Тема. Технологічний підхід у вихованні учнів початкової школиБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Змістовий модуль 3

Використання у початковій школі сучасних технологій  

виховного процесу

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ №№ 9–10

Тема. Технологічний підхід у вихованні учнів початкової школи.

Питання для обговорення

1. Сутність технологічного підходу у вихованні. Виховні технології у системі педагогічних технологій.

2. Аналіз виховних технологій, що існують у сучасних школах.

2.1. Технологія колективного творчого виховання.

2.2. Технологія створення «ситуації успіху».

2.3. Технологія виховної роботи з колективом класу.

2.4. Шоу-технології.

2.5. Інші виховні технології.

4. Особистісно орієнтовані технології у виховному процесі.

4.1. Концептуальні засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій.

4.2. Особистісно-гуманна виховна система Ш. О. Амонашвілі.

5. Технологія планування виховної роботи з молодшими школярами.

Основна література

 1.  Амонашвілі Ш. О. Маніфест гуманної педагогіки / Ш. О. Амонашвілі, Д. М. Малмаєв, С. Л. Круп та ін.; за ред. Ш. О. Амонашвілі. – Хмельницький, 2011. – 64 с.  
 2.  Балютіна К. Технологія планування виховної роботи з молодшими школярами / К. Балютіна // Початкова школа. – 2012. – № 7. – С. 42–44.
 3.  Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – С. 121–154.
 4.  Освітні технології у короткому викладі / О. І. Янкович, Л. М. Романишина, М. М. Бойко та ін. – Тернопіль : Астон, 2012. – С. 61–83.
 5.  Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посібник / О. М. Пєхота та ін.; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К. : А. С. К., 2003. – С. 185–195.   

Додаткова література

 1.  2. Бех І. Д. Емоції в процесі морального виховання молоді // Початкова школа. – 1996. – № 10. – С. 26–29. 
  1.  Бех І.Д. Виховання особистості / І. Д. Бех : у 2 кн. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 280 с.
  2.  Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех : у 2 кн.  – К.: Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 344 с.
  3.  Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О. В. Матвієнко. – К. : ВД «Стилос», 2006. – 543 с.
  4.  Степанов Е. Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина. – М. : ТЦ Сфера, 2002. – 160 с.

Другие работы

На тему- Соотношение естественного и позитивн...


в русле юридического позитивизма и отчасти позитивистской социологии права. Давид обращает на это внимание но предпочитает не вдаваться в дискус...

Подробнее ...

задание- 1. Составить уравнение плоскости кот...


Составить и построить канонические уравнения прямой проходящей через две данные точки 3. Вычислить расстояние от точки до плоскости проходящей ч...

Подробнее ...

.01.2014 в рамках предоставления мер социальн...


2014 в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам имеющим льготные категории планир...

Подробнее ...

цивилизованные страны с развитой рыночной эко...


4] Абсолютизация власти денег [4.1] Механизм власти денег [4.2] Власть денег и демократия [4.

Подробнее ...