.05 Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору гірничий технікум Освітньокваліфікаційний ріве.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Документація при замірах підготовчих та   очисних виробок, вугільних складів.

2. Обгрунтувати проект спостережної станції по спостереженню за зрушеннями гірничих порід.

3. Розрахувати координати пунктів теодолітного ходу, якщо  дирекційний кут (АВ) = 62˚09̍35̋ , координати пункту В: у В = - 602,346 м, х В = 1211,407 м.

                                                  283˚31ʹ12″

212˚44ʹ54″

                                 162˚09ʹ20″    Д                                                             Т      

                   В       61,235 С                           85,216                 84˚46ʹ06″

94,367

                              δ =7˚34ʹ δ=8˚51ʹ                            δ=15˚39ʹ

А Е

 Scд=74,811 δ=11˚46ʹ′

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3  від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А.

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1. Проаналізувати категорії вугільных складів. Види замірів.

2. Обгрунтувативинесення спостережної станцїі на місцевість.

3. Розрахувати безпечну глибину розробки для «П» – образної чотирьохповерхової школи розміром 80м х 45 м з цегли 600 мм, зношення 22% , на щільних глинах,  каркасні перекриття.

Потужність пласту 1,05 м.

Кут падіння пласту 30˚.

 ерохина

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол № 3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1. Обгрунтувати заміри вугілля у відвалах на вугільных складах.

2.Проаналізувативиконання спостережень на спостережній станції.

3. Вирахувати безпечну глибину розробки для збагачувальної фабрики. Будівля на суглинках, стан задовільний, фундамент стрічковий, довжина будівлі 120 м, будівля каркасна.

Потужність пласту m = 0,97 м.

 Кут падіння пласту 24˚.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Проаналізувати заміри очисних виробок.

2. Обгрунтувати камеральна обробка спостережень на станції. Графіки.

3. Побудувати барʼєрний цілик біля затопленої ділянки для наступних умов: позначка ділянки Hв=305,215 м, потужність вугільного пласту m=1,1 м, довжина ходів Lв=1400м, Lн=1650 м.

Старі роботи

                                                            

                                                    28º

Затверджено на засіданні циклової комісії екологічних дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Перелічити види обліку видобутої корисної копалини.  Маркшейдерський замір підготовчих виробок.

2. Мульда зрушення та її параметри.

3.Вирахувати кут напрямку. Завдання та контроль напрямку.

                                                                                                                   

   А

                                                           176˚25ʹ30″

         25                                                 26                                                                          27

                                                                                  М

Дирекційний кут сторони (25 – 26) = 193˚58̍ 00̋

Дирекційний кут напрямку (МА) = 54˚46’30̋

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Проаналізувати помилку змикання гірничих виробок у горизонтальній площині при наявності гіроскопічно орієнтованих сторін.

2. Обгрунтувати фактори, що впливають на процес зрушення.

3.Вирахувати кут напрямку у горизонтальній площині. Як задати напрямок? Контроль.

                                                                      А

                                                             

         25                                                 26                                                                          27

                                                                                М

                                                                                         

Вихідні дані:

(25 – 26) = 99˚45̍00"  α26 = 177˚14̍ 30" (МА) = 302˚09̍ 30"

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур                                                        

                                                                         

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Проаналізувати помилку змикання вибоїв у вертикальній площині при збійці гірничих виробок різних шахт.

2. Дати оцінку методам охорони споруд та природних об ҆ єктів від шкідливого впливу гірничих розробок.

3.Побудувати межі барʼєрного цілику біля затопленої ділянки старих робіт по пласту l6 для наступних умов: позначка ділянки Hв=196 м, потужність вугільного пласту m=1,1 м, довжина ходів Lв=1200м, Lн=1500 м.

Старі роботи

                                                            

                                                         23º

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур                                                                  

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Дати оцінку контроля встановлення основної рами, підшипників і головного валу підйомної машини.

2. Обгрунтувати безпечну глибину розробки.

3. Проаналізувати вимірювання кута нахилу теодолітом 2Т30М, взяті відліки за вертикальним колом:  КЛ = 343˚28 ̍ 30"

                                      КП = 196˚ 33 ̍ 30"

Вирахувати кут нахилу та МО?

Чи допустимо значення МО?

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур                                                   

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1. Дати оцінку побудування охоронного цілика способом перпендикулярів.

2. Охарактеризувати способи побудування охоронних ціликів.

3. Побудувати межі зони підвищеноі небезпеки при роботі лави під ціликом, що залишений на впливаючому пласті для наступних умов:

Hв=650 м, mв=1,2 м, Δh=36 м, ширина барʼєрного цілику а=32 м.

           Вентиляційний штрек

25º

Відкаточний штрек

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1.Пояснити побудування охоронного цілика під водний обʼєкт.

2. Охарактеризувати кути зрушення, граничні кути, кути розриву.

3. Побудувати зону ПГД для перпендикулярного цілику на впливаючому пласті шириною 28 м. Глибина залягання впливаючого пласту 700м. Пласт, що розробляється нижче впливаючого на відстані від нього 70 м. Масштаб плану 1:2000. Довжина лави 120 м.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1. Проаналізувати створення опорних мереж на карʼєрах.

2. Охарактерізуйте побудування охоронного цілику під промисловий майданчик.

3. При вимірюванні кута нахилу теодолітом 2Т30М відліки за вертикальним кругом складають:  КЛ = 43˚24 ̍ 30 "         

                                 КП = 136 ˚ 30 ̍ 30"

Вирахувати кут нахилу та МО.

Чи не перевищує допустиме значення  МО для опорних мереж?

мошкина

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1.Охарактеризувати побудування охоронного цілику способом проекцій з числовими позначками.

2.Проаналізувати створення зйомочних мереж на карʼєрах.

3. Вирахувати координати пунктів теодолітного ходу, якщо дирекційний кут (АВ) = 62˚09 ̍35" ,координати пункту В: 

УВ = - 602,346 м      ХВ = 1211,407 м

283˚32ʹ12″

                        Д        85,216                        Ф

          212˚44ʹ54″         162˚09ʹ20″                    δ=8˚51ʹ    84˚46ʹ06″

                                                   74,811 94,367

В       61,235       С     δ=11˚46ʹ Е δ=15˚39ʹ

                         δ=7˚34ʹ

А шаповалнко

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1. Охарактеризувати створення зйомочних мереж на карʼєрах способом прямокутної сітки, полярним способом.

2. Проаналізувати побудування охоронного цілику під  полотно залізниці способом перпендикулярів.

3. Задати напрямок вертикальній свердловині з земної поверхні у гірничу виробку для наступних умов:

                                                  В                           

                                                                              Дано:

                                                                              УВ = - 617,221 м

А                                                                            ХВ = + 539,207 м

                                                                             (АВ) = 102˚05 ̍36"

                                                                              У25 = - 743, 426 м

              24                                25                        Х25 = 363, 801 м

  

        Відкаточний штрек пл.l1

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур                 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1. Охарактеризувати створення зйомочних мереж на карʼєрах способом геодезичних засічок, теодолітних ходів.

2. Пояснити побудування охоронного цілику способом проекцій з числовими позначками.

3. Побудувати межі зони ПГТ для перпендикулярної крайової частини, якщо глибина залягання впливаючого пласту НВ = 650 м, потужність впливаючого пласту mВ = 1,5 м.

Пласт, що розробляється залегає нижче впливаючого на відстані 80м від  нього.

Довжина лави -150 м.

Масштаб плану  1:2000.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1. Охарактеризувати створення зйомочних мереж на карʼєрах способом аналітичних мереж, способом створних ліній.

2. Пояснити порядок затверждення та відпрацювання охоронних ціликів.

3. Вирахувати дані для завдання напрямку у вертикальній площині нівелиром. Показати на схемі положення бокових реперів.

                                                                                                 1312

       3      2      1                                                                                  R                                                    

       14,7

       20,2

       24,3

Позначка реперу HRp= 104,326 м.

Уклон гірничої виробки і=0,005.

Скоба с = 0,5 м.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1. Охарактеризувати висотні мережі на карʼєрах.

2. Пояснити побудову охоронного цілика під обʼєкт криволинійной форми способом перпендікулярів.

3.Як визначити величини,необхідні для завдання напрямку у вертикальній площині для трьох бокових реперів, що розташовані від вихідного реперу А на відстані35,6 м та 40 м, якщо проектний схил і=+0,005, скоба 0,6 м, відлік за рейкою у репері А дорівнює 1835 мм.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1.Пояніть методику розрахунку зрушень гірничих порід при обробці спостережень  на спостережених станціях.

2. Проаналізуйте побудування охоронного цілику способом вертикальних розтинів.

3. Обгрунтуйте створення зйомочної мережі на кар ҆ єрі способом створних ліній.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

1.Проаналізувати міри охорони обʼєктів поверхні від шкідливого впливу гірничих розробок.

2. Обгрунтуйте маркшейдерський контроль ведення горних робіт у затоплених пластах.

3. Охарактеризуйте маркшейдерське обслуговування  буро – вибухових робіт на розрізах.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                                                         від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1. Охарактеризуйте фактори, що впливають на процес зрушення гірничих порід.

2. Проаналізуйте маркшейдерський контроль ведення гірничих робіт під затопленими ділянками.

3. Обгрунтуйте створення мережі опорних пунктів способом прямокутної сітки при розробці родовищ відкритим способом.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                                                          від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

1. Поясніть побудування охоронного цілику під промисловий майданчик.

2. Охарактеризуйте задачі маркшейдера при ведені гірничх робіт поблизу небезпечних зон.

3. Проаналізуйте зйомочні роботи на кар ҆ єрах.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                                                         від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1. Охарактеризуйте завдання напрямку у вертикальній площині боковими реперами.

2. Проаналізуйте побудування зони підвищеного гірничого тиску для паралелних ціликів.

3. Обгрунтуйте створення зйомочних мереж на кар ҆ єрах полярним способом.

 Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                       

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                                                         від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

1. Охарактеризуйте завдання напрямку гірничим виробкам у горизонтальній площині.

2. Проаналізуйте побудування зони підвищеного гірничого тиску для паралельної крайової частини.

3. Обгрунтуйте створення зйомочної мережі на кар ҆ єрах способом засічок.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                                                         від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24

1.. Охарактеризувати побудування охоронного цілику способом проекцій з числовими позначками.

2. Проаналізуйте побудування меж зони підвищеного гірничого тиску для перпендикулярних целіків.

3. Дайте характеристику створення зйомочної мережі на кар ҆ єрах способом засічок і теодолітних ходів.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

                                                                         від 05 червня 2013 року № 683)

Форма Н-5.05

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапору

гірничий технікум

Освітньо-кваліфікаційний рівень    Молодший спеціаліст

Напрям підготовки

.6.050301 Гірництво

Спеціальність                                    5.05030105 Маркшейдерська

  справа  

Семестр                                              VII

Навчальна дисципліна                      Маркшейдерська справа

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25

1. Охарактерізуйте побудування охоронного цілику під громадську будівлю.

2. Проаналізуйте побудування меж зон півищеного гірничого тиску для перпендикулярних крайових частин.

3. Дайте характеристику опорним мережам на кар ҆ єрах.

Затверджено на засіданні циклової комісії маркшейдерських дисциплін

Протокол №  3 від  « 5 »  листопада 2013 року

Голова  циклової комісії ____________________  Н.В. Борисова

Екзаменатор  ___________________ І.А. Подкур

Другие работы

Тема курсовой работы проекта Азнабаев Руслан ...


студента Тема курсовой работы проекта Азнабаев Руслан Иштуганович Анализ маркетинговой деятельности нефтяной компании Баязитова Регина Рамилевна ...

Подробнее ...

.Теоретическая часть.


4 Работа автоклава.13 Подбор автоклава14 Подбор вагонетки15 2. Устройство цилиндрического автоклава: Наружная поверхность корпуса и паропроводов ...

Подробнее ...

ЭКОНОМИКА И ЛОГИСТИКА УТВЕРЖДАЮ Первый прорек...


Субъекты и объекты ГРЭ Основная: №15 Дополнительная №14 Устный письменный опрос. Принципы формирования системы ГРЭ Основная: №15 Дополнительная №...

Подробнее ...

географическая и морфофизиологическая характе...


Скелет функции скелета Основные свойства костной ткани ее строение. Строение сустава. Строение тазовой кости. Строение таза.

Подробнее ...