Класифікація одиниць та обліку та класифікації видів економічної діяльностіРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-15

Класифікація позначень одиниць вимірювання. Класифікація вимірювання економічної діяльності.

План.

1.Класифікація одиниць та обліку ,та класифікації видів економічної діяльності.

2.Класифікація транспортних засобів.

3.Технічні коди.

Класифікація одиниць вимірювань представлена в класифікаторі систем позначень одиниці вимірювання та обліку. Цей класифікатор гармонізовано із стандартами міжнародними органами ISO .

Обєктом  класифікацій одиниць є множина одиниць вимірювань величин та одиниць обміну. Структурна класифікація складається з таких блоків:
1)Код(4-х значне число)
2)Назва одиниць вимірювань,одиниці обміну.
3)Умовне позначення(українське,вона прийнято в міжнародній практиці)
4)Код за загальним союзним класифікатором.
Класифікатор побудований за порядковим методом. Код одиниць вимірювань та одиниць обліку має структуру 1,2-назва ,3,4- порядковий номер.
Класифікатор вимагає  системні позначення одиниць,спеціальні. Класифікатор видів економічної діяльності є складовою частиною систем національних класифікаторів.

Мета: забезпечити впровадження класифікаторів відповідних до міжнародних вимог. Класифікатор створений для систематизації та групування економічних та соціальних інформаторів. У класифікаторів узагальнене угрупування видів діяльності та рівні секції, яке дозволяє окремо показати галузі економіки. Кожна секція позначається латинською літерою. Код є основним показником системної структурності статичних спостережень , статичного обліку підприємств. Цей код дозволяє створювати національні одиниці і міжнародні. Класифікатор порції складається:
1. З коду

2. З назви

3. Обов’язкові положення.

Для правильного вирішення коду видів діяльності розглядають розділи класифікацій, назва якого відповідає сфері діяльності суб’єкта. Для правильного пошуку знайомляться з поясненнями до розділу.

   №2

З метою забезпечення єдиних підходів до окремої конструкторської та технічної документації розбілені статути,які називаються ЄСКД, розробляються на основі наступних принципів:
1. Створення єдиних для усіх галузь правил

2. Впровадження національних правил і збереження документації

3. Уніфікація правил оформлення схем

4.Створення кратної термінології

№3

З метою забезпечення єдиних підходів до оформлення конструкторської та технічної документації , розроблені стандарти які інакше називаються ЄСКД, розроблені на основі наступних принципів:
1. Встановлення єдиних для усіх галузей правил, проектно-конструкторських документів

2.провадження національних правил копіювання, обліку  і зберігання документації
3. Уніфікація правил оформлення проектно-конструкторської документації у промисловому виробництві

4. Уніфікація правил оформлення схем

5. Створення єдиної термінології.

Весь комплекс стандартів поділяють на групи:

2.0 Загальні положення

2.1 Основні положення, загальні вимоги до документів

2.2 Класифікація і позначення виробів в конструкторському документі

2.3 Загальні правила виконання креслень

2.4 Правила виконання креслень, виробів, машинобудування, приладобудування

2.5 Правила обігу конструкторських документів

2.6 Правила виконання експлуатаційного та ремонтної документації

2.7 Правила виконання схем, види та типи схем

2.8 Правила виконання документів у будівництві

2.9 Інші стандарти

Технічна класифікація встановлює вимого до технічного процесу, який у стандарті позначається цифрою 14 і обєднює такі групи:

  1.  Загальні положення
  2.  Правила управління технічним процесом
  3.  Правила забезпечення технології конструкції
  4.  Правила розроблення технічних процесів
  5.  Правила застосування технічних засобів механізації
  6.  Інші стандарти.

Другие работы

Тема 1. 1.Зависит от мощности процессора и об...


Часть архитектуры устройства или программного обеспечения осуществляющая хранения часто используемых данных для предоставления их в более быстры...

Подробнее ...

ТМК Окна ПВХпотолкижалюзи межкомнатные дверив...


деятти адрес должность основные функции ФИО и телефон Вашего начальника Уровень зарплаты график работы Причина увольнения приема Уволя Примечани...

Подробнее ...

на тему- Проектирование промышленного предпри...


2; СНиП 23022003 Расчет теплотехнических показателей строительных материалов и изделий Приложение Д; СП 231012004: 1железобетонная стеновая пане...

Подробнее ...

Тема равноправия народов прославление русской...


Уже в самом названии Се повести времянъных лет откуду есть пошла Руская земля кто в Киеве нача первее княжити и откуду Руская земля стала есть с...

Подробнее ...