може призвести до захворювання чи зниження працездатності працюючогоРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Оперативне планування здійснюється на місяць, або квартал. Планується робота структурних підрозділів головних  спеціалістів служби з ОП.

Для координації робіт вчасного фінансування, попередження травматизму, контролю витрат, складається завчасний план заходів з ОП.

Шкідливі і небезпечні виробничі фактори

Небезпечними називають виробничі чинники, які за певних умов можуть призвести до смерті, травм, або іншого різкого погіршення здоров’я працюючого.

Шкідливий виробничий фактор - може призвести до захворювання чи зниження працездатності працюючого.

Усі небезпечні і шкідливі фактори поділяються:

 1.  Фізичні
 2.  Хімічні
 3.  Біологічні
 4.  Психофізіологічні

Фізичні ШНВФ:

 1.  Рухомі машини та механізми
 2.  Частини виробничого обладнання
 3.  Конструкції що руйнуються
 4.  Підвищена запиленість та загазованість
 5.  Матеріали, заготовки
 6.  Повітря робочої зони
 7.  Підвищена, або пожежна небезпека, як повітря робочої зони, так і поверхонь машин, приладів, матеріалів
 8.  Підвищений рівень ризику на робочому місці
 9.  Підвищений рівень вібрації, інфразвукових коливань та ультразвуку
 10.  Підвищена, або понижена вологість повітря
 11.  Підвищена іонізація повітря
 12.  Підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого можливе через тіло людини
 13.  Підвищений рівень електормагнітного випромінювання
 14.  Відсутність, або нестача природного світла
 15.  Понижений рівень штучного освітлення
 16.  Підвищення яскравості світла
 17.  Гострі краї, зазубреність приладів, матеріалів, обладнання
 18.  Розташування робочого місця на значній висоті

Хімічні НШПФ:

 1.  За характером впливу на організм:
 2.  Загальнотоксичні
 3.  Подразнювальні
 4.  Сепслібілізуючі (органи чуттів)
 5.  Канцерогенні
 6.  Мутагенні
 7.  Речовини що впливають на репродуктивну функцію
 8.  За шляхом проникнення(що проникають через):
 9.  Органи дихання
 10.  Шлунково-кишковий тракт
 11.  Шкіру

Біологічні НШВФ:

(Біологічні об’єкти вплив яких може призвести до травми, або захворювання)

 1.  мікроорганізми

грибки

віруси

бактерії

 1.  макроорганізми

         рослини

         тварини

Психофізичні НШВФ за характером дії на:

 1.  фізичні перевантаження
 2.  нервово- психічні перенавантаження

Усі НШВФ залежно від характеру походження розділяють на 3 групи:

 1.  НШВФ пов’язані з трудовим процесом та зумовлені нераціональною організацією праці – напругою органів зору, слуху, високою інтенсивністю роботи.
 2.   Пов’язані з виробничим процесом, вони виникають за рахунок технічної недосконалості обладнання
 3.  Пов’язані з зовнішніми обставинами та зумовлені недоліками загальних санітарних умов на робочому місці

Гігієнічна класифікація умов праці

Дана класифікація розроблена за показниками шкідливості та небезпечності фізичного середовища, а також з урахуванням  важкості .

Гігієнічна класифікація призначена для:

 1.  Опіки умов праці на робочих місцях
 2.  Оснащеності робочих місць
 3.  Санітарно гігієнічної експертизи виробничих об’єктів
 4.  Встановлення пріоритетів в проведенні оздоровчих заходів
 5.  Розробка рекомендацій , щодо професійного відбору на професійній працездатності

Згідно гігієнічної характеристики умови праці поділяються на 4 класи:

 1.  Оптимальні. Такі при яких не лише зберігається здоров’я , а й за рахунок ергономічних рішень підтримується рівень працездатності.
 2.  Допустимі умов умови праці. Це такі умови праці при яких рівень НШВФ не перевищує встановлені санітарні норми, а можливі зміни в організмі людини

Другие работы

Тема 7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ФИРМЫ 7...


КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ФИРМЫ 7. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития предприятия 7. Кадровая политика главное направление в...

Подробнее ...

О духе законов лучшая форма госва ~ конституц...


Монтескье О духе законов лучшая форма госва ? конституц. На форму госва влияет размер тери страны. Небольшие госва д б республиками средние ? мо...

Подробнее ...

. Сбитень ~ этому древнерусскому напитку уже ...


Готовят сбитень из пряных трав воды и меда. На 1 литр воды понадобится 50 гр меда лимона по вкусу корица мята гвоздика душица. Для приготовления ...

Подробнее ...

неисчислимого количества тезисов и антитезисо...


Бердяев о характере русского народа.Бердяева о России русском народе русской душе неповторимысвободны и широки. Как характерно это для роковойне...

Подробнее ...