Тема 6. Обігові кошти Практичне заняття 4 2 год Тема заняття- Розрахунок норм і нормативів обігових кошРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Тема 6. Обігові кошти

Практичне заняття № 4 (2 год)

Тема заняття: Розрахунок норм і нормативів обігових коштів та коефіцієнтів, що характеризують ефективність їх використання

Задача 1

Випуск товарної продукції за рік становить 22 тис. одиниць; собівартість виробу — 2 тис. гривень; ціна виробу на 30 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів — 20 тис. гривень; виробничий цикл виготовлення виробу становить 6 днів; коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві — 0,25. Середньорічна вартість активів – 19724 тис. грн.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та оборотність оборотних коштів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту й коефіцієнт завантаженості оборотних коштів).

Задача 2

Визначте норматив оборотних коштів за основними матеріалами на підприємстві ЗАТ «Ластівка» за окремим видом продукції на основі даних:

 1.  надходження матеріальних ресурсів протягом січня поточного року, на ЗАТ «Ластівка» відображено в таблиці:

Показники

Надходження по числам місяця

Разом

5.01

13.01

18.01

22.01

29.01

Інтервал поставки, дн.

6

8

5

4

7

Тканина, м2

236

256

226

210

206

1134

 1.  час доставки матеріалів від постачальника до споживача – 3дні;
 2.  тривалість документообороту – 1 день;
 3.  час, необхідний для одержання матеріалів та підготовки їх до виробництва – 2 дні;
 4.  квартальна потреба в тканині на виготовлення жіночих жакетів – 3400 м2 ;
 5.  ціна 1 м2  тканини – 37,5 грн.

Задача 3

Приватне підприємство «Артем» освоїло виготовлення нового виробу. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві цього виробу, якщо:

 1.  валові витрати на виробництво (собівартість) виробу становить 4600 грн;
 2.  згідно з виявленим ринковим попитом річна виробнича програма нового виробу сформована в розмірі 650 одиниць;
 3.  за встановленою технологією тривалість виробничого циклу становить 14 днів;
 4.  вартість сировини і матеріалів, обробка (переробка) яких започатковується в перший день виробничого циклу, дорівнює 65 % валових витрат на виробництво (собівартість) нового виробу;
 5.  решта витрат по днях виробничого циклу розподіляється рівномірно;
 6.  кількість робочих днів на рік 260.

Задача 4

Визначте сукупну потребу в оборотних коштах на плановий період з урахуванням прискорення оборотності оборотних коштів на основі даних:

 1.  сукупна потреба в оборотних коштах у звітному періоді становить 2680 тис. грн.;
 2.  товарна продукція за виробничою собівартістю:

у звітному році становить 48 240 тис. грн.;

у плановому – 64 320 тис.грн;

 1.  у плановому періоді передбачається скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів на 4 дні.

Задача 5

Товарооборот підприємства оптової торгівлі за поточний рік склав 7360 тис. грн. при середньорічній сумі оборотних коштів 920 тис. грн. У наступному році підприємство планує збільшити обсяг реалізації на 8 % та здійснити певні заходи, які дозволять скоротити тривалість одного обороту на 7 днів.

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах у наступному році та величину економії оборотних коштів за рахунок їх більш ефективного використання.


Варіант 1

Тест 1. До показників, що характеризують стан оборотних коштів, відносять:

 1.  коефіцієнт прибутковості оборотних коштів;
 2.  швидкість обороту;
 3.  коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства;
 4.  норму оборотних коштів;
 5.  коефіцієнт оборотності.

Тест 2. Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовують такі показники:

 1.  коефіцієнт зростання витрат;
 2.  тривалість виробничого циклу;
 3.  швидкість обороту;
 4.  термін обороту виробничих запасів;
 5.  рентабельність.

Тест 3. Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва:

 1.  Н = Ов * Nдн ,
 2.  Н  = Ов *Д * К ,
 3.  Н = Со + Вп – Вв,
 4.  Н = Ов * Nдн ,

Задача

Випуск товарної продукції за рік становить 22 тис. одиниць; собівартість виробу — 2 тис. гривень; ціна виробу на 30 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів — 20 тис. гривень; виробничий цикл виготовлення виробу становить 6 днів; коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві — 0,25. Середньорічна вартість активів – 19724 тис. грн.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та оборотність оборотних коштів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту й коефіцієнт завантаженості оборотних коштів).

Варіант 2

Тест 1. До фондів обігу відносять:

 1.  кошти в касі підприємства;
 2.  готову продукцію на складі;
 3.  оборотні кошти у виробництві;
 4.  кошти на розрахунковому рахунку;
 5.  готову продукцію відвантажену;

Тест 2. Оборотні кошти у виробництві представлені…

 1.  готовою продукцією;
 2.  незавершеним виробництвом;
 3.  витратами майбутніх періодів;
 4.  допоміжними матеріалами;
 5.  напівфабрикатами власного виробництва.

Тест 3. Норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів:

 1.  Н = Ов * Nдн ,
 2.  Н  = Ов *Д * К ,
 3.  Н = Со + Вп – Вв,
 4.  Н = Ов * Nдн ,

Задача

Приватне підприємство «Артем» освоїло виготовлення нового виробу. Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві цього виробу, якщо:

 1.  валові витрати на виробництво (собівартість) виробу становить 4600 грн;
 2.  згідно з виявленим ринковим попитом річна виробнича програма нового виробу сформована в розмірі 650 одиниць;
 3.  за встановленою технологією тривалість виробничого циклу становить 14 днів;
 4.  вартість сировини і матеріалів, обробка (переробка) яких започатковується в перший день виробничого циклу, дорівнює 65 % валових витрат на виробництво (собівартість) нового виробу;
 5.  решта витрат по днях виробничого циклу розподіляється рівномірно;
 6.  кількість робочих днів на рік 260.

Варіант 3

Тест 1. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через:

 1.  нормування;
 2.  норму;
 3.  одноденні витрати;
 4.  тривалість виробничого циклу;
 5.  коефіцієнт зростання витрат.

Тест 2. До нормативів оборотних коштів у виробничих запасах належать:

 1.  напівфабрикати власного виробництва;
 2.  сировина, матеріали та покупні напівфабрикати;
 3.  малоцінні та швидкозношувані предмети;
 4.  запасні частини;
 5.  готова продукція.

Тест3. Потреба в оборотному капіталу, авансованого в запаси:

 1.  Н = Ов * Nдн ,
 2.  Н  = Ов *Д * К ,
 3.  Н = Со + Вп – Вв,
 4.  Н = Ов * Nдн ,

Визначте сукупну потребу в оборотних коштах на плановий період з урахуванням прискорення оборотності оборотних коштів на основі даних:

 1.  сукупна потреба в оборотних коштах у звітному періоді становить 2680 тис. грн.;
 2.  товарна продукція за виробничою собівартістю:
 3.  у звітному році становить 48 240 тис. грн.;
 4.  у плановому – 64 320 тис.грн;
 5.  у плановому періоді передбачається скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів на 4 дні.

Другие работы

химическая и геометрическая разнородность био...


Физикохимическая и геометрическая разнородность биосферы: коренное организованное отличие материальноэнергетическое и временное ее живого вещест...

Подробнее ...

Прогнозирование и планирование экономики для ...


Уровень безработицы при полной занятости равен: Нулю; Сумме циклической и фрикционной безработицы; Сумме структурной и фрикционной безработицы; ...

Подробнее ...

Ошибку исправить нельзя можно только еще раз...


Личность как объект и субъект управления Личность ? Личность руководителя и психологический климат Социальнопсихологический климат ? это межлично...

Подробнее ...

темах программирования Планконспект Дата- 9


Класс: 7 Тема: О системном ПО и системах программирования Цели урока: познакомить учащихся с системами ПО и с системами программирования. Задачи ...

Подробнее ...