Тема- Розрахунок і побудова режимної карти економічного розподілу електричного навантаження між спільно пБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Звіт

про виконання практичного заняття № 7

Тема:   Розрахунок і побудова режимної карти економічного розподілу електричного навантаження між спільно працюючими агрегатами ТЕС.

Мета:  

  1.  Ознайомлення з принципом економічного розподілу електричного навантаження між суміжно працюючими турбоагрегатами ТЕС.
  2.  Навчитись розраховувати і будувати режимну карту, виконувати розподіл навантаження між суміжно працюючими турбоагрегатами ТЕС.
  3.  Навчитись користуватись режимною картою для визначення навантаження кожного із турбоагрегатів станції при розподілі навантаження диспетчерського графіка.

Завдання: Розрахувати і побудувати режимну карту економічного розподілу електричного навантаження між спільно працюючими турбоагрегатами, а також побудувати залежність q = f(ΣР).

Варіант:________

Вихідні дані:

Назва

№ турбоагрегатів

Склад спільно працюючих турбоагрегатів

Виконання розрахунків.

1. Визначаю величину відносного приросту витрат тепла для турбоагрегату (ТА) (із енергетичних характеристик):

r2 = r1 + Δr  , ГДж/МВт·год.

2. Визначаю зони навантаження кожного ТА, яким відповідають величини відносних приростів витрат тепла. Розраховані величини заношу в табл.3.

                                                                                                            Таблиця 3

Номер турбо

агрегата

Відносний приріст витрат тепла r1, ГДж/МВт·год

Зона навантаження Рmin ÷ Ркр,МВт

Відносний приріст витрат тепла r2, ГДж/МВт·год

Зона навантаження Рmin ÷ Ркр,МВт

3. Складаю таблицю розрахункових даних для побудови режимної карти спільно працюючих ТА (табл. 4):

Таблиця 4

Характерні режимні точки

Відносний приріст витрат тепла ТА в порядку їх зростання r, ГДж/МВт·год

Номер агрегата, що навантажується

Навантаження турбоагрегатів, МВт

Зона навантаження, МВт

Приріст навантаження ΔР, МВт

Сумарне навантаження спільно працюючих агрегатів, МВт

Р

Р

Р

Технічний мінімум

1 ступінь навантаження

2 ступінь навантаження

3 ступінь навантаження

4 ступінь навантаження

5 ступінь навантаження

6 ступінь навантаження

4. Будую режимну карту. По горизонтальній осі відкладаю сумарне навантаження паралельно працюючих агрегатів (ΣΡ), а по вертикальній осі – навантаження кожного турбоагрегату Рі, МВт.

                                             (ΣР)

 4.1. Побудову здійснюємо по характерних режимних точках, починаючи з технічного мінімуму завантаження турбін до їх номінальної потужності.

Режимна карта має більш практичне значення, так як дозволяє без аналізу енергетичних характеристик ТА визначити навантаження кожного із паралельно працюючих ТА при заданому диспетчерському графіку навантаження.

При цьому досягається максимальна економія палива по станції.

4.2. Одночасно будую графік залежності змін відносних приростів витрат теплоти q = f(ΣΡ).

Прирости змінюються скачком при навантаженні відповідно до точок злому розхідних характеристик агрегатів.

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконав: ст.гр.__________________                   Прийняв: викладач__________________

__________________________________                        ______________________________________                                                                                                                                                                          

      (прізвище, ім’я, по-батькові)                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові)

__________________________________                        ______________________________________

                          (підпис)                                                                                  (підпис)

Другие работы

Экономика и управление на предприятии городск...


Рассмотрение научно практических подходов и образцов современного управления исходя из принципов цивилизованных рыночных отношений позволяющих тв...

Подробнее ...

профілактична справаrdquo; Навчальний час що...


Методика визначення та гігієнічна оцінка температури вологості швидкості руху повітря і їх впливу на теплообмін. Методика визначення та гігієніч...

Подробнее ...

Введение.3 Праздники


Чтобы помочь Коляде отогнать злых духов праздновавшие его день жгли костры. Колядующие дарили крестьянскому дому благополучие на весь год а хозя...

Подробнее ...

. Джерела утворення об єктів обліку Усі об~єк...


Господарські засоби підприємств формуються за рахунок різних джерел: постійно закріплених власних засобів тимчасово залучених та прибутку доходу...

Подробнее ...