Тема 4 Гальмівні властивості автомобіля 4.Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

Тема 4 Гальмівні властивості автомобіля

4.1 Діаграма гальмування автомобіля

4.2 Сповільнення при гальмуванні

4.3 Перерозподіл нормальних реакцій при гальмуванні

4.1 Під гальмівними властивостями автомобіля розуміють властивість що забезпечує його максимальне сповільнення при гальмуванні та утримання на схилі.

Забезпечується ця властивість робочою, запасною, стоянковою і допоміжною гальмівними системами.

Вимоги до гальмівних систем регламентується міжнародними Правилами №13 ЄЕК. ООН.

При гальмуванні з блокованими колесами кінетична енергія поступальної маси автомобіля перетворюється в роботу сил тертя між дорожнім покриттям і місцем контакту шини.

Якщо колеса не заблоковані, то частина енергії переходить в теплову в гальмівних механізмах, а частина в контакті шин з дорогою.

Графіки залежностей сповільнення і швидкості руху від часу гальмування називають діаграмою гальмування.

Час гальмування — це час від моменту зорового контакту водія з перешкодою до повної зупинки автомобіля.

До часу гальмування входять такі складові:

— час реакції водія на перешкоду;

— час запізнення спрацьовування приводу;

— час наростання сповільнення;

— час гальмування з постійним сповільненням.

Час реакції водія може коливатися від 0,3 до 1,5 с; приймають в розрахунках с.

Величина  залежить від типу приводу, конструкції гальмівних механізмів, та ін.

Приймають для гідроприводів з дисковими гальмами , а з барабанними ; якщо привід пневматичний  с.

Величина  теж залежить від типу приводу:  с, при гідравлічному і  с — при пневматичному приводі.

Сума  називається часом спрацювання гальмівної системи. Вона не повинна перевищувати 0,6 с.

4.2 За умов якісного зчеплення шин з дорогою максимальне сповільнення при гальмуванні досягається при заблокованих колесах.

Розрахункова схема для такого випадку:

При гальмуванні на автомобіль діють: інерційна сила , де  — сповільнення при гальмуванні; ,  — гальмівні зусилля передніх і задніх коліс, які обмежені зчіпними властивостями шин з дорогою.

Вони визначаються як: ; ,

де φ — коефіцієнт зчеплення шин з дорогою.

Сила опору підйому ;

сила опору повітря ,

де  — площа лобового перерізу.

Складемо рівняння сил, паралельних опорній поверхні:

.

При заблокованих колесах сповільнення досягає максимального значення:

.

При цьому сума гальмівних зусиль на колесах:

.

Зрівняння сил, нормальних до опорної поверхні маємо:

.

Після підстановки отримаємо:

.

З рівняння визначимо максимальне сповільнення:

.

Силою опору повітря при інтенсивному гальмуванні можна знехтувати:

.

На горизонтальній дорозі , тому .

З аналізу цього рівняння виходить, що максимальне сповільнення залежить тільки від зчіпних властивостей шини з дорогою та кута її підйому.

4.3 Розглянемо сили, що діють на автомобіль при гальмуванні з заблокованими колесами на горизонтальній ділянці шляху:

Зрівняння моментів всіх сил відносно т.А і В:

,

.

Якщо врахувати, що , то маємо:

; .

Для оцінки перерозподілу нормальних реакцій при гальмуванні вводиться відповідний коефіцієнт:

.

Цей вираз дозволяє визначити співвідношення нормальних реакцій на передніх і задніх колесах при гальмуванні з заблокованими колесами. З аналізу виразу видно, що це співвідношення є перемінним і залежить воно від коефіцієнта φ і положення центра мас .

Контрольні питання:

  1. Накресліть гальмову діаграму та поясніть значення складових часу гальмування.
  2. Як визначається максимальне сповільнення авто при його гальмуванні?
  3. Поясніть зміну величин нормальних реакцій коліс авто при гальмуванні.

Другие работы

Траектория Инверсная линия в комбинации цвето...


Максимальный размер робототехнической модели 250х250х250 мм. Перед заездом робототехнические модели проверяются на габариты. Робототехническая м...

Подробнее ...

з курсу Основи управління виробництвом та мен...


Горлівка 2011 Теоретичний посібник з дисципліни Основи управління виробництвом та менеджмент. Викладені теоретичні основи навчального матеріалу з...

Подробнее ...

. Организация технической подготовки производ...


Определение уровня спроса на данный вид продукции. Внедрение на рынок новой продукции. Затратные методы ценообразования основанные преимуществен...

Подробнее ...

на тему- Разработка рекламной кампании для ка...


Характеристика кафе Жемчужина [3] 1.1 Общая характеристика кафе Жемчужина [4] Материальная база [5] Организационная структура кафе Жемчужина [6]...

Подробнее ...