Тема- Штрихування в utoCDРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Практична робота №3

Тема: Штрихування в AutoCAD. Заливка фігур. Виконання креслення плоскої деталі

Мета роботи: Оволодіння основними методами роботи зі складними об’єктами AutoCAD, а також  оволодіння основними методами виконання креслень деталей.

Обладнання: ПК, програма забезпечення – AutoCAD, методичні вказівки  (інструкції)

Література: Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. «Інженерна графіка» К:  Каравела. 2002. -332 с.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Інструктаж з ТБ при роботі на ПК, організація робочого місця 

Прочитати зміст роботи, коротко законспектувати. Підготувати відповіді на контрольні запитання. Враховуючи вказівки виконати завдання.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання  1.

Будь-який замкнутий контур плоский на кресленні Autocad можна покрити штрихуванням або залити градієнтної заливкою. Для створення штрихування натисніть кнопку "Hatch" (штрихування) у панелі інструментів "Draw" (рисування).

 

У вікні діалогу "Hatch and gradient" (штрихування та градієнт) на вкладці "Hatch" (штрихування) можна вибрати варіант штрихування зі списку.

Замість вибору штрихування зі списку можна скористатися спеціальною палітрою, в якій для кожного шаблона представлений зразок його застосування. Натисніть на кнопку, розташовану праворуч від списку шаблонів.

Виберіть у  палітрі, яка з’явилася, потрібний тип штрихування.

Натисніть кнопку "ОК" для підтвердження вибору.

У розділі Angle and Scale задаються кут повороту і параметри масштабування шаблону штрихування.

Для того, щоб задати границі заштрихованої області натисніть кнопку "Add: select objects" (додати вибрати об'єкти).

Потім потрібно вказати всі об'єкти, які будуть обмежувати область штрихування.

Для завершення вибору об'єктів потрібно натиснути клавішу "Enter" або вибрати відповідний пункт у контекстному меню, яке викликається в AutoCAD натисканням правою кнопкою миші. Можна також вибрати кордону штрихування вказавши будь-яку точку всередині замкнутого контуру. Натисніть кнопку "ОК", щоб підтвердити параметри штрихування і завершити її створення.

Замість штрихування для замкнутої області в AutoCAD можна використовувати градієнтну  заливку. Натисніть кнопку "Hatch" (штрихування) у панелі інструментів "Draw" (рисування).

У діалоговому вікні "Hatch and gradient" (штрихування та градієнт) перейдіть на вкладку "Gradient" ("Градієнт").

 

Заливка може бути одноколірною або двоколірного. Колір заливки можна вибрати будь-який. Для двокольорового заливки, відповідно, задається 2 кольори. Встановіть перемикач "Color" ("Колір") в положення "Two color" ("Два кольори").

Заливка буде плавно переходити від одного кольору до іншого. Можна вибрати довільний напрямок і характер цього переходу. Виберіть, наприклад, радіальний градієнт замість лінійного, заданого за замовчуванням.

Завдання границь для градієнтної заливки нічим не відрізняється від завдання границь штрихування. Вкажемо границю шляхом вибору точки всередині замкнутого контуру. Натисніть кнопку Add: Pick Points (Додати: точки вибору).

Тепер потрібно клацнути всередині замкнутого контуру і для підтвердження натиснути клавішу "Enter" на клавіатурі.

Для завершення операції натисніть кнопку "OK".


Завдання 2.  Виконання креслення плоскої деталі  в AutoCAD

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Приклад креслення

1. Відкриваємо шаблон: у вікні Startup (Загрузка) обираємо один з варіантів начала роботи – Use a Template (По шаблону), отримуємо доступ до переліку шаблонів які знаходяться у папці Template (зазвичай шлях до цієї папки такий C:\Program Files\AutoCAD \Template). В представленому переліку обираємо створений шаблон A3.dwt. На екрані з'являється шаблон креслення формату А3, але так як ми виконали практичну роботу №1 по створенню шаблону, то беремо вже готовий наш шаблон.

2. Перенос початку координат :

Command: Ucs

Текущее имя пск: *БЕЗ ИМЕНИ*

Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/

Save/Del/Apply/?/World] <World>: n

Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/View/X/Y/Z]

<0,0,0>: 120,100

3. Проведення осьових та центрових ліній:

Command: Line

Specify first point: -5,80

Specify next point or [Undo]: 205,80

Specify next point or [Undo]:

Command: Line

Specify first point: 100,120

Specify next point or [Undo]: 100,40

Specify next point or [Undo]:

4. Побудова контуру в тонких лініях:

а) побудова відрізків:

Command: Line

Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 200,0

Specify next point or [Undo]: 200,160

Specify next point or [Close/Undo]:0,160

Specify next point or [Close/Undo]: C

Command: Line

Specify first point: 140,60

Specify next point or [Undo]: 60,60

Specify next point or [Undo]: 60,100

Specify next point or [Close/Undo]:140,100

Specify next point or [Close/Undo]:

б) побудова кола:

Command: Circle

Specify center point for circle or [3P/2P/

Ttr (tan tan radius)]: 100,80

Specify radius of circle or [Diameter]: D

Specify diameter of circle: 60

в) побудова дуги:

Command: Arc

Specify start point of arc or [Center]: 140,100

Specify second point of arc or [Center/End]: 160,80

Specify end point of arc: 140,60

5. Редагування контуру:

а) видалення частин об'єктів:

Command: Trim

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: (курсором вказуємо коло)

Select objects:

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (курсором вказуємо лінії)

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

Command: Trim

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects: (курсором вказуємо лінії)

Select objects:

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (курсором вказуємо коло)

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (курсором вказуємо коло)

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

б) виконання фаски

Command: Chamfer

(TRIM mode) Current chamfer

Dist1 = 4.0000, Dist2 = 4.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/

Trim/Method]:  D

Specify first chamfer distance <4.0000>: 30

Sp. second chamfer distance <30.0000>: 30

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/

Trim/Method]: (вказуємо курсором)

Select second line: (вказуємо курсором)

Command: CHAMFER

(TRIM mode) Current chamfer

Dist1 = 30.0000, Dist2 = 30.0000

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/

Trim/Method]: (вказуємо курсором)

Select second line: (вказуємо курсором)

в) виконання сполучення

Command: fillet

Current settings: Mode = TRIM,

Radius = 10.0000

Select first object or [Polyline/

Radius/Trim]: R

Specify fillet radius <10.0000>: 20

Select first object or [Polyline/

Radius/Trim]: (вказуємо курсором)

Select second object: (вказуємо курсором)

Command: Fillet

Current settings: Mode = TRIM,

Radius = 20.0000

Select first object or [Polyline/

Radius/Trim]: (вказуємо курсором)

Select second object: (вказуємо курсором)

6. Обведення креслення:

Command: pline

Specify start point: т.1 (використовуємо режим об'ктної прив'язки)

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/

Undo/Width]: W

Specify starting width <0.0000>: 0.7

Specify ending width <0.7000>: 0.7

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: т.2

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/

Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: S

Specify second point on arc: т.3

Specify end point of arc: т.4

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/

Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: т.5

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/

Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: т.6

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/

Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: L

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: т.7

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: т.8

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: т.9

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: CL


7. Нанесення розмірів

Command: DIM

Dim: Horizontal

Specify first extension line origin or <select object>:

(вказуємо курсором початок першої виносної лінії)

Specify second extension line origin:

(вказуємо курсором початок другої виносної лінії)

Specify dimension line location or [Mtext/text /Angle]:

(вказуємо курсором місце знаходження розмірної лінії)

Enter dimension text <200>:

Dim: Vertical

Specify first extension line origin or  <select object>:

Specify second extension line origin:

Specify dimension line location or [Mtext/text /Angle]:

Enter dimension text <160>:

Dim: Diameter

Select arc or circle: (вказуємо курсором частку кола)

Enter dimension text <60>:

Specify dimension line location or [Mtext/text /Angle]:

(вказуємо курсором місце знаходження тексту)

Dim: Radius

Select arc or circle: (вказуємо курсором дугу)

Enter dimension text <20>:

Specify dimension line location or [Mtext/text /Angle]:

(вказуємо курсором місце знаходження тексту)

Завдання 3.  

Завдання виконується в наступній послідовності:

1. Вивчити можливості AUTOCAD з виконання креслення, яке показано на прикладі завдання 2.

2. Отримати у викладача індивідуальне завдання - креслення деталі (таблиця 1)

3. Створити нове креслення формату А3 (420х297 мм).

4. Виконати креслення з дотриманням заданих розмірів.

Контрольні питання:

  1.  Назвіть три способи побудови кола за допомогою

         CIRCLE

  1.  Чим відрізняються команди CIRCLE та  DONUT?
  2.  Чим відрізняються команди ARK, ELLIPSE, RECTANG?
  3.  Чим відрізняються команди BOUNDARY   від  REGION?
  4.  Які основі функції виконують шари в системі АutoCAD?
  5.  Опишіть як задати тип і товщину ліній для всього шару.
  6.  Яким чином здійснюється вставка блоку?

Таблиця 1

Креслення комплексної деталі. (до завдання 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PAGE  2

Другие работы

Тема урока- Визит к стилям речи


Тема урока: Визит к стилям речи. Цели урока: Образовательные: повторение понятия стили речи; систематизация знаний учеников о разновидностях стил...

Подробнее ...

Основные тенденции в изменении здоровья насе...


Основные тенденции в изменении здоровья населения в России на современном этапе. В районе работает 102 врачей всех специальностей рассчитать: а ...

Подробнее ...

МОДУЛЬ ПМ 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕ...


Задание 1:  При подготовке к лабораторной работе необходимо: выписать из сборника рецептур рецептуру и технологию приготовления блюд и рецептуру...

Подробнее ...

.Организация процесса технической эксплуатаци...


Организация процесса технической эксплуатации 2.Организация систем технической эксплуатации и управления . Организация технического обслуживания ...

Подробнее ...