К~шті тепете~ баяу ~оз~алады деген темпераментті~ типі И



Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-15

Дифференциалды психология бойынша бақылау жұмысы

1.Отбасылар мен шежірелерді зерттейтін әдіс.

А) факторлық талдау

В) егіздік әдіс

С) асыранды балалар әдісі

Д) психодиагностикалық әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

2. Зияткерлік коэффиценті жии ... деп аталады

А) IG

В) IQ

С) IV

Д) IP

Е) IS

3. «Күшті, тепе-тең, баяу қозғалады» деген темпераменттің типі (И. П. Павлов терминологиясы бойынша)

А) сангвиник

В) холерик

С) флегматик

Д) меланхолик

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

4.Экстравертті және интровертті типтерті бөлген ғалым:

А) К. Роджерс

В) З. Фрейд

С) К. Юнг

Д) В. Штерн

Е) М. Вертгеймер

  

5.Грек тілінен аударғанда әдіс «жол», «таным жолы»

А) талдау

В) әдіс

С) индукция

Д) жалпылау

Е) байқау

6. Зияткерлік пен шыңдығы жасының арақатынасының кәзіргі нұсқасы ... деп аталады

А) Стэнфорд – Бине тесті

В) Термен – Мерилл шәкілі

С) Стэнфорд – Мерилл шәкілі

Д) Бине-Симон шәкілі

Е) Гальтон-Кэттел шәкілі

7. Топтық тестілеудің дамуына әсер еткен

А) әлеуметтік психологтар

В) аскери психологтар

С) мектеп психологтар

Д) клиникалық психологтар

Е) мекемелердің психологтары

8.Бұл зерттеу биологиялық жағынан бөтен ата-аналарға максималды түрде ерте берілген балаларды қамтиды.  

А) бақылау егіздің әдісі

В айырылысқан егіздердің әдісі

С) асыранды балалар әдісі

Д) психодиагностикалық әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

9.Дифференциалды психология жалпы психологиялық білімдердің құрамы ретінде ... психологияның (негіздеуші – В. Вундт) шеңберінде пайда болды

А) эксперименттік психологияның

В) психодиагностиканың

С) психотерапияның

Д) заң психологияның

Е) жалпы психологияның

10.Қолданылған тәжірибесі бойынша әдістердің  түрлері

А) номотетикалық, идиографиялық

В) констанциялайтын, қалыптастыратын

С) байқау, тәжірибе

Д) интроспективті, экстраспективті

Е) ашық, жасырын

11. «Зияткерлік емес» деген тесттердің типтерін зерттеген

А) Орн

В) Гуччарди

С) Феррари

Д) Вудвортс

Е) Крайпелин

12.Сиблингтерге жатпайтындар:

А) ага-інілер  

В) бөлелер

С) апа-сіңділер

Д) аға-қарындастар

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

13. Психологиялық тестілеудің манызды ұғымдары

А) «норма», «сенімділік», «валидтілік»

В) «норма»,  «тұрақтылық», «бейімдеу»

С) «норма», «ауыспалық», «референттік»

Д) «құбылмалық», «бейімдеу»

Е) «тандау», «тұрақтылық»

14.1933 жылы Германиядағы медициналық психотерапиялық қоғамның президенті болып сайланды. 1934жылы бірінші халықаралық медициналық психотерапия қоғамын құрды. 1939 жылға дейін «Психотерапия журналын» шығарған болатын. Сол жылдары ол психикалық ауру адамдардың физикалық тұрғыдан жоқ болу идеяны қолдаған болатын.

А) К. Роджерс

В) З. Фрейд

С) К. Юнг

Д) В. Штерн

Е) М. Вертгеймер

15. «Психологиялық тестер мен диагностикалық рәсімдердің зерттеуіне техникалық кенестер» деген жиналығын шығарған

А) Американдық психологиялық ассоциация

В) Неміс психологиялық ассоциация

С) Француз психологиялық ассоциация

Д) Еуропалық психологиялық ассоциация

Е) Дүниежүзілік психологиялық ассоциация

16. Дифференциалды психологияның синонимы –

А) салыстырмалы психология

В) жас ерекшелік психология

С) дара айырмашылықтардың психологиясы

Д) педагогикалық психология

Е) инженерлік психология

17.Алынған заңдылықтарының жинақтап қорыту деңгейі бойынша әдістердің  түрлері

А) номотетикалық, идиографиялық

В) констанциялайтын, қалыптастыратын

С) байқау, тәжірибе

Д) интроспективті, экстраспективті

Е) ашық, жасырын

18. Зияткерлік дамуының жалпы коэффицентінің шәкілін дамытты (1908 жылы, жас нышаны бойынша)

А) Бине

В) Симон

С) Кэттел

Д) Гальтон

Е) Анри

19. Зияткерлік тесттердің ең атақты модификациясың Америкада жете зерттеді

А) Бине

В) Симон

С) Кэттел

Д) Термен

Е) Анри

20.Сиблингтерде қанша пайызға дейін тектері ортақ болуы мүмкін

А) 60

В) 40

С) 100

Д) 80

Е) 50

21. Психология тарихының шеңберінде дифференциалды психологияның негіз салушысы деп ... саналады. Ол сенсорлық деңгейдегі адамдардың дара айырмашылықтарын өлшеу үшін антрометриялық лабораторияны ашты

А) Ф. Гальтон

В) В. Вундт

С) В. Штерн

Д) А. Бине

Е) Д. Кэттел

22. Топтық тестілеу дара тестілеуге қарағанда ... .

А) жеңіл

В) күрделі

С) субъективті

D) қызық

Е) объективті

23.Монозиготты егіздерде қанша пайызға дейін тектері ортақ болуы мүмкін

А) 70

В) 40

С) 60

Д) 100

Е) 50

24. Дифференциалды психологияның зерттеу пәні:

А) психикалық ауытқулар

В) тұлғааралық арақатынастар

С) дара айырмашылықтар

D) психика дамуының заңдылықтары

Е) психологияның жалпы заңдылықтары

25.Лондон университетінің профессоры, ондағы  Психиатрия Институтында психологиялық лабораторияның жетекшісі болды. Великобританиядағы клиникалық психологиялық бағыттың негізін қалаушы. Тұлғаның әлеуметтік екі факторлық теориясының, естің үш факторлы теориясының авторы.

А) К. Роджерс

В) З. Фрейд

С) К. Юнг

Д) Г. Айзенк

Е) М. Вертгеймер

26. «Зияткерлік тесттер» деген ұғым бірінші рет ... жылы шықты

А) 1850

В) 1860

С) 1870

Д) 1880

Е) 1890

27. «Зияткерлік тестер» деген ұғымды еңгізді

А) Бине

В) Симон

С) Кэттел

Д) Гальтон

Е) Анри

28.Зерделінген құбылыстың тұрақтылығы-өзгеруі бойынша әдістердің  түрлері

А) номотетикалық, идиографиялық

В) констанциялайтын, қалыптастыратын

С) байқау, тәжірибе

Д) интроспективті, экстраспективті

Е) ашық, жасырын

29. Адамның дара айырмашылықтары көрінеді:

А) темпераментте

В) мінезде

С) қабілеттерде

D) нышандарда

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

30.Дизиготты егіздерде қанша пайызға дейін тектері ортақ болуы мүмкін

А) 30

В) 40

С) 70

Д) 50

Е) 100

31.  Кречмер мен Шелдонның  темпераменттердің жіктеуі ... теорияға жатады:

А) гуморальды

В) конституционалды

С) психологиялық

Д) биологиялық

Е) генетикалық

32.Егізді әдісті алғашқы колданған ғалымдарының бірі

А) А. Бине

В) К. Хорни

С) Э. Торндайк

Д) А. Бандура

Е) Б. Скиннер

33. «Бейімдеу талдауын» жете зерттеген

А) Пирсон

В) Феррари

С) Фишер

Д) Гуччарди

Е) Крайпелин

 

34. Өздерінің жұмыстарында эксперименттік психология мен дербес өзгешіліктердің өлшеуінде негізделген психологияны қосқан

А) Бине

В) Симон

С) Кэттел

Д) Гальтон

Е) Анри

35.Субъективті тәжірибеге негізделген әдістер

А) номотетикалық әдістер

В) идиографиялық әдістер

С) констанциялайтын әдістер

Д) қалыптастыратын әдістер

Е) интроспективті әдістер

36. Гиппократ пен Галеннің темпераменттердің жіктеуі ... теорияға жатады:

А) гуморальды

В) конституционалды

С) психологиялық

Д) биологиялық

Е) генетикалық

37.Объективті шыңдықтың сызбаларын құрайды да өздерінің жүріс тұрысында оларды пайдаланады. Аяныш сезімін сирек білдіреді және достықты бағаламайды

А) экстравертті ойшыл тип

В) экстравертті эмоционалды тип

С) экстравертті сенсорлы тип

Д) экстравертті интуитивті тип

Е) интровертті ойшыл тип

38. Дифференциалды психологияның әдістерін бірнеше топтарға бөлуге болады. Артығын жойыңыз.

А) жалпы ғылыми

В) психодиагностикалық
С) психогенетикалық
D) тарихи

Е)  нақты психологиялық

39.Генограмма неше ұрпақты қамтиды?

А) 2

В) 1

С) 3

Д) 5

Е) 4

40. «Егізді әдіс» бұл әдістерге жатады:

А) жалпы ғылыми

В) психогенетикалық
С) тарихи
D) өз психологиялық

Е)  лонгитюдті

41.Бір егізге қалыптастыратын ықпал жасайды, ал басқаға жасамайды. Кейін дағдының пайда болған уақыты белгіленеді.

А) бақылау егіздің әдісі

В айырылысқан егіздердің әдісі

С) асыранды балалар әдісі

Д) психодиагностикалық әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

42. Индивидтер психикасы мен адам топтардың дара айырмашылықтарын және бұл айырмашылықтардың табиғатын, негіздерін және салдарын зерттейтін гылым саласы:

А) этнопсихология
В) жас ерекшелік  психология
С) педагогикалық психология
Д) әлеуметтік психология
Е) дифференциалды психология

43.Бұл типтегі адамдар сырттан қарағанда сабырлы болып көрінеді. Олардың эмоциялары басқа адамдарға жиі байқалмауы мүмкін, бірақ ішінде барлық эмоциялары тулап жатады. Оның эмоционалды ұстамдылығы айналасындағы адамдарға негативті қабылданады

А) экстравертті ойшыл тип

В) интровертті эмоционалды тип

С) экстравертті сенсорлы тип

Д) экстравертті интуитивті тип

Е) интровертті ойшыл тип

44. Оптимист, көңілді, жайдары адам. Ол үмітке толық, ойнау-күлкіні ұнатады. Бөтен адамдармен тез татуласып кетеді, достары көп, әңгімеге шебер. Ол мейрімді, көмекке келуге дайын. Бірдеңе істеймін деп тез пысып кетеді, бірақ қызығушылығы да тез жойылады. Ол көп уәде береді, бірақ сөзін жиі ұстамайды. Қиын жұмыстан тез болдырады.

А) сангвиник

В) холерик

С) флегматик

Д) меланхолик

45.Өлшеуге жолы ашық объективті нәтижелерге негізделеді

А) номотетикалық әдістер

В) идиографиялық әдістер

С) констанциялайтын әдістер

Д) қалыптастыратын әдістер

Е) экстраспективті әдістер

46.Бұл қасиет әртүрлі стимулдардың адамға деген ықпалының күшін, стимулдардың есте қалатын уақытың және стимулдарға реакциялардың күшін сипаттайды.  Бұл қасиет болса адам онымен және басқа адамдармен болып жатқан оқиғаларға көп мән береді. Ол салмақты, сыпайы бола алмайды – немесе қозып немесе уайымдап жүреді.

А) қызбалық

В) әсерленгіштік

С) албырттық

Д) мазасыздану

Е) кәмкөңілдік

47.Узақ уақыт бойынша көрнекті адамның өмірбаяның оның психологиялық кескінін құрастыру үшін қолдану.

А) факторлық талдау

В) егіздік әдіс

С) асыранды балалар әдісі

Д) өмірбаянды әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

48. Бұл қасиет реакциялардың салмақсыздығында, спонтандығында көрінеді. Бұл болса адам басында әрекет жасайды, сосын ғана сол жағдай туралы ойланады.

А) қызбалық

В) әсерленгіштік

С) албырттық

Д) мазасыздану

Е) кәмкөңілдік

49.Жалпыға бағытталған әдістер:

А) номотетикалық әдістер

В) идиографиялық әдістер

С) констанциялайтын әдістер

Д) қалыптастыратын әдістер

Е) экстраспективті әдістер

50. Бұл қасиет үреймен байланысты қалыптарды (қорқақтық, қорқу,тіксіну, қауіптену) сипаттайды.

А) қызбалық

В) әсерленгіштік

С) албырттық

Д) мазасыздану

Е) кәмкөңілдік

51.Олар интенсивті сезімдерді тудыратын объектіге бағытталмайды. Сондықтан сезімдер пайда болған кезде мұндай адамдарға объект құндылығын жоғалтады. Мұндай типтегі адамдар өзге адамдарға түсініксіз және сүйкімсіз болып келеді.

А) экстравертті ойшыл тип

В) интровертті эмоционалды тип

С) интровертті сенсорлы тип

Д) экстравертті интуитивті тип

Е) интровертті ойшыл тип

52. Көңілсіз адам, бірақ мұндай адамның ішкі өмірі күрделі және қарбаласты. Ол тынышсыз, кәмкөңіл, салмақсыз, бәріне мән береді. Бірақ айтқаның орындайды, бос уәделерді бермейді.

А) сангвиник

В) холерик

С) флегматик

Д) меланхолик

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

53.Көрнекті адамдардың ауруларын сипаттау

А) патографиялық әдіс

В) егіздік әдіс

С) асыранды балалар әдісі

Д) өмірбаянды әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

54. Арық, бойы ұзын адам

А) пикник

В) астеник

С) атлетик
D) шизофреник

Е) холерик

55.Патографиялық әдісті еңгізген ғалым

А) Бине

В) Юнг

С) Торндайк

Д) Мебиус

Е) Роджерс

56.К.Юнг бұл типке қиялшылар мен суретшілерді жатқызған болатын:

А) экстравертті ойшыл тип

В) интровертті эмоционалды тип

С) интровертті сенсорлы тип

Д) экстравертті интуитивті тип

Е) интровертті интуитивті тип

57. Бұл ғалымдар акцентуацияның ерекшеліктерін зерттеген:

А) Рубинштейн, Выготский, Давыдов

В) Юнг, Фрейд, Мюнстерберг

С) Личко, Шмишек, Леонгард

D) Кречмер, Шелдон, Торндайк

Е) Джемс, Хорни, Скиннер

58.Жекеге бағытталған әдістер

А) номотетикалық әдістер

В) идиографиялық әдістер

С) констанциялайтын әдістер

Д) қалыптастыратын әдістер

Е) экстраспективті әдістер

59. «Күшті, тепе-тең, баяу қозғалады» деген темпераменттің типі (И. П. Павлов терминологиясы бойынша)

А) сангвиник

В) холерик

С) флегматик

Д) меланхолик

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

60.Нәтижелердің белгілеуі бойынша бақылаудың түрлері:

А) Табиғи- эксперименттік

В Ашықбүркеме, жасырын (инкогнито)

С) Кездейсок - мақсатталған

Д) Жаппай-ішінара

Е) Констатациялайтын – бағалайтын

61. Еркін ассоциацияларға арналған тесттерді шығарған  

А) Дарвин

В) Фишер

С) Гальтон

Д) Симон

Е) Анри

62. Еркін ассоциацияларға арналған тесттердің техникасын әрі қарай дамытқан

А) Вундт

В) Пиаже

С) Фрейд

Д) Адлер

Е) Хорни

63.Түрлі жағдайлардың тоқайласуы бойынша егіздер әр түрлі шарттарда өскен болса, олардың ұқсас қасиеттері тұқым куалаушылықпен байланыстырылады, ал айырмашылықтары – ортамен.

А) бақылау егіздің әдісі

В айырылысқан егіздердің әдісі

С) асыранды балалар әдісі

Д) психодиагностикалық әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

64. «Әлсіз, тең емес, баяу қозғалады» деген темпераменттің типі (И. П. Павлов терминологиясы бойынша)

А) сангвиник

В) холерик

С) флегматик

Д) меланхолик

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

65.Бұл типтегі адамдар оларды қоршап жатқан барлық нәрселерді «дұрыс» эмоционалды бағалауға бейім. Олар белгілі бір критерийлерге жауап беретін серіктестерді ұнатады (мысалы, нақты бір әлеуметтік орны бар тұлғалар).

А) экстравертті ойшыл тип

В) интровертті эмоционалды тип

С) интровертті сенсорлы тип

Д) экстравертті эмоционалды тип

Е) интровертті интуитивті тип

66.Патографиялық әдісті данышпандықтың алғышарттарың зерттеу үшін қолданды.

А) Коффка

В) Эфроинсон

С) Торндайк

Д) Келер

Е) Роджерс

67.Реттелуі бойынша бақылаудың түрлері:

А) Табиғи- эксперименттік

В Ашықбүркеме, жасырын (инкогнито)

С) Кездейсок - мақсатталған

Д) Жаппай-ішінара

Е) Констатациялайтын - бағалайтын

68.Адамды мақсатталған жүйеленген түрде танып білу. Осының нәтижесі эксперттік бағалауға көмек береді

А) сауалнама

В) социометрия

С) жалпылау

Д) анкеттеу

Е) байқау

69.Мақсаты бойынша бақылаудың түрлері:

А) Табиғи- эксперименттік

В Ашықбүркеме, жасырын (инкогнито)

С) Кездейсок - мақсатталған

Д) Жаппай-ішінара

Е) Констатациялайтын - бағалайтын

70.Экспертпен (ата-анасымен, тәрбиешімен, әріптесімен) узақ уақыт бойынша өткізіледі және адамның дамуы мен мінез-құлқысына арналады.  

А) бақылау егіздің әдісі

В  күнделікті әдіс

С) асыранды балалар әдісі

Д) психодиагностикалық әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

71. «Туқым қуалаушылық» деген ұғым ... терең зерттелінеді

А) генетикада

В) биологияда

С) физиологияда

Д) статистикада

Е) медицинада

72.Г. Айзенк экстраверсия-интроверсия, маниакальды-депрессивті психоз-шизофрения, пикник-астеник тағы басқа ұғымдарды қолданып белгілі шәкілді құрастырды. Сонда ол қай ғалымдардың теорияларын қолданды?

А) К. Роджерс және А. Маслоу

В  В. Русалов және И. Павлов

С) Б. Теплов және В. Небылицын

Д) У. Шелдон және А. Лазурский

Е) К. Юнг және Э. Кречмер

73. «Аутқулардың қалыпты таралуы» және «корреляция проблемасы» ... зерттелінді

А) Дарвинмен

В) Фишермен

С) Гальтонмен

Д) Симонмен

Е) Анримен

74. Карл Пирсон жете зерттеді

А) корреляция проблемасының методикалық негіздерін

В) корреляция проблемасының шешуін

С) корреляция теориясының математикалық аппаратың

Д) корреляция проблемасының теориялық негіздерін

Е) корреляция теориясының категориялық аппаратың

75.Тікелей әсерлер мен ретроспективті (өткен шақпен байланысты) тәжірибеге негізделген өмірбаян  

А) патографиялық әдіс

В  күнделікті әдіс

С) асыранды балалар әдісі

Д) автоөмірбаян

Е) генеалогиялық әдіс

76. Индивидуумдардың дара айырмашылықтарын анықтау үшін оларды өлшеу керек - әрбірін жеке-жеке, бір-бірімен салыстыру бойынша және үлкен топтармен. Мұны бастаған

А) Дарвин

В) Фишер

С) Гальтон

Д) Симон

Е) Анри

77. «Адамның қабілеттерін өлшеуі» деген жиналығықты шығарған

А) Дарвин

В) Фишер

С) Гальтон

Д) Симон

Е) Анри

78.Көрнекті тұлғалар, әсіресе олардың қалыптасуына негіз болған тұқым куалаған фактілер мен ортаның ерекшеліктері зерделенеді.  Бірақ бұл әдіспен жай адамдарды да зерттеуге болады.

А) тарихи әдістер

В айырылысқан егіздердің әдісі

С) асыранды балалар әдісі

Д) психодиагностикалық әдіс

Е) генеалогиялық әдіс

79.Іс-әрекеттің шарттары бойынша бақылаудың түрлері:

А) Табиғи- эксперименттік

В Ашықбүркеме, жасырын (инкогнито)

С) Кездейсок - мақсатталған

Д) Жаппай-ішінара

Е) Констатациялайтын - бағалайтын

80.Тарихи әдістерге жатпайды

А) егіздік әдіс

В өмірбаянды әдіс

С) күнделікті әдіс

Д) патографиялық әдіс

Е) автоөмірбаян

81. «Дифференциалды психология» терминің еңгізген неміс психологы

А) Орн

В) Штерн

С) Эббингауз

Д) Вундт

Е) Крайпелин

82.Дифференциалды психологияның бірінші кітабы ... деп аталған

А) «Сезім мен парасат »

В) «Мемлекет»

С) «Туқым қуалаған данышпан»  

Д) «Дербес өзгешіліктердің психологиясы »

Е) «Дифференциалды психологияның методологиялық негіздері»

83.Объектімен өзара әрекеттесуінің сипаты бойынша бақылаудың түрлері:

А) Табиғи- эксперименттік

В Ашықбүркеме, жасырын (инкогнито)

С) Кездейсок - мақсатталған

Д) Жаппай-ішінара

Е) Констатациялайтын – бағалайтын

84. «Бейімдеу», «қубылмалылық» және «таңдау» принциптері ... теорияға жатады

А) концепциялық

В) математикалық

С) апперцепциялық

Д) эволюциялық

Е) перцепциялық

 

85. Рұлық тарихи әдісті қолданып, іс-әрекет түрлеріне қабілеттер қалай тегінгенін көрсетуге тырысқан

А) Дарвин

В) Фишер

С) Гальтон

Д) Симон

Е) Анри

86.Байқау әдісінің артықшылықтарына жатпайды:

А) бақыланып жатқан фактінің жол-жөнекей құбылыстармен қосылатындығы

В процесс табиғилығының бар болуы

С) адам тұтас тұлға ретіңде қабылданады

Д) адамның табиғи мінез-құлқысының фактілері жиналады

Е) субъект өмірінің контексті бейнеленеді

87.Тәжірибе әдісінің артықшылықтарына жатпайды:

А) зерделенген психикалық құбылыстарды тұдыратын шарттарды жасауға болады

В) пассивтілік: зерттеушінің араласпауы оны күтіп тұратын ұстанымға ұшыратады

С) тәжірибенің нәтижелері байқаумен салыстырғанда дәлірек

Д) тәжірибені бірнеше рет өткізуге болады

Е) қайталанған тәжірибені  өткізу мүмкіндігінің бар болуы

88. Пикникте қандай психикалық ауру болуы мүмкін?

А) эпилепсия

В) шизофрения

С) маниакальды-депрессивті психоз

Д) невроз

Е) аутизм

89.  «Табиғи талаптары болмаса «Әлемдегі ең жақсы адамы боламын» деп ешкім айталмайды» деп айтқан

А) Демокрит

В) Платон

С) Герострат

Д) Аристотель

Е) Демосфен

90. Баланың даралығына қызығушылық өскен тенденциясы ... ғасырларда байқалады

А) XIV-XV

В) XV-XVI

С) XVI-XVII

Д) XVII-XVIII

Е) XVIII-XIX

91. Атлетикте қандай психикалық ауру болуы мүмкін?

А) эпилепсия

В) шизофрения

С) маниакальды-депрессивті психоз

Д) невроз

Е) аутизм

92. Бұл ағартушылар XVIII-XIX ғғ. баланың даралығына қызығушылық өскен тенденцияға  үлесін қосты

А) Коменский, Дистервег, Аквинский, Августин

В) Ибн-Сина, Әл-Фараби, Ибн-Хальдун, Аверосс

С) Руссо, Песталоцци, Гербарт, Фребель

Д) Свифт, Роттердамский, Дидро, Кант

Е) Шопенгауэр, Ницше, Гегель, Манн

93. Дифференциалды психологияның пайда болуына әсер еткен  астрономияда, Мэскелин, Киннебрук зерттеушілермен болған окиғы осы жылда болды

А) 1796

В) 1786

С) 1776

Д) 1766

Е) 1756

94. Астеникте қандай психикалық ауру болуы мүмкін?

А) эпилепсия

В) шизофрения

С) маниакальды-депрессивті психоз

Д) невроз

Е) аутизм

95. Бессель деген астроном ... жөнінде алғашқы жариялауды шығарды

А) дербес өзгешіліктердің сандық өлшеулері

В) дербес өзгешіліктердің сапалық өлшеулері

С) дербес өзгешіліктердің көпфакторлық өлшеулері

Д) дербес өзгешіліктердің екіфакторлық өлшеулері

Е) дербес өзгешіліктердің факторлық өлшеулері

96. Бұл ғасырдың екінші жартысында «эксперименттік психология» бағыты тұды

А) XV

В) XVI

С) XVII

Д) XVIII

Е) XIX

97. Пикникке тән  темперамент

А) иксотимикалық

В) шизотимикалық

С) циклотимикалық

Д) сангвиникалық

Е) холерикалық

98. Атлетикке тән  темперамент

А) иксотимикалық

В) шизотимикалық

С) циклотимикалық

Д) сангвиникалық

Е) холерикалық

99.Дара айырмашылықтардың айқын зерттелінген мысалдары ұлы ежелгі философ ... еңбегінде кездеседі

А) Демокрит

В) Платон

С) Герострат

Д) Эразистрат

Е) Демосфен

100. «Адам табиғатының сипатты қасиеттері индивидтердің арасында тепе-тен пропорциямен улестірлмейді» - деп айтқан

А) Гальтон

В) Кэттел

С) Бейн

Д) Симон

Е) Анри

101. «Күшті, тепе-тең, қозғалғыш» деген темпераменттің типі (И. П. Павлов терминологиясы бойынша)

А) сангвиник

В) холерик

С) флегматик

Д) меланхолик

Е) бүкіл жауаптар дұрыс

102. Астеникке тән  темперамент

А) иксотимикалық

В) шизотимикалық

С) циклотимикалық

Д) сангвиникалық

Е) холерикалық

103. «Салыстырмалы талдауға»... эволюциялық теориясы әсер етті

А) Д. Кэттелдің

В) Ч. Дарвиннің

С) И. Ньютоннің

Д) Ф. Гальтонның

Е) Симонңың

 

104. Гальтонның «Туқым қуалаған данышпан» деген еңбегі ... шықты

А) 1849

В) 1859

С) 1869

Д) 1879

Е) 1889

105. Астениктің екінші атауы

А) диспластик

В) лептосоматик

С) пикник

Д) атлетик

Е) флегматик

106. Адамдардың темпераментің 2 типке бөлген: сезім темпераменттері (холерик, меланхолик) және әрекет темпераменттері (сангвиник, флегматик).

А) Аристотель

В) Кант

С) Гален

Д) Гиппократ

Е) Конрад

107.Дж. Гилфорд темперамент типтерін зерттеуде қанша сұрақтардан тұратын анкетаны құрастырды?

         А) 500 cұрақтардан тұратын 5 анкетаны құрастырды.

         Б) 400 cұрақтардан тұратын 4 анкетаны қүрастырды.

         В) 300 сұрақтардан тұратын 3 анкетаны құрастырды

         С) 450 cұрақтардан тұратын 4 анкетаны құрастырды

        Д) 200 сұрақтардан тұратын 2 анкетаны құрастырды

108.Адамның мінез құлығының негізін болжау үшін тұлғалық ерекшеліктер, ымдар және адамның контурлық кескінінің бейнесін сипаттайтын психодиагностика саласы:

А) Мінезтану

Б) Философия

С) Френология

Д) Физиогномика

Е) Графология

109. Қысқа мерзімді, стандартталған сынақ әдісі:

А) тестілеу

Б) анкеттеу

С) сауалнама

Д) стандарттау

Е) бақылау

110. Шмишек тесті нені анықтайды

А)Мінез акцентуациясын

В) Интеллектуалдық коэффициентті

С) Зейін қасиетін

Д)Қорғаныс механизмін

Е) Есте сақтауды

Другие работы

Лекция 7. Социология семьи и социология образ...


Социология семьи и социология образования. Социология образования 1. Становление института образования. Функции института образования.

Подробнее ...

Харвест 2003 Содержание Предисловие Введение ...


Сначала Юнг дал им общее название О ранних событиях в моей жизни . В последнее время меня просят дать сведения для моей автобиографии и отвечая ...

Подробнее ...

Сегодня. Это же мой любимый день Господи возь...


Нужно научиться ценить то что есть сейчас иначе настанет время когда начнёшь ценить то что было Не красота вызывает любовь а любовь заставляет н...

Подробнее ...

методические рекомендации для студентов Практ...


Детская психология: Логические схемы. Педагогическая психология. Педагогическая психология. Педагогическая психология; Зинченко В.

Подробнее ...