орналасқан жері – ҚР-ң өкілетті мемлекеттік органында тіркеуге тұру барысында мәлімделген орын.

Резидент емес жеке тұлғаның болатын жері – ҚР-ң көшу – қону картасында резидент месе жеке тұлғаның уақытша болатын жері ретінде көрсетілген орын. Егер көшу – қону картасында ондай орын көрсетілмесе Қазақстанда уақытша тұратын жері резидент емес  жеке тұлғаның болатын жері  деп көрсетіледі.

Мынадай құжаттарды тапсырған резидент емес заңды тұлға ҚР-ғы қызметін жүргізе бастаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде салық тіркеу есебіне тұруы қажет:

 •  Мемлекеттік тіркеу номерін растайтын құжат;
 •  Инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркеуін растайтын құжат;
 •  Салықтық тіркеуді растайтын құжаттардың ноториалды куәландырылған көшірмесі;
 •  Салық тіркеу есебіне алу туралы өтініш.

Резидент емес жеке тұлға немесе азаматтығы жоқ адамдар ҚР-да жұмыс жасаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне алынуы тиіс:

 1.  Шетелдіктің және азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын құжат;
 2.  Қазақстандық көздерден алынатын табыстың сомасын растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі (жұмыс орнынан анықтама)
 3.  Шет елдіктің резидент еліндегі салық тіркеу номері
 4.  Тіркеу есебіне алу туралы өтініш

Жоғарыда аталған мәліметтер қабылданған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде әділет органдарынан сұрау жасалады және өкілетті мемлекетік орган белгілеген мерзім аралығында тіркеу куәлігін беру арқылы деректер базасына алынады.

Заңды тұлғалар олардың құрылымдық юөлімшелері, филиалдары, тұрақты мекеме арқылы жұмыс жасайтын резидент емес заңды тұлғалар деректер базасынан мынадай жағдайда шығарылады:

 1.  Тіркеу есебінен шығару туралы өтініш
 2.  ҚР жер қойнауын пайдалануға байланысты бағалы қағаздарды қатысу үлестерін сату туралы мәліметтер
 3.  Қызметін тоқтату туралы мәлімет
 4.  Ағымдағы банк шотының жабылуы туралы мәлімет

Жоғарыда аталған мәліметтерді алғаннан кейін салық қызметі органы бір жұмыс күні ішінде әділет органына электрондық хабарлама негізінде  сұрау жасайды және оны растайтын жауап алған жағдайда тіркеу есебінен шығарылады.

14.159.183. Салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен салық берешегі есебінен өндіріп алу

Салықты мәжбүрлеп өндіру шараларынжүзеге асыру мынадай әдістер арқылы қамтамасыз етіледі:

 1.  Банк шоттарындағы ақша есебінен
 2.  Дебиторлар шоттарынан
 3.  Билік ету құқығы шектелген мүліктерді өткізу есебінен
 4.  Жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару есебінен

Мүлікке билік ету құқығын шектеу сот шешімі негізінде шығарылады, шешім 2 данада жасалады,оның бір данасы салық төлеушіге табыс етіледі, 2-ші данасына оны алғандығын растау туралы салық төлеушінің қолы қойылады және тиісті салық органында тігіледі. Онда мүліктерді қаржы лизингіне беруге кепілге қоюға, жалға беруге, сатуға уақытша пайдалануға беруге тыйым салынады.

Билік ету құқығы шектелген мүлік бойынша тізімдемені өкілетті мемлекеттік орган 2 данада жасайды. Оның нотариалды куәландырылған көшірмесі салық төлеушіге табыс етіледі. Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешім мен мүліктерді тізімге алу жүргізіледі, бір мезгілде өз күшін жояды. Мемлекеттік меншігіне салынғын немесе оны шектеу құқығы бойынша тізімдемеге енгізілген мүліктер бойынша ереженің орындалуына салық төлеуші жауапты. Ережеде көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайда мүлікке қарасты аукцион өткізу шығындары толығы мен салық төлеушіге жүктеледі. Белгіленген мерзімде салық берешегі өтелмесе және 2 аукцион өткізілгенге дейін тізімдемеге алынған мүліктер өтпесе, онда салық органдары салық төлеушінің банк шотындағы ақша-қаражаттарын есепке ала отырып, жаңа мүлік тізімдемесі жасалғаннан кейін 1 жұмыс күніне кешіктірілмей  оған дейін қолданыста болған мүлік тізімдемесі өз күшін жояды, бірақ мүлікке билік ету құқығын шектеу туралы шешім өз күшін сақтайды.

15. Салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу

Салық төлеушінің бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды орындау барысы тураыл есепке алу жүргізілетін мәліметтер базасын дербес шот деп атаймыз.

Дербес шот мынадай кезеңдер аралығында жүзеге асырады:

 1.  Дербес шотты ашу;
 2.  Салық міндеттемесінің орындалу барысы туралы (есептелген, есепке жатқызылған, азайтылған, төленген, кері қайтарылған) ақша салаларын көрсету.
 3.  Дербес шотты жабу

Дербес шоттағы салық міндеттемесінің орындалу барысы туралы ақша салаларының қозғалысы мынадай 2 құжатта көрсетілуі және сәйкес болуы қажет:

 1.  Салық төлеушідегі салық есептілігінде
 2.  Салық қызметі органындағы салық нысандарында

Дербес шоттағы ақша салаларының көбеюі немесе азаюы мынадай себептерге байланысты туындауы мүмкін:

 1.  Камералдық бақылау нәтижесінде
 2.  Салық тексеру нәтижесінде
 3.  Жоғары тұрған салық органының хабарламасы негізінде жүргізілген тексеру нәтижесінде

Дербес шот біріңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес жүргізіледі. Д.ш. салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органында ашылады. Дербес шоттың ашылған күні салық төлеушінің салық міндеттемесінің басталған күні болып есептеледі. Салық төлеушінің дербес шоты ұлттық валютада жүргізіледі. ҚР-ң Үкіметінің шешіміне сәйкес жер қойнауын пайдалану келісім шартына сай жұмыс жасайтын д.шоты шетел валютасында жүргізуге рұқсат етілген шетел валютасында д.шоты жүргізу құқығы бар жер қойнауын пайдаланудың үшінші салық төлеушісімен жүргізген операциялар бойынша төленуге тиісті салық сомасы төлем жасалынған күнге белгіленген валюта айырбастаудың құқықтық нарықтық бағамы негізінде ұлттық валютада жүргізіледі.

Салық міндеттемелерінің орындалуының есепке алу д.шотта белгіленген тәртіппен және мынадай 2 әдіспен қамтамасыз етіледі:

 1.  Қағаз түрінде;
 2.  Салық төлеушінің жазбаша келісімі бойынша электрондық тәсілмен.

16.185. ҚҚС-н төлеушілерді тіркеу есебі

Күнтізбелік жыл ішіндегі ең төменгі айлық көрсеткіші 30 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мынадай тұлғалар міндетті түрде ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұруы тиіс:

 1.  Резидент заңды тұлға
 2.  Тұрақты мекем арқылы жұмыс жасайтын резидент емес заңды тұлғалар
 3.  Дара кәсіпкерлер.

Мынадай тұлғалар ҚҚС салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде тіркеу есебіне алынбайды:

 1.  Мемлекеттік мекемелер
 2.  Ойын бизнесі салығы, тіркелген салық, біріңғай жер салығы бойынша объектісі бар тұлғалар.

ҚҚС бойынша салық қызметі органдарында тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырмаған тұлғалар анықталған жағдайда салық қызметі органы 5 жұмыс күні ішінде салық тіркеу есебіне тұруы қажеттігі туралы салық төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді. Белгіленген мерзім аралығында бұл талаптың орындалуы салық қызметі органдарында салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын уақытша тоқтату туралы өнім шығаруына құқық береді.

Мынадай тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

 1.  Дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғалар
 2.  Мемлекеттік мекеме (негізгі операция ҚҚС есебі)
 3.  ҚР-ң аумағында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүреге асыратын резидент емес заңды тұлғалар
 4.  Арнайы салық режимінің субъектілері

ҚҚС бойынша қызметі аяқталған 10 жұмыс күні ішінде жоғарыда аталған тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтішін береді. 10 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне қою немесе қоймау туралы салық өтінішіне шешім шығарылады. Салық өтініші қанағаттандырылған жағдайда өтініш түсірген айдан кейінге айдың 1 жұлдызынан бастап ҚҚС бойынша салық төлеуші ретінде танылады.

Мынадай салық өтініші қанағаттандырылмайды:

 1.  Салық төлеушінің бұған дейін ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарылғанынан 2 жыл толмаса;
 2.  Салық кодексінде белгіленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлесдер туралы салық есептіліктерін уақытылы тапсырмаса;
 3.  Тіркеу есебіне алу үшін қажетті құжаттарды толық құрамда тапсырмаса.

Салық өтінімін қанағаттандырмау салық төлеушіге салық органына келген келген кезде қолын қойғызу немесе почта арқылы жіберу тәсілімен хабарланады.

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою  қатаң есептілік бланкісі болып табылатын тіркеу куәлігін салық төлеушіге арнайы  журналда қол қойғызу арқылы беріледі. Тіркеу куәлігінде мынадай деректер міндетті түрде көрсетілуі шарт:

 1.  Салық төлеушінің атауы
 2.  Сәйкестендіру номері
 3.  Салық төлеуші тіркеу есебіне алынған мерзім
 4.  Тіркеу куәлігін берген салық қызметі органының атауы

Мынадай жағдайда тіркеу есебінен шығарылады:

 1.  Салық төлеушінің өтініші негізінде
 2.  Сот шешімі негізінде
 3.  Соңғы 6 ай мерзім аралығында ҚҚС бойынша салық есептілігін тапсырмаған жағдайда
 4.  Өкілетті органның шешімі негізінде жалған кәсіпорын деп танылса
 5.  Салық төлеуші қызметін тоқтатса
 6.  Бірігу, қосылу жолы арқылы заңды тұлға қайта ұйымдастырылса

Тіркеу есебінен шығару үшін мынадай құжаттар тапсырылады.

 1.  Тіркеу куәлігі
 2.  ҚҚС бойынша тарату деклорациясы

Тіркеу есебінен шығару туралы шешім  шығарылғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде ол туралы ақпарат өкілетті органның сайтына орналастырылады

17.168. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын салық төлеуші (салық агенті) АҚ ның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару

Жарғылық капиталда мемлекет қатысатын салық төлеушінің салық берешегін өтеу акцияларды мәжбүрлеп шығару есебінен өндіруі мүмкін. Акцияларды мәжбүрлеп өндіру сот шешімі шығарғанға дейін жүзеге асырылады. Салықтарды мәжбүрлеп өндіру әдістері кезінде салық берешегі өтелмеген жағдайда ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес салық төлеушіні банкрот деп тану туралы іс шараны бастауға құқылы. Мынадай мөлшердегі салық берешегі бар салық төлеушінің тізімін салық қызметі органдары салыө берешегі туындаған күннен бастап алты ай мерзім ішінде өтелмесе, БАҚ жариялауға міндетті:

 1.  тиісті қаржы жылындағы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткішті 150 есе мөлшерінен асатын салық қарызы бар заңды және олардың құрылымдық бөлімшелері;
  1.  10 еселенеді, дара кәсіпкер, жеке адвокаттар, нотариустар

БАҚ мен қатар салық қызметі органының веб сайтында салық берешегі бар салық төлеуші туралы ақпараттар (салық төлеушінің аты, атауы, қымет түрі, РНН, салық берешегінің саласы, егер заңды тұлға болса басшысының аты жөні) туралы тізім есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей жаңартылып отырады. Дара кәсіпкер, жеке адвокаттар және нотариустар болып танылмайтын жеке тұлғалардың салық берешегі өтелмеген жағдайда салық қызметі органдары сот бұйрығын шығару туралы өтініш немесе салық төлеушінің мүлкі есебінен салық берешегін өндіру туралы сотқа талап арызбен жүгінеді. ҚР азаматтарының іс жүргізу заңнамасына сәйкес жеке тұлғалардың салық берешегін өндіру жүзеге асырылады.

18.166 Салықтық зерттеу

Салықтық зерттеу салық қызметі органдарының салық берешегін өтеу,салық міндеттемелерінің орындалуынқамтамассыз ету міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың толық және дер кезінде жүзеге асырылуын қамтамассыз ету мақсатында жүзеге асыратын іс шаралар жиынтығы.

Салықтық зерттеу мынадай әдістер негізінде жүзеге асырылады:

 •  өткен салық кезеңінің мәліметтерін талдау;
 •  ағымдағы салық кезеңінің жоспарының орындалу барысын талдау
 •  Ауытқу факторларын анықтау, зерттеу

Салықтық зерттеуді жан-жақты қамтамассыз ету мақсатында салық қызметі органдарының әр бөлімінде арнайы қызметтер анықталады және сол тұлғаларға жауапкершілігі жүктеледі.

Салықтық зерттеу жоспарлы түрде жүзеге асырылады және мынадай критерийлар бойынша бағаланады:

 1.  Салықтар мен бюджетке төленетін бюджет міндетті төлемдердің түсу динамикасы (жоспар(+;-)) бойынша нақты түскені, орындалу %-ға ауытқу сомасы.
 2.  Салық төлеуші нысандары (ұйымның құқықтық нысаны, резиденттік нысаны, меншік нысаны)
 3.  Салық міндеттемесін орындау дәрежесі (орындау қарқыны, берешек сомасы)
 4.  Тіркеу есебіне қамтылу дәрежесі және т.б

19.187. Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі.

Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою ерікті сипатта өтеді және салық органында салық төлеуші ретінде тіркеуден өткеннен кейін жүргізіледі.

Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, оның құрылымдық бөлімшелерін эле

Салық төлеуші салық қызметі органында тіркеуден өткеннен кейін мынадай екі әдіс арқылы электронды салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне алынады.

Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру үшін  электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш тапсыруы оның хабарламаларды кепілдік берілген жеткізуді қамтамасыз ететін электронды байланыс желілері арқылы электронды құжат алмасуға, оның ішінде Кодексте көрсетілген салық қызметі органдарының хабарламаларын алуға келісім болып табылады.

 1.  Салық қызметі органына келу арқылы;
 2.  Тұрғылықты жеріндегі салық органына жазбаша салық өтінішін жіберу арқылы.

Электронды салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне алынған  3 жұмыс күні ішінде салық төлеушіге мынадай мәлімет беріледі:

 1.  Электрондық сандық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі ақпараттық электрондық жеткізгіш.
 2.  Электронды құжаттар алмасу кезінде электронды сандық қолтаңбаны пайдалану туралы келісім.

Электрондық сандық қолтаңбаны ауыстыру немесе жою мынадай себептерге жүзеге асырылады:

 •  Тіркеу есебінен шығару туралы салық өтініші;
  •  Тіркеу куәлігінің мерзімінің аяқталуы;
  •  Ақпараттық электрондық өткізгіш жоғалған жағдайда;
  •  Электрондық өткізгіш бүлінген немесе істен шыққан жағдайда.

Электрондық цифрлық қолтаңбаны ауыстыру және жою.

Салық төлеуші электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерден бас тарту немесе оны ауыстыру үшін орналасқан немесе тұрғылықты жері бойынша салық органына электрондық сандық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш беруге мынадай:

 1.  Электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудан бас тарту туралы  шешім қабылдаған;
 2.  тіркеу куәлігінің қолданыс мерзімі аяқталған;
 3.  Электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі ақпаратты  электрондық жеткізгіш жоғалған;
 4.  кілті бар контейнерлі ақпаратты электронды өткізгіш жұмыс істемейтін жағдайға дейін бүлінген жағдайларда құқылы.

Салық органы электрондық цифрлық қолтаңбаны жою немесе ауыстыруды электрондық цифрлық қол қоюдан тұратын кілті бар контейнерден бас тарту немесе ауыстыру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

20.171.180. Салық қызметі органдарының тәуекелді бағалау және басқару жөніндегі іс-қимылы.

Тәуекел салық төлеушінің мемлекетке зиян келтіретін немесе келтіруі мүмкін салық міндеттемесін орындау немесе орындамау ықтималдығы.

Тәуекелдерді басқару жүйесі мынадай кезеңдерді қамтиды:

 1.  тәуекелді бағалау
 2.  тәуекелді анықтау
 3.  тәуекелдің алдын алу
 4.  тәуекелді бағалау нәтижесі.

Тәуекеді басқару жүйесін салық қызметі органдары әзірлейді және жүзеге асырады.

Тәуекелді басқару жүйесін қолданудағы мақсат:

 •  салық бақылау нысандарын саралау;
 •  тәуекелі жоғары салаларға басым назар аудару
 •  қолда бар ресурстар негізінде тәуекелді бағалау жүйесін жетілдіру
 •  салық заң бұзушылық фактілерін анықтау мүмкіндігін кеңейту.
 •  Салық тексеруінің тиімділігін арттыру
 •  Бюджетке артық төленген соманы қайтарудың оңайлатылған тәртібін айқындау
 •  Тәуекелі жоғары салық төлеушілерді іріктеу және т.б.

Тәуекелді бағалау құпия ақпарат болып табылады. Оның үшінші тұлғаға жариялануы салық қызметкерін заң алдында жауапкершілікке тартады.

Тәуекелді анықтау көрсеткіштері, критерийлері, өлшемдері және оған қамтылатын салық төлеушілердің санаты жабық ақпарат болып танылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінде салық есептілігінің деректері, салық органындағы мәліметтер, салық төлеушідегі қаржы шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша деректер, жекелеген жағдайларда, үшінші тұлғадағы ақпарлар қолданылады.

21.Ірі салық төлеушілерге мониторинг жасау

ҚР Үкіметінің 2001 жылғы ҚР аумағында қызмет жасайтын ірі салық төлеушілердің қаржы шаруашылық іс әрекетінің мониторингі туралы қаулысы негізінде, ҚР аумағында қызмет жасайтын субъектілерге қатысты мониторинг жүргізіледі.

Ірі салық төлеушілер мониторингі дегеніміз – ірі салық төлеушілердің нақты салық салу базасын анықтау, ҚР салық заңнамасының сақталуын және трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ, нарықтық бағаларды қадағалау мақсатында олардың қаржы шаруашылық қызметіне жүргізілетін талдау б.т.

ҚР Үкіметінің қаулысы негізінде мониторингке мынадай қызмет саласында әрекет ететін және соңғы үш жылдағы ЖЖТ- ты салыстырмалы түрде көп және тұрақты болып танылған 300 салық төлеуші қамтылады:

 1.  Электроэнергия
 2.  Шикі мұнай
 3.  Қара және түсті металлургия
 4.  Құрылыс
 5.  Байланыс
 6.  Көмір өнеркәсібі
 7.  Көлік қызметі және т.б.

ҚР Үкіметі мониторингке қамтылатын субъектілер тізімін әр бюджет жылының соңында мынадай критерийлер негізінде нақтылайды және өзгерістер енгізеді:

 •  Жылдық айналым мөлшері
  •  Талдауға алынатын соңғы үш салық жылындағы ЖЖТ мөлшері
  •  Қызмет ету саласы
  •  Өткен салық жылы үшін тапсырылған КТС бойынша декларация деректері.

ҚР Үкіметі алдағы жыл үшін мониторингке қамтылатын субъектілер тізімін ағымдағы жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей бектітеді және ол тізім 1 қаңтардан бастап өз күшіне енеді. Өткен жылы монитринг тізіміне енгізілген, бірақ ағымдағы жылдың 1-қарашасына дейін жоғарыда келтірілген критерийлер бойынша мәліметтері төмендеген немесе таратылу алдында тұрған салық төлеуші жедел түрде тізімнен алынып тасталады.

1 қаңтардан бастап күшіне енгізілген тізім 2 жыл бойы жарамды болып есептеледі және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу құқығы ҚР Үкіметіне жүктеледі.

Мониторингке енгізілген салық төлеуші тізім жұмыс жасап тұрған соңғы екі жылда қайта ұйымдастырылса (ұйымдық құқықтық нысаны өзгерсе), онда ірі салық төлеушінің құқық мирасқоры жедел түрде  мониторинг бойынша тізмге енгізіледі және жыл соңындағы тізімге өзгерістер енгізілгенге дейін мониторинг қамтылады.

Мониторнгке қамтылған ірі салық төлеуші мынадай жағдайларда сот шешімі негізінде мониторинг тізімінен алынып тасталады:

 1.  Салық төлеуші таратылса;
 2.  Банкрот деп жарияланса.

Мониторингке қамтылған ірі салық төлеушілер мынадай есептілік нысандарын электрондық-сандық қолтаңбамен расталған, электрондық құжат түрінде табыс етеді:

 1.  Бухгалтерлік баланс
 2.  Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізу кітабы
 3.  Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу кітабы
 4.  Өндірілген және сатып алынған ауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қозғалысы туралы есеп
 5.  Өндіріген өнім, атқарылған жұмыс, қызмет бойынша өзіндік құн
 6.  Қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп
 7.  дебиторлық және кредиторлық берешек туралы жазу.

Мониторингке қамтылатын банк қызметі, банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ірі салық төлеушілер мынадай нысандағы есептілік нысандарын тапсыруы тиіс:

 1.  Бухгалтерлік баланс
 2.  Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізу кітабы
 3.  Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу кітабы
 4.  Кірістер мен шығыстар туралы есеп
 5.  Дебиторлық және кредиторлық берешек туралы жазу

Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдары мониторингке қамтылған жағдайда мынадай есептілік нысандарын табыс етеді:

1.Бухгалтерлік баланс

2.Кірістер мен шығыстар туралы есеп

3. Сақтандыру қызметі туралы есеп

ҚР- ның зейнетақы жарналарын тарту, зейнетақы төлемдері бойынша қызмет көрсету, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметтерді жүзеге асыратын мониторингке қамтылатын ірі салық төлеушілер мынадай есептілік нысандарын тапсыруы тиіс:

 1.  Зейнетақы активтері бойынша есеп
 2.  Бухгалтерлік баланс
 3.  Кірістер мен шығыстар туралы есеп
 4.  Зейнетақы активтерін басқару бойынша есеп

Ірі салық төлеушілер мониторингіне қамтылған салық төлеушілер есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-не дейін мониторинг үшін есептілік нысандарын тіркелген жеріндегі салық органына тапсырады. Соңғы тапсыру мерзімі – жұмыс күні болмаса, келесі жұмыс күні есептілік ұсынудың соңғы жұмыс кұні болып  табылады.

22. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі.

Жекелеген қызмет түрлеріне мыналар жатады және оны жүзеге асыратын салық төлеуші:

 1.  Авиабензиннен басқа бензин және дизель отындарының бөлшек және көтерме саудасымен айналысатын тұлғалар.
 2.  Авиабензиннен басқа бензин және дизель отындарын өндірумен айналысатын тұлғалар
 3.  Этил спирті мен алкогольді өнімдер өндірісі және көтерме саудасымен айналысатын тұлғалар.
 4.  темекі өнімдері өндірісі және көтерме саудасымен айналысатын тұлғалар
 5.  Ойын бизнесі
 6.  Лоторея өткізу, ұйымдастыру және лоторея билеттерін сату операцияларымен айналысатын тұлғалар
 7.  Ұтыссыз ойын автоматтары, жеке ойын компьютерлері, бильярд столдары, ойын жолдары қызметтерін жүзеге асыратын  салық төлеушілер

Салық қызметі органына салық өтініші тапсырылған 3 жұмыс күні ішінде салық объектілеріне тіркеу карточкалары беріледі.

Тіркеу карточкасы дегеніміз – салық объектілерінің салық органдарында тіркеуден өткенін куәландыратын қатаң есептілік бланкісі болып табылады.

Салық төлеушіде жекелеген қызмет түрлері бойынша салық объектілерінің бірнеше түрі болған жағдайда әр объектіге дербес тіркеу карточкасы беріледі.

Лоторея ұйымдастыру, өткіу және лоторея билеттерін сату қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілер лоторея сату басталғанға дейін 10 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне тұруы тиіс.

 Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушінің тіркеу деректерін өзгерту және толықтыру.

Салық төлеуші тіркеу карточкасында көрсетілген салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтер өзгерген кезде, өзгерістер туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді тіркеу орны бойынша салық органына салықтық өтініш беруге міндетті.

Тіркеу карточкасы жоғалған(бүлінген)  жағдайда оны ауыстыру салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді тіркеу орны бойынша салық органына табыс етілген салықтық өтініш негізінде жүргізіледі.

Мынадай жағдайларда тіркеу есебінен шығарылады:

 1.  Салық төлеуші қызметін тоқтатса;
 2.  Салық объектілері есептен шығарылса;
 3.  Лицензия мерзімі аяқталса;
 4.  Салық объектілерін жалға алу келісімінің мерзімі аяқталса

23. Хронометраждық зерттеп тексеру жүргізудің ерекшеліктері

Хронометраждық зерттеу – салық төлеушінің нақты кезең аралығында алған нақты табыстары мен шығындары туралы мәліметті айқындау мақсатында жүргізілетін тексеру.

Хронометраждық зерттеу мен рейттік тексерудің басты ұқсастығы – шағын бизнес субъектілеріне қатысты жүргізіледі.

Хронометраждық зерттеудің рейттік тексеруден басты айырашылығы – арнайы салық режимі негізінде, шағын бизнес субъектілерінің салық міндеттемесін орындау барысын тексеру.

Хронометраждық зерттеп тексеру жүргізу кезінде салық төлеуші және (немесе) оның өкілі қатысады.

Хрон.қ зерттеп тексеру жүргізу үшін салық қызметі органдары зерттеп тексерілетін салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объекті бойынша мәселелерді дербес айқындайды. Бұл ретте міндетті түрде мыналар :

 1.  Салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер. Салық қызметі органдарының қажет болғанда салық төлеушінің тауарлы материалдық құндылықтарына түгендеу жүргізуге құқығы бар;
 2.  ақшасының, ақша құжатарының, бухгалтерлік кітаптардың , есептердің, сметалардың, бағалы қағаздардың, есеп-қисаптардың,декларациялардың және зерттеп тексеру объектілерімен және (немесе) салық салуға байланысты өзге де құжаттардың болуы;
 3.  бақылау касса машинасының фискалды есебі зерттеп тексерілуге тиіс.

Хронометраждық зерттеп тексеру кезінде хрон.қ зерттеп тексеру жүргізуші салық қызметі органдарының лауазымды адамдары күнделікті хронометраждық бақылау картасына зерттеп тексеру барысында алынға мәліметтердің толық және нақты енгізілуін қамтамасыз етуге тиіс. Әрбір салық салу объектісіне және (немесе) салық салуға байланысты объектіге, сондай-ақ басқа да әрбір табыс алу көзіне бөлек хронометраждық-бақылау картасы жасалады, олар мынадай мәліметтерді қамтиды:

 1.  Салық төлеушінің атауын, сәйкестендіру номерін, қызмет түрін;
 2.  Зерттеп тексеруді жүргізу күнін;
 3.  Салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектінің орналасқан жерін;
 4.  Хронометраждық зерттеп тексерудің басталу және аяқталу уақытын;
 5.  Салық салу объектісін және салық салуға байланысты объектіні, өткізген тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құнын;
 6.  Зерттеп тексерілетін салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объекті бойынша деректерді;
 7.  зерттеп тексеру нәтижелерін;
 8.  Басқа да деректер.

Әр күннің хрон.қ бақылау картасы негізінде , хрон.қ зерттеу аяқталғаннан кейін табыс алу көздері бойынша жиынтық кесте жасалады.

Хрон.қ зерттеу аяқталғаннан кейін, салық төлеушіге оның өкіліне мынадай құжаттардың көшірмелері беріледі:

 1.  Әр  күннің хрон.қ бақылау картасы
 2.  Жиынтық кесте
 3.  Хрон.қ зерттеу актісі.

Салық төлеушіледі хрон.қ зерттеп тексерудің нәтижелері кешенді немесе тақырыптық салықтық тексеру қорытындысы бойынша  салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомаларын есепке жазу кезінде ескеріледі.

25. Салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу.

Салық органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қоюды, салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды, тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде салық төлеушінің  мүлік салығын, көлік салығын, жер салығын,бірыңғай жер салығын және бюджетке төленетін бпсқа да міндетті төлемдерді  төлеуін қамтамасыз етуі үшін жүргізіледі.

Меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу объектілері және салық салуға байлансты объектілері бар, салық органында олар жөнінде мәліметтер жоқ жеке тұлғалар салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша салық қызметі органына тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш тапсыруға құқылы.

Меншік, тұрақты жер  пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлікпен басқару құқығында салық салу объектілері бар заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер мұндай құқық туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша салық органына  тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш беруге міндетті.

Салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою үшін табыс етілеген салықтық өтінішке құқық белгілейтін сәйкестендіру немесе салық салу объектісінің иелігін не оны пайдалануын растайтын және (немесе) салық  салу объектісін және (немесе) салық салуға байланысты билік ететін өзге де құжаттардың нотариат куәландырған көшірмесі қоса беріледі.

Салық  органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің және (немес) салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қоюды уәкілетті мемлекеттік органдардан мәліметттер және (немесе) салықтық өтініш алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Салық органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебінен шығаруды салық салу объ.рі және (немесе) салық салуға байланысты объектілер бойынша туындаған салық міндеттемесі орындалатын болса мынадай жағдайларда:

 1.  салық салу объектіліеріне және (немесе) салық салуға байланысты объектілерге меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану , өтеулі уақытша жер пайдалану , шаруашылық жүргізу , жедел басқару құқықтарының тоқталуы – егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды, тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде;
 2.  салық салу объектісін және (немесе) салық салуға байланысты объектіні уақытша сенімгерлікпен басқару құқығының тоқтатылуы – салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініш негізінде жүргізеді.

26.173. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның салық  берешегін өндіріп алу /622-бап./

Салық берешегі – бересі сомасы, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың төленбеген сомасы. Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген өсімпұлдар сомасы, сондай-ақ әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыда ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалу кезеңінде шағым жасалу бөлігінде көрсетілген айыппұлдар сомасы салық берешегіне қосылмайды.

1. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлға салық берешегінің сомаларын төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда салық органы сот бұйрығын шығару туралы өтінішпен немесе аталған салық төлеушінің мүлкі есебінен салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді.

2. Сот бұйрығын шығару туралы өтініш немесе дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы талап-арыз бойынша іс қарау Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

3. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның салық берешегі есебіне оның мүлкін өндіріп алуды Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен атқарушылық іс жүргізу органдары жүргізеді.

27.195. Бақылау-касса машиналарының қолдану тәртібінің сақталуын бақылау

 1.  Бақылау-касса машинасын қолдануға қойылатын талаптар
 2.  Бақылау-ксса машинасын есептен шығару

1-сұрақ. ҚР аумағында сауда операцияларын жүзеге асыру кезінде, қолма-қол ақша арқылы қызмет көрсету кзінде ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыратын тұлғалар фискалды жады бар бақылау касса машинасы арқылы жұмыс жасауға міндетті. Мынадай тұлғалардың бақылау-касса машинасының негізінде жұмыс жасау тәртібін қолданбауына болады:

Патент негізінде жұмыс жасайтын дара кәсіпкерлер;

Арнаулы салық режимі негізінде жұмыс жасайтын шаруа қожалықтары;

Дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жеке тұлғалар;

Өкілетті органдардың келісімі бойынша көлік саласындағы өкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысанда билет беру арқылы қоғамдық қалалық көлікте тасымалдау бойынша қызмет көрсететін тұлғалар.

Бақылау-касса машиналары – тауар өткізу (қызмет көрсету) кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы ақпарат тіркеу және көрсетуді қамтамасыз ететін фискалды жады, блогы бар, фискалды модульды электрондық құрылғылар және компьютерлік жүйелер.

 ҚР аумағында қолданылуы рұқсат етілген фискалды жады бар құрылғылар бақылау- касса машинасының мемлекеттік тізіліміне алынады. Мемлекеттік тізілімде ҚР аумағындағы рұқсат етілген моделдердің тізбесі келтіріледі. Мемлекеттік тізілімге алу бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасымен рәсімделеді. Тіркеу карточкасы – фискалды жады бар, фискалдық белгіге ие салық органдарының пломбасы қойылған және салық органдарында тіркелгенін растайтын есепке алу құжаты.

 Фискалды жады – ақпараттың үздіксіз тіркелуін және энергиядан тәуелсіз ұзақ сақталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық-ақпараттық құралдар кешені.

Фискалды белгі – бақылау-касса машинасының фискалды режимде жұмыс жасайтынын растау дәлелі ретінде бақылау чектерінде көрсетілетін ерекше белгі.

Салық органдарының пломбасы – фискалы жады бар бақылау-касса машинасының корпусын рұқсатсыз ашудан қорғау құралы.

2-сұрақ. Бақылау –касса машиналарын қолдану кезінде мынадац талаптар қойылады:

 1.  Қолма-қол ақша арқылы ақшалай есеп айырысумен байланысты қызметін бастағанға дейін бақылау-касса машинасын салық органдарында есепке қою.
 2.  Тауар өткізу (қызмет көрсету) үшін төленген сомаға бақылау-касса машинасының чегін және тауар чегін беру.
 3.  Бақылау-касса машинасына салық органы лауазымды адамының қол жетімділігін қамтамасыз ету.

Бақылау-касса машинасына техникалық тұрғыдан талаптарға сай болған жағдайда мынадай ережелерді орындауы қамтамасыз етіледі:

Салық органдарында міндетті тіркеу есебіне алынуы;

Мемлекеттік тізілімге енуі;

Техникалық ахауының болмауы;

Салық төлеушінің орналасқан жері бойынша өтініш бергеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасының тіркеу номерін алу және тіркеу карточкасы негізінде қызмет бастау құқығына ие болу.

Фискалды жады бар бақылау-касса машинасын салық органдарында есепке қою үшінсалық төлеуші салық органдарына мынадай құжаттар табыс етуі тиіс:

 1.  Есепке қою туралы өтініш;
 2.  Бақылау-касса машинасы туралы мәліметтер;
 3.  Дайындаушы заводтың төл құжаты;
 4.  Номерленген, тігілген салық төлеушінің қолымен немесе мөрімен расталған қолма-қол ақша есебінің кітабы;
 5.  Тауар чектерінің кітабы.

Сандық фискалдық жады бар компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса машинасын есепке қою үшін салық органдарына мынадай құжаттар табыс етеді:

Есепке қою туралы салық өтініші;

Компьютерлік жүйенің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен техникалық сипатының қысқаша нұсқасы;

Компьютерлік жүйе моделінің «салық инспекторының жұмыс орны» модулі негізінде жұмыс жасау мүмкіндігі туралы қорытынды;

Бақылау-касса машинасының заводтық номері;

Қолма-қол ақша есебінің және тауарлар чегінің кітабы.

Бақылау-касса машинасын есепке қою кезінде салық органы мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

 1. салық өтінішінде көрсетілген мәліметтердің ұсынылған мәліметтермен сәйкестігін тексеру.

2.  бақылау-касса машинасының заводтық номері мен заводтың төл құжатында көрсетілген номермен сәйкестігін тексеру.

3. қолма-қол ақша есебінің кітабы және тауарлар чегі кітабының дұрыс рәсімделуін тексеру.

4. бақылау-касса машинасына фискалдық режим орнату.

5. бақылау-касса машинасы корпусына салық органдарының пломбасын салу.

6. бақылау-касса машинасына тіркеу карточкасын рәсімдеу.

7. қолма-қол ақша есебі және тауарлар чегі кітаптарының салық қызметкерінің, салық төлеушінің және салық органдары басшысының қолдарының қойылуын және салық органдарының мөрімен бекітілуін қамтамасыз ету.

8. салық төлеушіге мыналарды қайтару:

8.1. фискалдық жұмыс режимі белгіленген  және салық органдарының пломбасы орналастырылған бақылау-касса машинасы;

8.2. қолма-қол ақша есебі және тауарлар чегі кітаптарын;

8.3. бақылау –касса машинасын дайындаушы заводтың төл құжаты.

Бақылау-касса машинасының тіркеу деректерінде мәліметтер өзгерген жағдайда  5 жұмыс күні ішінде салық төлеуші  салық органдарына бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы мен салық өтінішін ұсынады. Нәтижесінде жоғарыдағы аталған қабылданған күннен бастап, 5 жұмыс күні ішінде өзгерістері енгізілген тіркеу карточкасы қайтарылып беріледі.

Бақылау-касса машинасын есептен шығару мынадай жағдайда жүргізіледі:

Сауда операциялары немесе қолма-қол ақша арқылы қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысумен байланысты қызмет тоқтатылса;

Бақылау-касса машинасын пайдаланатын жер немесе сауда автоматында немесе қызмет көрсетуді төлеу терминалында бақылау-касса машинасын қолданатын салық төлеушінің  орналасқан орны өзгерсе;

Техикалық ахауларына байланысты бақылау-касса машинасын одан әрі қолдану мүмкін болмаған жағдайда;

Бақылау-касса машинасы Республикалық мемлекеттік тізілімнен шығарып тасталса;

ҚР қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін немесе талап етілетін жағдайда.

Бақылау-касса машинасын есептен шығару үшін салық органдарына салық төлеуші мынадай материалдарды ұсынуы тиіс:

Салық өтініші;

Салық органдарының пломбасы салынған бақылау-касса машинасы;

Бақылау-касса машинасын дайындаушы заводтың төл құжаты;

Қолма-қол ақша есебі, тауарлар чегі кітаптары;

Бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы.

Бақылау-касса машинасын есептен шығару барысынада салық органы мынадай шаралар жүргізеді:

Фискалдық есепті алады;

Камералдық бақылау жүргізеді;

Қолма-қол ақша есебі және тауар чегі кітаптарының деректерін фискалдық есеп көрсеткіштерімен салыстырады;

Қолма-қол ақша есебі және тауарлар  чегі кітабының жабылғандығы туралы жазба жүргіеді.

Салық органдары бақылау-касса машинасын қадағалау барысында мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

 1.  Тіркеу есебіне алу;
 2.  Қолдану барысын бақылау;
 3.  Бақылау-касса машинасының фискалды жадындағы деректердің сақталуын қадағалау және оны пайдалану, т.б.

28.196. Салық төлеушіні тіркеу және оны тіркеу есебіне алу кезінде банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, уәкілетті органдардың міндеттері

581-бап. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың міндеттері

Банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар:

1) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын активтерді және инвестициялық қордың активтерін, сақтауға арналған банк шоттарын, резидент еместердің сақтандыру шоттары және (немесе) шет ел корреспонденттік банктерінің корреспонденттік шоттарынан басқа резидент еместі қоса алғанда, салық төлеуші заңды тұлғаға, оның құрылымдық бөлімшелеріне, шетелдік және азаматтығы жоқ адамға, кәсіпкерлік, жеке нотариаттық, адвокаттық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаға банк шоттарын ашу кезінде, уәкілетті органды хабарлардың кепілдік беріліп жеткізілуін қамтамасыз ететін электрондық байланыс желісі арқылы сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, аталған шоттардың ашылғандығы туралы олардың ашылған күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

Техникалық проблемалар салдарынан мұндай электрондық байланыс желілері арқылы аталған шоттардың ашылғандығы туралы хабардар ете алмаған кезде, хабарлама қағаз жеткізгіште салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі;

2) резидент еместердің жинақ шоттарынан және (немесе) шет ел банктерінің корреспонденттік шоттарынан басқа, оның негізінде банк қолма-қол ақша қабылдау және беру жүргізілетін векселдер мен төлем құжаттарын қоспағанда, төлем құжаттарында сәйкестендіру нөмірі жоқ банк шоттары бойынша операциялар жүргізбеуге;

3) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеуге, міндетті зейнетақы жарналары аударымдарының төлем құжаттарын қабылдау кезінде сәйкестендіру нөмірлерінің сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру ережелеріне және уәкілетті мемлекеттік органның деректеріне сәйкес дұрыс көрсетілуін бақылауға;

4) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген салық төлеушінің банк шоттарын жабу кезінде хабарлардың кепілдік беріліп жеткізілуін қамтамасыз ететін электрондық байланыс желілері арқылы сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, олардың жабылғандығы туралы уәкілетті органды олардың жабылған күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

Техникалық проблемалар салдарынан мұндай электрондық байланыс желілері арқылы аталған шоттардың жабылғандығы туралы хабардар ете алмаған кезде, хабарлама қағаз жеткізгіште салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі;

5) заңды тұлғаға немесе дара кәсіпкерге берілген кредит (қарыз) бойынша сыйақы түріндегі кірістерді тануды тоқтату кезінде, бұл туралы уәкілетті орган белгілеген нысанда салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына мұндай тану тоқтатылған тоқсаннан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей хабардар етуге;

6) клиентке қойылатын барлық талаптарды қанағаттандыруға клиенттің банк шоттарында жеткілікті ақшасы болған кезде, бірінші кезектегі тәртіппен банк шотынан салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық төлеушінің төлем тапсырмасын орындауға міндетті. Салық органдарының инкассалық өкімі де осы тәртіппен белгіленген мерзімдерде енгізілмеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасын өндіріп алуды салық органдарынан нұсқау алған күннен кейінгі бір операциялық күннен кешіктірмей орындауға міндетті.

Клиентке қойылатын барлық талаптарды қанағаттандыруға клиенттің банк шоттарында ақшасы жоқ немесе жеткілікті болмаған жағдайда, банк ақшаны Қазақстан Республикасының Азаматтық кодесінде белгіленген кезектілік тәртібімен салық берешегін өтеу есебіне алып қоюды жүргізеді;

7) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдардың сомаларын:

салық төлеушінің банк шотынан ақшаны есептен шығару бойынша операциялар жасалған күні аударуға;

банктердің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кассасына қолма-қол ақша енгізу күнінен бастап келесі операциялық күннен кешіктірмей аударуға;

8) нұсқамасы болған кезде тексерілетін:

заңды тұлғаның;

дара кәсіпкердің – кәсіпкерлік қызметінде;

адвокаттың – адвокаттық қызметінде;

жекеше нотариустың – нотариаттық қызметінде пайдаланатын (пайдаланылған) банк шоттары бойынша жасалатын операцияларды, сондай-ақ осы шоттарда ақша бар-жоқтығын тексеруге салық орган¬да¬рының лауазымды тұлғасын жіберуге;

9) осы Кодексте көзделген жағдайларда салық органының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен осы Кодекстің 609-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген салық төлеушінің банк шоттарындағы (корреспонденттік шоттарын қоспағанда) салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді өтеу жөніндегі операциялардан басқа барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға;

10) банк заңды тұлға немесе дара кәсіпкер болып табылатын қарыз алушының берешегін есептен шығарған кезде қарыз алушыда міндеттемелерін есептен шығарудан (соңғысында) кіріс пайда болғаны туралы қарыз алушының - салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органын отыз күн ішінде хабардар етуге;

11) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, осы Кодекстің 216-бабы 4-тармағында көзделген тәртіппен және мерзімде банк сыйақыларын есептегені туралы салық агенті орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органдарына есеп пен мәліметтер беруге;

12) салық қызметі органының сауал салуын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде:

салық салуға байланысты мәселелер бойынша тексерілетін заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің;

салық салуға байланысты мәселелер бойынша - кәсіпкерлік қызметте пайдаланылатын (пайдаланылған) ағымдағы шоттар бойынша тексерілетін дара кәсіпкердің;

салық салуға байланысты мәселелер бойынша - нотариаттық қызметте пайдаланылатын (пайдаланылған) ағымдағы шоттар бойынша тексерілетін жекеше нотариустің;

салық салуға байланысты мәселелер бойынша - адвокаттық қызметте пайдаланылатын (пайдаланылған) ағымдағы шоттар бойынша тексерілетін адвокаттың;

осы Кодекстің 43-бабына сәйкес қызметі тоқтатылған кезде салық міндеттемесін орындаудың ерекше тәртібі қолданылатын дара кәсіпкердің;

орналасқан жері бойынша шын мәнінде жоқ екендігі осы Кодекстің 558-бабында белгіленген тәртіппен расталған және салық есептілігін табыс етудің осы Кодексте белгіленген мерзімінен кейін алты ай өткенге дейін, осы Кодексте көзделген жағдайларда осындай мерзімді ұзарту кезеңін қоспағанда, оны табыс етпеген заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің, дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокаттың;

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның келісімі бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен әрекетсіз заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің;

заңда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің және мәслихаттың депутаттығына, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелігіне кандидат ретінде тіркелген адамның және оның жұбайының (зайыбының);

мемлекеттік лауазымға не мемлекеттік немесе оларға теңестірілген функцияларды орындауға байланысты лауазымға кандидат болып табылатын адамның және оның жұбайының (зайыбының);

жазаны өтеу орнынан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамның банктік шоттарының бар-жоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы және қозғалысы туралы мәліметтер ұсынуға міндетті.

Осы тармақшада көзделген мәліметтер қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша уәкілетті орган белгілеген нысанда беріледі.

13) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген банк шоттарын:

осы банкте ашық банк шоты бар, салық қызметі органдары осы Кодекстің 609-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген салық төлеу¬шінің (корреспонденттік шоттарын қоспағанда) шығыс операцияларын тоқ¬тата тұру туралы инкассалық өкім немесе шешім шығарған салық төлеушіге;

ол туралы уәкілетті органның сайтында ақпарат орналастырылған әрекетсіз салық төлеушіге ашудан бас тартуға міндетті.

Осы баптың мақсаттары үшін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органда ашылған мемлекеттік мекемелердің шоттары банк шоттарына теңестіріледі, ал бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға теңестіріледі.

582-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың салық төлеушіні тіркеуді және оны тіркеу есебіне алуды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимылы

Салық қызметі органдары салық төлеушіні тіркеу және тіркеу есебі кезінде мынадай:

1) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және таратуды, құрылымдық бөлімшелердің тіркеу есебіне алуды, оларды қайта тіркеуді, тіркеу есебінен шығаруды жүзеге асыратын;

2) статистика;

3) салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды және (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын, оның ішінде:

жылжымайтын мүлікке және онымен жасалатын мәмілелерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді;

жылжымалы мүлік кепілін және кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеуді;

радиоэлектрондық құралдарды және жоғары жиіліктегі құрылғыларды мемлекеттік тіркеуді;

көлік құралдарын мемлекеттік тіркеуді;

дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы мемлекеттік тіркеуді;

шығармалар мен сабақтас құқықтар объектілеріне құқықтарды, шығармалар мен сабақтас құқықтар объектілерін пайдалануға лицензиялық шарттарды мемлекеттік тіркеуді;

бұқаралық ақпарат құралын есепке қоюды жүзеге асыратын;

4) лицензиялар, куәліктер немесе рұқсат беру мен тіркеу сипатындағы өзге де құжаттарды беретін, оның ішінде:

жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдалануға рұқсат;

жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат;

арнайы табиғат пайдалануға экологиялық рұқсат;

орман пайдалануға арналған ағаш кесу билеттері және орман билеттері;

сыртқы (көрнекі) жарнамалар орналастыруға рұқсат;

радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат;

телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат;

Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүруіне рұқсат;

жалпыға ортақ пайдаланылатын телекоммуникация жүйесінде қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысына құқық беретін;

кеме жүзетін су жолдарын пайдалануға рұқсат беретін;

5) жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасындағы тұрғылықты жері бойынша тіркеуді жүзеге асыратын;

6) азаматтық хал актілерін тіркеуді жүзеге асыратын;

7) нотариаттық іс-әрекеттер жасауды жүзеге асыратын;

8) қорғаншылық пен қамқоршылықты жүзеге асыратын;

9) көлік және коммуникация;

10) энергетика және минералды ресурстарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын;

11) сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын;

12) Қазақстан Республикасының Yкіметі белгілейтін басқа да уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды.

 

583-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың салық қызметі органдарымен өзара іс-қимыл кезіндегі міндеттері

1. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді, қайта тіркеуді және таратуды, құрылымдық бөлімшелерді есептік тіркеуді, қайта тіркеуді және есептік тіркеуден шығаруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдар заңды тұлғаның тіркелген, қайта тіркелген, таратылған, құрылымдық бөлімше есептік тіркеуге қойылған, қайта тіркелген, есептік тіркеуден шығарылған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей заңды тұлғаның тіркелгені, қайта тіркелгені, таратылғаны, құрылымдық бөлімшенің есептік тіркеуге қойылғаны, қайта тіркелгені, есептік тіркеуден шығарылғаны туралы мәліметтерді электрондық хабарлама арқылы салық қызметі органына, банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға табыс етуге міндетті.

2. Лицензияларды, куәліктерді немесе рұқсат ету мен тіркеу сипатындағы өзге де құжаттарды беруді жүзеге асыратын уәкілетті органдар лицензиялар, куәліктер немесе рұқсат ету мен тіркеу сипатындағы өзге де құжаттар берілген (тоқтатылған) салық төлеушілер және бюджетке басқа да міндетті төлемдер алынатын (өндіріліп алынатын) объектілер туралы мәліметтерді осы Кодекстің 19-бөлімінде белгіленген тәртіп пен мерзімде және уәкілетті орган белгілеген нысандар бойынша өздерінің орналасқан жеріндегі салық қызметі органдарына табыс етуге міндетті.

3. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды және (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын уә¬кілетті мемлекеттік органдар салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілері бар салық төлеушілер туралы, сон¬дай-ақ салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген тәртіпте, мер¬зімде және нысандар бойынша салық қызметі органдарына табыс етуге міндетті.

4. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды және (немесе) тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті органдар табыс етілетін мәліметтерде, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми, экологиялық-ағартушылық, туристік, рекреациялық және шектеулі шаруашылық мақсаттарында пайдаланатын жеке тұлғаларды қоспағанда, салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірін көрсетуге міндетті.

5. Шетелдіктердің келуін (кетуін) тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган олардың келуін (кетуін) тіркегеннен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей келудің мақсатын, орнын және болу мерзімін көрсете отырып, келуші шетелдіктер туралы мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен салық қызметі органына табыс етуге міндетті.

6. Энергетиканы және минералдық ресурстарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган, акцияларды немесе қатысу үлестерін сатып алу-сату бойынша мәмілелер жүзеге асырылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық агенті болып табылатын резидент емес туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы Кодекстің 197-бабына сәйкес ол бойынша салық міндеттемелері туындайтын мәміленің қатысушылары және оның параметрлері туралы мәліметтерді өзінің орналасқан жері бойынша салық қызметі органына табыс етуге міндетті.

7. Сыртқы саясат қызметін жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасында аккредиттелген шетел мемлекетінің дипломатиялық немесе оған теңестірілген өкілдігінің орналасқан жері бойынша салық органына осындай дипломатиялық немесе оған теңестірілген өкілдіктің аккредиттелгенін және орналасқан жерін растайтын құжаттарды аккредиттелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

8. Салық төлеушілер, салық салу объектілері (бюджетке басқа да міндетті төлемдер алынатын (өндіріп алынатын) және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерді ұсыну салық қызметі органдары мен уәкілетті мемлекеттік органдардың өзара автоматтандырылған іс-қимылына арналған тиісті бағдарламалық қамтамасыз етілім пайдаланыла отырып, электрондық түрде, уәкілетті орган бел¬гілеген тәртіпте және нысандар бойынша он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Уәкілетті мемлекеттік органдар салық төлеушілер, салық салу объектілері (бюджетке басқа да міндетті төлемдер алынатын (өндіріп алынатын және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерді электронды түрде ұсынған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерді қағаз жеткізгіште ұсынуы талап етілмейді.

29.197. Құжаттық тексерулерді жүргізудің ерекшеліктері.

. Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) кешенді тексеру - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы, міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі мен аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі бойынша салық қызметі органы салық төлеушіге қатысты жүргізетін тексеру.

Кешенді тексеруге тақырыптық тексеру мәселелері де енгізілуі мүмкін.

Жүргізілуі осы Кодекстің 37-40-42-баптарында көзделген құжаттық тексеру тарату тексеруі болып табылады және ол кешенді тексеруге жатады;

2) тақырыптық тексеру - мыналар:

салықтың және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық міндеттемесінің орындалуы;

міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі, ұсталуы мен аударылуын, сондай-ақ әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың осы Кодексте, сондай-ақ «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген міндеттерді орындауы;

трансферттік баға белгілеу;

акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу;

соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасасқан операциялар бойынша салық міндеттемелерін айқындау;

сот кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға ниеттенбестен жүзеге асырылған деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша салық міндеттемелерін анықтау мәселелері бойынша;

салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуды айқындау;

халықаралық шарттардың (келісімдердің) ережелерін қолдану заңдылығы;

қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау;

резидент еместің салықтық өтініші және төленген табыс салығын бюджеттен немесе қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың негізінде шартты банк салымынан қайтару;

салық органдарының осы Кодекстің 608-бабында белгіленген тәртіппен камералды бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламасын салық төлеушінің (салық агентінің) орындалуы;

салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) жоғары тұрған салық қызметі органының шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған шешіміне салық төлеушінің (салық агентінің) шағымында жазылған мәселелер бойынша шағымын қарау;

төленген табыс салығын бюджеттен немесе қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес шартты банк салымынан қайтаруға резидент еместің салықтық өтінішін қайта қарау туралы өтінішін қарау;

мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, ба¬ғалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібін сақтау;

уәкілетті мемлекеттік және жергілікті ат¬қарушы органдардың Қазақстан Республика¬сының салық заңнамасын орындауға бағытталған функцияларды жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді орындау бөлігіндегі қызметі;

салық органдарында тіркеу есебіне қою;

бақылау-кассалық машиналардың болуы;

этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсат¬тың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы;

бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібін сақтау;

акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін лицензиялау қағидалары мен оларды өндіру, сақтау және өткізу шарттарын сақтау;

касса бойынша шығыс операцияларын тоқ¬тата тұру туралы салық органы шығарған өкімді орындау мәселелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты салық қызметі органы жүргізетін тексеру.

Мынадай:

салық органдарында тіркеу есебіне қою;

бақылау-кассалық машиналардың болуы;

этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсат¬тың, патенттің, осы Кодекстің 574-бабында көрсетілген тіркеу карточкасының болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексеру жүргізуге қатысу үшін жеке кәсіпкерлік субъектері бірлестіктерінің өкілдері осындай бірлестіктермен келісім бойынша тартылуы мүмкін.

Жеке кәсіпкерлік субъектері бірлестіктерінің өкілдері көрсетілген тақырыптық тексерулерді жүргізуі кезінде салық төлеуші құқықтарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Тақы¬рыптық тексеру актісінде жеке кәсіпкерлік субъектерінің бірлестіктері өкілдерінің қатысу фактісі тіркеледі.

Бұл ретте тақырыптық тексеру бір мезгілде осы тармақшада көрсетілген бірнеше мәселелер бойынша жүргізілуі мүмкін. Тақырыптық тексеру бюджетке төленетін салықтың барлық түрлері және басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттемелердің орындалуына тексеру жүргізуді көздемейді;

3) қарсы тексеру - салық қызметі органы салық төлеушімен (салық агентімен) операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларға қатысты жүргізетін тексеру, салық қызметі органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысында пайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатында оған қатысты тақырыптық, кешенді тексеру жүргізеді.

Қарсы тексеру кешенді, тақырыптық тексерулерге қатысты қосалқы тексеру болып табылады.

97.125. Салықтық бақылаудың объектілері мен субъектілері

Салықтық  бақылау қамтылатын субъектілеріне байланысты:

 1.  Шаруашылық жүргізуші субъектілерге;
  1.  Азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдар.

Тексеруге қатысатын субъектілеріне байланысты:

 1.  дербес (салық қызметі органдары өзі жүргізеді);
  1.  кешенді (тексеруге салық қызметі органдарының шақыруымен өзге өкілетті органдардың мамандары қатысады).

Салықтық бақылауға қамтылатын объектісіне байланысты:

 1.  жаппай (кешенді);
  1.  ішінара (тақырыптық).

31./106.  Салық төлеушілерді мемлекеттік тіркеуден өткізу мерзімі

Мемлекеттік тіркеу – бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді дұрыс есептеу мен уақытылы төлеуді бақылауды жүзеге асыру мақсатымен ҚР ҚМ СК жүргізетін салық төлеушілерді есепке алудың мәліметтердің мемлекеттік базасы жүйесі. Мемлекеттік тіркеуге ҚР салық төлеушілер ретінде мыналар жатады:  

заңды тұлға-резиденттер, оның құрылымдық бөлімшелері – орналасқан жері бойынша;

тұрақты мекеменің құрылуымен Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асырушы заңды тұлға-нерезиденттер - тұрақты мекеменің - орналасқан жері бойынша;

ортақ жеке кәсіпкер – жеке кәсіпкерлік туралы Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған уәкілетті тұлғаның орналасқан жері бойынша;

бюджетке  салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеуші болып табылатын физикалық тұлғалар-резиденттер - орналасқан жері бойынша;

Салық кодексінің 192 бабы 2 тармағында көрсетілген, сонымен қатар Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы және арнайы салық режимдерін қолданушы физикалық тұлғалар-нерезиденттер – Қазақстан Республикасына келу орны бойынша;

Салық кодексінің 178 бабы 3) тармақшасында көрсетілген құнды қағаздарды тарату кезінде құнның өсуінен табыс алушы нерезиденттер болып табылатын физикалық және заңды тұлғалар, резиденттің тіркеу орны бойынша – заңды тұлға-нерезиденттің акциясы, қатысу үлесі немесе активтерін сату мүлігінің құны 50 пайыздан асатын эмитенттер немесе заңды тұлға-резиденттер;  

салық салу объектілерімен Қазақстан Республикасында иеленетін нерезиденттер, - салық салу объектілері орналасқан және (немесе) тіркеу орны бойынша;

Салық кодексінің 521 бабы 1 тармағы 1)-3), 5) және 6) тармақшаларымен қарастырылған негіздеме бойынша мемлекеттік тіркеуге жатпайтын, банк-резиденттерде қазіргі есептер мен карт-есептер ашатын нерезиденттер.

Салық төлеушінің тіркеу нөмірі - бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің барлық түріне бірдей нөмір салық төлеуші ретінде оның мемлекеттік тіркеу кезінде салық төлеушіге беріледі. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН) салық төлеушімен ұсынылған салықтық есептілікте, сонымен қатар салық міндетінің орындалуымен байланысқан барлық құжаттарда көрсетілуі тиіс.  

Тіркеу есебі салықтөлеушілердің мемлекеттік тіркеу процедуралары өткеннен кейін жүзеге асырылады. Тіркеу есебіне қойған кезде салықтөлеушінің тіркеу мәліметтері, соның ішінде салықтөлеушінің орналасқан жері, салық салу объектілерінің және салық салумен байланысқан объектілердің оған қатысы тіркеледі.

Салық төлеушілерді мемлекеттік тіркеуден өткізу мерзімі :

Резидент  емес заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар ҚР-да қызметін жүргізе бастаған күннен бастап, 30 жұмыс күні ішінде салық тіркеу есебіне тұруы қажет.

Егер салық төлеуші туралы тіркеу деректері өзгерген жағдайда ол туралы ақпарат 10 жұмыс күні ішінде тиісті салық қызметі органына хабарлануы тиіс. Соған сәйкес мемлекеттік деректер базасындағы тіркеу деректері 3 жұмыс күні ішінде өзгертіледі.

Күнтізбелік жыл ішіндегі ең төменгі айналым мөлшері 30мың АЕК-тен асатын мынадай тұлғалар міндетті түрде ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұруы тиіс:

 1.  Резидент заңды тұлғалар;
  1.  Тұрақты мекеме арқылы жұмыс жасайтын резидент емес заңды тұлғалар,
  2.  Дара кәсіпкерлер.

ҚҚС бойынша салық қызметі органдарында тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырмаған тұлғалар анықталған жағдайда салық қызметі органы 5 жұмыс күні ішінде салық тіркеу есебіне тұру қажеттігі туралы салық төлеушіге хабарламасын жібереді.

Мынадай тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

1. дара кәсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғалар;

2.Мемлекеттік мекемелер;

3.ҚР аумағында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар.

4.Арнайы салық режимінің субъектілері.

ҚҚС бойынша қызметі анықталған 10 жұмыс күні ішінде жоғарыда аталған тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін береді. 10 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне қою немесе қоймау туралы салық өтінішіне шешім шығарылады. Салық өтініші қанағаттандырылған жағдайда өтініш түсірген айдан кейінгі айдың 1-ші жұлдызынан бастап, ҚҚС бойынша салық төлеуші ретінде танылады.

Салық қызметі органына салық өтініші тапсырылған 3 жұмыс күні ішнде салық объектілеріне тіркеу карточкалары беріледі.

Лоторея ұйымдастыру, өткізу және лоторея билеттерін сату қызметін жүзеге асыратын төлеушілермен лотореяны сату басталғанға дейін 10 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне тұруы шарт.

32. Салықтық бақылаудың мақсаттары мен міндеттері

Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының салық бақылауын жүзеге асыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдануы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық төлеушілерге (салық агенттеріне) және басқа да уәкілетті мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады.

Салықтық бақылау – Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы нормаларының орындалуына салық қызметі органдары жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау.

Салықтық бақылаудың басты мақсаты- ҚР нормативтік актілерінде салық міндеттемесіне қатысты көзделген іс-әрекетерді қамтамасыз ету.

Салықтық бақылаудың міндеттеріне мыналар жатады:

 •  салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;
 •  салықтық нысандарды қабылдау;
 •  камералдық бақылау;
 •  ірі салық төлеушілердің мониториигі;
 •  салықтық зерттеп-қарау жүзеге асыры¬лады.
 •  салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу;
 •  бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібінің сақталуына бақылау;
 •  акцизделетін тауарларға бақылау;
 •  трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау;
 •  мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуына бақылау;
 •  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын орындауға бағытталған функция¬ларды жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау жүзеге асырылады.

33.127. Салықтық бақылау түрлері

Салық әкімшілігін жүргізу салық қызметі органдарының салық бақылауын жүзеге асыруы, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдануы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық төлеушілерге (салық агенттеріне) және басқа да уәкілетті мемлекеттік органдарға мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады.

Салықтық бақылау – Қазақстан Республикасының салық заңнамасы, орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы нормаларының орындалуына салық қызметі органдары жүзеге асыратын мемлекеттік бақылау.

Салықтық әкімшіліктендіру нысандары мен түрлерінің ерекшелік белгілері бойынша жіктелуі салықтық бақылаудың сыныпталуын құрайды.

Салықтық бақылау:

1) салықтық тексеру нысанында;

2) мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.

3. Салықтық бақылаудың осы нысандары шеңберінде:

1) салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу;

2) бақылау-кассалық машиналарды қолдану тәртібінің сақталуына бақылау;

3) акцизделетін тауарларға бақылау;

4) трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау;

5) мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуына бақылау;

6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасын орындауға бағытталған функция¬ларды жүзеге асыру бойынша міндеттерді орындау бөлігінде уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау жүзеге асырылады.

Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысаны шеңберінде:

1) салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;

2) салықтық нысандарды қабылдау;

3) камералдық бақылау;

4) ірі салық төлеушілердің мониториигі;

5) салықтық зерттеп-қарау жүзеге асыры¬лады.

Салықтық тексеруді жүргізудің жалпы тәртібі «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Рес¬публикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Уәкілетті орган «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтаның нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.

Кеден органдары осы Кодекске және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлардың өткізілуімен байланысты салықтық бақылауды жүзеге асырады, мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін және төленуге тиісті салықтар бойынша мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады.

 •  Салықтық бақылаудың түрлері:
 •  Құжаттық – СҚО-ң салық төлеушінің қаржы шаруашылық нәтижесі, салық есептілігінің жүргізілу барысы салық заңнамасын орындалуы мен сақталуын қадағалау барысында ж.а. салықтық бақылау түрі.
 •  Рейдтік - СҚО-ң бір уақытта аумақтың белгілі бір учаскесінде бірнеше кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жүргізілетін тексеру.
 •  Хронометраждық- салық органдары салық төлеушінің зерттеп-тексеру жүргізілетін кезең ішіндегі нақты табысын және табыс алуға байланысты нақты шығындарын анықтау мақсатында жүргізетін тексеру.
 •  Құжаттық тексеру өз алдына 4 түрге бөлінеді:
 •  Кешенді тексеру - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы, міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі мен аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі бойынша салық қызметі органы салық төлеушіге қатысты жүргізетін тексеру.
 •  Тақырыптық-мынадай мәселелер бойынша жүзеге асады:
 1.  Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің нақты бір түрі б\ша салық міндеттемесінің орындалуын;
 2.  Міндетті зейнетақы жарналары мен әл. аударымдардың  дұрыс, толық көлемде және уақытылы есептелуі, ұсталуы және аударылуы б\ша міндеттемені тексеру;
 3.  Трансфеттік баға белгілеу ережесінің сақталуын қам,ету;
 4.  Акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірісі мен айналымын мемлекет тарапынан қадағалау;
 5.  Сот үкімі негізінде жалған к.о. деп танылған салық төлеушінің операциялары және ол б\ша салық міндеттемелерін айқындау;
 6.  Халықаралық салық салу келісімінің орындалуын бақылау;
 7.  Камералдық бақылау нәтижесі б\ша анықталған бұзушылықтарды жою барысын тексеру.
 •  Қарсы - салық қызметі органы салық төлеушімен (салық агентімен) операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларға қатысты жүргізетін тексеру, салық қызметі органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысында пайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатында оған қатысты тақырыптық, кешенді тексеру жүргізеді.
 •  Қосымша- СҚО-ң шешімі негізінде мынадай мәселелер б\ша ж.а. бақылау түрі:
 1.  Екі жақты салық салуды болдырмау мақсатында халықаралық салық салу келісімшарты талаптарының сақталуын бақылау;
 2.  Салық төлеушінің шағымы немесе жоғарғы тұрған СҚО-на түскен шағымды қарау бойынша;
 3.  Резидент емес салық төлеушілердің салық өтінімін қарау барысында жүргізілетін  тексеру.

Жекелеген салықтық белгілері бойынша салықтық бақылау мынадай түрлерге бөлінеді:

 •  Жүргізілу мерзіміне байланысты:

-Қысқа:7 күнге дейін;

-Орта: 60 жұмыс күніне дейін;

-Ұзақ: 180 жұмыс күніне дейін;

 •  Жүзеге асырылу кезеңдеріне байланысты:

-Алдын-ала –бюджеттің қалыптасу кезінде, сонымен қатар салық және салуға  қатысты түрлі заң жобалары мен басқа да құқықтық нормативтік сұрақтарды дайындауда ж.а. басты мақсаты- қолданыстағы салық заңнамасына қатысты түрлі қайшылықтардың алдын-алу, жоспарлау кезеңіндегі халықтың заң бұзушылықтарды болдырмау, яғни түрлі қаржылық шар\қ операцияларды салықты және басқа да міндетті төлемдерді төлеуге дейін жүргізу.

-Ағымдағы –салық салу операцияларына қатысты қаржылық құжаттар мен шар\қ қаржылық операцияларды ж.а. кезеңінде ж.а. бұл бақылаудың мақсаты- түрлі опер\ды ж.а. кезіндегі мүмкін болатынн заң бұзушылықтарды болдырмау, салық және басқа да бюджеттке төленетін міндетті төлемдердің дер кезінде әрі дұрыс төленуін қам.етеді.

-Кейінгі – ол есептік кезеңнің аяқталуы мен басқа да шар\қ опер\ң аяқталуы кезінде ж.а. салықтық бақылаудың бұл формасы с.төлеушінің қардылық шар\қ опер\ды орындаудағы нормалар мен талаптардың орындалуын, бюджетке төленетін салықтың уақытында аударылуын бақылайды.

 •  Қамтылатын субьетілеріне байланысты:

-шаруашылық жүргізуші субьетілерге

-азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдарға.

 •  Жүзеге асырылу жоспарына байланысты:

-жоспарлы - салықтық тексерулер жоспарына сәйкес жүзеге асырылатын кешенді және тақырыптық тексерулер, оны уәкілетті орган жыл сайын бекітіп отырады. Салықтық тексерулер жоспары салық төлеуші (салық агенті) ұсынған салық есептілігін, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің (салық агентінің) қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді талдау негізінде жасалады;

-жоспардан тыс- салық төлеушінің өтініші негізінде н\е қылмыстық сот ісі (тергеу ісі) н\е жоғары тұрған СҚО-ң шағымы негізінде кезектен тыс жүргізілетін тексеру.

 •  Салықтық бақылауға қамтылатын объектілеріне байланысты:

-жаппай(кешенді)

-ішінара(тақырыптық)

 •  Тексеруге қатысатын субъектілеріне байланысты:

-дербес

-кешенді

 •  Тексерілетін тұлғаның меншік нысанына байланысты:

-мемлекеттік

-жеке

-аралас

 •  Қолданылатын әдістеріне қарай:

-сандық

-заттық-сандық

-ішінара

 •  Салық тексері нәтижесі бойынша:

-Жоспарлы

-қосымша

34.130.194.199. Заңды және жеке тұлғалардың салық қызметі органдарында мемлекеттік тіркеуге алыну ерекшеліктері

Уәкілетті орган салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасын қалыптастыру жолымен салық төлеушілерді есепке алуды жүргізеді.

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасы – салық төлеушілерді есепке алуды жүзеге асыруға арналған ақпараттық жүйе. Оны жүзеге асыруға жауапты орган- салық қызметі органы.

Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасын қалыптастыру:

1) жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін салық органдарында салық төлеуші ретінде тіркеу;

2) салық төлеушіні:

 •  дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат ретінде;
 •  қосылған құн салығы бойынша;
 •  электрондық салық төлеуші ретінде;
 •  қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асырушы салық төлеуші ретінде;
 •  салық салу объектісін және (немесе) салық салуға байланысты объектіні орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне алу болып табылады.

Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерін салық төлеуші ретінде тіркеу:

1) аталған тұлғалар туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына енгізуді;

2) салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасындағы тіркеу деректерін өзгертуді және (немесе) толықтыруды;

3) салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан салық төлеуші туралы мәліметтерді алып тастауды қамтиды.

Мемлекеттік деректер базасын жүргізу барысында мынадай ұғымдар кеңінен қолданылады:

1) жеке тұлғаның тұрғылықты жері – азаматтарды тіркеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматты тіркеу орны;

2) дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокаттың орналасқан жері – салық органында дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат ретінде тіркеу есе¬біне қою кезінде мәлімделген дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, ад¬во¬каттың тұрғылықты немесе қызметінің басым бөлігін жүзеге асыратын орны;

3) резидент заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшесінің, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің орналасқан жері – құрылтай құжаттарында немесе құрылымдық бөлімшенің есептік тіркеу туралы куә¬лігінде көрсетілген оның тұрақты жұмыс істейтін органының орналасқан жері;

4) филиал, өкілдік ашпай, қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның орналасқан жері – салық органында салық төлеуші ретінде тіркеу кезінде мәлімделген Қазақстан Республикасындағы қызметін жүзеге асыратын жері;

5) резидент емес жеке тұлғаның болатын жері – резидент емес жеке тұлғаның көші-қон карточкасында көрсетілген Қазақстан Республикасындағы уақытша болатын жері деп танылады. Егер халықаралық шарт ережелеріне сәйкес көші-қон карточкасының болуы көзделмеген болса, онда салық органына резидент емес жеке тұлға мәлімдеген Қазақстан Республикасында басым уақыт орналасқан жер болатын жері деп танылады.

Азаматтығы жоқ адамдар резидент емес жеке тұлғаның болатын жері б\ша есепке алынады. ҚРда дер қойнауын пайдаланумен б\ты опаерацияларды жүзеге асыратын рез,еместер бағ.қаз. ж\не  үлес сатып алу оперцияларына қатысатын рез, еместер , резиденттердің н\е консорциумның орналасқан жері б\ша есепке алынады . ҚРда тіркелген шет ел мем\ң дипломатиялық ж\е оларға теңестірілген өкілдігі дип\қ кеңсе орналасқан жері б\ша есепке алынады. Рез. Банктерде рез.емес заңды және жеке тұлғаның шоттары ашылған жағдайда рез.еместер рез.банк орналасқан жері б\ша есепке алынады.

Жеке сәйкестендіру номерін алған 16 жасқа толған азаматтар туралы мәліметтер 3 күн ішінде мем.деректер базасына енгізілуі к\к. Егер жеке тұлғада 16 жасқа дейін салық міндеттемесі туындаса , онда мемдеректер базасына енгізу қажеттігі СҚО-ң сұрауы б\ша жүрг\ді.

С.төлеуші тіралы тіркеу деректері өзгерген жағ\да ол т\лы ақпарат 10 жұмыс күні ішінде тиісті СҚО-на хабарлануы к\к. Соған сәйкес мем.деректер базасындағы тіркеу деректері 3 жұмыс күні ішіде өзг\ді.

Мынадай құжаттарды тапсырған рез.емес заңды тұлғалар ҚРғы қызметін жүргізе бастаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде салық тіркеу есебіре тұруы к\к:

 •  мем.тіркеу номерін растайтын құжат, яғни рез.еместігін растайтын құжат;
 •  инкорпорация еліндегі мем\к тіркеуін растайтын құжат,
 •  салықтық тіркеуді рас\тын құжаттың нотариялды куәландырылған көшірмесі;
 •  салық тіркеу есебіне алу т\лы өтініш.

Рез.емес жеке тұлғалар және азаматтығы жоқ адамдар Қаз\да жұмыс жасай бастаған күннен бастап 30 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне алынуы тиіс:

 •  шетелдіктердің н\е азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын куәландыратын құжат.
 •  Қаз\қ көздерден алынатын табыстардың сомасын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі(н\е анықтамасы)
 •  Шателдіктердің рез.еліндегі салық тіркеу номері
 •  Тіркеу есебіне алу туралы өтініш.

Жоғарыда аталған мәліметтер қабылданған күннен бастап 1 ж.к. ішінде әділет органынан сұрау жасалады және өкілеттігі мем\к орган белгілеген мерзім аралығында тіркеу куәләгін беру а\ы деректер базасына алынады.

Мын.жағ\да с.төлеуші\ң жеке сәйкестендіру номеру мем.деректер базасынан шығарылады:

 •  Қайтыс болған жағдайда;
 •  Басқа мем\ке тұрғылықты жерін ауыстырған жағ\да;
 •  Қызметін толығымен тоқтатқан жағ\да
 •  С.салу объектісі б\ша меншік құқығы ауысқан жағ\да
 •  Банк және қаржы операцияларына қатысты іс-әрекеттері толығымен тоқтатылған жағ\да.

Заңды тұлғалар олардың құрылымдық бөлімшелері, филиалдары тұрақты мекеме а\ы жұмыс жасайтын рез.емес заңды тұлғалар дер.базасынан мын. жағ\да шығарылады:

 •  Тіркеу есебінен шығару туралы өтініш
 •  ҚР жер қойнауын пай\уға б\ты бағ.қағ\ды, қатысу үлесін сату т\лы мәліметтер
 •  Қызметін тоқтату т\лы мәлімет
 •  Ағымдағы банк шотының жабылуы т\лы мәлімет.

Жоғарыда аталған мәліметтерді алғаннан кейін СҚО 1 жұмыс күні ішінде әділет органына элект\қ хабарлама негізінде сұрау жасайды. Және оны растайтын жауап алған жағ\да тіркеу есебінен шығ\ды.

Күнтізбелік жыл ішіндегі ең төменгі айналым мөлшері 30 мың АЕКтен асатын мын.тұлғалар міндетті түрде ҚҚС б\ша тіркеу есебіне тұруы тиіс:

 •  Рез.заңды тұлғлар;
 •  Тұрақты мекеме а\ы жұмыс жасайтын рез.емес заңды тұлғалар;
 •  Дара кәсіпкерлер.

Мын.тұлғалар ҚҚС б\ша тіркеу есебіне міндетті түрде алынбайды:

 •  Мем.мекемелер
 •  Ойын-бизнесі салығы, тіркелген салық, бірыңғай жер салығы б\ша объектісі бар тұлғалар

ҚҚС б\ша СҚО да тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырмаған тұлғалар анықталған жағ\да СҚО 5 жұмыс күні ішінде салылқ тіркеу есебіне тұру қажеттігі т\лы с.төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді. Белгіленген мерзім аралығында  бұл талаптың орындалмауы СҚОна с.төлеушінің банеһк шоттары б\ша шығыс опер\н уақытша тоқтату т\лы өкім шағаруына құқық береді.

Мын.тұлғалар ҚҚС б\ша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

 1.  Дара кәсіпкер болып танылмайтын жеке тұлғалар
 2.  Мем.мекемелер
 3.  ҚРда аумағында қызметін тұрақты мекеме а\ы жүз.асыратын рез.емес заңды тұлғалар
 4.  Арнайы салық режимінің субъектілері

ҚҚС б\ша қызметі анықталған 10 ж.к. ішінде жоғ.аталған тұлғалар ҚҚС б\ша тіркеу есебіне қою т\лы с.өтінішін береді. 10 ж.к. ішінде тіркеу есебіне ою н\е қоймау т\лы с.өтінішіне шешім шығарады. С.өтініші қанағаттандырылған жағ\да өмір сүрген айдан кейінгі айдың 1нен бастап ҚҚС б\ша с.төлеуші ретінде танылады.

Мынадай жағ\да с.өтініші қанағаттандырылмайды:

 •  С.төлеушінің бұған дейін ҚҚС б\ша тіркеу есебінен шығарылғанына 2 жыл толмаса
 •  С.кодексінде белгіленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер т\лы с.есептіліктерін уақытылы тапсырмаса
 •  Тіркеу есебіне алу үшін қажетті құжаттарды толық құрамда тапсырмаса

С.өтінішін қанағаттандырмау с.төлеушіне СОна келген кезде қолын қойғызу н\е почта а\ы жіберу тәсілімен хабарланады.

ҚҚС б\ша тіркеу есебіне қою қатаң есептілік бланкісі б\п таб\н тіркеу куәләген м.төлеушіге арнайы журналда қол қойғызу а\ы беріледі.

Тіркеу куәлігінде мын.деректер міндетті түрде көрсетілуі шарт:

 •  С.төлеушінің атауы
 •  Сәйкестендіру номері
 •  С.төлеушінің тіркеу есебіне алынған мерзімі
 •  Тіркеу куәлігін барген СҚОң атауы

Мын.жағ\да тіркеу есебінен шығ\ды:

 1.  С.төлеушінің өтініші негізінде
 2.  Сот шешімі нег\де
 3.  Соңғы 6 ай мерзім аралығында ҚҚС б\ша с.есептілігін тапсырмаған жағ\да
 4.  Уәкілетті органның шешімі нег\де жалған к.о. деп танылса
 5.  С.төлеуші зызметін тоқтатса
 6.  Бірігу, қосылу жолы а\ы заңды тұлға қайта ұйымдастырылса

Тіркеу есебінен шығару үшін мын.құжаттар тапсыруы к\к:

 •  Тіркеу куәләгін
 •  ҚҚС б\ша тарату декларациясы.

Тіркеу есебінен шығару т\лы шешім шығарылғаннан кейін 1ж.к. ішінде ол т\лы ақпарат өкілетті органның сайтына орналас\ды.

С.төлеуші СҚОда тіркеуден өткеннен кейін мын.2 әдіс а\ы электонды с.төлеші ретінде тіркеу есебіне алынады:

 •  СҚОна келу а\ы
 •  Тұрғылықты жеріндегі СҚОна жазбаша с.өтінімін жіберу а\ы

Элек\ды с.төлеуші ретінде тіркеу есебіне алынған 3 ж.к. ішінде с.төлеушіге мын.мәлімет беріледі:

 •  Элек\ды сандық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнарлі ақпараттық эл\қ жеткізгіш
 •  Эл\ды құжаттар алмасу кезінде эл\ды санды қолтаңбаны пайд\у ж\е тану т\лы келісім

Эл\қ сандық қолтаңбаны ауыстыру н\е жою мын.себеп\де ж.а.

 •  Тіркеу есебінен шығару т\лы с.өтініші
 •  Тіркеу куәлігінің мерзімінің аяқталуы
 •  Ақп\қ эл\қ жеткізгіш жоғалған жағ\да
 •  Эл\қ жеткізгіш бүлінген н\е істен шыққан жағ\да
 •  Эл\ды тіркеу есебінен бас тарту т\лы шешім шығ\ған жағ\да

Жекелеген қызмет түрлеріне мын.жатады және оны жүзеге асыратын с.төлеуші тіркеу есебіне қамтылады:

 •  Авиа бензиннен басқа бензин ж\е дизель отындық бөлшек ж\е көтерме саудасымен айн\тын тұлғалар
 •  Авиа бензиннен басқа бензин ж\е дизель отын\н өндірумен айналысатын тұлғалар
 •  Этиль спирті мен алкогольды өнімдер өндірісі ж\е көтерме саудасымен айн\тын тұлғалар
 •  Темекі өнімдер өндірісі ж\е көтерме саудасымен айн\тын тұлғалар
 •  Ойын-бизнесі
 •  Лоторея ұйым\у , өткізу, лоторея билеттерін сатумен айн\тын тұлғалар
 •  Ұтыссыз ойын автомат, жеке ойын компьютерлері, бильярд столы, ойын жолдары қызметін ж.а. с.төлеушілер

СҚОна с.өтінші тапсырылған 3 ж.к. ішінде с.объектілерне тіркеу карточкасы беріледі. Тіркеу карточкасы с.объек\ң СОда тіркеуден өткенін куәландыратын қатың есептілік бланкісі б.т. С.төлеушіде жекелеген қызмет түрлері б\ша с.об\ң б\ше түрі болған жағ\да әр объектіге дербес тіркеу карточкасы беріледі. Лоторея ұйымдастыру,өткізу ж\е лот.билеттерін сату қыз\н ж.ас\н с.төлеушілер лоторея сату басталғанға дейін 10 ж.к. ішінде тіркеу есебіне тұруы шарт.

Мын.жағ\да тіркеу есебінен шығарады:

 1.  С.төлеуші қызметін тоқтатса
 2.  С.обък\рі есептен шығарылса
 3.  Лицензия мерзімі аяқталса
 4.  С.об\н жалға алу келісімінің мерзімі аяқталса

Меншік құқығын тұрақты пайд\у н\е уақытша иелену сенімгерлік басқару құқығындағы с.салу об\рі мен оған қатысы бар об\ді меншік құқығы туындаған күннен бастап 10 ж.к. ішінде мын.құжаттарды тапсыру а\ы тіркеу есебіне алынуы тиіс:

 •  Салық өтініші
 •  Меншік құқығын растайтын құжаттарыд нотариалды куәландырылған көшірмелері

Мын.жағ\да с.салу об\рі мен оған қатысы бар об\р тіркеу есебінен шығ\ды.

 •  Меншік құқығы өзгерсе(саиу, жалға беру, уақытша пайд\уға беру)
 •  Меншік құқығының тоқтатылуы

С.төлеуші қандай да бір салық мерзімі арасында іс-әр\н тоқтатса күнтізбелік 1 ж. Аралығында салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерін ол\ға қатысты с.есептілік\н тапсырмаса патенттердің қолданыс мерзімі аяқталған күннен бастап 2ж. Ішінде патент құнының есебін тапсырмаған дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар танылады.

35.Салықтық бақылау кезеңдері.

Кешенді құжаттық тексеру- жылына 1 реттен артық емес жүргізілуі керек.

Тақырыптық тексеру- жылына 1 реттен жиі емес, жекелеген жағдайларда жылына 2 реттен артық болмауы керек.

Қарсы тексеру – салық төлеушінің операциялары туралы қосымша дұрыс ақпарат лһалу қажет болған жағдайда жүргізіледі.

Рейдтік тексері- СҚО-ң жоспарына сай салық төлеуші табыс еткен салық есептіліктің мәліметтеріне жүргізілген талдау нәтижесіне қарай

Хронометраждық тексері- салық төлеуші туралы өкілетті мем\к органның мәліметтеріне салық төлеушінің қызмері туралы мәліметтерге және салық есептілік мәліметтеріне жүргізілетін талдау нәтижесіне қарай.

Нұсқамада көрсетілген салық тексеру мерзімі 30 жұмыс күнінен аспауы тиіс.

Жекелеген жағдайда бұл мерзім өзгертілуі мүмкін:

 1.  Құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер , ҚР-да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер үшін 45-60 жұміс күніне дейін ұзартылуы мүмкін.
 2.  Құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар үшін ҚР-ғы тұрақты мекеме саны 2 және одан да көп резидент еместер үшін 75-180 жұмыс күніне дейін ұзартылуы мүмкін. 

Салықтық тексерулер жүргізудің мерзімі

1. Нұсқамада көрсетілетін салықтық тексерулер жүргізудің мерзімі, егер осы бапта өзгеше көзделмесе, нұсқама тапсырылған кезден бастап отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс.

2. Салықтық тексеру жүргізу мерзімін:

1) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, құрылымдық бөлімшелері жоқ заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және Қазақстан Республикасында орналасқан жері бір орыннан аспайтын жағдайда қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер үшін:

салықтық тексеруді тағайындаған салық органы - қырық бес жұмыс күніне дейін;

жоғары тұрған салық қызметі органы - алпыс жұмыс күніне дейін;

2) құрылымдық бөлімшелері бар заңды тұлғалар және Қазақстан Республикасында орналасқан жері бір орыннан асатын жағдайда қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, сондай-ақ мониторингке жататын ірі салық төлеушілер үшін:

салықтық тексеруді тағайындаған салық органы - жетпіс бес жұмыс күніне дейін;

жоғары тұрған салық қызметі органы бір жүз сексен жұмыс күніне дейін ұзартуы мүмкін.

3. Уәкілетті орган өзі тағайындаған салықтық тексеру мерзімін:

1) осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген салық төлеушілер үшін - алпыс жұмыс күніне дейін;

2) осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген салық төлеушілер үшін бір жүз сексен жұмыс күніне дейін ұзартуы мүмкін.

4. Салықтық тексеру мерзімінің жүргізілуі салық төлеушіге (салық агентіне) салық қызметі органының мәліметтер мен құжаттарды беру туралы талаптарын тапсыру күні мен салық төлеушінің (салық агентінің) тексеру жүргізу кезінде сұрау салынған мәліметтер мен құжаттарды беру күні арасындағы, сондай-ақ басқа аумақтық салық органдарына, мемлекеттік органдарға, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға және Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге де ұйымдарға салық қызметі органының сұрау салуы жіберілген күн мен аталған сұрау салу бойынша мәліметтер мен құжаттарды алған күн арасындағы уақыт кезеңіне тоқтатыла тұрады.

Салықтық тексеру мерзімінің жүргізілуі шетел мемлекетіне ақпарат беру туралы сұрау салу жіберілген күн мен салық қызметі органдарының халықаралық келісімдерге сәйкес жіберілген сұрау салу бойынша мәліметтер алған күн арасындағы уақыт кезеңіне де тоқтатыла тұрады.

5. Осы баптың 4-тармағында белгіленген негіздер бойынша тоқтатыла тұру мерзімі:

1) мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің;

2) резидент заңды тұлғаның таратылуына, резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын қызметін тоқтатуына, дара кәсіпкердің қызметінің, жекеше нотариустың, адвокат қызметінің тоқтатылуына байланысты жүргізілетін салықтық тексеру;

3) трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша заңды тұлғалардың тақырыптық тексерулерінің;

4) қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау бойынша тақырыптық тексерулерінің салықтық тексеру мерзіміне кірмейді.

 

37.126. Салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілерді есепке алу барысында қажетті құжаттарды тапсыру тәртібі.

1. Салық органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қоюды, егер осы тарауда өзгеше көзделмесе, Салық Кодекстің 583-бабына сәйкес салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді есепке алуды, тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде салық төлеушінің мүлік салығын, көлік құралы салығын, жер салығын, бірыңғай жер салығын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуін қамтамасыз ету үшін жүргізеді.

2. Меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, өтеулі уақытша жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілері бар, салық органында олар жөнінде мәліметтер жоқ жеке тұлғалар салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілерінің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш тапсыруға құқылы.

Салық Кодекстің 405-бабына сәйкес салық салу объектісі болып табылатын аяқталмаған құрылыс объектісі бойынша жеке тұлға салық салу объектісінің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш тапсыруға міндетті.

3. Меншік, тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, өтеулі уақытша жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілері бар заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер мұндай құқық туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілерінің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою үшін осы баптың 2-тармағында көрсетілген салықтық өтініш беруге міндетті.

4. Салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілерінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою үшін табыс етілген осы баптың 2-тармағында көрсетілген салықтық өтінішке құқық белгілейтін сәйкестендіру немесе салық салу объектісінің иелігін не оны пайдаланылуын растайтын және (немесе) салық салу объектісін және (немесе) салық салуға байланысты объектіге билік ететін өзге де құжаттардың нотариат куаландырған көшірмесі қоса беріледі.

5. Салық органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қоюды уәкілетті мемлекеттік органдардан мәліметтер және (немесе) осы баптың 2-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

109.Салықтық бақылау салық қызмет органдарының қызметін ұйымдастыру  функциясы ретінде.

Салықтық әкімшіліктендірудің нысаны мен ерекшелік белгілері бойынша жіктелуі салықтық бақылаудың сыныптамасын құрайды.

Салықтық бақылаудың нысандары:

-Салық төлеушілерді салық органдарында тіркеу;

-Салықтық нысандарды қабылдау;

-Камералдық бақылау;

-Салық міндеттемелерінің , міндетті зейнетақы жарналарының, мемлекеттік әлеуметтік аударымдардың дұрыс есептелуі мен аударылуы бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы бойынша бақылау;

-Салықтық зерттеу;

-Ірі салық төлеушілердің мониторингі;

-Салық тексерулері;

-Бақылау касса машиналарының қолдану тәртібінің сақталуын қадағалау;

-Акцизделетін тауарларға салықтық бақылау;

-Трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау;

-Мемлекет меншігіне алынған мүлікті бағалау, есепке алу, сақтау, одан әрі пайдалану, өткізу және өткізуден түскен түсімдердің бюджетке аударылуын қадағалау бойынша тәртіптің сақталуын сақтау;

-Өкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау жасау.

Салықтық бақылаудың түрлері:

-Құжаттық;

-Рейдтік;

-Хронометраждық.

Құжаттық тексеру өз алдына төрт түрге бөлінеді:

-Кешенді;

-Тақырыптық;

-Қарсы;

-Қосымша.

Жекелеген ерекшелік белгілері бойынша салықтық юақылау мына түрлерге бөлінеді:

1).Жүргізілу мерзіміне байланысты:

-Қысқа мерзімді (7күнге дейін)

-Орта мерзімді;(60жұмыс күні)

-Ұзақ мерзімді(180жұмыс күні)

2).Жүзеге асырылу кезеңдеріне байланысты:

-Алдын ала;

-Ағымдағы;

-Кейінгі.

3).Қамтылатын субъектілеріне байланысты:

-ШЖС;

-Азаматтар мен азамматтығы жоқ адамдарға.

4).Жүзеге асырылу жоспарына байланысты:

-Жоспарлы(тақырыптық;)

-Жоспардан тыс(кезектен тыс)

5).Салықтық бақылауға қамтылатын объектілеріне байланысты:

-Жаппай(кешенді)

- Ішінара (тақырыптық)

6).Тексеруге қатысатын субъектілерге байланысты:

-Дербес (Салық қызмет органдары өзі жүргізеді);

-Кешенді (тексеруге салық қызмет органдарының шақыруымен өзге өкілетті органдардың мамандары қатысады).

7).Тексерілетін тұлғаның меншік нысанына байланысты:

-Мемлекеттік;

-Жеке;

-Аралас.

8).Қолданылатын әдістеріне қарай:

-Сандық (құжаттық);

-Заттық –сандық;

-Ішінара.

9).Салық тексеру нәтижесі бойынша

-Жоспарлы;

-Қосымша.

 115.137.227.Көтерме және бөлшек бензин саудамен айналысатын салық төлеушілерді тіркеу ерекшеліктері.

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысатын  салық төлеуші тіркеу есебіне қамтылады:

-Авиабензиннен басқа бензин және дизель отындарының бөлшек және көтерме саудаларымен айналысатын тұлғалар;

-Авиабензиннен басқа бензин және дизель отындарын өндірумен айналысатын тұлғалар;

-Этил спирті мен алкогольді өнімдер өндірісі  және көтерме саудаларымен айналысатын тұлғалар;

-Темекі өнімдер өндірісі  және көтерме саудалармен айналысатын  тұлғалар;

-Ойын бизнесі;

-Лотерея өндіру, ұйымдастыру және лотерея билеттерін сату операцияларымен айналысатын тұлғалар;

-Ұтыссыз ойын автоматтары, жеке ойын компьютерлері, бильярд столдары, ойын жолдары қызметтерін жүзеге асыратын салық төлеушілер.

Салық қызметі органына салық өтініші тапсырылған үш жұмыс күн ішінде салық объектілеріне  тіркеу карточкалары беріледі.

Тіркеу карточкасы дегеніміз салық объектілерінің салық органдарында тіркеуден өткенін куәландыратын қатаң есептілік бланкісі болып табылады. Салық төлеушілерге жекелеген қызмет түрлері бойынша салық объектілерінің  бірнеше түрі болатын жағдайда әр объектіге дербес тіркеу картасы беріледі.

Мына жағдайларда тіркеу есебінен шығарылады:

-Салық төлеуші қызметін тоқтатса;

-Салық объектілері есептен шығарылса;

-Лицензия мерзімі аяқталса;

-Салық объектілерін жалға алу мерзімі аяқталса.

41.132.Жеке шот ашу үшін қажетті құжаттарды дайындау тәртібі.

Дербес шот дегеніміз салық төлеушінің бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды орындау барысы туралы есепке алу жүргізілетін мәліметтер базасы.

Дербес шот мына кезеңдер аралығында жүзеге асады:

-Дербес шотты ашу;

-Салық міндеттемелерінің орындалу барысы (есептелген, есепке жатқызылған,  азайтылған, төленген және кері қайтарылған ақша сомаларын көрсету);

-Дербес шотты жабу.

Дербес шоттағы салық міндеттемелерінің орындалу барысы туралы ақша сомаларының қозғалысы мынадай екі құжатта міндетті түрде көрсетілуі және өзара сәйкес болуы қажет:

-Салық төлеушілердегі салық есептілігінде;

-Салық қызметі органдарының салық нысандарында.

Дербес шоттағы ақша сомаларының көбеюі және азаюы мына себептерге байланысты туындауы мүмкін:

-Камералдық бақылау нәтижесінде;

-Салық тексеруі нәтижесінде;

-Жоғарға тұрған салық органдарының хабарламасы негізінде жүргізілген тексеру нәтижесінде.

Дербес шот бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес жүргізіледі,

Дербес шот салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органында ашылады. Дребес шоттың ашылған күні салық міндеттемелерінің басталған күні болып есептеледі,

Салық төлеушілердің  дербес шоты ұлттық валютада жүргізіледі.

ҚР Үкіметінің шешіміне сәйкес жер қойнауын пайдалану келісімшартына сай жұмыс жасайтын  субъектілерге дербес шотты шетел валютасында жүргізуге рұқсат етілген.

Шетел валютасында дербес шотты жүргізу құқығы бар және жер қойнауын пайдаланушылардың үшінші салық төлеушімен жүргізген операциялары бойынша төленуге тиісті салық сомасы төлем жасалған күнгі белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы негізінде ұлттық валютамен жүргізіледі.

46.Мемлекеттік тіркеуден өту үшін қажетті құжаттарды  тапсыру тәртібі.

Мемлекеттік деректер базасы – салық төлеушілерді салық есебіне алу барысында жұмыс жасайтын арнайы мамандандырылған ақпараттық жүйе. Оны жүзеге асыруға жауапты тұлға –салық қызмет органы. Мемлекеттік деректер базасының міндеттері:

-Резидент және резидент емес заңды және жеке тұлғаларды және олардың құрылымдық бөлімшелерін және филаиалдарын салық тіркеу есебіне алу;

-Дара кәсіпкер, жеке адвокаттар мен нотариустарды салық есебіне алу;

-Электрондық салық төлеуші есебін жүргізу;

-Салық объектілері мен оған қатысы бар объектілерді  есепке қою және ол бойынша мәліметтерді жүйелі түрде жүргізу;

-Жекелеген қызмет түрлерімен айналысатын салық төлеушілерді тіркеу есебіне қою;

-Әрекетсіз деп танылған салық төлеушілер бойынша мәліметтер жүргізу.

Мемлекеттік деректер базасын жүргізу мына кезеңдерден тұрады:

-Салық төлеушілер туралы мәліметті базаға енгізу;

-Деректер базасына жүйелі түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

-Салық төлеушілерді тіркеу есебінен шығару.

Мемлекеттік деректер базасындағы іс-әрекеттер : есепке алу, өзгерістер енгізу, тіркеуден, есептен шығару мына мәліметтер негізінде құжатпне расталған жағдайда жүзеге асады:

-Салық төлеушінің өзі ұсынған мәліметтері;

-Өзге өкілетті мемлекеттік органдармен ақпарат алмасу негізінде алынған мәліметтер негізінде;

-Салық органында тіркелген (тігілген, өткен салық кезеңінің мәліметтері).

Мынадай құжаттарын тапсырған резидент емес заңды тұлғалар ҚР –ғы қызметін жүргізе бастаған күнінен бастап, 30 жұмыс күні ішінде  салық тіркеу есебіне тұруы керек:

-Мемлекеттік тіркеу номерін растайтын құжат;

-Инкорпорация еліндегі мемлекеттік тіркеуін растайтын құжат;

-Салықтық тіркеуді растайтын құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмесі.

Резидент емес жеке тұлға және азаматтығы жоқ адамдар ҚР –да жұмыс жасай бастаған күннен бастап, 30 жұмыс күні ішінде  тіркеу есебіне алынуы тиіс:

-Шетелдік және азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын құжаты;

-Қазақстандық көздерден алынатын табыстардың сомасын растайтын құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшң\ірмесі;

-Шетелдіктің резидент еліндегі салық тіркеу номері;

-Тіркеу есебіне алу туралы өтініш.

Жоғардағы аталған мәліметтер қабылданған күннен бастап, бір жұмыс күні ішінде  Әділет органдарынан сұрау жасалады және Өкілетті мемлекеттік орган белгілеген мерзім аралығында тіркеу куәлігін беру арқылы деректер базасына алынады.

Мынадай жағдайларда салық төлеушішің жеке сәйкестендіру номері мемлекеттік деректер базасынан шығарылады:

-Қайтыс болған жағдайда;

-Басқа мемлекетке тұрғылықты жері ауысқан жағдайда;

-Қызметін толығымен тоқтатқан жағдайда;

-Салық  салу объектісі бойынша меншік құқығы ауысқан жағдайда;

-Банк және қаржы операцияларына қатысты іс-әрекеттері толығымен тоқтатылған жағдайда.

Заңды тұлғалар, олардың құрылымдық бөлімшелері, филиалдары тұрақты мекеме арқылы қызмет жасайтын резидент емес заңды тұлғалар деректер базасынан мына жағдайларды шығарылады:

-Тіркеу есебінен шығару туралы өтініш;

-ҚР жер қойнауын пайдалануға байланысты  бағалы қағаздарды қатысу үлестерін сату туралы мәліметтер;

-Қызметін тоқтату туралы мәлімет;

-Ағымдағы банк шоттарының жабылуы туралы мәлімет.

Жоғарыдағы аталған мәліметтерді алғаннан кейін салық қызметі органы бір жұмыс күні ішінде  Әділет органдарына  электрондық хабарлама негізінде сұрау жасайды және оны растайтын жауап алған жағдайда тіркеу есебінен шығарылады.

47.140. салық қызметі органдарының салық төлемдері бойынша қарыздарды қысқарту барысындағы іс –әрекеті.

Салық төлеушінің салық міндеттемелерін қамтамасыз ету тәсілдері:

 1.  Төленбеген салықтар және басқа да  міндетті төлемдерді және олар бойынша есептелген айыппұл және өсімпұл  сомасын есепке жазу;
 2.  Салық төлеушінің  банк шоттарындағы шығыс операцияларын уақытша тоқтату;
 3.  Салық төлеушінің иелігіндегі мүлікке билік ету құқығын шектеу;
 4.  Салықты мәжбүллеп өндіру шараларын  жүзеге асыру.

Бұл өз алдына  мына әдістер арқылы қамтамасыз етіледі:

Банк шоттарындағы ақша қаражаттары есебінен;

 1.  Дебиторлар шоттарынан;
 2.  Билік ету құқығы шектелген  мүліктерді өткізу есебінен;
 3.  Жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару есебінен.
 4.  Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын уақытша тоқтату мына жағдайларда қолданылады:

-Салық міндеттемелерін уақытылы қамтамасыз етпесе-10 жұмыс күні ішінде тоқтату туралы өкім;

-Салық берешегін өтемесе-5 жұмыс күні ішінде;

-ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұру туралы өтініш табыс етпесе,-30жұмыс күні ішінде;

-Салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілерге  салық органдарының лауазымды тұлғаларын кіргізбесе-5 жұмыс күні ішінде.

-Тексеру актісі негізінде тіркелген жерінде төлеушілердің болмауы және жаңа орны туралы салық органына хабарламаса-анықталған күннен кейін-5жұмыс күні ішінде;

-Камералдық бақылау нәтижесі бойынша  оң немесе теріс шешім шығарылмаған жағдайда -5 жұмыс күні ішінде.

Банк шоттары бойынша  шығыс операцияларын тоқтату туралы инкассалық өкім жоғарыда аталған жағдайлар жойылған сәттен бастап, 1 жұмыс күнінен кешіктірілмей өз күшін жояды.

Мүлікке билік ету құқығын шектеу сот шешімі негізінде  шығарылады. Шешім екі данада толтырылады. Оның бір данасы салық төлеушіге  табыс етіледі. 2-данасына оны алғандығын растау туралы салық төлеушінің қолы қойылады және тиісті салық органында тігіледі. Онда ймүліктерді қаржы лизингіне беруге, кепілге қоюға, жалға беруге, сатуға немесе уақытша пайдалануға тиым салынады.

Билік ету құқығы шектелген  мүлік бойынша тізімдемені Өкілетті орган 2 данада толтырады. Оның нотариалды куәландырылған көшірмесі салық төлеушіге табыс етіледі. Мүлікке билік етуді шектеу мен мүліктерді тізімге алу бірінші жүргізіледі, бір мезгілде күшіне енеді, бір мезгілде күшін жояды. Мемлекет меншігіне алынған немесе оны шектеу құқығы  бойынша тізімдемеге енгізілген  мүліктер бойынша ереженің орындалуына салық төлеуші жауапты. Ережеде көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайда  мүлікке қатысты аукцион өткізіледі. Ережеде көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайда мүлікке қатысты аукцион өткізу шығындары толығымен салық төлеушіге жүктеледі. Белгіленген мерзімде салық берешегі өтелмесе және  екі аукцион өткізілгенге дейінгі тізімдемеге алынған мүліктер өтпесе, онда салық органдары салық төлеушінің банк шоттарындағы  ақша қаражаттарын есепке ала отырып, жаңа мүлік тізімдемесін жасайды. Жаңа мүлік тізімдемесі жасалғаннан кейін 1 жұмыс күнінен кешіктірілмей  оған дейін қолданыста болған мүлік тізімдемесі өз күшін жояды., бірақ мүлікке билік ету құқығын шектеу туралы шешім өз күшін сақтайды.

Салық берешегі тиісті қаржы жылындағы Республикалық бюджет туралы заңда  белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 3 еселенген мөлшерінен  аз болса, ондай салық төлеушілерге  мәжбүрлеп өндіру  шаралары қолданылмайды, салық органдарының шешімі негізінде салықтық жазалау шаралары есептеледі.

Салықты мәжбүрлеп өндіру әдістері негізінде салық төлеушінің беершегі өтелмесе, онда сот қаулысы негізінде салық төлеушіге хабарлама  жібермей, салық төлеушінің қызметі тоқтатылады.

Салық  төлеушінің  банк шоттарындағы және кассадағы ақшалары жеткіліксіз болған жағдайда  салық берешегін  өтеу салық төлеушінің  жылжитын және  жылжымайтын  мүліктері есебінен жүргізіледі.

Салық төлеушінің берешегі дебиторлар есебінен өндірілетін  жағдайда салық төлеушілердің дебиторларына дебиторлық берешек сомасы  көрсетіле отырып, 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей хабарлама жіберіледі. Алынған хабарлама негізінде дебиторлар салық қызметі органдарымен  бірлесе отырып,  дебиторлық берешек сомасын растайтын  өзара салыстырып тексеру актісін жасайды. Осы акт негізінде  дебиторлардың банк шоттарындағы қаражаттары немесе мүлкі есебінен берешек сомасы өтеледі. 10жұмыс күні ішінде дебиторлық берешек  сомасы өтелуі туралы нәтиже шықпаған жағдайда:

-5 жұмыс күні ішінде  дебитордың банктегі  шығыс операцияларын тоқтату  туралы инкассалық үкім шығарады;

-Дебиторға салық тексеруі жүргізіледі;

-20 жұмыс күні ішінде дебитордың мүлікке билік ету құқығын шектеу туралы шешім шығарылады;

Белгіленген мерзімде және ретпен  дебиторлық берешек сомасы өтелмеген жағдайда дебитордың салық  төлеушінің сот ісі бойынша қатысуға құқығы жоқ. Дебиторда  салық тексеруі аяқталғаннан кейін 2 құжат толтырылады:

 1.  Салық тексеру актісі;
 2.  Өзара салыстырып тексеру актісі.

Салық төлеушінің салық берешегін дебитордың банк шотындағы ақша қаражаты есебінен өндіру туралы инкассалық үкім. Инкассалық үкімді орындау жауапкершілігі  салық  төлеушіге  жүктеледі.

Жарғылық капиталда мемлекет қатысатын салық төлеушінің салық берешегін өтеу акцияларды мәжбүрлеп шығару есебінен  өндіруі мүмкін. Акцияларды мәжбүрлеп өндіру  сот шешімі шығарылғанға дейін жүзеге асырылады. Салықтарды мәжбүрлеп өндіру әдісі кезінде  салық берешегі өтелмеген жағдайда ҚР –ң заңнамалық актісіне сәйкес  салық төлеушіні банкрот деп тану туралы іс-шараны бастауға құқылы.

Мынадай мөлшердегі салық берешегі бар салық төлеушілердің тізімін  салық қызмет органдары салық берешегі туындаған  күннен бастап, 6 ай мерзім ішінде  өтелмесе, БАҚ  жариялауға мііндетті.

 1.  Тиісті қаржы жылындағы Республикалық Бюджет туралы заңда белгіленген  айлық есептік көрсеткішті  150 есе мөлшерінен асатын салық қарызы бар  заңды тұлғалар және олардың құрылымдық бөлімшелері;
 2.  10 еселенеді, дара кәсіпкер, жеке адвокаттар, нотариус.

БАҚ мен қатар салық қызметі органдарының веб-сайтында салық берешегі бар салық төлеуші туралы ақпараттартуралы тізім есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 кешіктірілмей, жаңартылып отырады.

49.146.Салық  төлеушілердің тіркеу номерлерінің  берілу дұрыстығын тексеру.

36.110.129.Салық төлеушілердің тіркеу номерлерінің берілу тәртібі

Мемлекеттік деректер базасы – салық төлеушілерді салық есебіне алу барысында жұмыс жасайтын арнайы мамандандырылған ақпараттық жүйе. Оны жүзеге асыруға жауапты тұлға –салық қызмет органы. Мемлекеттік деректер базасының міндеттері:

-Резидент және резидент емес заңды және жеке тұлғаларды және олардың құрылымдық бөлімшелерін және филаиалдарын салық тіркеу есебіне алу;

-Дара кәсіпкер, жеке адвокаттар мен нотариустарды салық есебіне алу;

-Электрондық салық төлеуші есебін жүргізу;

-Салық объектілері мен оған қатысы бар объектілерді  есепке қою және ол бойынша мәліметтерді жүйелі түрде жүргізу;

-Жекелеген қызмет түрлерімен айналысатын салық төлеушілерді тіркеу есебіне қою;

-Әрекетсіз деп танылған салық төлеушілер бойынша мәліметтер жүргізу.

Мемлекеттік деректер базасын жүргізу мына кезеңдерден тұрады:

-Салық төлеушілер туралы мәліметті базаға енгізу;

-Деректер базасына жүйелі түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

-Салық төлеушілерді тіркеу есебінен шығару.

 Жеке тұлғаны , заңды тұлғаны,  заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін   салық төлеуші ретінде тіркеу:

 1.  Аталыған тұлғалар туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына енгізуді ;
 2.   Салық төлеушілердің  мемлекеттік деректер базасындағы  тіркеу деректерін өзгертуді  және толықтыруды;
 3.  Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына  салық төлеушілер туралы мәліметтерді алып тастауды қамтиды.

Салық қызметі органдарына  салық төлеуші туралы :

 1.  Уәкілетті мемлекеттік органдар ;
 2.  Банктер және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
 3.  Салық төлеушілер берген немесе мәлімделген мәліметтер  салық төлеушінің тіркеу деректері болып табылады.
 4.  Жеке тұлғаның тұрғылықты жері – азаматтарды тіркеу туралы  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес  азаматты тіркеу орны;
 5.  Дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың , адвокаттың орналасқан жері –салық органында дара кәсіпкер, жекеше нотариус,адвокат ретінде тіркеу есебіне қою кезінде мәлімделген дара кәсіпкердің , жекеше нотариустың , адвокаттың тұрғылықты немесе қызметінің басым бөлігін жүзеге асыратын орны;
 6.  Резидент заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшесінің  орналасқан жері-құрылтай құжаттарында немесе  құрылымдық бөлімшенің  есептік тіркеу туралы  куәлігінде көрсетілген  оның тұрақты жұмыс істейтінорганының орналасқан жері;
 7.  Филиал, өкілдік ашпай, қызметін тұрақты мекеме арқылы  жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның  орналасқан жері –салық органында салық төлеуші  ретінде тіркеу  кезінде мәлімделген  ҚР-ғы қызметін жүзеге асратын жері;
 8.  Резидент емес жеке тұлғаның болатын жері- резидент емес жеке тұлғаның  көші-қон карточкасында  көрсетілген ҚР –ғы уақытша болатын жері деп танылады. Егер халықаралық шарт ережелеріне  сәйкес көші-қон  карточкасының болуы көзделмеген болса, онда салық органына резидент емес жеке тұлға  мәлімдеген ҚР-да басым уақыт орналасқан жер  болатын жері деп танылады.

51.112.144.224. Талдау, зерттеу салықтық бақылауды жүргізу нысаны ретінде

Салықтық талдау, зерттеу - салық қызметі органдарының салық берешегін өтеу, салық міндеттемелерінің орындалуын қамтамассыз ету міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың толық және дер кезінде жүзеге асырылуын қамтамассыз ету мақсатында жүзеге асырылатын іс шаралар жиынтығы.

Салықтық зерттеу мына әдістер негізінде жүзеге асырылады:

 1.  Өткен салық кезеңінің мәліметтерін талдау
 2.  Ағымдағы салық кезеңінің жоспарының орындалу барысын талдау;
 3.  Ауытқу факторларын анықтау, зерттеу

Салықтық зерттеуді жан-жақты қамтамассыз ету мақсатында салық қызметі органдарының әр бөлімінде арнайы қызметтер анықталады және сол тұлғаларға жауапкершілігі жүктеледі.

Салықтық зерттеу жоспарлы түрде жүзеге асырылады және мынадай критерийлар бойынша бағаланады:

 1.  Салықтар мен бюджетке төленетін бюджет міндетті төлемдердің түсу динамикасы (жоспар(+;-)) бойынша нақты түскені, орындалу %-ға ауытқу сомасы.
 2.  Салық төлеуші нысандары (ұйымның құқықтық нысаны, резиденттік нысаны, меншік нысаны)
 3.  Салық міндеттемесін орындау дәрежесі (орындау қарқыны, берешек сомасы)
 4.  Тіркеу есебіне қамтылу дәрежесі және т.б

52.143. Салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілерді есепке алу үшін қажет ақпарат көздері.

Меншік құқығын тұрақты пайдалану немесе уақытша иелену, сенімгерлік басқару құқығы салық салу объектілерімен оған қатысы бар объектілерді меншік құқығы туындаған күннен бастап, 10 жұмыс күні ішінде мына құжаттарды тапсыру арқылы тіркеу есебіне алынуы тиіс:

 1.  Салық өтініші
 2.  Меншік құқығын растайтын құжаттық нотариалды куәландырылған

   көшірмесі.

641-бап. Ақпарат көздері

1. Салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді жанама әдістер негізінде айқындау үшін салық қызметі органдары мән-жайларға, тексерілетін салық төлеуші (салық агенті) қызметінің сипаты мен түріне қарай:

1) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарындағы ақшасы және оның қозғалысы туралы көшірме жазбаларын;

2) уәкілетті мемлекеттік органдардың, мемлекеттік емес ұйымдардың, жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) бухгалтерлік есебінің деректерімен салыстырып тексеруге жататын салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоты негізінде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есептелуі мен түсуі туралы;

4) салық төлеуші (салық агенті) тексерілетін салық кезеңі үшін және алдыңғы салық кезеңдері үшін табыс еткен салық есептілігі нысандарынан алынған салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы;

5) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы, сондай-ақ өзге де көздерден алынған тауарларды тиеп-жөнелтуді және (немесе) жұмыстарды орындауды және (немесе) қызметтерді көрсетуді жүзеге асырған тұлғаларға қатысты жүргізілген қарсы тексерулер нәтижелері туралы;

6) салық қызметі органдары салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объекті болып табылатын, тексеру жүргізілетін салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкін (тұрғын үйінен басқа) зерттеп-тексеру және (немесе) түгендеу кезінде алған мәліметтерді пайдалануы мүмкін.

2. Салық қызметі органдары:

1) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға;

2) тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға, мемлекеттік емес ұйымдарға, жергілікті атқарушы органдарға;

3) тексерілетін салық төлеушінің (салық агентінің) өнім берушілерімен және сатып алушыларымен өзара есеп айырысулары мәселесі бойынша қарсы салықтық тексерулер жүргізу туралы басқа да салық органдарына;

4) шет мемлекеттердің құзыретті органдарына сұрау салу жібереді.

3. Қажетті ақпарат (құжатпен расталған) сондай-ақ мынадай көздерден:

1) тексерілетін салық төлеуші (салық агенті) орындаған қызмет көрсету туралы тапсырыс берушілерден және сатып алынған өнім құны мен саны туралы сатып алушылардан;

2) тексерілетін салық төлеушіге (салық агентіне) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіру және олардың айналымы саласында қызметтер көрсеткен, шикізат, энергетика ресурстарын және қосалқы материалдар жіберуді жүзеге асырған жеке және заңды тұлғалардан алынуы мүмкін.

4. Ақпарат көздері мән-жайларға, тексерілетін салық төлеуші (салық агентінің) қызметінің сипаты мен түріне қарай әрбір нақты жағдайда ерекшеленуі мүмкін.

Мына жағдайда салық салу объектілерін оған қатысы бар объектілерді тіркеу есебінен шығарады:

 1.  Меншік құқығы өзгерсе (сату, жалға беру, уақытша пайдалануға беру)
 2.  Меншік құқығының тоқтатылуы (сот шешімі негізінде банкротқа ұшырау)

Салық төлеуші қандай да бір салық мерзімі аралығында іс-әрекетін тоқтатса, күнтізбелік 1 жұмыс күні аралығында салықтармен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерін оларға қатысты салық есептілігімен тапсырмаса, патенттің қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде патенттің қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап 2жұмыс күнінің ішінде патент құқық    есебін тапсырмаған дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар  танылады.

53.145.186. Салық қызметі органдарында уақытылы тапсырылмаған салық декларациясы бойынша салық санкциялары.

Салық төлеушінің ҚР заңнамалықактілерінде белгіленген мерзімде салық органына салық есептілігін табыс етпеуі: –

Жеке тұлғаларға – он бес, лауазымды адамдарған, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға – отыз, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл әкеп соғады.

Салық төлеушілердің мониторингін жүргізу үшін қажетті құжаттарды (оның ішінде электронды түрдегі) сондай ақ мониторинг бойынша есептілікті ірі салық төлеушінің уәкілетті мемлекеттік орган белгіленген мерзімде табыс есептеуі не оны табыс етуден бас тартуы: -

Лауазымда адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға отыз, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Жоғарыда аталғандарды бір жыл ішінде қайталап жасалған іс әрекеттер (әрекетсіздік) үшін:

Лауазымда адамдарға, дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға елу, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жеті  жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Салық агентінің шарты банк салымы туралы шартты табыс салығын шартты банк салымы арқылы төлеген жағдайда салық органына табыс етпеуі не уақытылы табыс етпеуі: -

Дара кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға – он, заңды тұлғаларға, оның ішінде, ҚРдағы қызметін тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын резидент еместерге – отыз, заңды тұлғаларға, оның ішінде ҚРда қызметін тұрақты мекеме, фильиал, өкілдігі арқылы жүзеге асыратын ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын резидент еместерге – елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Салық төлеушінің салық органына жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және тіркелген, ҚРның салық кодексіне сәйкес салық салынуға жататын резидент емес заңды тұлға пайдасының немесе пайдасының бір бөлігінің сомасын айқындау үшін қажетті құжаттарды табыс етпеуі:-

Жеке тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге – бір жүз, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Мәмлелердің мониторингі бойынша трансферттік баға белгілеу кезінде бақылау мақсатында берілетін есептілікті сондай ақ трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды табыс етпеу бойынша салық төлеушінің ҚР ның трансферттік баға белгілеу туралы заңнамада белгіленген мерзімде салық органына мәмілемердің мониторингі жөніндегі есептілікті табыс етпеуі:

Лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге – отыз, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жетпіс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Мәмілелердің мониторингі жөніндегі есептіліктің деректері мен тексеру барысында алынған деректер арасында тиісті қырық жылына арналған республикалық бюджет туралы заңды белгіленген 2000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде алшақтық анықталған жағдайда:-

Лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге – елу шағын немесе орта бизнес субъектілері коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Салық төлеушінің трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды (оның ішінде электрондық түрде), сондай ақ мәмілелердің мониторингі жөніндегі есептілікті уәкілетті мемлекеттік орган белгіленген мерзімде табыс етпеуіне табыс етуден бас тартуы:

Лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге – отыз, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Осы соңғы жоғарыда аталған бір жыл ішінде қайталап жасалған іс әрекеттер (әрекетсіздік) : -

Лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге елу, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға жеті жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

54.147.172. Салықтық бақылау нысандары

 Салықтық бақылау нысандары:

 1.  Салық төлеушілерді салық органында тіркеу – мемлекеттік деректер базасы арқылы жүзеге асырылады, мемлекеттік деректер базасы деп салық төлеушілерді салық есебіне алу барысында жұмыс жасайтын арнайы мамандандырылған ақпараттық жүйе. Ол резидент және резидент еместерді салықтық тіркеу есебіне қояды, электронды салық төлеуші есебін жүргізеді, дара кәсіпкерлер, нотариустарды салық есебіне алады, салық объектілері туралы мәліметтерді жүйелі түрде жүргізу, т.б жүзеге асырады.
 2.  Салықтық нысандарды қабылдау – салықтық әкімшіліктендіруді жүзеге асыру барысында салық қызметі органдары жөнелткен өкілетті органдармен өзара іс әрекетіне қатысауы. Олар банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, статистика, жылжымайтын мүліктерді тіркеу орны,з.т мемлекеттік тіркеу, азаматтық хал актілерін тіркеу орны, көлік және коммуникация т.б. 3 тәсілмен табыс етіледі: келу тәртібімен, тапсырыс хат почта арқылы, электронды түрде.
 3.  Камералдық бақылау – салық төлеуші табыс еткен салық есептілігін өкілетті мемлекеттік органның мәліметтерін салық төлеуші туралы басқа да құжаттарын ақпараттарды әзірлеу, талдау негізінде салық қызмет органдарының жүзеге асырылуын салықтық бақылауы.
 4.  Салық міндеттемелерінің міндетті зейнетақы жарналарының мемлекеттік әлеуметтік аударымдардың дұрыс есептелуі мен аударылуы бойынша салық міндеттемесінің орындалуы бойынша бақылау – салық міндеттерінің орындалуын есепке алу дербес шотта (дербес шот деп – салық төлеушінің бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарын орындау барысы туралы есепке алуды жүргізетін мәліметтер базасы) белгіленген тәртіппен және 2 әдіспен (қағаз түрінде және салық төлеушінің жазбаша келісімі бойынша электрондық тәсілмен) қамтамассыз етіледі.
 5.  Салықтық зерттеу – салық қызметі органдарының салық берешегін өтеу, салық міндеттемелерінің орындалуынқамтамассыз ету міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың толық және дер кезінде жүзеге асырылуын қамтамассыз ету мақсатында жүзеге асыратын іс шаралар жиынтығы.
 6.  Ірі салық төлеушілердің мониторингісі дегеніміз – ірі салық төлеушілердің нақты салық салу базасын анықтау, ҚР салық заңнамасының сақталуын және трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру мақсатында, сондай-ақ, нарықтық бағаларды қадағалау мақсатында олардың қаржы шаруашылық қызметіне жүргізілетін талдау б.т.
 7.  салық тексерулері – салық заңына сәйкес салық органдарының орындалуын салық қызметі органдарының бақылауы немесе тексерілетін салық төлеушіні кәсіпкерлік қызметпен байланысты ақпараттары, оған қатысы бар құжаттары және ақпараттары бар адамдарға қатысты жүргізілетін тексеру.
 8.  Бақылау касса машинасын қолдану тәртібінің сақталуын қадағалау – тауар өкізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы ақпаратты тіркеу және көрсетуді қамтамассыз ететін фискалды жады бар фискалды модульді электронды құрылғылардың және компьютерлік жүйелерді қадағалау
 9.  Акцизделетін тауарларға салықтық бақылау – акциздік таңбалар мен таңбалану тәртібінің сақталуын бақылау, акциздік постта белгілеу, таңбалау тәртібі бойынша жауапкершіліктің орындалуын қадағалау б.т

      10. Салық қызметі органдары мәмілелер бойынша трансферттік баға белгілеу   кезіндегі бақылауды Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге асырады.

11. Мемлекет меншігіне алынған (алынуға тиісті) мүлікті бағалау, есепке алу, сақтау, одан әрі пайдалану, өткізу және өткізуден түскен түсімнің бюджетке аударылуын қадағалау бойынша тәртіптің сақталуын бақылау. 1.Салық органы мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын, ол сатылған жағдайда ақшаның бюджетке толық және уақтылы түсуін, сондай-ақ мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіппен беру тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады. 2. Мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

12. Өкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органның қызметіне бақылау жасау. Салық кодексінде белгіленген тәртіппен мүлікке, көлік құралдарына салынатын салықтардың және жер салығының, сондай-ақ бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі осы баптың мақсаты үшін – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметін бақылауды жүзеге асырады. Салық қызметі органдарының уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша тексеруді тағайындау туралы шешімі уәкілетті органдардың бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады.

55.152.220.Салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілерді есепке алу барысында салық қызметі органының өзге өкілетті органмен өзара байланысы    Салық қызметі органдары:

1) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға;

2) тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға, мемлекеттік емес ұйымдарға, жергілікті атқарушы органдарға;

3) тексерілетін салық төлеушінің (салық агентінің) өнім берушілерімен және сатып алушыларымен өзара есеп айырысулары мәселесі бойынша қарсы салықтық тексерулер жүргізу туралы басқа да салық органдарына;

4) шет мемлекеттердің құзыретті органдарына сұрау салу жібереді.

 Салық қызметі органы тағы мынадай уәкілетті органдармен өзара іс әрекетте болады:

 •  Статистика
 •  Жылжымайтын мүліктерді тіркеу орны
 •  Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу, лицензия беру саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган
 •  Азаматтық хал актілерін тіркеу орны
 •  Көлік және комуникация, нотариалды қызмет және көшу қону сыртқы сачси қызметті жүзеге асыратын өзге де мемлекетік органдар

Салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді жанама әдістер негізінде айқындау үшін салық қызметі органдары мән-жайларға, тексерілетін салық төлеуші (салық агенті) қызметінің сипаты мен түріне қарай:

1) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарындағы ақшасы және оның қозғалысы туралы көшірме жазбаларын;

2) уәкілетті мемлекеттік органдардың, мемлекеттік емес ұйымдардың, жергілікті атқарушы органдардың деректері бойынша салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) бухгалтерлік есебінің деректерімен салыстырып тексеруге жататын салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоты негізінде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есептелуі мен түсуі туралы;

4) салық төлеуші (салық агенті) тексерілетін салық кезеңі үшін және алдыңғы салық кезеңдері үшін табыс еткен салық есептілігі нысандарынан алынған салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы;

5) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы, сондай-ақ өзге де көздерден алынған тауарларды тиеп-жөнелтуді және (немесе) жұмыстарды орындауды және (немесе) қызметтерді көрсетуді жүзеге асырған тұлғаларға қатысты жүргізілген қарсы тексерулер нәтижелері туралы;

6) салық қызметі органдары салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объекті болып табылатын, тексеру жүргізілетін салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкін (тұрғын үйінен басқа) зерттеп-тексеру және (немесе) түгендеу кезінде алған мәліметтерді пайдалануы мүмкін.

56.104.149.200. Қосылған құнға салынатын салық бойынша салық төлеуді есепке қою бойынша талаптар

Күнтізбелік жыл ішіндегі ең төменгі айналым мөлшері 30 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мынандай тұлғалар міндетті түрде ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұруы тиіс:

 1.  Резидент заңды тұлғалар
 2.  Тұрақты мекеме арқылы жұмыс жасайтын резидент емес заңды тұлғалар
 3.  Дара кәсіпкер

Мынандай тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде алынбайды:

 1.  Мемлекеттік мекемелер
 2.  Ойын бизнес салығы, біріңғай жер салығы тіркелген салық бойынша объектілері бар тұлғалар

ҚҚС бойынша салық қызметі органдарында тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырған тұлғалар анықтаған жағдайда салық қызметі органдары 5 жұмыс күнінің ішінде салық тіркеу есебіне тұру қажетті туралы салық төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді.

Берілген мерзім аралығында бұл талаптардың орындалмауы салық қызметі органына салық төлеушіні банк шоттары бойынша шығыс операцияларын уақытша тоқтату туралы өкім шығаруына құқық береді.

 Мынандай тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

 1.  Дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар
 2.  мемлекеттік мекемелер
 3.  ҚР аумағында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар
 4.  Арнайы салық режимдерінің субъектілері.

ҚҚС бойынша қызметі анықтанған 10 жұмыс күні ішінде жоғары аталған тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтішін береді. 10 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне қою немесе қоймау туралы салық өтінішіне шешім шығарылады. Салық өтініші қанағаттандырылған жағдайда өтініш түсірген айдан кейінге айдың 1 жұлдызынан бастап ҚҚС бойынша салық төлеуші ретінде танылады.

Мынадай салық өтініші қанағаттандырылмайды:

 1.  Салық төлеушінің бұған дейін ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарылғанынан 2 жыл толмаса;
 2.  Салық кодексінде белгіленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлесдер туралы салық есептіліктерін уақытылы тапсырмаса;
 3.  Тіркеу есебіне алу үшін қажетті құжаттарды толық құрамда тапсырмаса.

Салық өтінімін қанағаттандырмау салық төлеушіге салық органына келген келген кезде қолын қойғызу немесе почта арқылы жіберу тәсілімен хабарланады.

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою  қатаң есептілік бланкісі болып табылатын тіркеу куәлігін салық төлеушіге арнайы  журналда қол қойғызу арқылы беріледі. Тіркеу куәлігінде мынадай деректер міндетті түрде көрсетілуі шарт:

 1.  Салық төлеушінің атауы
 2.  Сәйкестендіру номері
 3.  Салық төлеуші тіркеу есебіне алынған мерзім
 4.  Тіркеу куәлігін берген салық қызметі органының атауы

Мынадай жағдайда тіркеу есебінен шығарылады:

 1.  Салық төлеушінің өтініші негізінде
 2.  Сот шешімі негізінде
 3.  Соңғы 6 ай мерзім аралығында ҚҚС бойынша салық есептілігін тапсырмаған жағдайда
 4.  Өкілетті органның шешімі негізінде жалған кәсіпорын деп танылса
 5.  Салық төлеуші қызметін тоқтатса
 6.  Бірігу, қосылу жолы арқылы заңды тұлға қайта ұйымдастырылса

Тіркеу есебінен шығару үшін мынадай құжаттар тапсырылады.

 1.  Тіркеу куәлігі
 2.  ҚҚС бойынша тарату деклорациясы

Тіркеу есебінен шығару туралы шешім  шығарылғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде ол туралы ақпарат өкілетті органның сайтына орналастырылады.

57.116.150.228. Қосылған құнға салынатын салық бойынша салық төлеушілерді есепке қою тәртібі:

Қосылған құн салығы б\ша салық органында, тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырмаған тұлғалар анықталған жағдайда салық қызметі органы жұмыс күні ішінде, салық тіркеу есебіне тұру қажеттілігі туралы салық төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді.

Белгіленген мерзім арасында бұл талаптың орындалмауы салық қызмет органында салық төлеушінің банк шоттары б\ша шығыс оперциялры уақытша тоқтату туралы үкім шығаруына құқық береді.

Мынадай тұлғалар ққс б/ша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

 1.  Дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар;
 2.  Мемлекеттік мекемелер ( негізгі опер/р және ққс б\ша)
 3.  ҚР аумағында қызметі, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар;
 4.  Арнайы салық режимінің субъектілері;

ҚҚС/ы бойынша қызметі анықталған 10 жұмыс күні ішінде жоғарыда аталған тұлғалар ҚҚС/ты бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін береді. 10 жұмыс күні ішінде, тіркеу есебіне қою н\е қоймау туралы салық өтінішіне шешім шығарылады.

Салық өтініші қанағаттандырылған жағдайда өтініш түсіретін айдан кейінгі айының 1 жұлдызынан бастап, ҚҚС б\ша салық төлеуші ретінде танылады.

ҚҚС б\ша тіркеу есебіне қою қатаң есептілік бланкісі болып табылатын тіркеу куәлігін салық төлеушіге арнайы журналға қол қойғызу арқылы беріледі.

Салық төлеуші салық қызметі органында тіркеуден өткеннен кейін м\й 2 әдіс арқылы электронды салық төлеуші ретінде, тіркеу есебіне алынады:

1. Салық қызметі органына келу арқылы;

2. Тұрған жері салық қызметі органына жазбаша салық өтінішін жіберу арқылы;

58.151.162.217. Салықтық бақылау қаржы бақылауының негізгі нысаны ретінде:

1. Қаржылық бақылау функциясы                 Салықтық бақылау – функц.

Жүзеге асыратын құрал – қаржылық            жүзеге асыратын құрал салық-

ақпарат.                                                             Тық тексеру(бухг есеп)

2. Түрлері:                                                       Түрлері:

- қаржылық шаруашылық бақылау               -құжаттық

- бюджеттік сақтандыру                                 - рейдтік

- несиелік бақылау                                          -хронометраждық

3. Мақсаты – қоғамның өнім\ң құнын         Мақсаты к.орында бухг. есептің

бөлген кезде, табылатын ақшалай та-          дұрыс жүргізілуін салық дұрыс  

быстары мен соның есебінен құрыла-         есептейтін дұрыс аударылуы  

тын қаржы-қаражат қорларының мақ-        мен салықтан жалтаруды тексе-

сатты түрде жұмсалуын бақылау.                ру болып табылады.

4. Банктік бақылау жүргізетін                      Салықтық бақылауды салық

- Ұлттық банк болып таб.                             Қызметі органдары жүргізеді.

5. Сақтандыру бақылау – сақ\ру қорын      Салықтық бақылау – салық заң-

міндетті құру ж\е оның қаражаттың           дарын,яғни Салық кодекс\гі заң-

міндетті мақсаты пайдалану ретінде          дылы корпоративтік актідегі т.

сақ\ру категориялары ретінде қасиетін      б. Орындалуын қадағалау.

сипаттайды.

59.96.148.215. Камералдық бақылау: өткізу тәртібі мен мерзімі

123.Камералдық бақылау

Камералдық бақылау - салық төлеуші (салық агенті) табыс еткен салық есептілігін, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу мен талдау негізінде салық қызметі органдары жүзеге асыратын бақылау.

Камералдық бақылау салық қызметі органдарындағы салық есептілігінің деректерін өзге де мемлекеттік органдардың салық салу объек¬тілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәлі¬меттерімен, сондай-ақ әр түрлі ақпарат көздерінен алынған салық төлеушінің қызметі бойынша деректермен өзара салыстырып тексеру жолымен жүргізіледі.

Камералдық бақылау нәтежісінде, заң бұзушылақтар н\е ауытқушыл\р ан\ған жағд. м\й кезеңдерден тұратын іс\әрекет жүз. асырады:

 1.  Анықталған кемшілігі (заң бұзуылықты) дербес жоюы үшін (яғни өзі) салық қызметі органы салық төлеушіге заң бұзушылықты жою тур хабарлама жіберіледі.
 2.  Алынған хабарлама негізінде салық төлеуші 30 жұмыс күні ішінде хабарлама талаптарын ор\ды.
 3.  Атқарылған жұмыс\р тур есеп ж\е салық есептілігі ұсынылыды (келіскен жағд хабарлама көрс жағд) хабарлама талаптармен келіспеген жағд келіспеуге негіз болғ құжаттарды дәлел ретінде ұс ына отырып, жазбаша түсініктемені салық органына табыс етеді.
 4.  30 жұмыс күні ішінде салық қызметі органы, салық төлеушінің банк шоттар\ғы шығыс опер\н тоқтату тур үкім шығарады ж\е оны тиісті орындарға хабарлайды.
 5.  3 ж\е 4 тармақтар нәтижелері б\ша салық қызметі орган\ы камералды бақылау нәтижесін қорыт\ды, белгілеген нысанда камералдық бақылау нәтижесі тур қорытындыны жас\ған күн камер\қ бақылау аяқталған күн деп есепт\ді.

60.153.160. Қосылған құнға салынатын салық б\ша салық төлеушілерді есептен шығару тәртібі:

Мынадай жағдайда тіркеу есебінен шығарылады:

 1.  Салық төлеушінің өтініші негізінде;
 2.  Сот шешімі негізінде;
 3.  Соңғы 6 ай мерзім аралығында ҚҚС б\ша салық есептілігін тапсырмаған жағдайда;
 4.  Өкілетті орган шешімі негізінде жалған кәсіпорын деп танылса;
 5.  Салық төлеуші қызметін тоқтатса;
 6.  Бірігу, қосылу жолы арқылы заңды тұлға қайта ұйымдастырылса;

Мынадай жағдайда тіркеу есебінен шығару үшін қажет құжаттар:

 1.  Тіркеу куәлігі;
 2.  ҚҚС б/ша тарату декларациясы;

Тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарғаннан кейін, 1 жұмыс күні ішінде ол туралы ақпарат өкілетті органның сйтында орналастырылады.

. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару:

1) қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын резидент заңды тұлға, Қазақстан Республикасы аумағында филиал, өкілдіктер арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға, дара кәсіпкер қызметін тоқтатқан жағдайда - осы Кодекстің 37-43-баптарында көрсетілген салықтық өтінішті тапсыру күнінен бастап;

2) заңды тұлғалар бірігу, қосылу жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайларда – қайта пайда болған заңды тұлғаның құрамына кірген заңды тұлғаларды, қосылған заңды тұлғаны Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінен алып тастаған күннен бастап;

3) заңды тұлға бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті берген немесе ол жоғалған не бүлінген жағдайда қағазда жазылған түсініктеме табыс еткен күннен бастап жүргізіледі.

8. Қосылған құн салығын төлеушіні банкроттық себебі бойынша таратқан кезде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінен алып тасталған немесе дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған күннен бастап жүргізіледі.

9. Салық органының шешімімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен қосылған құн салығын төлеушінің шығарылғаны туралы ақпарат қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның сайтына орналастырылады.

10. Салық органдары қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің қолданысын тоқтата тұруды салық төлеуші қызметін тоқтата тұру туралы салықтық өтінішінде көрсеткен кезеңге, бірақ осы Кодекстің 46-бабында белгіленген мерзімнен аспайтын кезеңге қосылған құн салығын төлеушінің салық есептілігін табыс етуін тоқтата тұру туралы шешімнің негізінде жүзеге асырады.

Қосылған құн салығын төлеуші салық есептілігін тапсыруды тоқтата тұру мерзімін ұзартқан жағдайда қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің қолданысы салық төлеушінің қызметті қайта бастау күніне дейін тоқтатыла тұрады.

11. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік қолданысының тоқтатыла тұруы туралы ақпарат қосылған құн салығын төлеуші салық есептілігін тапсыруды тоқтата тұру туралы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде тоқтата тұру кезеңі көрсетіле отырып уәкілетті органның сайтында орналастырылады.

61.154.219. Салық тексеру салықтық бақылаудың негізгі нысаны ретінде

1. Салық тексеру функциясы                    Салықтық бақылау – функц.     жүзеге асыратын құрал – салық                жүзеге асыратын құрал салық-

қызмет органдарының бақылауы.                тық тексеру(бухг есеп)

2. Түрлері:                                                       Түрлері:

- құжаттық тексеру                                      -құжаттық

- рейдтік тексеру                                          - рейдтік

- хронометраждық тексеру                          -хронометраждық

(1.кешенді тексеру, 2.тақырыптық)             (алдын ала, ағымдағы,кейінгі)

3. қарсы, 4. рейд\к,5. хронометр\қ

3. Мақсаты – салық заңнамасының ор-       Мақсаты к.орында бухг. есептің

ындалуын бақылау салық қызметі ор-      дұрыс жүргізілуін салық дұрыс

гандарына жүктелген  заңнамасының        есептейтін дұрыс аударылуы

орындалын тексеру болып табылады.        мен салықтан жалтаруды тек-                    

                                                                       серу болып таб\ды.

4. Салықтық тексеруді -                              Салықтық бақылауды -салық

салық қызметі органдары жүргізеді         қызметі органдары жүргізеді.

5Салықтық тексеру–тексерілетін                      Салықтық бақылау – салық заң\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 салық төлеушінің (салық агентінің)                дарын, яғни Салық кодексіндегі

 кәсіпкерлік қызметімен байланысты              заңдылық корпоративтік акт\гі

 мәселелер бойынша тексерілетін                    тағы басқа орындалуын қадаға-     

 салық төлеуші шағым берген                           лау.

 салық төлеушіден (салық агентінен)

 қосымша мәліметтер алу үшін

 жүргізетін тексеру.

Қорыта айтқанда, салықтық тексеру жүргізу оны жүзеге асыру салықтық бақылау арқылы жүзеге асырылады, Олар өзара байланысты; яғни салықтық бақылау арқылы біз салық төлеушілердің төлемдерін төленуін бақылай отырып, біз оны тексеру арқылы егер бақылау нәтижесінде жалтару, бұзушылықтар пайда болғанда тексеру жүргізіп, бақылаймыз.                                                                           

62.156.175. Камералдық бақылау нәтижесін рәсімдеу

Камералдық бақылау - салық төлеуші (салық агенті) табыс еткен салық есептілігін, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу мен талдау негізінде салық қызметі органдары жүзеге асыратын бақылау.

Камералдық бақылаудың мақсаты – салық органдары каме¬ралдық бақылау нәтижелері бойынша анықтаған салық есептілігіндегі бұзушылықтарды салық төлеушіге дербес жоюға құқық беру.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, анықталған бұзушылықтардың сипаттамалары қоса беріле отырып, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама ресімделеді.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындауды салық төлеуші (салық агенті) ол табыс етілген (оны алған) күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Салық төлеуші (салық агенті) хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіскен жағдайда, салық қызметі органдарына бұзушылықтар анықталған кезең үшін салық есептілігін ұсынады.

Салық төлеуші хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда салық қызметі органдарына анықталған бұзушылықтар жөнінде қағаз немесе электрондық жеткізгіште түсініктеме береді. Бұл ретте салық төлеуші салық қызметі органдарына осы тармақта көрсетілген түсініктемеге қоса салық есептілігінде көр¬сетілген деректердің дұрыстығын растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Салық Кодексіне сәйкес салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады.

Жүргізілген камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органы уәкілетті орган белгілеген нысанда қорытынды жасайды.

Бұл ретте осы тармақта көрсетілген қорытындыны жасау күні камералдық бақылаудың аяқталған күні болып табылады.

63.155. Қосылған құнға салынатын салық бойынша төлеушілерді есепке қою үшін қажетті құжаттар. Резидент заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындағы қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, дара кәсіпкерлер қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қойылуы тиіс.

Егер айналымның мөлшері күнтізбелік жыл ішінде Салық кодексінде көрсетілген ең төменгі айналым мөлшерінен асып түскен жағдайда осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар ең төменгі айналымнан асып кетуі туындаған айдың аяқталған күнінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей орналасқан жері бойынша салық органына келу тәртібімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті беруге міндетті.

Сенімгерлік басқарушы орналасқан жері бойынша салық органына сенімгерлік басқару шартын жасасқан күннен не егер құрылтайшы сенімгерлік шарты бойынша не пайда алушы сенімгерлік басқару туындаған өзге жағдайларда қосылған құн салығын төлеуші болып табылса, сенімгерлік басқарудың туындауына негіз болып табылатын өзге құжат күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей келу тәртібімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салық өтінішін беруге міндетті.

Ең төменгі айналым тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 30 000 еселенген мөлшерін құрайды.

Резидент заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындағы қызметін филиалдар, өкілдіктер арқылы жүзеге асыратын резидент еместер қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін ұсынылған салықтық өтінішке салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесін міндетті түрде қоса береді.

Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын немесе оларды пайдалану құқығын растайтын құжат салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжат болып табылады.

Орналасқан жерді растайтын құжат көшірмесін нотариат куәландырған күні мен оны салық органына табыс ету күнінің арасындағы мерзім он жұмыс күнінен аспауға тиіс.

Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш тапсырмаған тұлға анықталған кезде, салық органы мұндай салық төлеушіні анықтаған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оған Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықты жою туралы хабарлама жібереді.

Салық төлеуші жіберілген салық органының хабарламасы бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш тапсырмаған жағдайда, белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін салық органы белгіленген тәртіппен салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім шығарады.

64.157. Салық тексеруінің түрлері. Салықтық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) құжаттық тексеру;

2) рейдтік тексеру;

3) хронометраждық зерттеп-тексеру.

Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) кешенді тексеру - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы, міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі мен аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі бойынша салық қызметі органы салық төлеушіге қатысты жүргізетін тексеру.

Кешенді тексеруге тақырыптық тексеру мәселелері де енгізілуі мүмкін.

2) тақырыптық тексеру - мыналар:

салықтың және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық міндеттемесінің орындалуы;

міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі, ұсталуы мен аударылуын, сондай-ақ әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Кодексте, сондай-ақ «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген міндеттерді орындауы;

трансферттік баға белгілеу;

акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу;

соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасасқан операциялар бойынша салық міндеттемелерін айқындау;

сот кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға ниеттенбестен жүзеге асырылған деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша салық міндеттемелерін анықтау мәселелері бойынша;

салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуды айқындау;

халықаралық шарттардың (келісімдердің) ережелерін қолдану заңдылығы, т.б мәселелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты салық қызметі органы жүргізетін тексеру.

3) қарсы тексеру - салық қызметі органы салық төлеушімен (салық агентімен) операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларға қатысты жүргізетін тексеру, салық қызметі органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысында пайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатында оған қатысты тақырыптық, кешенді тексеру жүргізеді.

Қарсы тексеру кешенді, тақырыптық тексерулерге қатысты қосалқы тексеру болып табылады.

Рейдтік тексеру- салық қызметі органының жоспарына сай бір уақытта аумақтың белгілі бір учскесіне қатысты жүргізілетін тексеру.

Мынандай мәселелер қаралады:

 1.  бақылау-касса машинасының қолданылу тәртібінің сақталуын бақылау;
 2.  салық органдарында тіркеу есебіне қойылуы
 3.  шығыс операциялпры уақытша тоқтатылған төлеуші бойынша үкімнің орындалу барысын қадағалау, т.б

Хронометраждық зерттеп-тексеру - салық органдары салық төлеушінің зерттеп-тексеру жүргізілетін кезең ішіндегі нақты табысын және табыс алуға байланысты нақты шығындарын анықтау мақсатында жүргізетін тексеру. Рейдтік тексеруден айырмашылығы-арнайы салық режимі негізінде шағын бизнес субъектілерінің салық міндеттемесін орындау барысын тексеру. Ұқсастығы-шағын бизнес субъектілеріне қатысты жүргізіледі.

221. Мониторингке қамтылатын субъектілер.

Ірі салық төлеушілер мониторингі - ірі салық төлеушілердің нақты салық салынатын базасын анықтау, Қазақстан Республикасының салық заңнамасының сақталуын және трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру мақсатында қолданылатын нарықтық бағаларды бақылау мақсатында олардың қаржылық-шаруашылық қызметін талдау жолымен жүзеге асырылады.

ҚР Үкіметінің қаулысы негізінде мониторинге мынадай қызмет саласында әрекет ететін және соңғы 3 жылдағы жылдық жиынтық табысы салыстырмалы түрде көп және тұрақты болып табылатын 300 ірі салық төлеуші қамтылады:

 1.  электроэнергия
 2.  шикі мұнай
 3.  қара және түсті металлургия
 4.  құрылыс
 5.  байланыс
 6.  көмір өнеркәсібі
 7.  көлік қызметі, т.б.

ҚР Үкіметі мониторинге қамтылатын субъектілер тізімін әр бюджет жылының соңында мынадай критериилер негізінде нақтылайды және өзгерістер енгізеді:

 1.  жылдық айналым мөлшері
 2.  талдауға алынатын соңғы 3 салық жылындағы ЖЖТ мөлшері
 3.  қызмет ету аясы
 4.  өткен салық жылы үшін тапсырылған КТС бойынша декларация деректері

Қазақстан Республикасының Үкіметі мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесін аталған тізбе қолданысқа енізілетін жылдың алдындағы жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей бекітеді.

Егер мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесін қолданысқа енгізер жылдың алдындағы жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша талаптарға сай келетін салық төлеуші таратылу алдында тұрса, мұндай салық төлеуші бұл тізбеге енгізілуге жатпайды.

Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің бекітілген тізбесі оны бекіткен жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан кейін қолданысқа енгізіледі.

Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің бекітілген тізбесі қолданысқа енгізілген күннен бастап екі жыл бойына қолданыста болады және осы кезең ішінде қайта қаралуға жатады

Мониторингке жататын ірі салық төлеуші таратылған жағдайда, сондай-ақ оны банкрот деп тану туралы сот шешімі күшіне енгізілген күннен бастап аталған салық төлеуші мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесінен шығарып тасталған деп танылады.

65. Қосылған құн салығы бойынша төлеушілерді есептен шығару механизмі.

Егер салық салынатын айналым мөлшері салықтық өтініш берілген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін ең төменгі айналымнан аспаса, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару үшін қосылған құн салығын төлеуші орналасқан жері бойынша салық органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш беруге құқылы.

2. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару үшін ұсынылған салықтық өтінішке мынадай құжаттар:

1) салық төлеуші куәлікті жоғалтып алған жағдайларды қоспағанда, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің түпнұсқасы;

2) қосылған құн салығы бойынша тарату декларациясы қоса беріледі.

Салық органдары салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығаруды салықтық өтініш берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүргізуге міндетті.

Уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық органы шешімінің негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару салық төлеушіні хабардар етпестен мынадай:

1) қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін оны табыс етудің белгіленген мерзімнен алты ай өткен соң табыс етпеген;

2) салық органы қосылған құн салығын төлеушінің орналасқан жері бойынша нақты болмау фактісін растаған;

3) сот үкімінің заңды күшіне енген не қаулысы негізінде қосылған құн салығын төлеуші жалған кәсіпорын деп танылған жағдайларда жүргізіледі.

Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару:

1) қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын резидент заңды тұлға, Қазақстан Республикасы аумағында филиал, өкілдіктер арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға, дара кәсіпкер қызметін тоқтатқан жағдайда - салықтық өтінішті тапсыру күнінен бастап;

2) заңды тұлғалар бірігу, қосылу жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайларда – қайта пайда болған заңды тұлғаның құрамына кірген заңды тұлғаларды, қосылған заңды тұлғаны Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінен алып тастаған күннен бастап;

3) заңды тұлға бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған жағдайда – қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті берген немесе ол жоғалған не бүлінген жағдайда қағазда жазылған түсініктеме табыс еткен күннен бастап жүргізіледі.

Қосылған құн салығын төлеушіні банкроттық себебі бойынша таратқан кезде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінен алып тасталған немесе дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған күннен бастап жүргізіледі.

Салық органының шешімімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен қосылған құн салығын төлеушінің шығарылғаны туралы ақпарат қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органның сайтына орналастырылады.

66. Салық тексеруінің жүргізілу кезеңділігі.

Салық тексеру түрлері мен оның жүргізілу типтері нұсқама негізінде жүзеге асырылады. Нұсқамада көрсетілетін салықтық тексерулер жүргізудің мерзімі нұсқама тапсырылған кезден бастап отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс.

Салық қызметі органдары, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе:

резидент заңды тұлғаның, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бөліну жолымен қайта ұйымдастырылуына;

резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын қызметін тоқтатуына;

дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, адвокат қызметінің тоқтатылуына;

салық төлеушінің салықтық өтініші негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылуына байланысты жүргізілетін тексерулерді қоспағанда, жоспарлы кешенді және (немесе) жоспарлы тақырыптық салықтық тексеру жүргізу басталғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын, уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) жүргізілген салықтық тексеру туралы хабарламаны жібереді немесе тапсырады.

Хабарлама салық төлеушіге (салық агентіне) тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша жіберіледі немесе тапсырылады. Тапсырысты хатпен хабарланатын етіп почта арқылы жіберілген хабарлама почта немесе өзге байланыс ұйымының жауабы алынған күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

Хабарламада салықтық тексерудің түрі, тексерілуге жататын мәселелердің тізбесі, қажетті құжаттардың алдын ала тізбесі, салықтық тексеру жүргізу кезіндегі салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ салықтық тексеру жүргізу үшін қажетті басқа да деректер көрсетіледі.

Салық төлеушіге (салық агентіне) нұсқама берілген күн салықтық тексеру жүргізудің басталуы болып есептеледі.

Салық қызметі органының салықтық тексеру жүргізуші лауазымды адамдары салық төлеушіге (салық агентіне) өзінің қызмет куәлігін көрсетуге міндетті.

Салық қызметі органының салықтық тексеру жүргізуші лауазымды адамы салық төлеушіге нұсқаманың түпнұсқасын тапсырады. Нұсқаманың көшірмесіне салық төлеушінің нұсқамамен танысқаны және оны алғаны туралы қолы, нұсқаманы алған күні мен уақыты қойылады.

Салық төлеуші салық қызметі органы нұсқамасының данасына қол қоюдан бас тартқан жағдайда тексеру жүргізетін салық қызметі органының қызметкері куәгерлерді (екеуден кем емес) тарта отырып, қол қоюдан бас тарту туралы акті толтырады.

Салықтық тексеру аяқталған соң салық қызметі органының лауазымды адамы салықтық тексеру актісін жасайды.

Салық төлеушіге салықтық тексеру актісі тапсырылған күн салықтық тексеру мерзімінің аяқталуы болып есептеледі. Егер салық төлеуші оны алғаны туралы белгі қойса, акт тапсырылды деп есептеледі.

Салықтық тексерудің аяқталуы бойынша Қазақстан Республикасының салық заңнмасының бұзылуы анықталмаған жағдайда, онда бұл туралы салықтық тексеру актісіне тиісті жазба жасалады.

Салықтық тексеру аяқталған соң салық қызметі органы бұзушылықтарды анықтаған жағдайда салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарлама шығарады.

Салықтық тексеру қозғалған қылмыстық іс шеңберінде жүргізілген жағдайда, оған қатысты қылмыстық іс қозғалған салық төлеушіні салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарлама осындай қылмыстық іс аяқталған соң шығарылады.

Салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаны алған салық төлеуші, егер салықтық тексеру нәтижелеріне шағым жасамаса, оны хабарламада белгіленген мерзімде орындауға міндетті.

Салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаны алған салық төлеуші онымен келіспеген жағдайда, жоғарғы тұрған салық органына шағым түсіруге құқылы.

67. Салық төлеушілердің қаржылық-шаруашылық қызметінің мониторингін жүргізу үшін қажетті ақпарат көздері.

Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер мониторинг бойынша есептілікті электронды цифрлы қолтаңбамен расталған электронды құжат нысанында табыс етеді.

Мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кітабы;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кітабы;

3) бухгалтерлік баланс;

4) өндірілген және сатып алынған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қозғалысы туралы есеп;

5) өндірілген өнімнің, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің өзіндік құны;

6) қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп;

7) дебиторлық және кредиторлық берешекті таратып жазу.

3. Мониторингке жататын және банктік қызметті, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде не Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сәйкес жүзеге асыратын ірі салық төлеушілерге арналған мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кітабы;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кітабы;

3) бухгалтертерлік баланс;

4) кірістер мен шығыстар туралы есеп;

5) дебиторлық және кредиторлық берешекті таратып жазу.

4. Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер болып табылатын сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары үшін мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) сақтандыру қызметі туралы есеп;

2) бухгалтерлік баланс;

3) кірістер мен шығыстар туралы есеп.

5. Мониторингке жататын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері бойынша қызметті, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын ірі салық төлеушілерге арналған мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) зейнетақы активтері бойынша есеп;

2) зейнетақы активтерін басқару бойынша есеп;

3) бухгалтерлік баланс;

4) кірістер мен шығыстар туралы есеп.

Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер есептілікті есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей уәкілетті орган бекіткен тәртіппен және нысандар бойынша тоқсан сайын ұсынып отырады.

Егер мониторинг бойынша есептілік нысандарын ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмаса, ұсыну мерзімі келесі жұмыс күні болып табылады.

68. Қосылған құнға салынатын салық бойынша салық декларациясын тапсыру мерзімі

 Қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығы жөніндегі декларацияны орналасқан жері бойынша салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей әрбір салық кезеңі үшін табыс етуге міндетті.  

Декларациямен бір мезгілде декларацияға қосымша болып табылатын, салық кезеңі ішінде сатып алынған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактуралар тізілімдері табыс етіледі. Сатып алынған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактуралар тізілімдерінің нысанын уәкілетті орган белгілейді.

Шот-фактураның нөмірін көрсетуге арналған ұялардың саны электронды түрде мыналарды табыс етеді:

1.  есепті салық кезеңі ішінде сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін (мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар шығару құжаттары);

2. есепті салық кезеңі ішінде өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін табыс ету кезінде шектелмейді.

3.   Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, мерзімде және нысан бойынша оларға мемлекеттік материалдық резервтен тауарларды шығаруға жазылған құжаттардың тізілімін табыс етеді.

 Қосылған құн салығын төлеу мерзімі

1. Қосылған құн салығын төлеуші бюджетке жататын жарнаға салықты орналасқан жері бойынша есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-нен кешіктірмей әрбір салық кезеңі үшін төлеуге міндетті.

2. Импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында кеден төлемдерін төлеу үшін айқындалатын күні төленеді.

69.111.212.Құжатты тексеру , өткізу тәртібі мен мерзімі.

Құжатты тексеру - салық қызметі органдарының салық  төлеушінің  қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі, салық есептілігінің жүргізу барысы, салық заңнамасын орындауы мен сақталуын қадағалау барысында жүзеге асырылатын салықтық бақылау түрі.

Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) кешенді тексеру - салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы, міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі мен аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі бойынша салық қызметі органы салық төлеушіге қатысты жүргізетін тексеру.

2) тақырыптық тексеру – мыналадай мәселелер боынша жүзеге асырылады:

а) салықтың және   бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық міндеттемесінің орындалуы тексеру;

б) міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі,   әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі боынша міндеттемені тексеру;

в) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу;

г) халықаралық шарттардың (келісімдердің) ережелерін қолдану заңдылығын тексеру;

д)  соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасасқан операциялар бойынша салық міндеттемелерін айқындау.

3. қарсы тексеру - салық қызметі органы салық төлеушімен (салық агентімен) операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларға қатысты жүргізетін тексеру, салық қызметі органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысында пайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатында оған қатысты тақырыптық, кешенді тексеру жүргізеді

1. Салықтық тексеру жүргізуге мынадай деректемелерді:

1) нұсқаманың салық органында тіркелген күні мен нөмірін;

2) нұсқама шығарған салық органының атауын;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда) не толық атауын;

4) сәйкестендіру нөмірін;

5) тексеру түрін;

6) тексеретін тұлғалардың, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес тексеру жүргізуге тартылған өзге де мамандардың лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (олар болған жағдайда);

7) тексеру жүргізілетін мерзімді;

8) тексерілетін салық кезеңін (құжаттық тексерулер кезінде) қамтитын нұсқама негіз болып табылады.

Құжаттық тексерулер тағайындалған кезде нұсқамада тексеру түріне қарай тексеруге жататын:

1) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің тексерілетін түрі туралы;

2) міндетті зейнетақы жарналарын толық және уақытылы есептеу, ұстап қалу және аудару, сондай-ақ әлеуметтік аударымдарды толық және уақтылы есептеу және төлеу;

3) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың осы Кодексте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамалық актілерінде белгіленген міндеттерді орындауы;

4) трансферттік баға белгілеу;

5) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу;

6) салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуларды айқындау;

7) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдардың салық төлеушінің (салық агентінің) банк шотынан ақшаларды есептен шығару бойынша операцияларды жүзеге асырған күні салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың, өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомасын уақтылы аудармауы, аудармауы (есепке алмауы) және банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын басқа да ұйымдардың кассаларына салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды, өсімпұлдарды, айыппұлдарды төлеу есебіне қолма-қол ақшаларды қабылдамауы;

8) соттың заңды күшіне енген үкімі немесе қаулысы негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасасқан операциялар бойынша салық міндеттемелерін айқындау;

9) сот кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға ниеттенбестен жүзеге асырылған деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша салық міндеттемелерін айқындау;

10) халықаралық шарттардың (келісімдердің) ережелерінің қолданылу заңдылығы;

11) қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау;

12) салық төлеуші (салық агенті) мен оның өнім берушілерінің және сатып алушыларының арасындағы есеп айырысуларды растау мәселелері көрсетіледі.

70.218. Электронды мониторинг.

Жеке тұлғаны, заңды тұлғаны, оның құрылымдық бөлімшелерін электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою ерікті сипатта өтеді және салық органында салық төлеуші ретінде тіркеуден өткеннен кейін жүргізіледі.

Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру үшін салық төлеуші келу тәртібімен салық төлеушінің орналасқан немесе тұрғылықты жері бойынша салық органына электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш береді.

Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш тапсыруы оның хабарламаларды кепілдік берілген жеткізуді қамтамасыз ететін электронды байланыс желілері арқылы электронды құжат алмасуға, оның ішінде осы Кодексте көзделген салық қызметі органдарының хабарламаларын алуға келісімі болып табылады.

3. Салық органы электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініші қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде салық төлеушіге:

1) электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі ақпаратты электрондық жеткізгішті;

2) электронды құжаттар алмасу кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және тану туралы келісімді береді.

4. Электронды құжат алмасу кезінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану және тану туралы келісім нысанын уәкілетті орган белгілейді.

 

. Электрондық цифрлық қолтаңбаны ауыстыру және жою

1. Салық төлеуші электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерден бас тарту немесе оны ауыстыру үшін орналасқан немесе тұрғылықты жері бойынша салық органына электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш беруге мынадай:

1) электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланудан бас тарту туралы шешім қабылдаған;

2) тіркеу куәлігінің қолданыс мерзімі аяқталған;

3) электрондық цифрлық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі ақпаратты электрондық жеткізгіш жоғалған;

4) кілті бар контейнерлі ақпаратты электрондық жеткізгіш жұмыс істемейтін жағдайға дейін бүлінген жағдайларда құқылы.

2. Салық органы электрондық цифрлық қолтаңбаны жою немесе ауыстыруды электрондық цифрлық қол қоюдан тұратын кілті бар контейнерден бас тарту немесе ауыстыру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.

3. Салық органы салық төлеушінің салықтық өтінішінсіз салық төлеушіні мемлекеттік деректер базасынан шығарып тастаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбаны жояды

71.Таңбалауға тиісті акцизделетін тауарлар.  

 Салық органдары акцизделетін тауарларды өндірушілердің, импорттаушылардың, банкрот мүлкін (активтерін) өткізуші конкурстық және оңалтушы басқарушылардың борышкердің мүлкін өткізген кезде осы заңда айқындалған акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау тәртібін сақтауы бөлігінде  акцизделетін тауарларға бақылауды жүзеге асырады.

Мына акцизделетін тауарлар таңбалануға тиісті:

 1.   Шарап материалдары мен сыраны қоспағанда, алкогольді өнім есепке алу-бақылау.
 2.   темекі бұйымдары акциздік таңбалармен таңбалануға жатады.

 Таңбалауды акцизделетін тауарлар өндірушілер мен импорттаушылар, конкурстық және оңалтушы басқарушылар борышкердің мүлкін (активтерін) өткізген кезде жүзеге асырады.

Таңбалауға жатпайтын  акцизделетін тауарлар.  

1) Қазақстан Республикасынан тыс жерге экспортталатын;

2) Қазақстан Республикасы аумағына «бажсыз сауда дүкені», «кеден қоймасы» кедендік режимдерінде әкелінетін;

3) Қазақстан Республикасының кеден аумағына «тауарларды және көлік құралдарын уақытша әкелу» және «тауарларды және көлік құралдарын уақытша әкету» кедендік режимдерінде жекелеген даналары жарнама және (немесе) көрсету мақсатында әкелінетін;

4) «тауарлар транзиті» кедендік режимінде Қазақстан Республикасының кеден аумағы арқылы өткізілетін;

5) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген акциздік әкелу нормалары шегінде Қазақстан Республикасының кеден аумағына жеке тұлғалар әкелетін (жіберетін) алкоголь өнімдері есепке алу-бақылау таңбаларымен және темекі бұйымдары акциздік таңбалармен міндетті таңбалануға жатпайды.

   Көрсетілген акцизделетін тауарларды жаңа үлгідегі есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбалармен қайта таңбалау екі жылда бір реттен аспайтындай Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін мерзімде жүзеге асырылады.

 Акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау (қайта таңбалау) ережелерін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.  Акциздік және есепке алу-бақылау таңбаларын алу, есепке алу, сақтау және беру ережелерін уәкілетті орган бекітеді.

73. Салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметінің мониторингін жүргізу үшін қажетті қаржы есептілігінің нысандары.

 Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер мониторинг бойынша есептілікті электронды цифрлы қолтаңбамен расталған электронды құжат нысанында табыс етеді.

Салық төлеушілердің қаржы-шаруашылық қызметінің мониторингі бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кітабы;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кітабы;

3) бухгалтерлік баланс;

4) өндірілген және сатып алынған тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қозғалысы туралы есеп;

5) өндірілген өнімнің, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің өзіндік құны;

6) қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп;

7) дебиторлық және кредиторлық берешекті таратып жазу.

  Мониторингке жататын және банктік қызметті, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде не Қазақстан Республикасының заңнамалық актісіне сәйкес жүзеге асыратын ірі салық төлеушілерге арналған мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кітабы;

2) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кітабы;

3) бухгалтертерлік баланс;

4) кірістер мен шығыстар туралы есеп;

5) дебиторлық және кредиторлық берешекті таратып жазу.

  Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер болып табылатын сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары үшін мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) сақтандыру қызметі туралы есеп;

2) бухгалтерлік баланс;

3) кірістер мен шығыстар туралы есеп.

  Мониторингке жататын және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері бойынша қызметті, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын ірі салық төлеушілерге арналған мониторинг бойынша есептілікке мыналар жатады:

1) зейнетақы активтері бойынша есеп;

2) зейнетақы активтерін басқару бойынша есеп;

3) бухгалтерлік баланс;

4) кірістер мен шығыстар туралы есеп.

  Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер   есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей уәкілетті орган бекіткен тәртіппен және нысандар бойынша тоқсан сайын ұсынып отырады.

Егер мониторинг бойынша есептілік нысандарын ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмаса, ұсыну мерзімі келесі жұмыс күні болып табылады

74.Таңбалауға тиісті акцизделетін тауарлар бойынша жауапкершілік.

Акциздік постыдағы салық органының лауазымды адамы  таңбалауға тиісті акцизделетін тауарлар бойынша жауапкершілігі:

1) салық төлеушінің акцизделетін тауарлардың өндірісі мен өткізілуін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауына;

2) салық төлеушіде тиісті қызмет түріне лицензияның болуына;

3) акцизделетін тауарлардың тек қана өлшеуіш аппараттары арқылы бөлінуіне немесе есепке алу құралдары арқылы өткізілуіне (құйылуына), сондай-ақ олардың пломбыланған түрде пайдаланылуына;

4) салық төлеушінің жекелеген акцизделетін тауарларды таңбалаудың тәртібін сақтауына;

5) акцизделетін тауарларға акциз ставкаларының дұрыс қолданылуына және бюджетке акциздердің уақтылы төленуіне;

6) акцизделетін тауарлардың өндірісі үшін негізгі шикізаттың, қосалқы материалдардың, дайын өнімнің, есепке алу-бақылау таңбаларының немесе акциздік таңбалардың қозғалысына бақылауды жүзеге асырады.

75.Хронометраждық зерттеу салық тексеруінің түрі ретінде.                

Салықтық тексеру – салық қызметі органдары:

- Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, сондай-ақ орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасының орындалуын;

- тексерілетін  салық төлеушінің (салық агентінің) кәсіпкерлік қызметімен байланысты  мәселелер бойынша тексерілетін  салық төлеуші (салық агенті)  туралы  мәліметтер алу үшін  тексерілетін салық төлеушінің (салық агентінің) қызметіне қатысты  құжаттары, ақпараттары  бар адамдарды;

- салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға  және (немесе) жоғары тұрған салық органы қызметінің  хабарламаға шағымды қараудың нәтижелері бойынша  шығарған шешіміне шағым берген салық төлеушіден (салық агентінен) қосымша  мәліметтер алу үшін жүргізетін тексеру.

  Салықтық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) құжаттық тексеру;

2) рейдтік тексеру;

3) хронометраждық зерттеп-тексеру.

Хронометраждық зерттеп-тексеру  - салық органдары салық төлеушінің зерттеп-тексеру жүргізілетін кезең  ішіндегі нақты табысын және табыс алуға байланысты нақты шығындарын анықтау мақсатында жүргізетін тексеру.

1. Хронометраждық зерттеп-тексеру жүргізу кезінде салық төлеуші және (немесе) оның өкілі қатысады.

2. Хронометраждық зерттеп-тексеру жүргізу үшін салық қызметі органдары зерттеп-тексерілетін салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объекті бойынша мәселелерді дербес айқындайды. Бұл ретте міндетті түрде  мыналар:

1) салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер. Салық қызметі органдарының қажет болғанда салық төлеушінің тауарлық-материалдық құндылықтарына түгендеу жүргізуге құқығы бар;

2) ақшасының, ақша құжаттарының, бухгалтерлік кітаптардың, есептердің, сметалардың, бағалы қағаздардың, есеп-қисаптардың, декларациялардың және зерттеп-тексерілетін салық салу объектілерімен және (немесе) салық салуға байланысты объектілерімен байланысты өзге де құжаттардың болуы;

3) бақылау-касса машинасының фискалды есебі зерттеп-тексерілуге тиіс.

3. Хронометраждық зерттеп-тексеруді жүргізу кезінде хронометраждық зерттеп-тексеру жүргізуші салық қызметі органдарының лауазымды адамдары күнделікті хронометраждық-бақылау картасына зерттеп-тексеру барысында алынған мәліметтердің толық және нақты енгізілуін қамтамасыз етуге тиіс. Әрбір салық салу объектісіне және (немесе) салық салуға байланысты объектіге, сондай-ақ басқа да әрбір табыс алу көзіне бөлек хронометраждық-бақылау картасы жасалады, олар мынадай мәліметтерді:

1) салық төлеушінің атауын, сәйкестендіру нөмірін және қызмет түрін;

2) зерттеп-тексеруді жүргізу күнін;

3) салық салу объектісінің және (немесе) салық салуға байланысты объектісінің орналасқан жерін;

4) хронометраждық зерттеп-тексерудің басталу және аяқталу уақытын;

5) салық салу объектісін және (немесе) салық салуға байланысты объектіні, өткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнын;

6) зерттеп-тексерілетін салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объекті бойынша деректерді;

7) зерттеп-тексеру нәтижелерін;

8) басқа да деректерді қамтиды.

4. Күнделікті зерттеп-тексеру жүргізілетін күн соңында барлық зерттеп-тексерілетін салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер, сондай-ақ басқа да әрбір табыс алу көздері бойынша жиынтық кесте жасалады.

5. Хронометраждық-байқау картасы мен жиынтық кестеге салық қызметі органының лауазымды адамы  және салық төлеуші немесе оның өкілі міндетті түрде қол қояды және ол хронометраждық зерттеп-тексеру актісіне қоса беріледі.

Хронометраждық-байқау картасына қажет болған кезде құжаттардың көшірмелері, хронометраждық-бақылау картасында  көрсетілген деректерді растайтын зерттеп-тексеру барысында алынған есептер және басқа да материалдар қоса беріледі.

6. Салық төлеушілерді хронометраждық зерттеп-тексерудің нәтижелері кешенді немесе тақырыптық салықтық тексеру қорытындысы бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің сомаларын есепке жазу кезінде ескеріледі.

76.Мемлекет меншігіне алынған мүліктерді есепке алу, сақтау, бағалау және жүзеге асыру тәртібінің сақталуына жауапты орган.

   Қазақстан Республикасында мемлекет меншігіне алынған мүліктерді есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуына жауапты уәкілетті орган – салық қызметі органы болып табылады. Салық органы мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын, ол сатылған жағдайда ақшаның бюджетке толық және уақытылы түсуін, сондай-ақ мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлікті уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіппен беру тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

   Мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

77.102.Акциздік бекеттер: бекіту тәртібі және оның функциясы.

 Салық органдары акцизделетін тауарларды өндірушілердің, импорттаушылардың, банкрот мүлкін (активтерін) өткізуші конкурстық және оңалтушы басқарушылардың борышкердің мүлкін өткізген кезде осы заңда айқындалған акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау тәртібін сақтауы бөлігінде  акцизделетін тауарларға бақылауды жүзеге асырады.

 Акцизделетін тауарларды жаңа үлгідегі есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбалармен қайта таңбалау екі жылда бір реттен аспайтындай Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін мерзімде жүзеге асырылады.

Акциздік бекеттерді бекіту тәртібі :

1) акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау (қайта таңбалау) ережелерін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;

2) акциздік және есепке алу-бақылау таңбаларын алу, есепке алу, сақтау және беру ережелерін уәкілетті орган бекітеді.

 Салық органдары акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіретін салық төлеушінің аумағында акциз постыларын орнатады.

 Уәкілетті орган акциздік постының қызметін ұйымдастыру тәртібін бекітеді.

 Акциздік постының орналасқан жерін және қызметкерлерінің құрамын, оның жұмысының регламентін салық төлеушінің жұмыс режиміне сәйкес салық органы айқындайды.

Акциздік посты қызметкерлерінің құрамы салық органының лауазымды адамдарынан түзіледі.

 Акциздік постыдағы салық органының лауазымды адамы:

1) салық төлеушінің акцизделетін тауарлардың өндірісі мен өткізілуін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауына;

2) салық төлеушіде тиісті қызмет түріне лицензияның болуына;

3) акцизделетін тауарлардың тек қана өлшеуіш аппараттары арқылы бөлінуіне немесе есепке алу құралдары арқылы өткізілуіне (құйылуына), сондай-ақ олардың пломбыланған түрде пайдаланылуына;

4) салық төлеушінің жекелеген акцизделетін тауарларды таңбалаудың тәртібін сақтауына;

5) акцизделетін тауарларға акциз ставкаларының дұрыс қолданылуына және бюджетке акциздердің уақтылы төленуіне;

6) акцизделетін тауарлардың өндірісі үшін негізгі шикізаттың, қосалқы материалдардың, дайын өнімнің, есепке алу-бақылау таңбаларының немесе акциздік таңбалардың қозғалысына бақылауды жүзеге асырады.

 Акциздік постыдағы салық органының лауазымды адамы:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңмасының талаптарын сақтай отырып, салық төлеушінің акцизделетін тауарларды өндіру, сақтау және өткізу үшін пайдаланатын әкімшілік, өндірістік, қойма, сауда, қосалқы үй-жайларын зерттеп-тексеруге;

2) акцизделетін тауарларды өткізу кезінде қатысуға;

3) салық төлеушінің аумағынан шығып бара жатқан жүк көлік құралдарын тексеріп қарауға құқылы.

12. Акциздік постыдағы салық органы лауазымды адамының акциздік пост қызметін ұйымдастыру тәртібінде көзделген өзге де құқықтары бар.

78.113.225.Кешенді және тақырыптық салықтық тексерулері

Салықтық тексеру – салық қызметі органдары:

- Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, сондай-ақ орындалуын бақылау салық қызметі органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасының орындалуын;

- тексерілетін  салық төлеушінің (салық агентінің) кәсіпкерлік қызметімен байланысты  мәселелер бойынша тексерілетін  салық төлеуші (салық агенті)  туралы  мәліметтер алу үшін  тексерілетін салық төлеушінің (салық агентінің) қызметіне қатысты  құжаттары, ақпараттары  бар адамдарды;

- салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға  және (немесе) жоғары тұрған салық органы қызметінің  хабарламаға шағымды қараудың нәтижелері бойынша  шығарған шешіміне шағым берген салық төлеушіден (салық агентінен) қосымша  мәліметтер алу үшін жүргізетін тексеру.

        Салықтық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) құжаттық тексеру;

2) рейдтік тексеру;

3) хронометраждық зерттеп-тексеру. 

       Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) кешенді тексеру - салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерi бойынша салық мiндеттемелерiнің орындалуы, міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі мен аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі  мен төленуі бойынша  салық қызметі органы салық төлеушіге қатысты  жүргізетін тексеру.

Кешенді тексеруге  тақырыптық  тексеру мәселелері де  енгізілуі мүмкін.    

Қазақстан Республикасының Салық Кодексінің 37, 40 - 42-баптарында көзделген құжаттық тексеру тарату тексеруі болып табылады және  ол кешенді тексеруге жатады;

2) тақырыптық тексеру - мыналар:

салықтың және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық міндеттемесінің орындалуы;

міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақтылы есептелуі, ұсталуы мен аударылуын, сондай-ақ әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы есептелуі мен төленуі;

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың осы Кодексте, сондай-ақ «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» және «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген міндеттерді орындауы;

трансферттік баға белгілеу;

акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу;

соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен  жасасқан операциялар  бойынша салық міндеттемелерін айқындау;

сот кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға ниеттенбестен жүзеге асырылған деп таныған мәміле (мәмілелер) бойынша салық міндеттемелерін анықтау мәселелері бойынша;

салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуды айқындау;

халықаралық шарттардың (келісімдердің) ережелерін қолдану заңдылығы;

қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау;

резидент еместің салықтық өтініші және төленген табыс салығын бюджеттен немесе қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың  негізінде шартты банк салымынан қайтару;

салық органдарының осы Кодекстің 608-бабында белгіленген тәртіппен камералды бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламасын салық төлеушінің (салық агентінің) орындамауы мәселелері бойынша салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты салық қызметі органы жүргізетін тексеру.

Бұл ретте тақырыптық тексеру бір мезгілде осы тармақшада көрсетілген бірнеше мәселелер бойынша жүргізілуі мүмкін. Тақырыптық тексеру  бюджетке төленетін салықтың барлық түрлері және басқа да  міндетті төлемдер  бойынша міндеттемелердің орындалуына тексеру жүргізуді көздемейді;

79.Мемлекет меншiгiне алынған мүлiктерді есепке алу, сақтау, бағалау және жүзеге асыру тәртiбi

Салық органы мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын, ол сатылған жағдайда ақшаның бюджетке толық және уақтылы түсуін, сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіппен беру тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

Мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

80.Акциздік бекеттер арқылы акцизделетін тауарларды өткізу тәртібі.

    Салық органдары акцизделетін тауарларды өндірушілердің, импорттаушылардың, банкрот мүлкін (активтерін) өткізуші конкурстық және оңалтушы басқарушылардың борышкердің мүлкін өткізген кезде осы бапта айқындалған акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін таңбалау тәртібін сақтауы бөлігінде, сондай-ақ акциздік постылар белгілеу арқылы акцизделетін тауарларға бақылауды жүзеге асырады.

    Шарап материалдары мен сыраны қоспағанда, алкогольді өнім  есепке алу-бақылау таңбаларымен, темекі бұйымдары акциздік таңбалармен таңбалануға жатады.

    Таңбалауды акцизделетін тауарлар өндірушілер мен импорттаушылар, конкурстық және оңалтушы басқарушылар борышкердің мүлкін (активтерін) өткізген кезде жүзеге  асырады.

    Мыналар:

1) Қазақстан Республикасынан тыс жерге экспортталатын;

2) Қазақстан Республикасы аумағына «бажсыз сауда дүкені», «кеден қоймасы» кедендік режимдерінде әкелінетін;

3) Қазақстан Республикасының кеден аумағына «тауарларды және көлік құралдарын уақытша әкелу» және «тауарларды және көлік құралдарын уақытша әкету» кедендік режимдерінде жекелеген даналары жарнама және (немесе) көрсету мақсатында әкелінетін;

4) «тауарлар транзиті» кедендік режимінде Қазақстан Республикасының кеден аумағы арқылы өткізілетін;

5) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген акциздік әкелу нормалары шегінде Қазақстан Республикасының кеден аумағына жеке тұлғалар әкелетін (жіберетін) алкоголь өнімдері  есепке алу-бақылау таңбаларымен және темекі бұйымдары акциздік таңбалармен міндетті таңбалануға жатпайды.

    Жоғарыда көрсетілген акцизделетін тауарларды жаңа үлгідегі есепке алу-бақылау немесе акциздік таңбалармен қайта таңбалау екі жылда бір реттен аспайтындай Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін мерзімде жүзеге асырылады.

82. Мемлекет меншігіне алынған мүліктің тізімге алыну тәртібі

Салық органы мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдыруға жататын) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын, ол сатылған жағдайда ақшаның бюджетке толық және уақтылы түсуін, сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті уәкілетті орган белгілеген мерзімде және тәртіппен беру тәртібінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

Мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.

Мемлекет меншігіне алынған мүлікті одан әрі пайдалану үкіметтің арнайы комиссиясына тапсырылады, ол өз кезегінде ережеге сай бұл мүлікті есепке алу кезінде тізімдемесін ,сақтау шараларын, бағалау негізін, пайдалануы  мен  кейін өткізу тәртібін белгілейді. 3 жұмыс күні ішінде жоғары тұрған органға есеп береді.

84.202.234.Салық тексеруінің нәтижесін шағымдану тәртібі

Салық төлеушiнің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымы салық төлеушiге (салық агентіне) хабарламаны тапсырған күннен бастап отыз жұмыс күнi iшiнде салық қызметінің жоғары тұрған органына берiледi.

Бұл ретте шағым көшірмесін салық төлеуші (салық агенті) салықтық  тексеру жүргізген салық органына жіберуге тиіс

Жоғары тұрған салық қызметі органы өткізіп алған шағым беру мерзімін қалпына келтіру мақсатында оған қатысты салықтық тексеру жүргізілген жеке тұлғаның, сондай-ақ  салық төлеушінің (салық агентінің) басшысының және (немесе) бас бухгалтерінің (ол болған жағдайда) науқастанып қалуын дәлелді себеп ретінде таниды.

Ережеге сай оған қатысты салықтық тексеру жүргізілген жеке тұлғаларға, сондай-ақ ұйымдық құрылымы жоғарыда көрсетілген тұлғалар  болмаған кезде олардың орнын ауыстыратын тұлғалардың болуын көздемейтін салық төлеушілерге (салық агенттеріне) қолданылады.

Бұл ретте салық төлеуші (салық агенті) шағым берудің өткізіп алған мерзімін қалпына келтіру туралы өтінішке осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғалардың  науқастанып қалу фактісін растайтын құжатты және осындай салық төлеушінің (салық агентінің) ұйымдық құрылымын белгілейтін құжатты қоса беруге тиіс.  Өткізіп алған шағым беру мерзімін жоғары тұрған салық қызметі органының қалпына келтіруі туралы салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші   салық   төлеуші   (салық агенті) шағым мен өтінішті  тұлғалар науқасынан жазылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей берілген жағдайда ғана қанағаттандырылады.

    Жоғары тұрған салық қызметі органына шағым берген салық төлеушi (салық агенті) осы шағым бойынша шешiм қабылданғанға дейiн оны өзiнiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде керi қайтарып ала алады.  Салық төлеушiнiң   (салық агентінің)  шағымды керi қайтарып алуы белгiленген мерзiм сақталған жағдайда оны қайтадан шағым беру құқығынан айырмайды.

85.    ӨКІЛЕТТІ ОРГАНДАРҒА БАҚЫЛАУ

Салық қызметі органдары мүлікке, көлік құралдарына салынатын салықтардың және жер салығының, сондай-ақ бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі  осы баптың мақсаты үшін – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметін бақылауды жүзеге асырады.

  Салық қызметі органдарының уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша тексеруді тағайындау туралы шешімі уәкілетті органдардың  бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болып табылады, шешім мынадай деректемелерді:

1) шешімнің салық қызметі органдарында тіркелген күні мен нөмірін;

2) тексерілетін уәкілетті мемлекеттік органның толық атауын және сәйкестендіру нөмірін;

3) тексеру тағайындау негіздемесін;

4) тексеруді жүзеге асыратын салық қызметі органдарының  лауазымды адамдарының, сондай-ақ осы Кодекске сәйкес бақылау жүргізуге тартылған басқа да мемлекеттік органдар мамандарының лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (олар болған жағдайда);

5) тексеру жүргізу мерзімін;

6) тексерілетін кезеңді;

7) басқа міндетті төлемнің түрін;

8) шешімді алғаны және онымен танысқаны туралы уәкілетті  мемлекеттік органның  белгісін қамтиды.

Аталған шешім тексеру басталғанға дейін тексеру тағайындау туралы актілерді статистикалық есепке алу және бақылау органында мемлекеттік тіркелуге тиіс.

Тексеру тағайындау туралы шешімде көрсетілген салық қызметі органдарының лауазымды адамдары, осы Кодекске сәйкес тексеру жүргізуге тартылған өзге де тұлғалар және уәкілетті мемлекеттік органдар тексеруге қатысушылар болып табылады.

Уәкілетті мемлекеттік органдар  бақылауды жүзеге асырған кезде салық қызметі органдарына  бақылау жасау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді алуына, салық қызметі органдарының лауазымды адамдарының  салық салу объектілерін зерттеп-тексеруге кіруіне жәрдем жасайды.

Бұл ретте  уәкілетті мемлекеттік органдардың тексеруі  басқа  міндетті төлемнің  бір түрі сияқты  бірнеше түрі бойынша  бір мезгілде  жүргізілуі мүмкін.

       Тексеру жүргізу мерзімі уәкілетті мемлекеттік органға тексеру тағайындау туралы шешім тапсырылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс. Тексеруді тағайындаған салық қызметі органы көрсетілген мерзімді елу жұмыс күніне дейін ұзартуы мүмкін.

Тексеру жүргізу мерзімінің барысы уәкілетті мемлекеттік органға салық қызметі органының құжаттарды беру туралы талаптарын тапсыру күні мен уәкілетті мемлекеттік органның тексеру жүргізу кезінде сұрау салынған құжаттарды табыс ету күні арасындағы, сондай-ақ салық қызметі органының басқа аумақтық салық органдарына, мемлекеттік органдарға, банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға және Қазақстан Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын өзге де ұйымдарға сұрау салуы жіберілген күн мен аталған сұрау салу бойынша мәліметтер мен құжаттарды алған күн арасындағы уақыт кезеңіне тоқтатыла тұрады

Тексеру мерзімін тоқтата тұрған (қайта бастаған)  кезде салық қызметі органдары тексеру мерзімін тоқтата тұру (қайта бастау) туралы уәкілетті мемлекеттік органды  тоқтата тұру (қайта бастау) күндерін және тоқтата тұру (қайта бастау) қажеттігінің негіздемесін көрсете отырып жазбаша түрде хабардар етеді.

Тексеру аяқталған кезде салық қызметі органының лауазымды адамы:

1) тексеру жүзеге асырылған жерді, бақылау актісі жасалған күнді;

2) салық қызметі органының атауын;

3) тексеруді жүргізген салық қызметі органының лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерін, аттарын, әкелерінің аттарын (олар болған жағдайда);  

4) уәкілетті мемлекеттік органның толық атауын және сәйкестендіру нөмірін;

5) уәкілетті мемлекеттік орган басшысының және лауазымды адамдарының тектерін, аттарын, әкелерінің аттарын (олар болған жағдайда);

6) олардың келісімімен және қатысуымен тексеру жүргізілген уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамдарының лауазымдарын, тектерін, аттарын, әкелерінің аттарын (олар болған жағдайда);

7) алдыңғы тексеру және бұрын анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қолданылған шаралар туралы мәліметтерді;

8) жүргізілген тексеру нәтижелерін көрсете отырып бақылау актісін жасайды.

   Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы мәселелері бойынша бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған кезде  салық қызметі органдары  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын  бұзушылықтарды жою туралы  талап  қояды.

Салық қызметі органының  уәкілетті  мемлекеттік органға оның  бақылау актісінде көрсетілген  бұзушылықтарды жою қажеттігі туралы  қағаз жеткізгіште  жіберген  хабарламасы  Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзушылықты жою туралы талап (бұдан әрі – талап) болып танылады. Талап нысанын уәкілетті орган белгілейді.

      Талапта:

      уәкілетті органның толық атауы;

      сәйкестендіру нөмірі;

      талапты жіберу үшін негіз;

      талап жіберілген күн;

     уәкілетті орган  бюджетке өндіріп алуға жататын сома көрсетіледі.

     Талап  тексеру жүргізілетін  уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысына (бірінші басшының орнындағы адамға) бақылау актісін табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оның жеке қолын қойғызып не талаптың жіберілгенін және оны алғанын растайтын өзге тәсілмен жіберілуге тиіс.

  Талапты  уәкілетті мемлекеттік орган  оны табыс еткен (алған) күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде орындауға тиіс.

Бақылаудың нәтижесі бойынша  анықталған салық берешегі сомаларын өндіріп алуды басқа  міндетті төлемдердің бюджетке есептелуінің, толық өндіріліп алуының және дер кезінде аударылуының дұрыстығы үшін жауапты  уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.

Уәкілетті мемлекеттік органдар  басқа  міндетті төлемдердің бюджетке есептелуінің, толық өндіріліп алуының және дер кезінде аударылуының дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

87.100.201.211. Салық қарыздарын мәжбүрлеп өндіру шаралары.

Мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш еселенген мөлшерінен аз мөлшерде салық берешегі бар салық төлеушілерге (салық агенттеріне) қатысты қолданылмайды.

Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу мынадай тәртіппен:

1) банк шоттарындағы ақша есебінен;

2) дебиторлар шоттарынан;

3) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен;

4) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару түрінде жүргiзiледi.

Салық төлеуші (салық агенті) айыппұл сомаларын төлемеген кезде осы бапта көрсетілген мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары айыппұл сомаларын мәжбүрлеп өндіріп алу туралы сот қаулысының негізінде хабарландырусыз қолданылады.

Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінде банк шоттары болмаған не заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарында және кассасында салық берешектерін өтеу үшін ақша болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайларда салық органы салық берешегін өтеу үшін осы құрылымдық бөлімшені құрған салық төлеуші заңды тұлғаға мәжбүрлеп өндіріп алуды қолдану жолымен салық берешегінің сомасын өндіріп алады.

   Бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органда ашылған мемлекеттік мекемелердің шоттары банк шоттарына теңестіріледі, ал  бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға теңестіріледі.

 Салық берешегін банк шоттарындағы ақша есебінен

               өндіріп алу

Салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде салық берешегi сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегiнiң сомасын  салық төлеушiнің (салық агентінің) банк шоттарынан мәжбүрлеу тәртiбiмен өндіріп алады.

Осы ережелер Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі, сақтандыру қызметі, зейнетақымен қамсыздандыру, секьюритилендіру және инвестициялық қорлар туралы заңнамалық актілеріне сәйкес өндiрiп алуға жол берiлмейтiн банк шоттарына қолданылмайды.

Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттарынан салық берешегі сомасын өндіріп алу, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым берген қарыздар бойынша қамту болып табылатын ақша сомасын қоспағанда, көрсетiлген қарыздың өтелмеген негiзгi борышы мөлшерiндегi салық органының инкассалық өкімі негізінде жүргізіледі.

Салық органы инкассалық өкімді оны жасау күніне салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотындағы салық берешегі туралы деректер негізінде жасайды.

Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық төлеушінің (салық агентінің) бірнеше банктік шотынан инкассалық өкімде көрсетілген жалпы сомаға ақшаны есептен шығару жолымен салық берешегін өндіріп алу туралы салық органының инкассалық өкімін толық орындаған кезде, салық органына салық төлеушінің (салық агентінің) аталған банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ашқан басқа банк шоттарына салық органы шығарған инкассалық өкімдерді, егер салық органы мұндай инкассалық өкімдерді сол сомаға, сол күнге, берешектің сол түрі бойынша шығарған болса, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым салық органына орындаусыз қайтарады.

Салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi

               сомасын оның дебиторларының шоттарынан өндiрiп

               алу

2007.26.07. № 312-III ҚР Заңымен 1-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

 Салық төлеушiнiң (салық агентінің) банк шоттарында ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған не оның банк шоттары болмаған жағдайда салық органы жиналып қалған салық берешегi шегiнде салық төлеушiге (салық агентіне) берешегi бар үшiншi бiр тұлғалардың (бұдан әрi - дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алады.

Салық берешегiн өтеу туралы хабарлама алған күннен бастап салық төлеушi (салық агенті) он жұмыс күнiнен кешiктiрмей хабарлама жiберген салық органына дебиторлық берешек сомасын көрсете отырып, дебиторлар тiзiмiн және олар болған жағдайда - дебиторлармен бірлесіп жасалған және дебиторлық берешек сомасын растайтын өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеру актілерін  табыс етуге мiндеттi.

Өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актілері бар болған кезде салық органы  дебиторлар хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін дебиторлардың банктік шотына салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегін өндіріп алу туралы инкассалық өкімдер шығарады.

Дебиторлар тiзiмi осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етiлмеген жағдайда салық органы салық төлеушiге (салық агентіне)  салықтық тексеру жүргiзедi. Бұл ретте сотта дауланып жатқан дебиторлық берешек сомасын салық органының растауға құқығы жоқ.

   Ұсынылған дебиторлар тiзiмiнiң немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы дебиторларға дебиторлық берешек сомасы шегiнде салық төлеушiнiң (салық агентінің)  салық берешегiн өтеу шотына олардың банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алуы туралы хабарлама жiбередi.

   Дебиторлар хабарламаны алған күннен бастап жиырма жұмыс күнiнен кешiктiрмей, хабарлама жiберушi салық органына хабарлама алған күнге салық төлеушiмен (салық агентімен) бiрлесiп жасалған өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн табыс етуге мiндеттi.

Дебиторлар өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етпеген жағдайда, салық органы аталған дебиторларға салықтық тексеру жүргiзедi. Бұл ретте салық органы сотта дауланып жатқан дебиторлық берешек сомасын растауға құқығы жоқ.

Дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсi және дебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан өндiрiп алуы туралы хабарлама болған кезде олар өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актiсiн ұсынбайды.

Салық төлеушi (салық агенті) салық берешегiн өтеген жағдайда дебиторлар тiзiмi немесе өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актiсi ұсынылмайды.

Салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының арасындағы өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актiсiнде мынадай мәлiметтер болуға тиiс:

1) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының атауы, олардың сәйкестендіру нөмiрлерi;

2) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторы тұрған жері бойынша тiркеу есебiнде тұрған салық органының атауы;

3) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының банк шоттарының деректемелерi;

4) дебитордың салық төлеушiнің (салық агентінің) алдындағы берешек сомасы;

5) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының заңдық деректемелерi, мөрi және қойылған қолдары;

6) салыстырып тексеру актiсiнiң жасалған күнi, ол салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алған күннен бұрын болуға тиіс емес.

Өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актiсiнiң немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi сомасын өндiрiп алу туралы инкассалық өкiмдi дебитордың банк шоттарына шығарады.

Салық төлеушi дебитордың банкi немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымы  белгiленген талаптарға сәйкес салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi сомасын өндiрiп алу туралы салық органы шығарған инкассалық өкiмдi орындауға мiндеттi.

                         Салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі

               шектелген мүлкін өткізу есебінен салық берешегі

               есебіне өндіріп алу

Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттарында және оның дебиторларының банк шоттарында ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған не оның және (немесе) оның дебиторының банктік шоттары болмаған жағдайларда салық органы оның келісімінсіз салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өндіріп алу туралы қаулы шығарады.

Салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өндіріп алу туралы қаулы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша екі данада жасалады, оның біреуі мүлікке билік етуін шектеу туралы шешімнің және мүлік тізімдемесі актісінің көшірмелерімен қоса жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған  (келіп түскен) мүлікпен жұмыс жөніндегі уәкілетті мемлекеттік  органға жіберіледі.

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын салық

              төлеуші (салық агенті) акционерлiк қоғамның

               жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару

салық төлеуші (салық агенті)  жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғам салық берешегі сомаларын өтемеген жағдайда, уәкілеттi орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді.

Сот шешімі бойынша оларды өтеу үшін жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргізілетін салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салықтық міндеттемелерді, сондай-ақ өсімпұлдарды, айыппұлдарды төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімі күшіне енген күннен бастап және оларды орналастыру аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады.

88.120.214.232 Салық төлеуші шағымының нысаны мен  мазмұны. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымы салық төлеушіге (салық агентіне) хабарламаны тапсырған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде салық қызметінің жоғары тұрған органына беріледі.

Бұл ретте шағым көшірмесін салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру жүргізген салық органына жіберуге тиіс. белгіленген мерзімді дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда шағым беруші салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші бойынша шағымды қараушы жоғары тұрған салық қызметі органы бұл мерзімді қалпына келтіруі мүмкін. Салық төлеушінің (салық агентінің) шағымы жазбаша нысанда беріледі. Шағымда:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) шағым берген күні;

2) шағым берілетін жоғары тұрған салық қызметі органының атауы;

3) шағым беретін тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не толық атауы, оның тұрғылықты жері (орналасқан жері);

4) сәйкестендіру нөмірі;

5) салықтық тексеру жүргізген салық органының атауы;

6) шағым беруші тұлға өз талаптарын негіздейтін мән-жайлар және осы мән-жайларды растайтын дәлелдер;

7) қоса тіркелген құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс. Шағымда дауды шешу үшін маңызы бар өзге де мәліметтер көрсетілуі мүмкін. Шағымға салық төлеуші (салық агенті) не оның өкілі болып табылатын адам қол қояды.

Шағымға:

1) акті мен хабарламаның көшірмелері;

2) салық төлеуші (салық агенті) өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар;

3) іске қатысы бар өзге де құжаттар қоса тіркеледі.

Жоғары тұрған салық қызметінің органы:

1) салық төлеуші (салық агенті) шағымын белгіленген шағым жасау мерзімін өткізіп алып берген;

2) салық төлеушінің (салық агентінің) шағымының нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сәйкес келмеген; 3) салық төлеуші (салық агенті) үшін шағымды оның өкілі болып табылмайтын адам берген;

4) салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген жағдайларда салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудан бас тартады.

Жоғары тұрған салық қызметі органы шағым келіп түскен немесе салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеушіні (салық агентін) шағымды қараудан бас тарту туралы жазбаша түрде хабарландырады.


89.208. Жеке тұлғалардың салықтары мен басқа да міндетті төлемдердің түсуін бақылау.
Салық міндеттемелерінің, міндетті зейнетақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алуды салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын жүргізу арқылы жүзеге асырады. Салық органының салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын жүргізуі:

дербес шотты ашуды;

кейіннен дербес шотта салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік ау¬дарым¬дардың есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомаларын көрсетуді;

дербес шотты жабуды қамтиды.

Дербес шотты жүргізу осы Кодексте белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоты салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі бойынша ашылады және салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша жүргізіледі.

Дербес шот салық төлеушіге (салық агентіне) бересі немесе артық төлеу сомасын қамтитын есеп-қисаптар сальдосы көрсетіле отырып, ағымдағы жылдың басында және салық міндеттемесі, міндетті зейнетақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша міндеттер туындаған күні ашылады. Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотында көрсету күнін, іс-әрекеттің мазмұнын, оның негізінде мұндай көрініс жүргізілген құжаттың атауын көрсете отырып, есептелген, есепке жазылған, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомалар көрсетіледі. Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоты ұлттық валютада жүргізіледі. Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоттарында есептелген, кемітілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың сомаларын есепке алу салық есептілігі деректерінің, уәкілетті мемлекеттік органдар мәліметтерінің негізінде жүргізіледі.

Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотында салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың есепке жазылған сомаларын есепке алу:

1) салықтық тексеру нәтижелері туралы;

2) тарату салықтық есептілік ұсынылған күннен бастап салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша тарату салықтық тексеру аяқталған күнге дейінгі кезең үшін салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша міндеттемелердің есепке жазылған сомалары туралы:

3) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) салық қызметінің жоғары тұрған органының хабарламаға шағымды қарау нәтижесі бойынша шығарған шешіміне салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудың қорытындылары туралы

хабарламалардың негізінде жүргізіледі.

жеке тұлғаның дербес шоты жабу:

салық салу объектілеріне және (немесе) салық салуға байланысты объектілерге құқықтар тоқтаған кезде - оларды растайтын құжаттармен қоса, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері немесе салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініш негізінде;

Қазақстан Республикасынан тұрақты тұратын жерге көшіп кеткен кезде - орындалмаған салық міндеттемелері болмаған жағдайда уәкілетті мемлекеттік органның мәліметтері негізінде;

қайтыс болу себебі бойынша немесе күшіне енген сот шешіміне сәйкес оны қайтыс болды деп жариялаған кезде уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтері негізінде жүргізіледі.

Ағымдағы жыл аяқталғаннан кейін есептелген, есебіне жазылған, азайтылған, төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған сомалар қорытындысы шығарылған соң есеп-қисап сальдосы алдағы жылдың жеке шотына көшіріледі.

90.209. Бюджетке артық сомада төленген салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің есепке жатқызылуы және қайтарылу тәртібі. Артық төленген салық, төлемақы және өсімпұл сомаларын есепке жатқызу

Кодексте өзгеше көзделмесе, салықтың, төлемақының және өсімпұлдың артық төленген сомаларын есепке жатқызу салық төлеушінің (салық агентінің) салықтарды, басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдарды және айыппұлдарды есепке жатқызу мен қайтаруды жүргізуге ұсынған салықтық өтініші бойынша, және Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы  сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып  кетуін есепке жатқызу көзделген басқа да негіздер бойынша жүргізіледі. Өткен салық кезеңдеріндегі салықтың, төлемақының, өсімпұлдың осы түрі бойынша есеп-қисаптар ескеріле отырып, салықтың, төлемақының, өсімпұлдың салық кезеңінде бюджетке төленген (есепке жатқызылған және қайтарылған сомаларды есепке ала отырып) және есептелген, есепке жазылған (кемітуді есепке ала отырып) сомалары арасындағы оң айырма артық төленген салық, төлемақы, өсімпұл сомасы болып танылады. Артық төленген салық, төлемақы, өсімпұл сомаларын есепке жатқызуды салық төлеушінің артық төленген сома есептелген дербес шоты бойынша салық органы ұлттық валютада жүргізеді.

Артық төленген салық, төлемақы, өсімпұл сомалары, кодексте өзгеше көрсетілмесе, басқа салық төлеушінің салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызылмайды.

Есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалануға жататын акцизделетін тауарларға артық төленген акциз сомаларын салықтардың, төлемақылардың осы және басқа да түрлері бойынша салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызу, салық төлеушінің аталған тауарларды өндіру бойынша қызметін тоқтатқан жағдайларды қоспағанда, жүргізілмейді. Салық есептілігін ұсыну мерзімі ұзартылған жағдайда оларды ұсынылғанға дейін осы салық бойынша артық төленген соманы есепке жатқызу жүргізілмейді. Салықтық өтініш бойынша есепке жатқызуды жүргізу мерзімі:

есепке жатқызуға арналған салықтық өтініш бойынша – осындай өтініш салық органына ұсынылған күннен бастап;

өтініш болмағанда жеке шотта артық төленген сома түзілген күннен бастап он жұмыс күнін құрайды.

Салық органы салықтың, төлемақының артық төленген сомасын есепке жатқызуға арналған салықтық өтініш бойынша есепке жатқызуды жүргізу мерзімін бұзған жағдайда, салық органы олар бойынша мерзімі бұзыла отырып, есепке жатқызу жүргізілген салықтың, төлемақының артық төленген сомасына мерзімін өткізіп алған әрбір күн үшін салық төлеушінің пайдасына өсімпұл есептейді. Өсімпұл есепке жатқызу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап қоса алғанда есепке жатқызу күніне дейін мерзімін өткізіп алған әрбір күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде есепке жазылады.

Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып кетуін есепке жатқызуды қосылған құн салығын төлеушінің орналасқан жері бойынша салық органы артық төленген салықтың, төлемақының, өсімпұлдың сомасын есепке жатқызу үшін белгіленген тәртіппен жүргізеді.

Салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің қате төленген сомаларын есепке жатқызу, қайтару:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызу мен қайтаруды жүргізуге арналған салықтық өтініші бойынша (бұдан әрі осы баптың мақсаты үшін – қате сомалар бойынша салықтық өтініш);

2) банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым берген өтініш (бұдан әрі осы баптың мақсаты үшін – банк өтініші) бойынша;

3) қате фактісі анықталған жағдайда, салық органы қызметі жасаған салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің қате төленген сомаларының туындау себептері туралы хаттамасы (бұдан әрі осы баптың мақсаттары үшін– қателер бойынша хаттама) бойынша жүргізіледі.

Салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомаларын қайтару, егер осы баптағыдан өзгеше белгіленбесе, салық төлеушінің (салық агентінің) салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызуды және қайтаруды жүргізуге берген салықтық өтініші (бұдан әрі осы баптың мақсаты үшін – қайтаруға өтініш) бойынша жүргізіледі.

Салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомаларын қайтаруды салық төлеушінің осындай салық, төлем, өсімпұл бойынша дербес шоттарын жүргізетін салық органы жүргізеді.

Салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомаларын қайтару уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық органының қорытындысы негізінде салық берешегі болмаған кезде ұлттық валютада салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шотына жүргізіледі. Егер салық төлеуші заңды тұлға болып табылған жағдайда салықтың, төлемнің, өсімпұлдың артық төленген сомасын банк шотына қайтару оның құрылымдық бөлімшелерінің салық берешегі болмаған кезде жүргізіледі.

Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып кетуін қайтару

көзделген шарттар орындалған кезде

есепке жатқызу жүргізілгеннен кейін

қосылған құн салығы бойынша декларацияда көрсетілген қосылған құн салығын қайтару туралы қосылған құн салығын төлеушінің талабы бойынша жүргізіледі.

қайтаруға жататын қосылған құн салығының асып кетуі салық органының қосылған құн салығы бойынша асып кетуді қайтаруға қорытынды жасау күніне және кейінгі салық кезеңдері үшін декларацияларда көрсетілген, бюджетке төленуге тиісті қосылған құн салығының сомасы шегеріле отырып қосылған құн салығын қайтару туралы талап көрсетілген декларацияда салық кезеңінің соңында, қосылған құн салы¬ғының қайтарылуға жатпайтын асып кеткен сомасын қоспағанда, қосылған құн салығын төлеушінің дербес шоты бойынша артық төлем сомасынан асып кетпеуге тиіс

Қосылған құн салығы бойынша асып кетуді қайтару қосылған құн салығын төлеушінің орналасқан жері бойынша

қосылған құн салығы бойынша асып кетуді қайтару мерзімі ішінде жүргізіледі.

Салық органы қосылған құн салығы сомасының асып кетуін қайтару мерзімін бұзған кезде мерзімі бұзыла отырып қайтарылған осындай асып кетуге салық органы салық төлеушінің пайдасына өсімпұл есебіне жазады. Мерзімі бұзыла отырып қайтару жүргізілген осындай асып кетуге қайтару мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап қайтару күніне дейін мерзімін өткізіп алған әрбір күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл есебіне жазылады.

91.206 Салық төлеушінің шағымын қарау және оның нәтижесі. Салық төлеушінің (салық агентінің) шағымы жазбаша нысанда беріледі. Шағымда:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) шағым берген күні;

2) шағым берілетін жоғары тұрған салық қызметі органының атауы;

3) шағым беретін тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не толық атауы, оның тұрғылықты жері (орналасқан жері);

4) сәйкестендіру нөмірі;

5) салықтық тексеру жүргізген салық органының атауы;

6) шағым беруші тұлға өз талаптарын негіздейтін мән-жайлар және осы мән-жайларды растайтын дәлелдер;

7) қоса тіркелген құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс. Шағымда дауды шешу үшін маңызы бар өзге де мәліметтер көрсетілуі мүмкін. Шағымға салық төлеуші (салық агенті) не оның өкілі болып табылатын адам қол қояды.

Шағымға:

1) акті мен хабарламаның көшірмелері;

2) салық төлеуші (салық агенті) өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар;

3) іске қатысы бар өзге де құжаттар қоса тіркеледі.

Жоғары тұрған салық қызметінің органы:

1) салық төлеуші (салық агенті) шағымын белгіленген шағым жасау мерзімін өткізіп алып берген;

2) салық төлеушінің (салық агентінің) шағымының нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сәйкес келмеген; 3) салық төлеуші (салық агенті) үшін шағымды оның өкілі болып табылмайтын адам берген;

4) салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген жағдайларда салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудан бас тартады.

Жоғары тұрған салық қызметі органы шағым келіп түскен немесе салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеушіні (салық агентін) шағымды қараудан бас тарту туралы жазбаша түрде хабарландырады.

тұрған салық қызметі органының шағымды қараудан бас тартуы, егер салық төлеуші (салық агенті) жол берілген бұзушылықтарды жойса, белгіленген мерзім шегінде қайтадан шағым беру құқығынан айырмайды.

Салық төлеушінің (салық агентінің) шағымы бойынша - шағым тіркелген күннен бастап отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, ал мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің шағымы бойынша, шағым тіркелген күннен бастап қырық бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде дәлелді шешім шығарылады. Жоғары тұрған салық қызметі органы салық төлеушінің (салық аген¬тінің) шағымын қарау кезінде тақырыптық тексеру, белгіленген тәртіппен қайта қосымша тексеру тағайындауға құқылы.

Шағым салық төлеуші (салық агенті) шағымданған мәселелер шегінде қаралады. Жоғары тұрған салық қызметі органы салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қарау кезінде қажет болған жағдайда:

1) салық төлеушіге (салық агентіне) және (немесе) салықтық тексеру жүргізген салық органына шағымда жазылған мәселелер бойынша жазбаша нысанда қосымша ақпарат не түсініктеме беру туралы сұрау салу жіберуге;

2) осындай органдар мен заңды тұлғалардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттік органдарға және мемлекет жүз процент қатысатын заңды тұлғаларға, сондай-ақ шетел мемлекеттерінің құзыретті органдарына сұрау салу жіберуге;

3) шағымда жазылған мәселелер бойынша салық төлеушімен (салық агентімен) кездесу өткізуге;

4) салықтық тексеру жүргізуге қатысқан салық қызметі органдарының қызметкерлерінен туындаған мәселелер бойынша түсініктеме сұратуға құқылы. Жоғары тұрған салық қызметі органы шағымды мәні бойынша қарауды аяқтаған соң жазбаша нысанда дәлелді шешім шығарады және оны салық төлеушіге (салық агентіне) жібереді немесе тапсырады, ал көшірмесін салықтық тексеру жүргізген салық органына жібереді.

Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қарау қорытындысы бойынша жоғары тұрған салық қызметі органы мына шешімдердің бірін шығарады:

1) шағым жасалған салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарлама өзгеріссіз, ал шағым қанағаттандырусыз қалдырылсын;

2) шағым жасалған салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаның толық немесе бір бөлігінің күші жойылсын.

Шағымды қарау нәтижелері бойынша шағым жасалған хабарламаның бір бөлігінің күші жойылған жағдайда салықтық тексеру жүргізген салық қызметі органы салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған жоғары тұрған салық қызметі органының шешіміне салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қарау қорытындылары туралы хабарлама шығарады және

белгіленген мерзімде салық төлеушіге (салық агентіне) жібереді.

92. Жеке тұлғалардың салық қызметі органдарына тапсыруға тиісті салық есептіліктерінің нысандары. Салық нысандары=салық есептілігі + салық өтініші + салық тіркелімі. Салық есептілігі дегеніміз салық төлеушінің белгіленген тәртіпке сай салық төлеуші туралы салық салу объектілер мен оған қатысты операциялары туралы, салық міндеттемелерінің орындалу барысы туралы мәліметтері көрсетілген салық қызметі органына тапсыратын белгіленген нысандағы құжат. Салық есептілігі салық төлеуші (салық агенті) салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша жасауға және табыс етуге жататын салық декларацияларын, есеп-қисаптарды, оларға қосымшаларды, сондай-ақ мониторингке жататын ірі салық төлеушілер табыс ететін мониторинг жөніндегі есептілікті қамтиды. Салық есептілігі мынадай түрлерге бөлінеді:

1) бастапқы есептілік – салық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген және (немесе) осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің белгілі бір түрлері бойынша салық міндеттемесі, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару және әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндет алғаш туындаған салық кезеңі үшін тұлға табыс ететін салық есептілігі;

2) кезекті есептілік – салық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген және (немесе) осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің белгілі бір түрлері бойынша салық міндеттемесі, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару және әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндет алғаш туындаған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдері үшін тұлға табыс ететін салық есептілігі;

3) қосымша есептілік – осы өзгерістер және (немесе) толықтырулар жататын салық кезеңі үшін бұрын табыс етілген салық есептілігіне осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде тұлға табыс ететін салық есептілігі;

4) хабарлама бойынша қосымша есептілік – салық органы камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған салық кезеңі үшін бұрын табыс етілген салық есептілігіне осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде тұлға табыс ететін салық есептілігі;

5) тарату есептілігі – салық төлеуші қызметін тоқтатқан немесе бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған кезде осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша, сондай-ақ тіркелу есебінен шығарылған кезде қосылған құн салығы бойынша тұлға табыс ететін салық есептілігі. Егер салық төлеуші уәкілетті орган салық есептілігінің әртүрлі нысандарын белгілеген салық төлеушілер санаттарына жататын болса, онда мұндай салық төлеуші өзі жататын салық төлеушілердің әрбір санаты үшін көзделген нысандар бойынша салық есептілігін табыс етуге тиіс.  

Салықтық өтініш – осы Кодексте белгіленген жағдайларда салық төлеушінің (салық агентінің) өз құқықтарын іске асыру және міндеттерін орындау мақсатында салық қызметі органына табыс ететін құжаты.

Салық төлеушілер (салық агенттері), егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, салықтық өтінішті тиісті салық қызметі органдарына таңдауы бойынша:

1) өзі келу тәртібімен – қағаз жеткізгіште;

2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы – қағаз жеткізгіште;

3) салық есептілігін қабылдау жүйесі арқылы – ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол беретін электрондық түрде табыс етуге құқылы.

Салық тіркелімі – салық төлеушінің (салық агентінің) салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерді қамтитын құжаты.

Салық тіркелімдері арнаулы нысандар түрінде жүргізіледі. Уәкілетті орган белгілеген салық тіркелімдері нысандарын қоспағанда, салық тіркелімдерінің нысандарын және оларда салықтық есепке алу деректерін көрсету тәртібін салық төлеуші (салық агенті) дербес әзірлейді және салықтық есепке алу саясатында бекітеді.

Салық тіркелімдері мынадай міндетті деректемелерді қамтуға тиіс:

1) тіркелімнің атауы;

2) салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру нөмірі;

3) тіркелім жасалған кезең;

4) тіркелімді жасауға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде).

94.213. Салық қызметі органдарының қызметін шағымдану тәртібі. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымы салық төлеушіге (салық агентіне) хабарламаны тапсырған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде салық қызметінің жоғары тұрған органына беріледі.

Бұл ретте шағым көшірмесін салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру жүргізген салық органына жіберуге тиіс.

белгіленген мерзімді дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда шағым беруші салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші бойынша шағымды қараушы жоғары тұрған салық қызметі органы бұл мерзімді қалпына келтіруі мүмкін. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымы салық төлеушіге (салық агентіне) хабарламаны тапсырған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде салық қызметінің жоғары тұрған органына беріледі.

Бұл ретте шағым көшірмесін салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру жүргізген салық органына жіберуге тиіс. белгіленген мерзімді дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда шағым беруші салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші бойынша шағымды қараушы жоғары тұрған салық қызметі органы бұл мерзімді қалпына келтіруі мүмкін. Салық төлеушінің (салық агентінің) шағымы жазбаша нысанда беріледі. Шағымда:

1) салық төлеушінің (салық агентінің) шағым берген күні;

2) шағым берілетін жоғары тұрған салық қызметі органының атауы;

3) шағым беретін тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не толық атауы, оның тұрғылықты жері (орналасқан жері);

4) сәйкестендіру нөмірі;

5) салықтық тексеру жүргізген салық органының атауы;

6) шағым беруші тұлға өз талаптарын негіздейтін мән-жайлар және осы мән-жайларды растайтын дәлелдер;

7) қоса тіркелген құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс. Шағымда дауды шешу үшін маңызы бар өзге де мәліметтер көрсетілуі мүмкін. Шағымға салық төлеуші (салық агенті) не оның өкілі болып табылатын адам қол қояды.

Шағымға:

1) акті мен хабарламаның көшірмелері;

2) салық төлеуші (салық агенті) өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар;

3) іске қатысы бар өзге де құжаттар қоса тіркеледі.

Жоғары тұрған салық қызметінің органы:

1) салық төлеуші (салық агенті) шағымын белгіленген шағым жасау мерзімін өткізіп алып берген;

2) салық төлеушінің (салық агентінің) шағымының нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сәйкес келмеген; 3) салық төлеуші (салық агенті) үшін шағымды оның өкілі болып табылмайтын адам берген;

4) салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген жағдайларда салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудан бас тартады.

Жоғары тұрған салық қызметі органы шағым келіп түскен немесе салық төлеуші (салық агенті) шағымда жазылған мәселелер бойынша сотқа талап-арыз берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеушіні (салық агентін) шағымды қараудан бас тарту туралы жазбаша түрде хабарландырады.

Салық төлеушінің немесе оның уәкілетті өкілінің жоғары тұрған салық қызметі органына немесе сотқа салық қызметі органдары лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға құқығы бар.

Салық қызметі органдары лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының Заңдарында көзделген тәртіппен шағым жасалады.

98.124. Интегральды салықтық ақпарат жүйесі және оның есеп тиімділігін қамтамасыз етудегі ролі.

Мемлекеттік деректер базасы – Салық төлеушілерді салық есебіне алу барысында жұмыс жасайтын арнайы мамандандырылған ақпарапттық жүйе. Оны жүзеге асыруға жауапты орган – салық қызметі органы. Мемлекеттік деректер базасының міндеттері:

 1.  Резидент және резидент емес заңды және жеке тұлғаларды және олардың құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарын салық тіркеу есебіне қою.
 2.  Дара кәсіпкер , жеке адвокаттар мен нотариустарды салық есебіне алу
 3.  Электрондық салық төлеуші есебін жүргізу
 4.  Салық объектілерді және оған қатысы бар объектілерді есепке қою және ол жайлы мәліметтерді жүйелі түрде жүргізу
 5.  Жекелеген қызмет түрімен айналысатын салық төлеушіні тіркеу есебіне қою
 6.  Әрекетсіз деп танылған салық төлеушілер бойынша мәліметтер жүргізу.

Мемлекеттік деректер базасын жүргізу мынадай кезеңдерден тұрады:

 1.  Салық төлеушілер туралы мәліметтерді базаға енгізу
 2.  Мемлекеттік деректер базасына жүйелі түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
 3.  Салық төлеушілерді (салық объектілерді және оған қатысты объектілерді) тіркеу есебінен шығару.

Деректер базасында іс әрекеттер есепке алу, оған енгізу, есептен шығару мына мәліметтер негізінде құжатпен расталған жағдайда жүзеге асырылады:

 1.  Салық төлеушілердің өзі ұсынған мәліметтер
 2.  Өзге өкілетті мемлекеттік органдармен ақпарат алмасу негізінде алынған мәліметтер.
 3.  салық органында тіркелген өткен салық кезеңінің мәліметтері.

   Салық төлеуші салық қызмет органында тіркеуден өткеннен кейін мынадай екі әдіс арқылы электронды Салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне алынады:

 1.  салық қызмет органына келу арқылы
 2.  тұрғылықты жеріндегі салық қызмет органына жазбаша салық өтініш жіберу арқылы

Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне алынған үш жұмыс күнінде салық төлеушіге мынадай мәлімет берілді:

 1.  электрондық салық қолтаңбадан тұратын кілті бар контейнерлі ақпараттық  электрондық жеткізгіш
 2.  электрондық құжаттар алмасу кезінде электрондық сандық қолтаңба пайдалану және тану туралы келісім

Электрондық сандық қолтаңбаны ауыстыру және жою мынадай себептерге жүзеге асырылады:

 1.  төлем есебінен шығару туралы салық өтініші
 2.  тіркеу күнінің мерзімінің аяқталуы
 3.  ақпараттық  электрондық жеткізгіш жоғалған жағдайда
 4.  электронды жеткізгіш бүлінген немесе істен шыққан жағдайда
 5.  электронды тіркеу есебінен бас тарту.

30.99. Рейдтік тексеру – салық тексеруінің түрі ретінде.

223.Рейдтік тексеруді жүргізу ерекшеліктері

Салықтық тексеру салық қызмет органдары :

 1.  ҚР салық заңнамасының, сондай – ақ орындалуын бақылау салық қызмет органдарына жүктелген ҚР – ның өзге де заңнамасының орындалуын;
 2.  тексерілетін салық төлеушінің кәсіпкерлік қызметімен байланысты мәселелер бойынша тексерілетін салық төлеуші туралы мәліметтер алу үшін тексерілетін салық төлеушінің қызметіне қатысты құжаттары, ақпараттары бар адамдарды;
 3.  салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға және жоғары тұрған салық органы қызметінің хабарламаға шағымды қараудың нәтижелері бойынша шығарған шешіміне шағым беретін салық төлеушіден  қосымша мәліметтер алу үшін жүргізетін тексеру.

Рейдтік тексеру салық қызмет органы аумақтың белгілі бір учаскесінде осындай аумақта кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жекелеген салық төлеушілерге қатысты тексеру. Рейдтік тексеру барысында мынадай мәселелер қарастырылады:

 1.  салық органдарында тіркеуге алу
 2.  бақылау касса машиналарын қолдану тәртібін сақтау
 3.  акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін лицензиялау ережелерін және өндіру, сақтау өткізу шарттарын сақтау
 4.  салық органы шығарған касса бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімін орындау туралы бойынша жүргізетін тексеру.

Рейдтік тексеру жүргізуге қатысу үшін қоғамдық бірлестіктердің өкілдері осындай бірлестіктердің келісімі бойынша тартылуы мүмкін.

Қоғамдық бірлестіктің өкілдері рейдтік тексеру жүргізу кезінде салық төлеушінің құқықтары сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Рейдтік тексеру актісінде Қоғамдық бірлестіктің өкілдерінің қатысу фактісі тіркеледі.

Рейдтік тексеру салық төлеуші табыс еткен салық есептілігіне, уәкілетті мемлекеттік органдардың мәліметтеріне, сондай ақ салық төлеушінің қызметі туралы басқа да құжаттар мен мәліметтерге талдау жүргізу нәтижелерінің алуына қарай жүргізіледі.

207. Уақтылы төленбеген салық төлемдері үшін салық санкциялары.

Салық төлеушінің  уақтылы төленбеген салық міндеттемесін қамтамасыз ету тәсілдері:

 1.  Төленбеген салық және басқа да міндетті төлемдерді және олар бойынша есептелінген айыппұл және өсімпұл  сомасын есепке жазу.
 2.  салық төлеушінің банк шоттарындағы шығыс операцияларын уақытша тоқтату.
 3.  салық төлеушінің иелігіндегі мүлікке билік ету құқығын шектеу
 4.  салықты мәжбүрлеп өндіру шараларын жүзеге асыру. Бұл өз алдына мынадай әдістер арқылы қамтамасыз етіледі:

а) банк шоттарындағы ақша есебінен

б) дебиторлар шоттарынан

в) билік ету құқығы шектелген мүліктерді өткізу есебінен

г) жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару есебінен.

Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудің басқа да тәсілдерін және мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын, сондай ақ ҚР – ның салық заңнамасын бұзғаны үшін өзге де жауаптылық шараларын қолдануға қарамастан өсімпұл сомасы есепке жазылып, төленеді.

Өсімпұл салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу мерзімі күннен кейінгі күннен бастап, мерзімі өткен әрбір күн үшін ҚР – ның ҰБ белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген күнді қоса алғанда, мерзімі өткен әрбір күн үшін есепке жазылады.

Салық және басқа да міндетті  төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомаларын банк шоттарының есебінен шығару кезектілігін сақтамағаны үшін; оларды бюджетке аудармағаны; салық төлеушілердің банк шоттары есебінен шығарылған және банктердің

немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарының кассаларының салық және басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдардың, айыппұлдардың сомаларын, сондай ақ шартты банк салымында орналастырылған табыс салығын және есепке жазылған банктік сыйақыларды төлеу есебіне енгізілген қолма қол ақшаны бюджетке уақтылы аудармағаны үшін банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға өсімпұл есепке жазылады.

38.103.131.192.222. Салықтық бақылаудың басқа бақылау түрлерінен ерекшелік нышандары.

Салықтық бақылау – мемлекеттік орган, дәлірек айтқанда, салық қызмет органы жүргізеді; бақылау объектісі болып заңды немесе жеке тұлға табыстары, тауар және ақша айналымдары. Мемлекет белгілеген уақыт аралығында, мерзімінде іске асырылады.

Аудиторлық бақылау – жеке және мемлекеттік компаниялар, арнайы мамандандырылған ұйымдар,  бақылау объектісі – ұйымның қаржылық жағдайы  немесе ақша қаражаттары. Мерзімі – ұйымның талап етуі немесе қажет жағдайда жүзеге асырылады.

Кедендік бақылау – ҚР – ң кеден органдары жүзеге асырылады, бақылау объектісі – елден шығарылатын немесе әкелінетін тауар, ақша айналымы. Кеден бойынша істер немесе қызметтер жүзеге асқан кезде жүргізіледі.

Қаржылық бақылау – кең мағынада түсіндіріледі. Яғни салықтық бақылау қаржылық бақылаудың ішіне кіреді.

93.105.210 Салық міндеттемесін орындау бойынша салық органдарының ескертпесі (уведомление).

Салық қызмет органының салық міндеттемесін, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу және аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттемелерді орындау қажеттігі туралы салық төлеушіге (салық агентігіне) қағаз жеткізгішпен немесе оның жазбаша келісімі бойынша электрондық тәсілмен жіберген хабарлама деп танылады. Хабарламалардың нысандарын уәкілетті орган белгілейді. Ол мынадай түрлерде және мерзімдерде жүзеге асырылады:

 1.  есептелген салық сомасы туралы хабарлама 10  жұмыс күнінен кешіктірмей орындалуы тиіс.
 2.  салық тексеру нәтижесі туралы хабарлама – салық тексеру актісі салық төлеушіге табыс еткен күннен бастап бес ж.к – нен кешіктірілмей орындалуы тиіс.
 3.  тарату салық есептілігі нәтижесіндегі хабарлама – тарату салық есептілігіндегі қабылдаған күннен бастап бес ж.к – нен кешіктірілмей орындалуы тиіс.
 4.  ҚР салық заңнамасында белгіленген мерзімде салық есептілігінің табыс етілуі туралы хаб – хабарлама алған күннен бастап он ж.к – нен кешіктірілмей.
 5.  Салық қарызын өтеу туралы хаб – салықты мәжбүрлеп өндіру шаралары басталғанға дейін және хаб алған күннен бастап бес ж.к нен кешіктірілмей.
 6.  Дебитордың банк шоттарындағы ақшаларын өндіріп алу туралы хабарлама 20  ж.к – нен кешіктірілмей
 7.  камералдық бақылау нәтижесі бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама 30 ж.к кешіктірілмей ;
 8.  салық тексеру нәтижесінде салық төлеушінің шағымы қанағаттандырылмаған жағдайда шағымды қарау қорытындысы бойынша хабарлама 5ж.к кешіктірілмей;
 9.  салық заңнамасының бұзушылықтар анықталған жағдайда жіберілетін хабарлама  5 ж.к кешіктірілмей;
 10.  салық төлеушінің орнын растау туралы хаб – 5 ж.к – нен кешіктірілмей орындалуы тиіс.

Хабарламада міндетті түрде мынадай мәліметтер көрсетілуі керек:

 1.  салық төлеушінің сәйкестендіру нөмері
 2.  салық төлеушінің аты жөні (атуы)
 3.  салық қызмет органының атауы
 4.  хабарлама жіберілген күні
 5.  бюджетке төленуге тиісті салық міндеттемесінің сомасы
 6.  хабарламаға негіз болған себеп
 7.  хабарлама орындау мерзімі

Хабарлама мынадай екі тәсілмен салық төлеушіге жөнелтіледі :

 1.  тапсырыс хатпен почта арқылы хабарламаны алғаны туралы тапсырыс хатқа салық төлеуші алғаны туралы қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.
 2.  электрондық тәсілмен – хабарламаны алғаны туралы салық төлеуші екә жұмыс күні ішінде берген жауабы.

109.134.Салықтық бақылау салық органдарының қызметін ұйымдастыру функциясы ретінде

Салықтық бақылау дегеніміз салық қызмет органдарының салық заңдарының орындалуын,жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының мемлекеттік әлеуметтік сақтандыту қорына өлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылау.Салық бақылауының нысандарын тек салық органдары жүзеге асырады.Салық кодексіне сәйкес салық органдарының бақылау мақсатындағы негізгі қызметтері: салық комитеті аумағына тиесілі аймақта салықтық бақылауды іске асыру;салық заңнамысының бұзылуы туралы өтініштер,хабарламаларды және басқа да ақпараттарды тексеру;салық заңнамасын түсіндіруді ұйымдастыру;салық заңнасысының бұзылуын талдау және бағалау,оның себептері мен шарттарын жою үшін ұсыныстар енгізу ;жұмыстың нәтижелері туралы үздіксіз есептерді құрастыру;әрбір салық  төлеуші бойынша дербес шоттарды ашу және жүргізу;салық  комитетінің мамандарының біліктілігін жоғарылату;салық комитеті негізгі міндеттерін орындау мақсатында басқадай қызметтерді анықтау.Салық кодексіне сәйкес салық органдарының бақылау мақсатында келесідей құқықтарын келтіруге болады:салық кодексімен көзделген нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге және бекітуге;салық төлеушіден ҚР ның Үкіметі бекіткен тізім бойынша уәкілееті органмен бедгіленген тәртіпте электронды құжет түріндегі ақпаратты алуға;салық тексеулеріне басқа да мемлекеттік органдардың мамандарын тартуға;ҚР заңдарына сәйкес соттарға талаптар қоюға құқылы;салық кодексінің ерекше бөлімінде көзделген жағдайларда салық төлеушінің салық міндеттемесін жанама әдіспен анықтауға және т.с.с.  

  

45.118.136.230.Ағымдағы салықтық бақылаудың ерекшіліктері

Салықтық бақылау дегеніміз салық қызмет органдарының салық заңдарының орындалуын,жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының мемлекеттік әлеуметтік сақтандыту қорына өлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылау.Жекелеген ерекшелік белгілері бойынша салықтық бақылау жүзеге асырылу кезеңдеріне байланысты:ағымдағы,алдын ала,кейінгі боп бөлінеді. Соның ішінде ағымдағы салық бақылауға тоқталып кетейік. Ағымдағы салық  бақылау түрін де жүзеге асыра беру салық жүйесінде мүмкін емес.Оны жүзеге асыру үшін баұылаушы орган қаржылық операцияға қатысты болуы керек.Бұл бақылау түрін негізінен салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдердің толық және дер кезінде түсуін банктік ақпараттар негізінде бақылауға арналған.Сонымен бірге бюджеттік жүйелердің деңгейлеріне бөлу туралы қазынашылық органның ақпаратын бақылау ,тіркеуге тұрмаған немесе лицензиясы жоқ кәсіпкерлікпен айналасушы тұлғаларды анықтау үшін,салық төлеушінің төлеуге қабілетсіз болуының себебін зерттеу барысында жүзеге асырылады. Тәжірибе жүзінде ең көп қолданылатын бақылау ,кейінгі бақылау түрі десек те ,жоғарыда аталған барлық бақылау түрелері  бір бірімен байланысты қолдануда.Бақылаудың нақты бір түрін таңдап алу,салық жүйесінің және салықтық бақылауды ұйымдастырудың даму дрежесіне байланысты.

 

119.231.Құжаттық тексеру салық тексеруінің түрі ретінде

Салықтық тексеру деп салықтық тексерулердің .нәтижелері туралы хабарламаға және жоғары тұрған салық орган қызметініңхабарламаға шағымды қараудың нәтижелері бойынша шығарған шешіміне шағым берген салық төлеушіден қосымша мәліметтер алу үшін жүргізілетін тексеру.Салықтық тексеру мынадай түрлерге бөлінеді:                  1.құжаттық   2.рейдтік    3.хронометраждық

Құжаттық тексерулер мынадай түрлерге бөлінеді:а.кешенді тексеру салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдердің барлық түрлері бойынша салық міндеттемелерінің орындалуы,міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақытылы есептелуі мен аударылуы және әлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы есептелуі мен төленуі бойынша салық қызмет органы салық төлеушіге қатысты жүргізілетін тексеру.б.Тақырыптық тексерулер мыналар:салықтың бюджтке төленетін басқа да төлемдердің жекелеген түрлері бойынша салық міндеттемесінің орындалуы;міндетті зейнетақы жарналарының толық және уақытылы есептелуі,үсталуын және аударылуын ,сондай ақ әлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы есептелуі мен төленуі;трансферттік баға белгілеу және т.с.с.Салық органдардың белгіленген тәртіппен камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бүзушылықтарды жою туралы хабарламасын салық төлеушінің орындамау мәселелері бойынша салық төлеушіге қатысты салық қызмет органы жүргізілетін тексеру.в.Қарсы тексеру салық қызметі органы салық төлеушімен салық операцияларды жүзеге асыратын тұлғаларға қатысты жүргізілетін тексеру,салық қызме органдары аталған салық төлеушіні тексеру барысында пайдалану үшін осындай операциялар туралы қосымша ақпарат алу мақсатында оған қатысты тақырыптық және кешенді тексеру жүргізіледі.д.қосымша тексеру салық қызмет органының шешімі негізінде мыналарды:салық төлеушінің салықтық тексерудің нәтижелері туралы хабарламаға және жоғары тұрған салық қызмет органының шағымды қарау мәселелері бойынша шығарылған шешіміне салық төлеушінің шағымында жазылған мәселелері бойынша шағымын және төленген табыс салығын бюджеттен немесе қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес шартты банк салымынан қайтаруға резидент еместің салықтық өтінішін қайта қарау туралы өтінішін қарайтын тексеру. 2.Рейдтік тексеру салық қызмет органы аумақтың белгілі бір учаскесінде осындай аумақта кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жекелеген салық төлеушілерге қатысты олардың ҚР заңнамасының талаптарына сақталуын тексеру.3.хронометраждық тексеру салық органдары салық төлеушінін зерттеп тексеру жүргізілетін кезең ішіндегі нақты табысын және табыс алуға байланысты нақты шығындарын анықтан мақстында жүргізілетін тексеру.

121.233.Дербес шоттың жүргізу ерекшеліктері

Дербес шот салық төлеушінің бюджетке төленетін салықтар мен басқа да  міндетті төнмдерді ,міндетті зейнетақы жарналармен ,әлеуметтік аударымды орындау барысы туралы есепке алу жүргізілетін мәліметтер базасы.Дербес шот кезеңдері:1.дербес шотты ашу;2.салық мндеттемелердің орындалу барысы туралы (есептелген,есепке жатқызылған,айайтылған,төленген және кері қайтарылған) ақша сомаларын көрсету;

3.дербес шотты жабу.Дербес шоттар міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақша сомаларының қозғалысы мынандай екі құжатта көрсетілуі және өзара сәйкес болуы қажет:1.салық төлеушінің салық есептілігінде;2.салық қызмет органдарындағы салық нысандарымен.Дербес шоттағы ақша сомаларының көбеюі немесе азаюы мынадай себептерге байланысты туындауы мүмкін:камералдық бақылау ;салық тексеру;жоғары тұрған салық органының хабарламасы негізінде жүргізілген тексеру нәтижесінде.Дербес салық төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органында ашылады.Дербес шот ашылған күні салық төлеушінің салық міндеттемелердің бастаоған күні болып саналады.Салық төлеушінің дербес шоты салық төлеушінің сәйкестендіру нөмері бойынша ашылады және салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша жүргізіледі.Салық төлеушінің дербес шоты Ұлттық валютада жүргізіледі.Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың ережелеріне сәйкес салық төлеуші салық есептілігін және салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді шетел валютасымен төлеуді ұсынған жағдайда,дербес шоттағы есеп мынадй тәртіппен:1.салқ есептілігін ұсынған күні белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолдана отырып,есептелген,кемітілген сома;

2. бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған төлем құжаттарыныңнегізінде төленген сома ұлттық валютада жүргізеді.

122.198.235.Фискалды жады бар бақылау касса машиналасын қолдану тәртібі

ҚР ның аумағында сауда операцияларын жүзеге асыру кезінде немесе қолма қол ақша арқылы қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақщалай есеп айырысу міндетті түрде бақылау касса машинларын қолдану арқылы жүргізіледі.Бақылау  касса машинасы деп тауарларды өткізу немесе қызмет көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулары туралы ақпаратты тіркеуді және көрсетуді қамтамасыз ететін фискалды молульдер,фискалды жады блогы бар электронды құрылғылар және компьютерлік жүйелер.Фискалды жады ақпараттың ауысым сайын түзетілмей тіркелуін және энергияға тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық ақпараттық құралдар кешені.Салық төлеушінің жауапты тұлғасы бақылау касса машинасын пайдаланған кезде:

1.бкм пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тауар,жұмыстар,қызметтер көрсету құнын енгізу операциясын жүзеге асырады;2.электр энергиясы болмаған жағдайда немесе бкм да ақаулар болған жағдайда ауарлық чек толтырылады және береді; 3.қолма қол ақша есебінің кітабын толтырады;4.ауысым аяқталған кезде бкм ның моделін дайындаушының техникалық талаптарына сәйкес ауысымдық есепті алу.Қате енгізілген соманы жою немесе орындалған жұмыстар,көрсетілген қызметтер үшін қолма қол ақшларды қайтару операциялары бақылау чегінің түпнұсқасы және қолма қол ақша есебінің кітабында жүргізілген жазба болған кезде бкм ның моделін жасаушының техникалық талаптарына сай жүргізіледі.Қолма қол ақша есебі кітабында деректері тиісті күнге ауысым есептерінің көрсеткіштеріне сәйкес келу тиіс.Салық органының пломбасы бүтіндігін бұзбай жою мүмкін емес бкм ның техникалық ақауы ьолған жағдайда салық төлеуші ақау пайда болған кезден бастап үш күні ішінде бкм тіркеуге қойылған салық органына хабарлау керек.Салық төлеуші қолма қол ақша есебінің кітабы немесе тауар чектерінің кітабы толық толтырылған жағдайда,не олар жоғалған жағдайда оларды ауыстыру үшін бес жұмыс күні ішінде бкм есепке қойған жері бойынша салық органына хабарлайды.Салық органдары қолма қол ақша есебінің кітабын және тауар чектерінің кітабын ауыстыруды салықтық өтінішті салық органында тіркеген кезден бастап бес жүмыс күні ішінде жүргізіледі.

128.Салықтық бақылаудың ұйымдастыру кезеңдері

Салықтық бақылау дегеніміз салық қызмет органдарының салық заңдарының орындалуын,жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарының мемлекеттік әлеуметтік сақтандыту қорына өлеуметтік аударымдардың толық және уақытылы аударылуын бақылау.Жекелеген ерекшелік белгілері бойынша салықтық бақылау жүзеге асырылу кезеңдеріне байланысты:а.ағымдағы,алдын ала,кейінгі боп бөлінеді.Алдын ала салықтық бақылау,аты айтып тұрғандай ақ ,кез келген қаржылық шаралардың жүзеге асырылу барысында ешқандай салық заңдылығына қайшы келмеуі үшін жасалады.Бұл тексету түрін салық төлеуші банктерде шот ашу кезінде құжаттарына виза қойдыру кезінде,мекемені ашу құжаттарын оқу,әр түрлі келісім шарттарын ,жедел амортизация әдісін қолдану бойынша есеп сметаларын қарау ,жаңа салық төлеушіні тіркеу барысында жүзеге асырылады.Ағымдағы салық  бақылау түрін де жүзеге асыра беру салық жүйесінде мүмкін емес.Оны жүзеге асыру үшін баұылаушы орган қаржылық операцияға қатысты болуы керек.Бұл бақылау түрін негізінен салық және басқа да бюджетке міндетті төлемдердің толық және дер кезінде түсуін банктік ақпараттар негізінде бақылауға арналған.Кейінгі бақылауда салық органы тарапынан барынша толық тексеру рқылы жүзеге асырылады.Бұл бақылау түрі мекеменің салық төлеушінің қаржы шаруашылық іс әрекетін жан жақты терең зерттейтіндігімен,сол арқылы алдын алыа,ағымдық бақылауларда көрінбеген кемшіліктерді анықтайтындығымен ерекшеленеді.Тәжірибе жүзінде ең көп қолданылатын бақылау ,кейінгі бақылау түрі десек те ,жоғарыда аталған барлық бақылау түрелері брі бір бірімен байланысты қолдануда.Бақылаудың нақты бір түрін таңдап алу,салық жүйесінің және салықтық бақылауды ұйымдастырудың даму дрежесіне байланысты.

40.133. Іске қосылған салық салу объектілерін есепке алу барысында қажетті құжаттарды дайындау тәртібі.

Салық органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты обектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қояды. Меншік , тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз  уақытша жер пайдалану, өтеулі уақытша жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу объектілері және салық салу байланысты объектілері бар, салық органында олар жөнінде мәліметтер жоқ жеке тұлғалар салық салу обектілерінің және салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш тапсыруға құқылы. Меншік , тұрақты жер пайдалану, бастапқы өтеусіз уақытша жер пайдалану, өтеулі уақытша жер пайдалану, уақытша иелену және пайдалану, сенімгерлік басқару құқығында салық салу объектілері және салық салуға байланысты объектілері бар Заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер мұндай құқық туындаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде салық  салу объектілерінің және салық салуға байланысты объектілерінің орналасқан жері бойынша салық органына тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш беруге міндетті.  Салық салу объектілерінің  және салық салуға байланысты объектілердің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою үшін  табыс етілетін  салықтық өтінішке құқық белгілейтін сәйкестендіру немесе салық салу объектісінің иелігін  не оны пайдалануын растайтын және салық салу объектісін  және салық салуға байланысты объектіге билік ететін өзге де құжаттардың нотариат куәландырған көшірмесі қоса  беріледі. Салық органы салық төлеушіні салық салу объектілерінің  және салық салуға  байланысты  объектілердің  орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қоюды уәкілетті мемлекеттік органдардан мәліметтер және салықтық өтінішті алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Меншік құқығы тұрақты пайдалану немесе уақытша иелену сенімгерлік басқару құқығындағы салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілерді меншік құқығы туындаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды тапсыру арқылы тіркеу есебіне алынуы тиіс.

 1.  Салық өтініші
 2.  Меншік құқығын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері.

Мынадай жағдайларда салық салу объектілері мен оған қатысы бар объектілер тіркеу есебінен шығарылады:

 1.  Меншік құқығы өзгерсе (сату, жалға беру, уақытша пайдалануға беру)
  1.  Меншік құқығының тоқтатылуы

Салық төлеуші қандай да бір салық мерзімі аралығында іс-әрекетін тоқтатса күнтізбелік 1 жыл аралығында салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерін, оларға қатысты салық есептемесін тапсырмаса патенттің қолданыс мерзімі аяқталған күннен бастап 2 жыл ішінде патент құнының есебін тапсырмаған дарам кәсіпкер мен заңды тұлғалар танылады.

44.138..Салық  төлеушінің жеке шотын ашу және жүргізу тәртібі.

Дербес шот- салық төлеушінің бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды орындау барысы туралы есепке алу жүргізілетін мәліметтер базасы. Салық  төлеушінің дербес шоты салық төлеушінің  сәйкестендіру номері бойынша ашылады және салық төлеушінің тіркеу есебінің орны бойынша жүргізіледі. Салық төлеушінің  дербес шотындағы салық, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша есеп-қисаптар сальдосы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен есептеледі. Егер  салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша ағымдағы жылдың алдындағы жылы дербес шот  жүргізілген болса, онда ағымдағы жылдың дербес шотына ағымдағғы жылдың алдындағы жылдың дербес шотынан есеп-қисаптар сальдосы көшіріледі.

        Дербес шот мынадай кезеңдер аралығында жүзеге асырылады:

1.Дербес шот ашу

2.Салық міндеттемесі орындалу барысы туралы ақша сомаларын көрсету.

3. Дербес шот жабу

Дербес шоттағы салық мінднттемесінің орындалу барысы ақша сомаларының қозғалысы мынадай 2 құжатта міндетті көрсетілуі және өзара сәйкес болуы қажет:

 1.  Салық төлеушідегі салық есептілігінде
 2.  Салық қызметі органындағы салық нысандарында

          Дербес шоттағы ақша сомаларының көбеюі немесе  азаюы  мынадай себептерге байланысты туындауы мүмкін

 1.  камералдық бақылу нәтижесінде
 2.  салық тексеру нәтижесінде
 3.  жоғары турған салық органының хабарламасы негізінде жұргізілген текскру нәтижесінде.

Дербес шот салық төлнушінің тіркелген жері бойынша салық органында ашылады. Дербес шоттың ашылған күні салық төлеушінің салық міндеттемесінің басталған күні болып табылады. Салық төлеушінің дербес шоты ұлттық валютада жүргізіледі. ҚР Үкіметінің шешіміне сәйкес жер қойнауын пайдалану  келісімшартына сай жұмыс жасайтын субъектілерге дербес шотты шетел валютасында жүргізуге рұқсат етілген. Шетел валютасында дербес шотты  жүргізу құқығы бар жер қойнауын пайдаланушының 3-салық төлеушімен жүргізген операциялар бойынша төленуге тиісті салық сомасы төлем жасалған күнгі белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы негізінде ұлттық валютада жүргізіледі.

 

43.141.188.Лотерея билеттерін ұйымдастыру, өткізу жәнен жүзеге асырумен айналысатын салық төлеушілерді тіркеу ерекшеліктері.

           Лотерея билеттерін ұйымдастыру , өткізу және лотерея билеттерін сату – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қоюға жататын қызмет түрі. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою үшін салық төлеуші салық салу объектілері және салық салуға байланысты объектілер орналасқан жер бойынша салық органына келу тәртібімен қызметтің жекелеген түрлерін тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш тапсырады. Салық органы салықтық өтініш берілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде тіркеу карточкасын бере отырып, салық төлеушіні салық салу объектілері және салық салуға байланысты объектілер орналасқан жері бойынша жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қояды. Тіркеу карточкасы- салық салу объектілерінің және салық салуға байланысты объектілердің салық органдарында тіркеогенін куәландыратын, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойған кезде салық органы беретін қатаң есептілік бланкісі. Берілген тіркеу карточкалары туралы мәліметтер тіркеу карточкаларын есепке алу журналында тіркеледі. Тіркеу карточкасы мен тіркеу карточкаларын есепке алу журналының нысандарын уәкілетті орган белгілейді. Лотереялар ұйымдастыру, өткізу және лоторея билеттерін сату бойынша қызметті жүзеге асыратын салық төлеуші оларды сату басталғанға дейін күнтізбелік 10 күн бұрын лоторея билеттерінің әрбір шығарылымын салық органында тіркеуге міндетті.

         Мынадай жағдайларда тіркеу есебінен шығарылады:

1.Салық төлеуші қызметін тоқтатса

2. Салық объектілері есептен шығарылса

3.Лицензия мерзімі аяқталса

4. Салық объектілерін жалға алу мерзімі аяқталса

48.142. Кейінгі салықтық бақылаудың сипаттамасы.

Салықтық бақылаудың соңғы түрі- кейінгі бақылау. Ол есептік                      шаруашылық операциялардың аяқталуы кезінде жүзеге асады. Салықтық бақылаудың бұл формасы салық төлеушінің қаржылық –шаруашылық операцияларды орындаудағы заңдылықты сақтауын, салық заңнамасындағы нормалар мен талаптардың орындалуын, бюджетке төленетін салықтың уақытында аударылуын  басқа да міндетті төлемдердің толық әрі уақытында төленуін бақылайды. Ал заң бұзушылықтар  орын алған жағдайда – оларды болдырмауды түрлі амалдарын қабылдау, келтірілген зиянға кінәлілерді қаржылық міндеттемелер негізінде жауапқа тарту қызметтерін мақсат ретінде орындайды.


81.169.182
. Салық тексеру нәтижесін рәсімдеу.

Салық тексеру- ҚР-сының  салық заңнамасына сәйкес салықтардың орындалуын салық қызметі органдарының бақылауы. Салық тексеру түрлері:

1.Құжаттық

2. Рейттік

3.Хронометраждық

Салық тексеру нәтижесі салық қызметі органының жоспарын оныңм ішінде камералдық бақылау бойынша жоспар құруға негіз болады. Салықтық тексеру аяқталған соң салық қызметі органы бұзушылықтарды анықтаған жағдайда салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарлама шығарады және салық төлеушіге жіберіледі. Салық қызметі органы  салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаны және салықтық тексеру актісін тіркеуді бір номермен жүзеге асырады.Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада мынадай деректемелер мен мәліметтер болуға тиіс:

1.хабарламаны және салықтық тексеру актісін тіркеу күні мен номері

2. салық төлеушінің тегі, аты не толық атауы

3. сәйкестендіру номері

4.Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу, аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу бойынша міндеттемелердің және өсімпұлдардың есептелген сомасы

5.кемітілген залал сомалары

6.қайтарылуға расталмаған ҚҚС-ның  асып кету сомасы

7.резидент еместердің төлем көзінен, табыстарынан ұсталған, қайтарылуға расталмаған КТС-ның сомасы

8.Төлеу туралы талап және төлеу мерзімі

Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаны алған салық төлеуші, егер салықтық тексеру нәтижелеріне шағым жасамаса, оны хабарламада белгіленген мерзімде орындауға міндетті. Салық төлеуші салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және өсімпұлдардың есептелген сомаларымен келіскен жағдайда, салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемелерін, сондай-ақ өсімпұлдарды төлеу бойынша міндеттемені орындау мерзімі салық төлеушінің төлеу кестесі қоса берілетін өтініші бойынша 60 жұмыс күніне ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте көрсетілген сома бюджетке төлеу мерзімі ұзартылған әрбір күн өсімпұл есептеле отырып төленуге жатады және 15 жұмыс күні сайын тең үлестермен төленіп отырады.

163.190. Салық есептілігінің түрлері.

          Салық есептілігі- салық төлеушінің белгіленген тәртіпке сай салық төлеуші туралы салық салу объектілері мен оған қатысты операциялар туралы, салық міндеттемелерінің мәліметте көрсетілген салық қызметі органының  тапсыратын белгіленген нысандағы құжаты.

          Салық нысандарының  құрамдас бөлігі ретінде салық есептілігі мынадай түрлерге бөлінеді:

1.Бастапқы есептілік – салық төлеушіні тіркеу есебіне қою және салық төлеушіде салық міндеттемелері  міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, әлеуметтік аударымдарды есептеу туралы міндеттеме алғаш туындаған сәтте салық қызметі органына табыс етілетін белгіленген нысандағы құжат.

2.Кезекті есептілік – салық міндеттемесі туындаған  алғашқы кезеңнен кейінгі салық кезеңдерінде салық міндеттемесінің орындау барысы туралы салық қызметі  органдарына тапсырылатын салық есептілігі.

3.Хабарлама бойынша қосымша есептілік- камералдық бақылау нәтижесі бойынша заң бұзушылық анықталған кезде, бұрын табыс етілген салық есептілігіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда тапсырылатын салық есептілігі.

4. Тарату есептілігі- салық төлеуші қызметін тоқтатқан немесе бөліну жолымен қайта құрылған жағдайда табыс етілетін салық есептілігі.

5.Қосымша есептілік- салық кезеңі ішінде бұрын табыс етілген салық есптіліктеріне Өзгерістер мен толықтырулар жүргізілген жағдайда ерікті түрде табыс етілетін есептілік.

           Салық төлеушілер салық есептілігінде мынадай қате жіберген жағдайда салық төлеушінің салық есептілігін кері қайтарып алып түзетуіне болады.

1.Резиденттік мәртебесі  көрсетілмесе

2. Валюта коды көрсетілмесе

3. Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт номері көрсетілмесе

             Мынадай қате жіберген жағдайда салық төлеушінің салық есептілігін кері қайтарып алуына болмайды.

1.Тексеру жүргізуге арналған нұсқамада көрсетілген салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар туралы салық есептіліктерін салық тексеруі ұйымдастырылған кезде

2. Шағым беру нәтижесінде салық тексеруі ұйымдастырылған кезде

3. жоғары тұрған салық органының хабарламасы негізінде салық тексеру ұйымдастырған кезде

PAGE   \* MERGEFORMAT 2

Другие работы

контрольна робота Завдання 17 1


Екологія ? це наука про взаємозв`язки живих организмів та їх угруповань між собою та довкіллям про структуру та функціонування надорганізованих с...

Подробнее ...

Из каких частей состоит Уголовное законодател...


Где сформулирован видовой объект преступления 1 в названии статьи Особенной части УК РФ; 2 в названии главы Особенной части УК РФ; 3 в названии ...

Подробнее ...

хронический лимфолейкоз миеломная болезнь эри...


лимфогранулематоз лимфоцитарный лейкоз миеломная болезнь миелоцитарный лейкоз Клетки которые разрастаются в лимфатических узлах при лимфогрануле...

Подробнее ...

Взгляд в будущее- ОАО «Роснефть»


2] История и краткая характеристика ОАО «Роснефть» [0.8] Список литературы  Введение НК «Роснефть» является лидером нефтяного рынка Российской Фе...

Подробнее ...