на тему Табличний процесор MS ExcelРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НОВОКАХОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

                                                                                   затверджую:

                Заступник директора з НР

          __________  Л.В.Саврадім

                                                                                 «___» _____________ 200_ р

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок виконання

лабораторної  роботи 6

на тему ”Табличний процесор  MS Excel. Введення і редагування даних

з дисципліни “Основи інформатики”

для спеціальностей: «Бухгалтерський облік»

«Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

5. ЛР.5.050111.30.006

5.ЛР.5.092213.30.006

         

Розглянуто на засіданні ПЦК

              5.080405                   .. 

Голова ПЦК:           __________  Н.І.Пирогова    

         

Розробив викладач: _________ Є.С. Тодоріко


1
 Тема роботи: Табличний процесор  MS Excel. Введення і редагування даних

 1.  Мета роботи: ознайомитись з правилами введення і редагування даних, з засобами автозаповнення, введення прогресії, зберігання робочої книги

 1.  Обладнання: ПЕОМ ІВМ РС

 

 1.  Теоретичні відомості

4.1 Структура аркуша

Робочий аркуш являє собою сукупність рядків і стовпців, які у свою чергу, складаються з комірок.

Комірка - це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається з імені стовпця й імені рядка, на перехресті яких розташована дана комірка.

Наприклад, у записах А1, В2, С6 літерами позначаються стовпці, а цифрами – рядки. Максимальне число стовпців на аркуші-256. Перші стовпці позначаються одним буквеним символом А, В, С,… тощо, потім йдуть стовпці з двома літерами АА, АВ, АС… Максимальне число рядків також обмежене і дорівнює  65536 (= 216).

До комірки може вводитися різна інформація , що відображається у вигляді тексту або числа: цілого, десяткового або звичайного дробу, відсотка, грошової суми тощо. Для введення інформації  потрібно клацнути по комірці мишею. Комірка при цьому буде виділена, тобто обведена жирною рамкою. Виділена комірка  називається поточною або активною.

Коли активізується комірка, заголовки рядка і стовпця , на перехресті яких розташована комірка, виділяються напівжирним шрифтом. Адреса поточної комірки відображається в полі імені.

4.2 Введення даних

Введення даних у таблицю Excel – це запис до комірок деяких значень або формул. Можливі два варіанти введення даних з клавіатури: введення безпосередньо до комірки і введення в рядок формул.

Для введення безпосередньо до комірки  клацніть по потрібної комірці мишею і почніть введення з клавіатури. При цьому в комірці з’явиться курсор у вигляді миготливої вертикальної риски. Після завершення натисніть клавішу Enter або клавішу керування курсором (або клацніть мишею поза активною коміркою).

Для введення в рядок формул клацніть мишею на  потрібної комірці, а потім клацніть у текстовому полі по рядку формул. Наберіть необхідні дані і натисніть клавішу Enter.


Якщо ви зробили помилковий запис, але курсор ще залишається в активній комірці  або у рядку формул, то просто натисніть клавішу
Esc або кнопку Отменить на панелі інструментів. Якщо ж введення  даних до комірки вже завершено, (клавіша Enter була натиснута), то для очищення комірки виділіть її  натисніть клавішу Delete або BackSpase. 

При введенні даних Excel автоматично розпізнає числа, текст, дати, логічні значення тощо.

4.3 Прийоми редагування ЕТ

Зміна даних

Операція зміни даних в комірках дуже прості. Можна користуватись одним із таких прийомів:

 •  для зміни даних на нові виділіть комірку і наберіть у ній нові дані;
 •  для редагування усередині комірки клацніть мишею на комірці  (активізація комірки) і потім зробіть подвійне клацання по комірці або натисніть клавішу F2 ( у комірці з’явиться курсор);
 •  для редагування у рядку формул активізуйте потрібну комірку, клацніть у рядку формул і змініть дані .

Завершується редагування натисканням на клавішу Enter  або клацанням поза коміркою, що редагується.

 Переміщення і копіювання даних.

Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel за допомогою двох стандартних засобів, що підтримуються практично всіма Windows –додатками, - це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Excel передбачений спеціальний засіб - маркер заповнення.

 •  Drag and Drop Це найпростіший спосіб переміщення і копіювання даних. Виділіть первинний діапазон комірок і наведіть покажчик миші на жирну рамку межі діапазону . Коли покажчик набуде форми стрілки, натисніть ліву кнопку миші (при переміщенні даних) або ліву кнопку і клавішу Ctrl (при копіюванні). У останньому випадку до стрілки покажчика додається невеличка позначка ”+”, що означає копіювання. Перетягніть зображення комірок  у нове положення і відпустіть кнопку миші.
 •  Буфер обміну. При операціях переміщення і копіювання  через буфер обміну виділіть первинні комірки. Потім виконайте команду меню Правка / Вырезать (Копировать) . Для команд Вырезать и Копировать можна використовувати звичайні комбінації клавіш Ctrl+X i Ctrl +C  відповідно. Клацніть мишею на кутовій (лівій верхній) комірці цільового діапазону й оберіть команду  Правка-  Вставить або натисніть Ctrl +V. Ділянка первинних комірок залишається виділеною рухомим пунктиром, відмініть виділення натисканням на клавішу Esc .
 •  Маркер заповнення. Виділіть первинну комірку і наведіть покажчик миши на маркер заповнення, що міститься на межі комірки у правому нижньому куті. Покажчик миші перетвориться при цьому на тонке чорне перехрестя. Перетягніть маркер заповнення до цільових комірок і відпустіть  кнопку миші. Якщо до цього в зоні вставки були інші дані, то вони будут заміщені новими даними.


Вставка рядків і стовпців.

Розглянемо прийоми вставки порожніх рядків або стовпців до електронної таблиці. Для вставки одного рядка виділіть будь-яку комірку у рядку, над якою потрібно вставити новий рядок . Потім у меню Вставка оберіть команду Строки. Аналогічно можна вставити декілька рядків (число вставлених рядків дорівнюватиме числу виділених по вертикалі комірок).

Щоб вставити один стовпець, клацніть по комірці в стовпці, ліворуч від якого має бути новий стовпець, і виконайте команду Вставка / Столбцы . Для вставки декількох  стовпців  виділіть ті,  праворуч від яких  потрібно розмістити нові стовпці. Кількість виділених стовпців має збігатися з кількістю тих, що вставляються.

Зазначимо, що можлива вставка не тільки рядків і стовпців, а й вставка порожніх комірок . Це виконується командою Вставка /Ячейки.

Видалення рядків, стовпців і комірок.

Щоб видалити рядок (рядки) або стовпець (стовпці), виділіть об’єкти, що вилучаються, і оберіть команду меню Правка  / Удалить. При видаленні рядків звільнене місце заповнюється рядками, розташованими нижче, а при видаленні стовпців на їхнє місце зміщуються стовпці з правого боку.

Видалення комірки виконується дещо складніше. Оберіть команду Правка /Удалить й у діапазоні, що з’явиться , зазначте за допомогою перемикачів напрямок переміщення  сусідніх комірок, які заповнять звільнене місце.

Автзаповнення.

Істотно спростити введення даних до електронної таблиці можна за допомогою засобу автозаповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel. Такими послідовностями є, зокрема, дні тижня, назви місяців, прогресії.

Наприклад. Введіть в комірки В1 слово понеділок і натисніть Enter. Наведіть покажчик  миші на маркер заповнення цієї комірки і протягніть маркер униз до комірки В7. У результати у виділених комірках з’являться записи, що відповідають наступним дням тижня: вівторок, середа тощо. Ця послідовність належіть до заздалегідь заданих в Excel.

Додаткові можливості при заповненні з’являються якщо ви перетягуєте маркер правою кнопкою миші. При проходженні маркера через комірку виникатиме спливаюча підказка з вказанням значення, що буде записано в дану комірку. Коли після виділення діапазону, що заповнюється, відпустити кнопку миші, з’явиться  контекстне меню маркера заповнення. Оберіть потрібний пункт у цьому меню.

Введення прогресій.

Засіб автозаповнення  дозволяє також створювати арифметичні прогресії. Наприклад, введіть до комірки А1 число 1, а до комірки А2- число 2. Потім виділіть обидві  комірки і протягніть маркер заповнення діапазону А1:А2 униз до комірки А10. У результати у комірках діапазону А1: А10 ви одержите послідовність натуральних чисел 1, 2, 3, … 10.

Описаним способом можна створювати не тільки послідовність натуральних чисел, а й арифметичні прогресії з будь-яким кроком, як з зростаючі, так і спадні.

Побудуйте самостійно прогресії:

0,1  0,2  0,3 ….

0,6  0,4  0,2  0 -0,2 -0,4 …

Можливості  Excel у створенні прогресій цім не обмежуються. Можна побудувати геометричну прогресію або послідовність дат. Розглянемо приклад створення геометричної прогресії 1,  0,1 … 0,00001

 •  Запишіть до комірки А1 число 1 і протягніть маркер заповнення правою кнопкою миші до комірки F1
 •  Відпустіть кнопку миші і оберіть у контекстному меню опцію Прогрессия.
 •  У діалозі Прогрессия установіть перемикач Расположение …по строкам  і геометрическая . У полі Шаг уведіть число 0,1.
 •  Клацніть по кнопці ОК, після чого діапазон А1: F1 буде заповнений числами заданої прогресії.

Якщо заповнити елементами прогресії не рядок, а стовпець, то необхідно у діалозі Прогресія по перемикачу Расположение … по стовпцям.

4.4 Зберігання робочої книги

Робоча книга Excel є файлом з (розширенням xls), прийоми її зберігання такі, як і прості прийоми зберігання документів в інших додатках Microsoft Office. Найпростішій з них – виконати команду  меню Файл – сохранить , після чого файл буде збережений під своїм ім’ям у тій самій папці, у який він містився раніше.

Якщо файл новий, то після команди Сохранить з’явиться діалогове вікно Сохранение документа, у якому потрібно задати місце розташування файла, що зберігається , його ім’я і розширення.  Після заповнення необхідних текстових полів слід клацнути по кнопці Сохранить.

Якщо файл вже існував на диску і необхідно зберегти  його під новим ім’ям , ввійдіть в у меню Файл/Сохранить как і виконайте необхідні операції в тому самому діалозі Сохранение документа.

5 Порядок виконання роботи

5.1 Запустить програму Excel. Створить нову книгу, якщо треба.

 1.  Перевірте, чи задані параметри функціонування програми для першої сторінки (Сервіс/ Параметри / Закладка Вигляд) 

Задайте відображення рядків формул і стану, приміток з індикаторами, обєктів, сітки, заголовків, смуг прокручування, бірок сторінок, відмініть режим відображення формул (багато параметрів вже задано). Задайте режим  Автоматично на вкладці Обчислення і відмініть ітерації якщо вони були задані.


 1.  Закрийте діалогове вікно Параметри (ОК).
  1.  Розгляньте елементи вікна Excel . Перепишіть у звіт назви елементів вікна Excel і їх призначення.
  2.  Введіть до комірок стовпця А прізвища ваших знайомих, використовуючи при цьому безпосереднє введення до комірок. У комірці стовпця В введіть імена знайомих, застосовуючи введення у рядок формул. Очистіть зміст останнього  рядка, а потім  відновіть  дані  командою Правка – Отменить чистку.
  3.  Створіть у комірках рядка  1 арифметичну прогресію 0, 2,  4 …
  4.  Заповніть рядок 2 прогресією –1, -3, -5,…
  5.  Заповніть стовпець А геометричною прогресією 1, 2, 4,..
  6.  Задайте для отриманих прогресій шрифт Times New Roman, 9 пт, напівжирний. Підрівняйте значення в комірках по центру.
  7.  Збережіть книгу.
  8.  Закінчіть роботу.

6. Контрольні запитання.

 1.  Що таке електронна таблиця?
  1.  Що таке маркер заповнення?
  2.  Як відредагувати дані в комірці?
  3.  Як записуються адреси комірок?
  4.  Як створити арифметичну прогресію?

7  Висновок


Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Арк

5. ЛР.5.050111.30.006     5.ЛР.5.092213.30.006

Розроб.

Тодоріко Є.С

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Табличний процесор  MS Excel. Введення і редагування даних

Літ.

Аркушів

6

НКЕМТ

5. ЛР.5.050111.30.006     5.ЛР.5.092213.30.006

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

5. ЛР.5.050111.30.006     5.ЛР.5.092213.30.006

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

5. ЛР.5.050111.30.006     5.ЛР.5.092213.30.006

5. ЛР.5.050111.30.006     5.ЛР.5.092213.30.006

3

Арк

Дата

Підпис

№ докум.

Арк

Изм.

Другие работы

реферат дисертації на здобуття наукового ступ...


Захист відбудеться ldquo;12rdquo; березня 1999 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. Автореферат розісланий ldquo;6rdquo; ...

Подробнее ...

Понятие модернизации


Какая модернизация нужна России 3 1. Модернизация человеческого капитала 30 Список используемой литературы 33 Введение Тема моей курсовой работы...

Подробнее ...

Теоретический уровень научного познания Пред...


Теоретический уровень научного познания Предварительные замечания В современной философии рассматриваются две основные формы познания: чувственно...

Подробнее ...

важный элемент его кадрового производственно...


Основное назначение социальной политики: способствовать обеспечению роста производительности эффективности и качества труда работников; стимулиро...

Подробнее ...