Тема 9. Договори про надання банками послуг по зберіганню цінностей та інкасації Договір про зберіганняРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Тема 9. Договори про надання банками послуг по зберіганню цінностей та інкасації

  1.  Договір про зберігання банком цінностей без надання індивідуального банківського сейфа.

Стаття 969. Зберігання цінностей у банку

    1. Банк може прийняти на зберігання документи,  цінні папери,
дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності.

   2. Банк  може  бути  уповноважений  поклажодавцем на вчинення
правочинів з цінними паперами, прийнятими на зберігання.

    3. Укладення   договору   зберігання   цінностей   у    банку
засвідчується  видачею  банком  поклажодавцеві іменного документа,
пред'явлення  якого   є   підставою   для   повернення   цінностей
поклажодавцеві.

  1.  Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.

Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського
                сейфа, що охороняється банком

    1. Банк   може   передати    поклажодавцеві    індивідуальний
банківський  сейф  (його  частину  або  спеціальне приміщення) для
зберігання у ньому цінностей та роботи з ними.

    2. Банк видає  поклажодавцеві  ключ  від  сейфа,  картку,  що
ідентифікує  поклажодавця,  інший знак або документ,  що посвідчує
право його пред'явника на доступ до сейфа  та  одержання  з  нього
цінностей.

    3. Банк  приймає  від  поклажодавця  цінності,  контролює  їх
поміщення у сейф та одержання їх із сейфа.

  1.  Договір про надання послуг інкасації.

За договором виконавець зобов’язується надавати послуги (своїми силами та засобами у погоджені години та дні) з інкасації, замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги передбачені в розмірі та строки, визначені Договором. При виконанні умов цього Договору Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог чинного законодавства України.

Інкасацію здійснюють на підприємствах, організаціях, установах інкасатори-збирачі банків на основі «Доручень на інкасацію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механізм інкасації полягає в обміні сумок з грошовою виручкою на порожні і виписувані підприємствами (організаціями), що здають гроші, до кожної сумки супровідної відомості у трьох примірниках. При цьому інкасатор-збирач не перераховує готівку грошей, а лише перевіряє кількість сумок і загальну суму виторгу за записами в накладній та копії супровідної відомості на кожну сумку (додаток 22), яку він приймає і розписується в тій, що залишається на підприємстві.
Доставлені в банк сумки з готівкою інкасатор здає бухгалтеру-контролеру, який перевіряє відповідність записів у супровідних відомостях, реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) в «Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою і порожніх сумок» у двох примірниках і в міру реєстрації передає накладні (супровідні відомості) касирові.
Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається «Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки», яка разом з першими примірниками журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок зберігається в окремій папці.
Наступного дня зранку касир і бухгалтер-контролер вечірньої каси здають сумки (мішки) з проінкасованою грошовою виручкою і супровідними документами завідувачу операційної каси для звірки документів і попереднього зарахування виручки на розрахунковий рахунок підприємства, а останній — касирам для перерахування та в бухгалтерію банку для зарахування вже уточненої суми грошей на рахунок підприємства (організації). Супровідні відомості додаються до касових документів дня.
У бухгалтерії банку операції з інкасації готівки відображають на відповідних балансових рахунках.

Другие работы

Тема. Социология личности


Социология личности. Социология: методические указания Л. Социология: учебник В. Современная западная социология: аналитический обзор концепций: ...

Подробнее ...

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 АНАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ НА О...


1 Основные положения Аналоговые схемы на операционных усилителях ОУ называют линейными что обусловлено использованием при их работе линейного уча...

Подробнее ...

Эффузивы среднего состава широко распростране...


На их долю приходится 23 всех магматических пород. Интрузивные породы среднего состава называют диоритами. породы.

Подробнее ...

Олефин Групп наименование предприятия


Об этом неоднократно докладывал главному механику указать по каким основаниям истец считает увольнение незаконным и какие имеются доказательства ...

Подробнее ...