тематики фізки мови Основна педагогічна задача привести учнів до розуміння того факту що сучасний комп.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

36) Методика використання наявних пакетів прикладного програмного забезпечення в КНОТ при вивчені основ інф та обчсил техніки. Приклад прогр забезпеч уроків математики, фізки, мови…

Основна педагогічна задачапривести учнів до розуміння того факту, що сучасний комп'ютер являє собою двоєдину систему, що складається з апаратної частини (технічних пристроїв) і інформаційної частини (програмного забезпечення). Корисно познайомити учнів з термінами hardware & software — твердий компонент і м'який компонент комп'ютера, оскільки останнім часом вони вживаються досить часто.

Сучасний комп'ютер доступний практично кожному. Ця доступність забезпечена тим, що комп'ютер оснащений багатим програмним забезпеченням (ПЗ). ПЗ — це сукупність програм, що зберігаються на пристроях довгострокової пам'яті комп'ютера і призначених для масового використання. І якщо користувачеві потрібно виконати якусь роботу на комп'ютері, то він повинен вибрати підходящу для цих цілей програму з ПЗ і ініціалізувати  її виконання. Таким чином, використання комп'ютера людиною відбувається за такою схемою:ЗАДАЧА=>ВИБІР І ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ=>РОБОТА

Надалі вчителеві необхідно буде звертати увагу на те, щоб учні чітко розуміли, за допомогою яких програмних засобів які інформаційні задачі можна вирішувати. При цьому вони повинні навчитися відокремлювати задачі системного характеру від задач прикладного характеру. Наприклад, розуміти, що копіювання або видалення файлів здійснюється за допомогою операційної системи, а редагування текстового документа — за допомогою текстового редактора, тобто прикладної програми.

Зауваження. Програмне забезпечення — це не тільки власне програми, але і дані, з якими працюють ці програми. Дані і програми зберігаються на дисках в окремих файлах. Часто обсяг даних у багато разів перевищує розміри програм.

Робота в середовищі сучасних обктно-орієнтованих операційних систем (Windows) може відбуватися за такою схемою: Користувач може вибрати дані, з якими він збирається працювати, а операційна система автоматично ініціює виконання потрібної програми обробки даних. Але й у цій ситуації грамотний користувач повинен розуміти, яка програма буде виконуватися на комп'ютері.

Для комп'ютерів, що працюють у складі комп'ютерних мереж, представлення про програмне (інформаційне) забезпечення виходить за границі дискового простору ПК. Для таких ПК виявляються доступними інформаційні ресурси комп'ютерів-серверів. З підключенням комп'ютера до мережі Інтернет ці ресурси стають практично необмеженими.

Класифікація ПЗ, відповідно до якої всі програми поділяються на системні, (сервісні), прикладні і системи програмування.

Системні програми.Операційна система.Драйвери додаткових пристроївПрограми-оболонки

Сервісні програми (утиліти)програми-пакувальники (архіватори), антивірусні програми ,комунікаційні програми , програми для діагностики комп'ютерів ,програми для оптимізації дисків ,програми динамічного стиску дисків. 

Системи програмування надають користувачеві могутні і зручні засоби для розробки програм.

Прикладні програми,

група 

призначення 

приклад 

Програми обробки тексту 

Введення, редагування, перевірка правопису, вставка малюнків і таблиць 

Word 

Видавничі системи 

Компонування тексту та зображень, створення електронного макета друкованого видання 

Електроні таблиці 

Створення, обробка числових, символьних даних, побудова діаграм, графіків

Excel 

Системи управління базами даних 

Створення, обробка та управління даними 

Access 

Математичні пакети 

Виконання наукових, інженерних, економічних розрахунків, підготовка документів, що містять текст, графіки, формули

Mathcad 

Системи оптичного розпізнавання 

Перетворення у текст зображень, отриманих на сканері 

FineReader 

Програми перекладачі та електронні словники 

Двосторонній переклад тексту, переклад окремих слів та словосполучень 

Socrat 

Графічні растрові редактори 

Створення та обробка зображень, поданих як набір пікселів 

Photoshop,

Paint 

Графічні векторні редактори 

Створення та обробка зображень, поданих як опис контурів за допомогою формул 

CorelDRAW 

Системи підготовки мультимедійних публікацій 

Монтаж відео- та аудіопродукції, редагування зображень, створення анімації 

PowerAnimator 

Програми для WEB–дизайну

Створення WEB –сторінок, керування WEB –вузлами

FrontPage, HomeSite

Сервісне програмне забезпечення

Антивірусні програми

Профілактика та виявлення вірусів, лікування дисків, захист програм і даних

DrWeb,

Norton Antivirus

Програми - архіватори

Створення та розпаковування архівів, створення файлів, що саморозпаковуються

WinZIP,

WinRAR

Простіше всього учням зрозуміти призначення прикладних програм. Це ті програми, що безпосередньо задовольняють інформаційні потреби користувача: пограти в комп'ютерну гру, надрукувати розповідь, намалювати малюнок на екрані і роздрукувати його на папері, знайти в комп'ютерному словнику переклад англійського слова; виконати обчислення за допомогою калькулятора, зображеного на екрані; вивчити за допомогою комп'ютера правила вуличного руху і багато чого іншого. Задача вчителя — розповісти учням, а ще краще — продемонструвати різноманітні прикладні можливості сучасних комп'ютерів. Те, що прийнято називати сучасними інформаційними технологіями, насамперед, складається з безлічі прикладних програм. На першому ж уроці по даній темі приведіть приклади деяких прикладних програм, що маються на шкільних комп'ютерах. Наприклад, якщо у вашому класі використовуються IBM PC з операційною системою Windows, представте програми з групи «Стандартні»: «Калькулятор», «Блокнот», «Paint», пояснивши їхнє призначення.

Другие работы

на тему- Друга світова війна на Тернопільщині...


Звістка про війну блискавично докотилась до Великих Борок. Ще до вступу червоноармійських частин, молодь Великих Борок, очолювана Порфіром Замор...

Подробнее ...

Олимп 2. Казакова Злата Триумф 3.


00 1 ПОТОК 1.15 2 ПОТОК 1.30 3 ПОТОК 1.45 4 ПОТОК 1.

Подробнее ...

Внутренние болезни специальности Лечебное дел...


Основные вопросы темы определение бронхоэктатической болезни абсцессов гангрены легкого; этиология нагноительных заболеваний легких; патогенез а...

Подробнее ...

реферат дисертації на здобуття наукового ступ...


101: 334 Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території Спеціальність 08. ldquo;Сталий розвит...

Подробнее ...