Тема- Створення презентації в Power PointРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-13

Лабораторна робота № 10

Тема: Створення презентації в Power Point.

Мета: Уміти створити найпростішу презентацію. Мати уявлення про мультимедіа. Ознайомитися з типовою професійною презентацією.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Програма Microsoft PowerPoint — дуже могутній і одночасно достатньо простий в освоєнні засіб для створення електронних презентацій.

Головна задача будь-якої презентації  — представлення аудиторії думок, знань або ідей певної тематики у вигляді наочного матеріалу. Програма презентацій супроводжує розповідь доповідача демонстрацією зображень, графіків, таблиць, діаграм і відеороликів, що дозволяє в доступній формі висловити свої міркування, зацікавити і переконати слухачів.

Весь матеріал розміщується на окремих сторінках презентації, званих слайдами.  Слайди можна складати в певній послідовності, настроювати ефекти переходу від одного слайду до іншого і наповнювати інформацією різних типів: текстовою, графічною (картинки, діаграми), відеоінформацією і т.д.

Спектр застосування презентацій в сучасному світі різноманітний:

 •  бізнес-презентації;
 •  рекламні презентації;
 •  повчальні презентації;
 •  презентації для наукових конференцій;
 •  презентації для демонстрації на стендах виставок;
 •  будь-які інші типи презентацій.

Презентація – це набір  слайдів, де є текст, графічні об’єкти, рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити звук, відео та анімацію – три основні компоненти  мультимедіа. Її демонструють на екрані монітора комп’ютера чи на великому екрані у залі за допомогою проекційної панелі і проектора.

Створити презентацію для того, щоб ілюструвати доповіді, рекламні повідомлення, демонструвати проекти тощо.

Для створення і демонстрації презентації призначена програма Power Point, яка дає змогу, зокрема, використати в презентації мультимедійні ефекти.

Презентацію можна створити такими способами:

 1.  вручну як нову презентацію : Файл Создать Новая презентация Создать.
 2.  за допомогою зразків типових презентацій, вибираючи потрібну тему з колекції програми: Файл Создать Установленные шаблоны  Вибрати назву презентації ОК

Є багато зразків оформлення слайдів (шаблонів), що даються на закладці Установленные темы . На закладці Установленные шаблоны є зразки готових презентацій на теми: Установленные шаблоны, Знакомство с PowerPoint 2007, Современный фотоальбом , Рекламный буклет Викторина, тощо.

Нескладну презентацію зручно готувати в режимі слайда. Потрібний режим задають натисканням на одну з кнопок, які є в лівому нижньому куті екрана. Режимів (і кнопок) є п’ять, а саме:

 1.  СЛАЙДІВ (ЗВИЧАЙНИЙ);
 2.  ВПОРЯДКУВАННЯ;
 3.  ПРИМІТОК;
 4.  ПОКАЗУ (ПЕРЕГЛЯДУ, ДЕМОНСТРАЦІЇ).

У режимі слайдів, який використовують найчастіше, можна редагувати слайд традиційними засобами: вводити (вилучати, змінювати) текст, вставляти (переміщати, збільшувати, зменшувати) об’єкти, надавати їм певної власності. У режимі створення слайдів перейти від слайда до слайда можна за допомогою вертикального бігунця у смузі прокручування.

Слайд може містити заголовок і основний текст у вигляді маркованих списків, де висвітлюються пункти чи план доповіді, запитання, основні ідеї, назви й адреси фірм тощо. У слайді мажуть бути різні об’єкти: рисунки, діаграми, фотографії з файлів, таблиці Excel, ефекти зі словами з WordArt, заготовка таблиці  Word (усе це  вставляють за допомогою команд вкладки ВСТАВКА), а також елементи мультимедіа: аніміційні (рухомі) ефекти, відеокліпи, звук з файлу чи дикторський текст. Звук, зокрема, вставляють командами ВСТАВКА Клипы мультимедиа Фильм (ЗВУК, ЗВУК З ФАЙЛУ чи ЗАПИСАТИ ЗВУК.

Оскільки один з основних елементів слайда є маркований список, то особливу увагу треба звернути на кнопки ПІДВИЩИТИ та ПОНИЗИТИ РІВЕНЬ елемента списку, які забезпечують відступи. Рівнів (відступів) може бути до п’яти. Відступи полібшують сприйняття тексту.

Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах застосовують анімаційні ефекти до заголовка, тексту чи інших об’єктів на слайді за допомогою відповідних кнопок ан панелі інструментів ЕФЕКТИ АНІМАЦІЙ. Найцікавішими є ефекти в’їзду, польоту, випалювання, вкидування. Щоб задати ефект, вибирають об’єкт на слайді і натискають на потрібну кнопку на панелі. Командою АНИМАЦИЯ НАСТРОЙКА АНІМАЦИИ можна міняти порядок активізації анімованих об’єктів на слайді, застосовувати звукові ефекти під час анімації, задавати ефекти після анімації тощо.

Ефекти для заголовків и текстів зручно назначати в режимі впорядкування слайдів. У цьому ж режимі можна міняти послідовність слайдів методом їх перетягування.

Важливим елементом слайда є його фон. Фон можна вибрати серед заголовок дизайнів (шаблонів) або створити самостійно командою ДИЗАЙН ТЕМИ (формат фона).

У режимі сторінок приміток у слайд вставляють службову інформацію (коментарі, пояснення), яка під час демонстрації не показується.

Розглянемо способі демонстрації слайдів. Перед демонстрацією треба за допомогою конкретного меню слайда чи командою Анимация Схема перехода  Смена слайда (автоматически, по щелчку) задати ефекти демонстрації окремого слайда чи усіх слайдів:


ХІД РОБОТИ

Операція

Дії користувача

1

Запустіть програму Power Point.

Пуск Програми виберіть потрібну команду

2

Створіть загальну (нову, порожню) презентацію.

Файл Создать Новая презентация

3

Виберіть авторозмітку (вигляд) першого слайда:

Слайды Макет титульний  слайд ОК.

4.

Уведіть підзаголовок з двох пунктів:

Клацніть у полі заголовка і введіть:

 Моя спеціальность

5

Уведіть підзаголовок з двох пунктів:

Моя перша презентація

Доповідач: Прізвище І.П.

6

Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до слайда з меню.

Дизайн Темы Виберіть тему (изящная)

7

Створіть (вставте) другий слайд.

Главная Слайды Создать слайд Виберіть другий вид слайда: Заголовок и объект 

8

Уведіть заголовок другого слайда:

Спеціальність __________ (введіть шифр своєї спеціальності)

9

Наповніть список другого слайду інформацією про своє спеціальність.

Повна назва: ___________________

Термін навчання: _______________

Форма навчання: ________________

10

Створіть третій слайд

Главная Слайды Создать слайд Виберіть другий вид слайда: Два объекта

11

В заголовку створіть об’єкт Word Art та  введіть текст.

ВставкаТекст Word Art Обрати стиль Ввести текст Стили Word Art Преобразовать Обрати (Волна)

12

В текстовому блоці  

Опишіть яку професію ви здобудете по закінченню технікуму

13

В друге  поле вставте малюнок про вашу професію

Двічі клацніть мишкою по полю вставка картинки та у вікні галереї малюнків оберіть довільний малюнок з категорії Люди.

14

Створіть четвертий слайд, в якому перелічіть фундаментальні предмети вашої спеціальності

Тип слайду оберіть самостійно.

Отримайте п’ятий слайд методом копіювання четвертого.

Виберіть четвертий слайд Главная Копировать ,  Вставить (або застосуйте команду контекстного меню ДУБЛИРОВАТЬ СЛАЙД)

Змініть зміст слайду.

 •  заголовок: Мої улюблені предмети
 •  поле тексту (нумерований список): (введіть три предмети, які вам подобаються)

15

Перегляньте презентацію на даному етапі.

Показ слайдов   С начала

Для переходу до наступного слайду клацніть мишкою

Додайте шостий слайд  та додайте до нього файл

Створіть ще один чистий, заберіть темні кольори зі слайду командою з ФОРМАТУ і вставте у слайд будь-який раніше створений файл: текстовий, графічний, з автофігурами, сторінку Excel, діаграму тощо.

Налагодження анімації

16

Налаштуйте анімацію першого слайду

 1.  перейдіть на перший слайд
 2.  Анимация Переходы к этому слайду

 Смена слайда ( автоматически после : 5 сек Скорость перехода(среднее)   Эфект смены слайда (растворение)

Аналогічно налаштуйте  анімацію 2-5 слайдів

Задайте ефект появи  для заголовка другого слайда і ефект вкидування для його тексту та малюнку

Активізуйте заголовок Анимация Настройка анимации Добавить эффект Вход  Другие эффекты Общие (Выползание)

Активізуйте текст На панели Настройка анимации Добавить эффект Вход  Другие эффекты  сложные (Ветер)

Активізуйте малюнок На панели Настройка анимации Добавить эффект Вход  Другие эффекты  средние (Увеличение)

Активізуйте малюнок На панели Настройка анимации Добавить эффект Пути перемещения  Нарисовать пользовательский путь Рисованая кривая  намалюйте власну траекторыю руху малюнку

Аналогічно виконайте налаштування анімації елементів інших слайдів  за власним смаком.

Перемкніть режим із Обічного режима слайдів у Сортировщик слайдов

Вид Режимы просмотра презнтации Сортировщик слайдов

Методом перетягування поміняйте місцями другий та третій слайди

Поверніться у режим Обычный

Виконайте демонстрацію презеннтації

Перегляньте шаблон презентації "Знакомство с PowerPoint " 

Файл Создать Установленные шаблоны Знакомство с PowerPoint 2007

Перепишіть заголовки 3, 8,11, 16 слайдів у звіт

Закінчіть роботу. Здайте звіт.

.Звіт має містити

 1.  Тему, мету лабораторної роботи.
 2.  Хід роботи з поясненнями щодо виконання завдань.
 3.  Висновок про зроблену роботу

Контрольні запитання

 1.  Яке призначення програми Роwer Роіnt?
 2.  Що таке слайд?
 3.  Що таке презентація?
 4.  Що можуть містити слайди?
 5.  Що таке режим в Роwer Роіnt?
 6.  Які є режими роботи зі слайдами ?
 7.  Якими способами створюється презентація?
 8.  Що у слайді називають полем вводу?
 9.  Яку інформацію можуть містити місцезаповнювачі слайдів?
 10.  Що таке шаблон оформлення фону слайда? Наведіть приклади шаблонів.
 11.  Як додати та вилучити слайд?
 12.  Як зберегти презентацію? Як редагують слайд?
 13.  Як вставити новий слайд?
 14.  Що таке шаблон оформлення фону слайда? Наведіть приклади шаблонів.
 15.  Як вставити у слайд картинку, таблицю, діаграму?
 16.  Як вставити звук у слайд?
 17.  Що таке анімація ?
 18.  Які є ефекти анімації?

Другие работы

прыметнікі марфалагічны агульныя марфалагічн...


42 пытанне: Афіксацыя ? асноўны спосаб перадачы граматычных значэнняў пры дапамозе афіксаў. 43 пытанне: Па ступені злітнасці асновы з афіксамі ад...

Подробнее ...

Деление наук- Истинные позитивные и ложные; ...


Социальные законы Отличаются от естественных законов уже тем что создаются обществом. Социальные законы как продолжение естественных законов. Ун...

Подробнее ...

1Біомеханізм пологів


Клінічна картина: жінка скаржиться на нючі тянучі болі в ділянці крижів і попереку кров?янисті виділення відсутні розміри матки відповідають терм...

Подробнее ...

Электроника вычислительная техника и информац...


Лобанова Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Информационные технологии рассмотрены и одобрены на заседании кафедры...

Подробнее ...