Тема- Побудова креслення основи спідниціРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Лабораторно-практична робота № 4

Тема: Побудова креслення основи спідниці.

Мета:

Навчитися правильно і точно проводити розрахунки згідно з формулами.

Набути практичних навичок виконувати креслення викрійки спідниці.

Засвоїти основні поняття, повязані з роботою.

Інструменти та матеріали, необхідні для виконання роботи: сантиметрова стрічка, тасьма чи резинка для фіксування талії, плакати, інструкційні карти, прилади та матеріали для креслення.

Послідовність виконання роботи

  1.  Зробити необхідні вимірювання фігури та записати їх у таблицю 4.1.
  2.  Побудувати базисну сітку (рис. 4.1 а, інструкційна карта 4.1, п. 1-9).
  3.  Використовуючи інструкційну карту 4.1 та рис. 4.1, побудувати креслення прямої спідниці за власними розмірами.

Таблиця 4.1. Величини вимірювань

Дс

Сс

Ст

                          Т21                                                             Т3           Т21

                    а                                                                               б

Рис. 4.1. а – базисна сітка, б – креслення викрійки спідниці

Інструкційна карта 4.1. Послідовність побудови креслення основи прямої спідниці

п/п

Назва

Умовне позначення

Розрахункова формула

Числовий розрахунок, см

1.

Будуємо прямий кут з вершиною в точці Т (рис 4.1, а)

Т

2.

Відкладаємо довжину спідниці

ТН

Дс+1

3.

Намічаємо положення лінії стегон (точка С)

ТС

16-18

4.

Від знайдених точок С і Н проводимо горизонтальні лінії довільної довжини

5.

Відкладаємо ширину спідниці по лінії стегон

СС1

Сс + Пс

6.

Через точку С1 проводимо вертикальну лінію. Позначаємо точку перетину її з лінією низу літерою Н1, а з лінією талії — Т1

СС1

7.

Визначаємо ширину заднього полотнища на рівні стегон

СС2

(Сс + Пс) : 2 - 1

8.

Через точку С2 проводимо вертикальну лінію. На її перетині з лінією талії — Т2

9.

Завищуємо боковий зріз по лінії талії та оформляємо креслення (рис. 4.1, б)

Т2Т21

Т2Т21 = 1...1,5

10.

Визначаємо положення задньої виточки

СС3

0,4 СС2

11.

Визначаємо положення передньої виточки

С1С4

0,4С1С2

12.

3 точок С3, С4 проводимо перпендикуляри, на перегині яких з лінією талії ставимо точки ТЗ, Т4

13

Розраховуємо суму розхилів виточок

ΣВ

(Сс + Пс) - (Ст + Пт)

14.

Розраховуємо величину розхилу бокової виточки

0,5ΣВ

15.

Від точки ліворуч Т2 праворуч відкладаємо по половині величини розхилу бокової виточки. Відкладаємо від точки Т21 вниз довжину бокової виточки, що дорівнює 14 см

Т21С2

16.

Розраховуємо величину розхилу задньої виточки

0,35ΣВ

17.

Від точки Т3 праворуч і ліворуч відкладаємо по половині величини розхилу задньої виточки

Продовження інструкційної карти 4.1.

18.

Довжина задньої виточки

Т3С5

11-13

19.

Побудовані точки сполучаємо прямими, продовживши їх до лінії ТТ21 (рис. 4.1, б)

20.

Розраховуємо величину розхилу передньої виточки

0,15ΣВ

21.

Від точки Т4 праворуч і ліворуч відкладаємо по половині величини розхилу передньої виточки

22.

Довжина передньої виточки

Т4С6

7:8

23.

Побудовані точки сполучаємо прямими  з лінією Т21Т4

24.

Оформляємо лінію талії на кресленні угнутими лініями

25.

Від Н2 ліворуч і праворуч відкладаємо по 2-4 см для розширення низу спідниці

Н23

Н24

2-4

26.

Від точок 3, 4 вгору проводимо перпендикуляри

ЗН3,

4

1...2

27.

Оформляємо лінію низу й боку, як показано на малюнку

1...2

  1.  Провести аналіз результатів роботи.
  2.   Сформулювати висновки.

Питання для самоконтролю:

Які конструктивні пояси фігури ви знаєте?

Які конструктивні пояси використовують для конструювання плечових виробів?

Які конструктивні пояси використовують для конструювання поясних виробів?

Що таке канон і для чого його використовують?

Яке співвідношення частин тіла із зростом для жінок?

Які вироби належать до поясних?

PAGE  2

Другие работы

Реферат по дисциплине Подвижные игры Организа...


Ярыгина Реферат по дисциплине Подвижные игры Организация соревнований по подвижным играм в летних спортивных лагерях Выполнил: студент института ...

Подробнее ...

Основное производство являются- 1 Инструкция ...


2010 № 133 далее ? Инструкция № 133; 4 отраслевые методические рекомендации по учету затрат и исчислению себестоимости продукции работ услуг. Ана...

Подробнее ...

Лекция 3 3.1 Структуры ряда Последовательный ...


Структуры ряда подразделяются на строки очереди стеки и деки.2 Очередь стек дек Всем перечисленным структурам свойственна операция выборка чтени...

Подробнее ...

Новый век проводит мемориальную акцию посвяще...


00 в Мраморном зале второго учебного корпуса Казанского федерального университета Координационный Совет общественных студенческих организаций и о...

Подробнее ...