тематичних виразів у текстових документах які неможливо записати за допомогою верхніх нижніх індексів та іБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-07

Лабораторна робота №4
Введення формул у текстовий документ
 

Мета роботи: навчитися записувати, форматувати, редагувати та автонумерувати формули у процесорі Word

Теоретичні відомості

Для запису математичних виразів у текстових документах, які неможливо записати за допомогою верхніх, нижніх індексів та інших текстових засобів, використовують редактор формул Microsoft Equation 3.0;

Завантаження редактора формул  

виконують дії: ВставкаÞ Объект ÞMicrosoft Equation 3.0;

натискують кнопку ОК;

або клацають по кнопці на панелі інструментів.

Запис формул

формула записується у спеціальній зоні, яка з’являється на робочому полі після завантаження процесора формул разом зі спеціальною панеллю Формула;

перед записом символів з індексами, під знаком кореня, суми, інтеграла, у вигляді дробу тощо спочатку вводять відповідний шаблон з панелі Формула, а потім його заповнюють;

запис символів кирилиці та латинського алфавіту проводять з клавіатури; грецького алфавіту, математичних та спеціальних символів з панелі Формула шляхом їх вибору за допомогою покажчика миші;

позиція курсору, що мигає, у зонах шаблону вказує на поточне місце запису символу;

переміщення по зонах шаблону або по формулі здійснюють клавішами керування курсором або за допомогою миші;

запис символу математичної дії буде стосуватися того символу, який обрамляється курсором на момент запису;

перехід на новий рядок у формулі здійснюють за допомогою клавіші Enter;

відступ між символами в межах зони формули здійснюють клавішею пропуску (Space) при натиснутій клавіші Ctrl, або за допомогою панелі Пробелы и многоточия з панелі інструментів Формула;

для запису нової формули виходять із зони попередньої формули і знову завантажують редактор формул.

Редагування формул

Змісту формули:

виокремлюють формулу, один раз клацнувши по ній;

заходять у зону формули, двічі клацнувши по ній, щоб у середині формули з’явився курсор, що мигає;

встановлюють курсор у те місце формули, де потрібно провести редагування;

для вилучення символів або знаків використовують клавіші Delete або Backspase;

або:

клацають правою клавішею миші по виокремленій зоні формули;

у контекстному меню, що відкриється, вибирають пункти ОбъектÞ ФормулаÞОткрыть;

вміст попередньо виокремленої зони формули відкриється у спеціальному вікні з поліпшеними умовами для редагування;

після проведення редагування формули закривають вікно.

Розміру формули:

виходять із зони формули, клацнувши мишею поза її межами на вільному місці;

виокремлюють формулу, один раз клацнувши мишею, щоб навколо неї з’явилась рамка з вісьмома маркерами у вигляді чорних квадратів;

встановлюють курсор на один із маркерів, щоб він набув вигляду двосторонньої стрілочки («) і, при натиснутій лівій клавіші миші, змінюють розмір формули до потрібного.

Розміру символу у формулі:

заходять у зону формули;

виокремлюють символ, розмір якого треба змінити;

у меню Размер вибирають потрібний тип розміру символу. 

Використання полів для введення дати і автонумерації  формул

 Для введення дати, що автоматично буде поновлюватися при  кожному відкритті документа, виконують дії::

ВставкаÞ Поле;

у діалоговому вікні Поле:

у полі Категория вибирають Дата и время;

у розділі Поля вибирають Date;

у полі Форматы даты вибирають потрібний формат;

натискують кнопку ОК;

при клацанні мишею на введеній таким чином даті вона буде виокремлюватися сірим прямокутником.

Для автонумерації формул виконують дії:

розташовують курсор праворуч від формули, нумерацію якої треба проставити;

ВставкаÞ Ссылка Þ Название;

у діалоговому вікні Название, у групі Параметры в полі подпись вибирають із списку Формула;

при цьому у полі Название з’явиться надпис Формула 1;

натискують кнопку ОК;

у результаті праворуч від формули з’явиться надпис Формула 1, причому число буде знаходитися у сірому обрамленні;

у надписі можна все змінити окрім того, що виокремлене сірим кольором (знаходиться у полі);

за потреби, вилучають надпис Формула, а число, що залишилося, беруть у круглі дужки, задають відповідні параметри форматування, здебільшого – параметри форматування основного тексту, або формули.

Для оновлення номерів формул виокремлюють фрагмент тексту, де відбулися зміни, і натискують кнопку F9.

Програма виконання роботи

Завантажити текстовий процесор Word.

Встановити поля документа: (ліве – 2,5;  праве – 1,5;  верхнє – 2,0; нижнє – 2,0).

Встановити дату виконання роботи, що буде змінюватися автоматично при кожному сеансі роботи з документом.

Ввести текстовий документ з формулами, наведений у завданні, притримуючись встановлених параметрів форматування.

Проставити автонумерацію формул.

Номерам формул надати параметри форматування основного тексту.

Перемістити фрагмент тексту з формулою (3) на початок тексту.

Провести оновлення нумерації формул.

Зберегти створений документ у власній папці.

Завершити роботу з Word.

Завдання на лабораторну роботу

Другие работы

Рим 8 дней Маршрут- Милан Венеция Флоренция ...


Размещение в отеле 3. Ночь в отеле.24 02 2014 понедельникЗавтрак в отеле. Ночь в отеле.

Подробнее ...

Piltes с использованием специального оборудов...


Totl Workout ? силовая тренировка которая включает в себя различные упражнения со спортивным инвентарем направлена на тренировку всех групп мышц...

Подробнее ...

Задание- составить десять вопросов для тестир...


выбрать один правильный ответ Какая из этих моделей одномерная линейная модель 2. ввести ответ с клавиатуры Если коэффициенты уравнения зависят о...

Подробнее ...

мудрость а крест как символ только- жертва ис...


Нам кажется что наше постижение современного символизма находится в прямой зависимости от того в какой мере глаз наш привык различать в этом слож...

Подробнее ...