ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ ШКОЛЯРАМИ ПРОФЕСІЇРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

PAGE  1

Лекція 4. ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ ШКОЛЯРАМИ ПРОФЕСІЇ

План.

1. Теорії професійного розвитку та професійних виборів:

а) теорії психодинамічного напрямку;

б) сценарна теорія Е.Берна про професійний вибір людини;

в) теорія професійного розвитку Д.Сьюпера;

г) типологічна теорія Дж. Холанда;

д) теорія компромісу з реальністю Е.Гінзберга.

  1.  Суб’єктивні передумови вибору школярами професії.
  2.  Мотиви вибору школярами професії.
  3.  Усвідомлення та самооцінка школярами придатності до спеціальності.
  4.  Навчаємість і вибір спеціальності.

Література:

  1.  Боровский А.Б., Потапенко Т.М., Щекин Г.В. Система, методов профессиональной ориентации. Кн. 1. Основы профессиональной ориентации: Учеб.-метод. пособие. — К.: МЗУУП, 1993 — 164 с.
  2.  Жуковская В. И. Мотивы выбора профессии учащимися старших классов. — В кн. «Вопросы профессиональной ориентации школьников». - Минск, «Народная асвета», 1972.
  3.  Захаров Н. Н., Симоненко В. Д. Профессиональная ориентация школьников. — М.: Просвещение, 1989. — 192 с.
  4.  Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания. – М., 1986.
  5.  Рожина Л. Н. Самооценка пригодности к выбираемой профессии у учащихся. — В кн. «Вопросы профессиональной ориентации школьников». - Минск, «Народная асвета», 1972
  6.  Самоукин А.Н., Самоукина Н.В. Выбор профессии: путь к успеху. - Дубна, « Феникс », 2000.

1. Теорії професійного розвитку та професійних виборів 

Практично всі теорії професійного розвитку мають за мету охарактеризувати наступне: напрямок професійного вибору, побудову кар'єрних планів, реальність професійних досягнень, особливості професійної поведінки на роботі, наявність задоволення від професійної праці, ефективність освітньої поведінки особистості, стабільність або зміна робочого місця, професії.

а) теорії психодинамічного напрямку

Професійний вибір і наступна професійна поведінка людини обумовлені певними факторами:

1) структурою потреб, що складаються в ранньому дитинстві;

2) досвідом ранньої дитячої сексуальності;

3) сублімацією як суспільно корисним перерозподілом енергії основних потягів людини і як процесу захисту від захворювань через фрустрацію основних потреб;

4)  проявом комплексу маскулінності (З. Фрейд, К. Хорні), «заздрості до материнства» (К. Хорні), комплексу неповноцінності (А.Адлер).

У психоаналітичній теорії Фрейда питання професійного розвитку особистості зв'язуються з проявом структури несвідомих потреб і мотивів, що складаються ще в ранньому дитячому віці.

Структура основних потреб людини закладається в 5-6-річному віці, окремі потреби фіксуються на предметах, що можуть бути поставлені у відповідність із предметами професійної діяльності. Наприклад, оральна агресія (гризти, кусати, дряпати, різати) може реалізуватися в професійному розвитку безпосередньо при роботі з гайковим ключем або при маніпулюванні словами (символічна реалізація оральної агресії), моряк задовольняє уретральні потреби, військовий - потреби в атаці.

Досвід ранньої дитячої сексуальності реалізується надалі  у виборі специфічних професійних об'єктів і занять. Так, наприклад, від активної пристрасті до підглядання, що формується на аутоеротичних стадіях сексуального розвитку, відгалужується пристрасть до пізнання, а від пасивної мазохистської стадії - прагнення до професії художника або артиста.

Сублімація як суспільно-корисний зсув енергії основних потягів людини, пояснює і професійний вибір, і професійні досягнення.

Одним з корисних проявів сублімації агресивного потягу є вибір особистістю таких видів професійних занять, як хірургія, землеробство, спортивні змагання, шахтарська справа, різьблення тощо. Сублімація пов'язується з вибором не тільки специфічних професій, але і з вибором повсякденних видів діяльності, з вибором хобі.

Можливості сублімації опосередкуються статевими особливостями. Фрейд відзначав, що соціальні інтереси жінок слабкіше, а здатність до сублімації потягів нижче, ніж у чоловіків. К. Хорні, погоджуючись з тезою Фрейда про труднощі сублімації у жінок, пояснює це впливом соціально-культурних традицій: "Адже всі звичайні професії завжди були розраховані на чоловіків". Хорні звертає увагу на той факт, що заздрість чоловіків до материнства є однією з рушійних сил, що спонукують чоловіків до створення культурних цінностей і до надкомпенсації в різних досягненнях.

Феноменові "заздрощів дівчинок до пенісу", комплексу маскулінності (що розвивається внаслідок дитячого несвідомого бажання дівчинки мати ті переваги, що дає положення чоловіків) у психоаналітичній теорії приділяється велика увага не тільки в зв'язку з питаннями розвитку жіночого характеру, але й у зв'язку з особливостями побудови жіночої кар'єри і професійної поведінки жінок. За Фрейдом, досягнення жінок у специфічних професійних областях обумовлені несвідомою реалізацією заздрощів дівчат до чоловічого статусу.

На думку К. Хорни, вплив цього комплексу багатогранний і обумовлюється, в першу чергу, сформованими в даному суспільстві культурно-історичними традиціями розгляду жіночого ідеалу переважно з погляду  сексуальної функції. Наслідком комплексу маскулінності жінок у її професійній кар'єрі може бути занижена самооцінка, виражена невпевненість навіть у дуже обдарованих жінок, чиї досягнення усіма визнані, порушення статево рольової поведінки.

Професійне самовизначення на різних стадіях становлення особистості

Вік

Стадії професійного становлення

Способи професійного самовизначення

Дошкільне дитинство

(до 7 років)

Професійно-рольові ігри

Молодший шкільний вік

(до 11 років)

Професійні індукції

Підлітковий вік

(до 15 років)

Первинна амбівалентна оптація

Професійно розфарбовані фантазії. Романтично розфарбовані професійні наміри

Рання юність

(до 18 років)

Вторинна реалістична оптація

Ситуативний вибір навчально-професійного напрямку. Вибір професійної освіти та професійної підготовки

Юність

(до 23 років)

Професійна освіта та професійна підготовка

Самовизначення в навчально-професійному полі

Молодість

(до 27 років)

Професійна адаптація. Первинна професіоналізація

Кристалізація професійної спрямованості. Самовизначення на конкретному робочому посту

Зрілість

(до 33 років)

Вторинна професіоналізація

Самовизначення в професії

Зрілість

(до 60 років)

Професійна майстерність

Самовизначення в професійній культурі

Похилий вік

(до 75 років)

Наставництво

Самовизначення в суспільно-корисному та сімейно-побутовому житті

Питання вибору професії, покликання, поряд з питаннями соціального життя, любові і шлюбу, розглядалося  Л. Адлером як одне з трьох головних питань життя людини. У його концепції почуття неповноцінності і прагнення до перевершення, будучи загальними визначаючими поведінку факторами, впливають на вибір професії й обумовлюють переважний розвиток артистичних, художніх, кулінарних здібностей.

Для надання допомоги клієнту у виборі професійних занять психолог-консультант, на думку Адлера, повинен звертати увагу на зміст і форму ранніх вражень дитинства, що роблять вирішальний вплив на стиль життя клієнта. Так, наприклад, якщо ранні враження дитинства стосувалися несподіваної або раптової хвороби або смерті родича, то в професійному виборі з високою імовірністю варто очікувати професію лікаря або аптекаря.

Положення психоаналізу про те, що домінуючі потреби знаходять своє задоволення в професії, стверджує: якщо індивід сприймає свою професію як таку, що задовольняє його основні домінуючі потреби, то він з великою імовірністю буде цією професією задоволений.

б) сценарна теорія Е.Берна про професійний вибір людини

Сценарна теорія, що розвивається із середини 50-х років американським психотерапевтом Е. Берном, пояснює процес вибору професії і професійної поведінки тим сценарієм, що формується в ранньому дитинстві.

У сценарній теорії стверджується, що відносно мала кількість людей досягає повної автономії в житті. У найважливіших аспектах життя (шлюб, виховання дітей, вибір професії і кар'єра, навіть спосіб смерті) люди керуються сценарієм, програмою поступального розвитку, своєрідним життєвим планом, виробленим у ранньому дитинстві (до 6-річного віку) під впливом батьків і визначальною поведінкою людини.

Людина, що має сценарний апарат, має і свої незалежні спонукання - "це зримі представлення про те, щоб вони зробили, якби  могли робити те, що їм хочеться робити".

Сценарна теорія звертає увагу на те, що людина, яка керується неусвідомленим сценарієм, не є суб'єктом вибору професії.

Кожна людина включає в себе три психологічні позиції: Дитини, Дорослого і Батька. Загальна схема сценарної побудови вибору професії і кар'єри людини така: вирішальний (мотивуючий) вплив при побудові кар'єрного або професійного плану індивіда виходить від Дитини батька протилежної статі.

Дорослий стан Я батька тієї ж статі дає людині зразки, програму поведінки.

Батьківські стани двох батьків (матері і батька) наділяють людину рецептами, правилами і описами поведінки, що складають антисценарій людини.

Для того щоб "гарні" кар'єрні сценарії мали місце, необхідне виконання ряду умов: батьки бажають передати, а дитина готова, схильна до прийняття цього сценарію. У дитини повинні бути розвинуті відповідні сценарію здатності і не суперечливі змісту сценарію життєві події. Обоє з батьків повинні мати власні сценарії "переможців" (тобто їхні власні сценарії та антисценарії збігаються).

Сценарна теорія розглядає можливі негативні для наступної кар'єри суб'єкта сценарії: тверда статева перевага батьків при вихованні дитини, черговість народження дитини в родині і наявність братів і сестер, компенсація батьківських професійних невдач, продовження в професійній долі дитини батьківських кар'єрних намірів, заборона перевищення дитиною батьківських професійних досягнень та ін.

За термінологією структурного аналізу, людина щаслива, коли найважливіші аспекти Батька, Дорослого і Дитини узгоджуються один з одним. Для гарної професійної кар'єри важлива здатність людей до ізоляції Батька, Дорослого і Дитини так, щоб дозволити кожному з них виконувати свої функції. Для деяких людей домінуючий стан Я стає головною характеристикою їхньої професії: священики в основному Батьки, діагности - Дорослі, клоуни - Діти.

Так, психологічна позиція Батько догматично впливає на особистість, заощаджує енергію особистості, приймає і неухильно виконує рішення, процвітає у випадках відповідності прийнятих їм рішень навколишньому культурному середовищу.

Розрізняють два типи Батька: догматичний, караючий Батько і  годувальник, що опікує. Особистість, що веде себе як догматичний Батько, - напружено працює і володіє почуттям обов’язку, засуджує, критикує інших і маніпулює іншими. Вона, як правило, вибирає професії, пов'язані з реалізацією влади над іншими людьми (військові, домогосподарки, політики, президенти компаній, священнослужителі). Особистість, що постійно веде себе як батько-годувальник, виступає як постійна нянька, рятівник, великодушний диктатор, святий. Серед людей цього типу зустрічаються секретарі, що опікуються кожним зі співробітників, начальники, що намагаються втручатися в особисте життя підлеглих, але не вміють розумно вплинути; соціальні працівники.

Особистість, що веде себе як постійна Дитина, прагне до імпульсивних реакцій, не вміє самостійно мислити і приймати рішення, не бере відповідальність за свою поведінку. У професійному житті Дитину цікавлять сфери діяльності, де не потрібне прийняття самостійних рішень, але необхідне виконання чиїхось розпоряджень (робота на складальному конвеєрі, на ігровому полі, проституція і т.п.).

Особистість, що веде себе як постійний Дорослий, неупереджена, зосереджена на фактах і логіці, прагне обробити і класифікувати інформацію відповідно до попереднього досвіду. Такі особистості вибирають професії, де не треба мати справу з людьми, де цінується абстрактне мислення (економіка, обчислювальна техніка, хімія, фізика, математика).

в) теорія професійного розвитку Д. Съюпера

На думку Д. Сьюпера, індивідуальні професійні переваги і типи кар'єр можна розглядати як спроби людини здійснювати Я-концепцію. Я-концепція представлена усіма тими ствердженнями, що особистість може сказати про себе. Усі ті ствердження, що суб'єкт може сказати про професію, визначають його професійну Я-концепцію. Ті характеристики, що є загальними як для його загальної Я-концепції, так і для його професійної концепції, утворюють словник понять, що може бути використаний для пророкування професійного вибору.

Так, наприклад, якщо суб'єкт думає про себе як про активну, товариську, ділову і яскраву людину, і якщо він думає про юристів у таких же поняттях, він може стати юристом. Якщо та ж людина може думати про вчених як про спокійних, нетовариських, пасивних і розумних, але тільки одна з цих професійних характеристик є в його власній Я-концепції, то він буде уникати професії вченого.

Таким чином, численні професійні вибори можуть бути в різному ступені сумісні з особистісними Я-концепціями. Суб'єкт обирає професію, вимоги якої забезпечать йому виконання узгодженої з його Я-концепцією ролі.

Сьюпером виділені наступні стадії професійного розвитку:

-  Стадія пробудження (від 0 до 14 років). Я-концепція розвивається через ідентифікацію зі значимим дорослим.

-  Стадія дослідження (від 15 до 24 років). Індивід намагається випробувати себе в різних професійних ролях, орієнтуючись на свої реальні професійні можливості.

-  Стадія консолідації (від 25 до 44 років). Індивід прагне забезпечити в знайденому професійному полі стійку особисту позицію.

-  Стадія збереження (від 45 до 64 років). Професійний розвиток індивіда здійснюється в одному напрямку без виходу за рамки знайденого професійного поля.

-  Стадія спаду (після 65 років). Тут можуть з'явитися нові ролі, зберегтися часткова участь у професійному житті у формі спостереження за діяльністю інших осіб.

г) типологічна теорія Дж. Холанда

Теорія професійного вибору американського дослідника Холанда, що розвивається з початку 70-х років, висуває положення про те, що професійний вибір обумовлений тим, який тип особистості сформувався.

У західній культурі (за Холандом) можна виділити шість типів особистості: реалістичний, дослідницький, артистичний, соціальний, підприємницький, конвенційний. Кожен тип - продукт типової взаємодії між різноманіттям культурних і особистісних факторів, включаючи батьків, соціальний клас, фізичне оточення, спадковість. З цього досвіду особистість навчається обирати деякі види діяльності, що можуть стати сильними захопленнями, призведуть до формування визначених здібностей, обумовлять внутрішній вибір означеної професії.

1. Реалістичний тип має наступні характеристики: чесний, відкритий, мужній, матеріалістичний, наполегливий, практичний, ощадливий. Його основні цінності: конкретні речі, гроші, сила, статус. Він обирає зрозумілі, наказові за характером види роботи, пов'язані з систематичною маніпуляцією з об'єктами, уникає викладацького і терапевтичного видів діяльності, пов'язаних із соціальними ситуаціями. Він віддає перевагу заняттям, що вимагають моторних навичок, спритності, конкретності. У професійному виборі реалістичного типу: сільське господарство (агроном, тваринник, садівник), механіка, техніка, електротехніка, мануальні роботи.

2. Дослідницький тип має наступні характеристики: аналітичний, обережний, критичний, інтелектуальний, інтроверт, методичний, точний, раціональний, невибагливий, незалежний, цікавий. Його основні цінності: наука. Він віддає перевагу дослідницьким професіям і ситуації, пов'язаній із систематичним спостереженням, творчими дослідженнями біологічних, фізичних, культурних феноменів для контролю і розуміння цих феноменів. Уникає підприємницьких видів діяльності.

3. Соціальний тип має наступні характеристики: лідерство, товариськість, дружелюбність, розуміючий, переконуючий, відповідальний. Його основні цінності: соціальні й етичні. Він віддає перевагу діяльності, пов'язаній з впливом на інших людей (учити, інформувати, просвіщати, розвивати, лікувати). Усвідомлює себе як такого, що володіє викладацькими здібностями, здатного допомогти, зрозуміти інших. У професійному виборі в цього типу: педагогіка, соціальне забезпечення, медицина, клінічна психологія, професійне консультування. Він вирішує проблеми, спираючись, головним чином, на емоції, почуття, уміння спілкуватися.

4. Артистичний (художній, креативний) тип: емоційний, з багатою уявою, імпульсивний, непрактичний, оригінальний, гнучкий, з незалежними рішеннями. Його основні цінності - естетичні якості. Він віддає перевагу вільним, несистематизованим видам діяльності, заняття творчого характеру - музикування, живопис, літературна творчість. Вербальні здібності переважають над математичними. Уникає систематизованих точних видів діяльності, бізнесу, нетворчих занять. Усвідомлює себе як експресивну, оригінальну і незалежну особистість. Професійний вибір: мистецтво, музика, мова, драматургія.

5. Підприємницький тип: ризикований, енергійний, владний, амбіційний, товариський, імпульсивний, оптимістичний, шукає задоволення, любить пригоди. Його основні цінності - політичні й економічні досягнення. Підприємницький тип віддає перевагу таким видам діяльності, що дозволяють маніпулювати іншими людьми для досягнення організаційних цілей і економічних вигод. Уникає монотонної розумової роботи, однозначних ситуацій, занять, пов'язаних з ручною працею. Обирає задачі, пов'язані з керівництвом, статусом і владою. У професійному виборі: усі види підприємництва.

6. Конвенційний тип має наступні характеристики: конформний; сумлінний, умілий, негнучкий, стриманий, слухняний, практичний, схильний до порядку. Основні цінності - економічні досягнення. Віддає перевагу чітко структурованим видам діяльності, у яких необхідно маніпулювати з цифрами відповідно до  розпоряджень і інструкціями. Підхід до проблем носить стереотипний, практичний і конкретний характер. Спонтанність і оригінальність не властива, більш характерні консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, пов'язаним з канцелярією і розрахунками: машинопис, бухгалтерія, економіка. Математичні здібності розвинуті більше вербальних. Це слабкий керівник, тому що його рішення залежать від навколишніх його людей. У професійному виборі в конвенційного типу - банківська служба, статистика, програмування, економіка.

Кожен тип прагне оточити себе певними людьми, об'єктами, націлений на вирішення означених проблем, тобто створює відповідне своєму типові середовище. Відповідно до  особистісних типів Холанд виділив шість типів середовищ або моделей оточення.

Відповідність типу особистості характеру професійного середовища є передумовою, високих трудових досягнень і задоволеності своєю працею, що характеризує соціальне визнання майстерності.

Наприклад, для педагогічної професії оптимальним буде соціальний тип особистості. Також певних успіхів у даній діяльності можуть досягти представники підприємницького й артистичного типів на відміну від реалістичного, інтелектуального і конвенційного.

д) теорія компромісу з реальністю Е. Гінзберга

У своїй теорії Елі Гінзберг звертає особливу увагу на той факт, що вибір професії - це процес, що довго розвивається, усе відбувається не миттєво, а протягом  тривалого періоду. Цей процес містить у собі серію "проміжних рішень", сукупність яких і приводить до остаточного рішення. Кожне проміжне рішення важливе, тому що воно надалі  обмежує волю вибору і можливість досягнення нових цілей. Гінзберг виділяє в процесі професійного вибору три стадії:

1. Стадія фантазії продовжується у дитини до 11-річного віку. У цей період діти уявляють, ким вони хочуть бути, незалежно від реальних потреб, здібностей, підготовки, можливості одержати роботу за даною спеціальністю або іншим реалістичним розумінням.

2. Гіпотетична стадія триває з 11-річного до 17-річного віку і підрозділяється на 4 періоди. У період інтересу, з 11 до 12 років, діти роблять свій вибір, головним чином, керуючись своїми схильностями й інтересами. Другий - період здібностей, з 13 до 14 років, характеризується тим, що підлітки більше дізнаються про вимоги, що висуваються даною професією, матеріальні блага, що вона приносить, а також про різні способи навчання та підготовки, і починають думати про свої здібності стосовно до вимог тієї або іншої професії. Протягом  третього періоду, періоду оцінки, від 15 до 16 років, молоді люди намагаються "приміряти" ті або інші професії до власних інтересів і цінностей, зіставляють запропоновані даною професією вимоги зі своєю ціннісною орієнтацією і реальними можливостями. Останній, четвертий період, - це перехідний період (близько 17 років) протягом  якого здійснюється перехід від гіпотетичного підходу до вибору професії до реалістичного, під тиском школи, однолітків, батьків, колег і інших обставин на момент закінчення середнього навчального закладу.

Дослідження показують, що точні вікові межі періодів професійного самовизначення важко установити - існують великі індивідуальні варіації: деякі молоді люди визначаються у виборі ще до закінчення школи, до інших зрілість професійного вибору приходить лише до 30 років. А деякі продовжують змінювати професії протягом усього життя.

3. Реалістична стадія (від 17 років і більше) характеризується тим, що підлітки намагаються прийняти остаточне рішення - обрати професію. Ця стадія поділяється на період дослідження (17-18 років), коли додаються активні зусилля для накопичення більш глибоких знань і розуміння; період кристалізації (між 19 і 21 роками), під час якого значно звужується діапазон вибору і визначається основне направлення майбутньої діяльності, і період консолідації, коли загальний вибір (професії) уточнюється вибором конкретної вузької спеціалізації. У підлітків з менш забезпечених родин період кристалізації настає раніш.

Перші два періоди - фантазії і гіпотетичний - протікають однаково у юнаків і дівчат, а перехід до реалізму настає раніш у менш забезпечених юнаків, але плани дівчат відрізняються більшою гнучкістю і розмаїтістю.

2. Суб'єктивні передумови вибору школярами професії

Зміст психофізіологічних можливостей вибору і спеціальності закладені в інтересах, здібностях, темпераменті (типі нервової системи), характері. Коротко розглянемо них.

Інтерес - емоційний прояв пізнавальної потреби людини. Мати інтерес до предмета, справи - означає прагнути ознайомитися з ними і, при цьому, отримати задоволення.

Інтерес школярів до професії формується поступово або прямим, безпосереднім, або опосередкованим шляхом. Якщо учень знає суть спеціальності програміста, відчуває потребу  вивчати комп'ютерні програми, складає найпростіші з них, цікавиться новинками літератури за темою, - можна вважати, що в нього прямим шляхом формується інтерес до професії програміста. У цьому випадку інтерес до елементів, що складають спеціальність, і до спеціальності програміста в цілому з'єднуються воєдино. Учень цікавиться спеціальністю і відкрито прагне до неї.

Інша справа, коли з'являється інтерес лише до елемента спеціальності, сама ж спеціальність залишається поза інтересами. Наприклад, учень любить музику, із задоволенням навчається грати, часто і без нагадування бере інструмент. Однак він не пов'язує своє захоплення з професійною діяльністю виконавця. Професійний інтерес може прийти потім, коли будуть досить добре освоєні елементи. Такий шлях формування професійного інтересу можна вважати непрямим, опосередкованим.

Порівнюючи відзначені два шляхи формування професійних інтересів, можна вважати, що перший дає великий ефект, оскільки імовірність входження в професію більше.

Поява інтересу до елементів і в цілому до професії залежить від знань, одержуваних школярем різними шляхами. Як показують дослідження, головним джерелом знань про спеціальності є родина. Заняття батьків, старших братів і сестер перетворюються в надбання учня. Як правило, про їхню роботу він знає більше, ніж про роботу інших людей. Істотне місце в ознайомленні з професіями займає школа, навчальні предмети, екскурсії, читання художньої і науково-популярної літератури.

Інтерес оформляється швидше в тому випадку, якщо учень усебічно підходить до спеціальності, дізнається, що дає вона людині, скільки часу і сил потрібно для оволодіння нею, чи є творчі елементи в ній, пробує виконувати практичні справи, що включаються в неї.

При виборі спеціальності інтерес варто розглядати в двох аспектах: з погляду  спонукання, джерела наміру обрати професію і з погляду закріплення і поглиблення його в ході оволодіння спеціальністю.

Істотною передумовою вибору спеціальності необхідно визнати здібності. Відомо, що здібності є умовою успіху в діяльності. Як і інтереси, здібності передують вибору, а в процесі виконання спеціальності розвиваються й удосконалюються.

У школяра здатності виявляються в навчальних і в позакласних справах. Вихователеві важливо вчасно побачити специфіку і напрямок здібностей учня й оцінити у світлі майбутньої його професії.

Виявити здатності не просто, хоча на перший погляд здається, що це порівняно легко можна зробити, спостерігаючи за навчальною роботою школяра: добре встигає за предметом - є здібності; низька успішність - малі і здібності. Але саме тут і може бути помилка: успіх у навчанні не завжди обумовлений здібностями. Гарні, навіть відмінні знання даються сумлінним відношенням до навчання, наполегливістю в роботі і при середніх здібностях.

Психологічними дослідженнями встановлені показники здібностей, до деяких видів діяльності, наприклад, літературної творчості, техніки, спорту, математики. Ознаками здібностей до літературної творчості слугують яскравість сприйняття, підвищена вразливість, образна пам'ять і образне мислення, творча уява, ясна, точна, ощадлива й образна мова, поетичне сприйняття. Ознаками здатності до математики слугують явний інтерес до неї, схильність без примусу, із задоволенням займатися нею; оволодіння математичними уміннями і навичками в ранньому віці; швидке просування в області оволодіння математикою; високий рівень досягнень у порівнянні з іншими дітьми даного віку.

Внутрішньою передумовою вибору спеціальності є темперамент (тип нервової системи). Риси сангвініка, холерика, флегматика і меланхоліка виявляються в діях, поведінці, спілкуванні.

Як показують спостереження і дослідження, більшість професій байдужі до темпераменту (типу нервової системи) людини. Особистість з будь-яким темпераментом може вибрати і виконувати будь-яку роботу і досягти високих результатів.

Однак шляхи просування до оволодіння прийомами виконання професійної діяльності у людей з різними темпераментами різні. Встановлено, що в малорухомих, інертних (флегматиків) існує схильність доводити справу до кінця, виконувати стереотипно вивчені способи, прийоми. Їм до душі монотонні види роботи і малозмінні ситуації в них. Людина живого темпераменту (холерик, сангвінік) вибере інший стиль оволодіння навичками спеціальності.

Для деяких професій і занять темперамент здобуває якщо не вирішальне, то істотне значення. Там, де потрібна максимальна психічна і фізична напруга (спеціальність льотчика, космонавта, розвідника), меланхолійний темперамент не придатний. Навантаження в складній обстановці можуть призвести до зриву нервової системи, розгубленості, хаотичності в діях. Безперечно, це може трапитися з людиною будь-якого темпераменту, але, як показує практика, імовірність зриву в меланхоліка більше.

Темперамент диктує придатність або непридатність у спорті. Так у деяких видах легкої атлетики - спринтерському бігу, метаннях, а також у боксі й інших видах - найменше процвітає флегматик. Відсутність різкості, низька взривність (миттєвий перехід від розслабленості до максимальної напруги, від стану спокою до найбільшої швидкості) є причиною низьких результатів. Тренування, виступи на змаганнях шліфують техніку, але мало розвивають відзначені якості. Флегматик ніколи не зрівняється по різкості з холериком.

Професійні наміри учнів спираються і на інші якості їхньої особистості, зокрема, на властивості характеру. Характер, як відомо, має корені в інших сторонах і особливостях людської психіки. Компонентами його слугують спрямованість (потреби, інтереси, ідеали), темперамент, воля, почуття та ін. Тобто  в ньому сполучаться природні особливості і надбані. У цілому ж характер, прижиттєве утворення, формується і змінюється в результаті виховання і впливу навколишніх соціальних умов.

До часу, коли перед школярем реально встає задача обрати спеціальність, або навчальний заклад, щоб отримати її, досить міцно закріплюються численні характерологічні якості, а також виділяються ведучі, котрі визначають картину поведінки школяра. Тому при рекомендації обрати майбутню спеціальність варто врахувати вже сформовані риси, а також ті, що тільки розвиваються.

Роль характерологічних особливостей чітко виявляється в професіях групи "людина - людина". Уявимо собі фахівця в сфері обслуговування, що відрізняється невитриманістю, нетерпимістю до критики, або просто людини елементарно невихованої. Такий працівник не тільки не залучить трудящих до використання даних форм обслуговування, але, навпаки, відштовхне тих, хто користується ними.

Ще більшого значення набувають характерологічні особливості людини в колективних і групових справах, виконання яких неможливо поодинці, навіть за допомогою машини. У цьому випадку такі риси, як зарозумілість, нелагідність, примхливість тощо, можуть зірвати успіх колективної справи.

Вивчення неблагополучних школярів, їхнього положення в класному колективі свідчить про те, що саме негативні риси характеру залишають їх поза колективом, поза особистими і діловими відносинами з іншими учнями. На виробництві, куди потрапляють ці діти, вони займають аналогічне шкільному положення, залишаються ізольованими, а часом і порушниками трудової дисципліни, моральних норм  суспільства.

3. Мотиви вибору школярами професії

Вибір школярами майбутньої спеціальності - складний і напружений психологічний акт. Його не можна представити як одноразове й остаточне рішення. За даними В. Смирнова з 1000 видатних американських чоловіків і жінок 16% змінювали свою професію: 37% - більше одного разу, 20% - більш двох разів. Дані вітчизняних соціальних психологів говорять про те, що плинність кадрів значною мірою  обумовлена необдуманим і невірним вибором спеціальності. Тому серед комплексу питань професійної орієнтації учнів одним з важливих є питання про мотиви вибору спеціальності.

Психолого-педагогічними дослідженнями (В. Жуковська, Т.Фомічова, Н.Камалетдинов і ін.) встановлені різноманітні за змістом мотиви, що є суб'єктивним спонуканням учнів до вибору майбутньої спеціальності. Перелічимо основні з них:

1. Усвідомлення суспільної значимості професії. Вибір спеціальності учні обґрунтовують тим, що ця робота потрібна для країни, для суспільства.

2. Інтерес до процесу праці. Школярів цікавить не результат, а сама справа. Вони отримують задоволення від того, як обточують деталь на верстаті, від водіння машини, від зварювання металу.

3. Прагнення затвердитися в житті. Як відзначає В. Жуковська, цей мотив переважає в юнаків, у дівчат він зустрічається рідше. Даним мотивом керуються ті учні, у родині яких матеріальний статок невеликий, а також ті, хто не виявляє ні до чого інтересу, вчиться слабко. Учні виражають цей мотив у такий спосіб: "набридло вчитися, піду працювати, через кілька місяців стану кваліфікованим працівником".

4. Вплив товаришів. Нерідко випускники школи обирають спеціальність, наслідуючи однокласників, або друзів. Наслідування може бути усвідомленим, обміркованим, але воно може бути не до кінця зваженим, свідомо прийнятим. В останньому випадку школяр захоплюється прикладом як таким, не задумуючись ні про наслідки прийнятого рішення, ні про можливості і схильності.

5. Вплив родичів, поради знайомих. Батьки в одному випадку виступають як зразок і порадника, якому добровільно піддається учень. Школяр бажає мати спеціальність батька, матері. Але іноді батьки діють примусом, наполягають на виборі, як їм здається підходящої спеціальності. Син або дочка, не бажаючи ослухатися батьків, погоджується, здобуває спеціальність. Наслідки примусового вибору можуть бути різними, але відсоток розчарування в цьому випадку досить великий.

6. Матеріальна зацікавленість. Вибір професії нерідко зв'язується з оплатою праці фахівця, розміром премій, наявністю або відсутністю додаткових пільг, тривалістю відпустки, відрядження й ін.

7. Усвідомлення власних можливостей. У ході навчальної діяльності школяр зауважує, який предмет він засвоює з меншою витратою часу й енергії. Це, в свою чергу, породжує позитивне відношення до навчального предмету і самооцінку успіху. Створюється стійке прагнення займатися. Навчальне заняття переростає в професійну спрямованість.

8. Мотивом вибору спеціальності іноді виступає усвідомлення "зручності". Учень живе в селищі, маленькому містечку, де є завод, фабрика, єдиний спеціальний навчальний заклад. Не бажаючи їхати з рідних місць, він улаштується на роботу, або на навчання за місцем проживання, поступово звикається зі своїм положенням, здобуває спеціальність і вона стає для нього необхідністю.

9. Прагнення придбати популярну, престижну професію. Про такі спеціальності багато пишуть, говорять, їхні представники часто виступають по телебаченню, радіо. Вибираючи таку спеціальність, школяр знаходить спосіб затвердитися в думці інших людей, показати, що він може, якщо захоче, зазіхнути на саму, здавалося б, недоступну спеціальність.

Вихователеві важливо знати мотиви вибору професії для того, щоб мати можливість вчасно внести корективи в практичні кроки школяра, якщо виявляється невідповідність між мотивами і його можливостями, між суб'єктивними даними й об'єктивними вимогами спеціальності.

Вихователеві також важливо знати, чому деякі спеціальності не мають авторитет і вибираються учнями значно рідше інших. Опитування  випускних класів, що навчаються, на тему: "Яку (які) з відомих тобі спеціальностей (професій) ти не хотів (ла) би мати і чому?", - виявив різні причини небажання обрати спеціальність, що умовно можна розділити на кілька груп:

1. Школярі відмовляються від спеціальності в силу того, що усвідомлюють відсутність у себе необхідних якостей. "Не хочу бути вчителем, тому що потрібно мати терпіння, наполегливість, а їх у мене немає", "для вчителя в мене погана дикція", "погана пам'ять", "не хочу бути кравцем: ця спеціальність вимагає посидючості і терпіння, я не можу довго сидіти на одному місці", "лікарем не хочу: боюся крові".

2. Школярі відмовляються від спеціальності через слабке здоров'я, або через побоювання зашкодити йому: "Лікареві доводиться чергувати добу, це може зашкодити здоров'ю", "хімічні спеціальності небезпечні для здоров'я, шкідливо впливають"; "щоб бути вчителем, потрібні міцні нерви", "нервова робота", "суцільне нервування"; "не хочу бути шофером: важка робота і бувають аварії".

3. Учні відкидають професію, оскільки не бачать у ній привабливих, цікавих елементів, романтики: "Не хочу бути двірником: нецікаво"; "бухгалтерська робота нудна, нецікава, одноманітна"; "працювати з металом на заводі нецікаво".

4. Відмовлення від спеціальності порозумівається відсутністю можливостей для творчої розумової діяльності. "Двірником не хочу: це не задовольняє мої духовні потреби", "не вимагає розумової праці і не дає духовного розвитку", "людина від цієї професії розумово не розвивається", "професії з важкою фізичною працею я не виберу, тому що людям бракує  часу на духовне і розумове удосконалювання".

3. Усвідомлення і самооцінка школярами придатності до спеціальності

Мотиви - важлива, але далеко не єдина сторона вибору  учнями професії. Вивчаючи мотиви, можна знайти їхні джерела в розповідях фахівців, екскурсіях, знайомстві з літературою, кіно, профорієнтаційній роботі школи та ін. Однак знання мотивів і причин їхнього виникнення не дають впевненості в тому, що спеціальність обрана випускником цілком свідомо і відповідає його інтересам, схильностям, здібностям.

Тому важливим аспектом виступає самовизначення учня в спеціальності, що являє собою вибір професії, здійснений у результаті аналізу своїх внутрішніх ресурсів, у тому числі і своїх здібностях. Інакше кажучи, для самовизначення в професії необхідно, щоб школяр адекватно співвідніс внутрішні психологічні фактори з вимогами спеціальності.

За даними дослідження Л. Рожиної основним показником придатності до спеціальності учні старших класів вважають інтерес, на другому місці виявляються здібності і схильності, на третьому - моральні і вольові якості. При цьому виявилося, що основний показник придатності міняється в залежності від специфіки вузу, факультету, куди вступає випускник школи. Ті, що вступають у педагогічний і медичний інститути на перше місце ставлять інтерес і морально-вольові якості; ті, що вступають у технічний вуз - знання по профілюючих предметах; у театрально-художній - здібності.

Для самовизначення в професії необхідно, щоб був збіг самооцінки професійної придатності і професійного наміру. Як показало дослідження Я.Коломинського, А.Кухарчук, А.Ценципер, збіг самооцінки професійної придатності і професійних намірів спостерігався тільки в 66,2% випускників школи. В інших 33,8% учнів виявлені розбіжності. У частини з них (4,3%) самооцінка професійної придатності сформувалася, а професійні наміри ні, в іншої - (18,1%) - професійні наміри сформувалися, але не було самооцінки професійної придатності; у третьої (6,7%) малися професійні наміри і самооцінка професійної придатності, але напрямок їх виявився різним: усвідомлення придатності до однієї спеціальності, а вибиралася - інша; нарешті, для четвертої групи (4,7%) характерна відсутність як професійного наміру, так і самооцінки професійної придатності. У числі їх виявилися слабко і добре встигаючі школярі, у яких немає яскраво виражених виборчих інтересів до визначених видів діяльності.

5. Навчаємість і вибір спеціальності

Практика роботи школи і спеціальних експериментів переконливо свідчать про індивідуальні розходження, стиль у навчальній роботі учнів. Помічено, що одні учні порівняно швидко і міцно засвоюють матеріал, інші - повільно і з вадами; одні добре застосовують їх на практиці, інші - не в змозі це зробити. Своєрідність навчальної і розумової діяльності учнів у засвоєнні знань одержало назву навчаємості.

Навчаємість має чимале значення в професійній рекомендації учням.

Дослідження С. Жуйкова, 3. Калмикової, В. Крутецького наочно свідчать про наявність у школярів індивідуальних розходжень у навчаємості.

3. Калмикова виділяє кілька показників, що характеризують навчаємість. Одним з них є темп оволодіння новими знаннями. При рівних педагогічних умовах (однакові методи навчання, рівний рівень знань попереднього матеріалу та ін.) темп засвоєння знань не однаковий. Одні школярі відразу опановують основним змістом досліджуваного матеріалу, інші - спочатку схоплюють деталі, другорядні відомості. Тому - одні школярі просуваються від основного змісту до деталей і цей шлях виявляється коротким; інші - від деталей до головного. Цей шлях довгий. Для останніх необхідно багаторазове повторення, повернення до матеріалу.

Одні школярі в змозі відразу застосувати отримані знання для вирішення задач середньої і підвищеної важкості, тобто до тих задач, у яких мінімальна кількість відомого змісту і способів вирішення, інші - не можуть використовувати матеріал навіть для вирішення задач невеликої складності. Розходження спостерігаються також у тому, що одним учням досить вирішити кілька задач, щоб усвідомити тенденцію, загальний принцип засвоюваного матеріалу; іншим - необхідні десятки таких задач. Тобто темп засвоєння і ступінь застосування матеріалу до вирішення задач різні.

У зв'язку з вищевикладеним можна вважати, що темп просування в засвоєнні знань знаходиться в прямого зв'язку з термінами отримання спеціальності. У першому випадку навчання спеціальності буде вкладатися у відведений для цього час і досягати запланованого рівня, в інших - запізнюватися, і рівень оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками буде нижче передбаченого.

По-друге, спеціальності, складовою частиною яких є надходження нової інформації і використання її в різноманітних умовах, для учнів з уповільненим темпом засвоєння не підходять. Напевно, для них підійдуть професії з твердою структурою і з мінімальним надходженням і використанням нових даних (робота на конвеєрі, керування екскаватором, будівельні спеціальності тощо).

Важливим показником навчаємості є уміння і здібності школярів відділити знання від способів їхнього засвоєння, прийомів оперування ними. Відомо, що учні не тільки дізнаються, не тільки розширюють коло представлень і понять, але і здобувають навички оперування цими знаннями, тобто опановують прийоми розумової діяльності. Як швидко школяр відчленяє знання від прийомів, і  чи бачить узагалі різницю між знаннями й операціями з ними - залежить просування в навчанні і самостійне накопичення нових знань. У цьому відношенні спостерігаються значні індивідуальні розходження. Одні школярі поряд із засвоєнням знань досить швидко й успішно опановують узагальненими прийомами оперування ними; інші - такі прийоми засвоюють лише в тому випадку, якщо вони стають предметом спеціальної уваги, вивчення.

Можна вважати, що в розходженнях по цьому показнику криється успіх в оволодінні спеціальністю, зокрема, та її сторона, що пов'язана з удосконалюванням. Трудова діяльність неодмінно припускає накопичення досвіду, удосконалення всієї операційної сторони роботи. Якщо школяр не в змозі відчленити і з боку подивитися на прийоми виконання трудової операції безвідносно до змісту, цим він позбавляє себе можливості удосконалювання їх.  Чи буде людина просуватися в кваліфікації, або вона застрягне на якомусь рівні, залежить від уміння і здатності аналізувати та узагальнювати досвід, виділяти раціональні прийоми і їхні комбінації, застосовувати їх для вирішення нових задач.

Істотним показником навченості є гнучкість розумової діяльності. У практиці роботи школи досить чітко виділяються учні гнучкого розуму. Це видно при вирішенні навчальних задач. Школяр обирає спосіб, що, на його думку, приведе до позитивного результату. Однак, якщо подальша робота показує, що гіпотеза виявляється неспроможною, він відмовляється від неї, висуває іншу. У цьому випадку учень з різних боків, з різних позицій підходить до задачі, використовує кілька способів, щоб домогтися успіху. Учень шукає, знаходить прийоми рішення і, якщо вони виявляються помилковими, відкидає їх. Гнучкість мислення і полягає в тому, щоб не бути обтяженим одним прийомом, способом вирішення задачі.

Учень з негнучким розумом, немов приречений. Обравши єдиний спосіб вирішення, він ніяк не може від нього звільнитися, хоча ясно, що цей спосіб не веде до успіху. Хід думки такого школяра постійно збивається на вже пройдений шлях.

Можна вважати, що цей показник у навчаємості має значення і при виборі школярем спеціальності. Безперечно, задача школи, а також навчальних закладів, що дають спеціальність, усіляко розвивати гнучкість думки учнів. Проте, факт негнучкості думки варто враховувати. Мабуть для таких учнів у значній мірі підійдуть спеціальності, де вирішення задач, навіть складних, - однозначне та обмежене суворими рамками.

Одним з показників навчаємості варто вважати економічність думки. Сутність цього в наступному. Деякі школярі досить швидко вивчаються скорочувати процес міркування за рахунок опускання проміжних ланок.

Як показують дослідження В. Крутецького, здатні до математики учні відрізняються від інших зокрема  тим, що згортають міркування і найкоротшим шляхом йдуть від умови задачі до її результату. Їм не потрібний послідовний перехід від попереднього умовиводу до наступного. Вони подумки пробігають всі ланки і бачать кінцевий результат.

Для інших учнів це не характерно, їм потрібен весь ланцюг міркувань, поступовий, послідовний рух до результату.

Економічність мислення має місце в практичній діяльності учнів. Вона спостерігається на уроках трудового навчання. Деякі школярі при обробці матеріалу групують операції, тобто не виконують послідовно кожну з них, а поєднують їх і в такий спосіб досягають кінцевого результату з меншою витратою енергії і часу.

Нарешті, необхідно відзначити такий показник навчаємості, як здатність до високої інтелектуальної активності, до напруженої розумової праці. В одних школярів це виявляється в тому, що вони до кінця напружуються з метою засвоєння матеріалу і справляються з такою напругою. Інші - навпаки, інтелектуальне зусилля не переносять, намагаються звільнитися від нього якнайшвидше, або уникають такого роду напруги. Можна вважати, що в даної категорії школярів недостатньо розвиті вольові якості, не вироблена звичка думати так довго, як цього вимагає вирішення задачі.

Це лише деякі показники навчаємості школярів. Самі по собі вони, звичайно, не можуть бути визначальними у виборі спеціальності або підставою для професійної рекомендації, тому що в кінцевому результаті низька навчаємість може бути компенсована витратою більшої кількості часу, додатковим зусиллям. Однак вона повинна стати в ряд з іншими суб'єктивними й об'єктивними факторами, на основі яких школяр йде до професії.

Другие работы

Конструкция турбогенератора в значительной ме...


При этом следует обеспечить высокую плотность ротора статора и всей газовой системы. Технологическая последовательность монтажа турбогенератора:...

Подробнее ...

Краснодар Первомайский районный суд г.


в интересах истицы Демидовой Любови Яковлевны по иску к Иванову Сергею Васильевичу об истребовании имущества из чужого незаконного владения УСТА...

Подробнее ...

Тема- Харчування в умовах радіонуклідного заб...


Сукупність впливу на нас усіх численних радіонуклідів розсіяних в землі воді повітрі живих організмах носить назву природного радіаційного фону....

Подробнее ...

Особенности экономического развития Индии в ...


Особенности экономического развития Индии в период средневековья. И всё же городская жизнь в Индии не прекратилась совершенно. начала постепенно...

Подробнее ...