У цей період виникає загальнолюдська культура заснована на змінах соціального політичного і культурного пБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-15

 

У XX столітті виникає нова форма соціокультурної кризи, що має назву  глобальної. У цей період виникає загальнолюдська культура, заснована на змінах соціального, політичного і культурного планів.

Спочатку глобальна соціокультурна криза, тобто криза в масштабах усієї планети, усвідомлювалась в негативній формі: як загальне руйнування матеріальної і духовної культури. Те, що доля людини і доля людства складають єдине ціле, показала вже перша світова війна. Люди усвідомили, що для світової війни не існує меж держав, тут тил і фронт об'єднані в одне єдине ціле. Недарма одне з яскравих філософських вчень XX століття – вчення про ноосферу – виникло саме в цей період часу. Ноосфера є цілісним планетарним явищем, і думка про це прийшла В.І.Вернадському в період світової катастрофи і катаклізмів. Видатний російський мислитель саме «в атмосфері цієї війни» прийшов до ідеї про входження в ноосферу як завершальний стан еволюції біосфери, де людина представлена як найбільша геологічна сила, що змінює зовнішність Землі.

У 1972 році Римським клубом була представлена відома книга «Межі росту. Доповідь Римському клубові». В ній із усією гостротою поставлене питання про можливості людини покладатися на стихійний еволюційний процес розвитку суспільства. У представлених Римським клубом дослідженнях були виділені декілька типологічних рис сучасної кризи. Сучасні тенденції світового розвитку, зорієнтовані за принципом кількісного зростання, ведуть до катастрофічних наслідків. Звичайно, загальне уявлення про обмеженість Землі, як місця виробничої діяльності людини, носить досить абстрактний характер. Зараз цей тип кризи усвідомлюється більш конкретно, як «обмеженість деяких видів ресурсів».

Друга криза пов'язана із виникненням небезпечних тенденцій у використанні різного роду ресурсів. У результаті безконтрольної переробки ресурсів виникає непомірне навантаження на екологічну сферу. У результаті – чим більше використовується ресурсів, тим більшою є небезпека. Мова тут йде про знищення лісів – легенів планети, про парниковий ефект, зменшення озонового шару.

Ці глобальні проблеми є актуальними і зараз, оскільки є не вирішеною проблема економічного зростання на основі тотальної індустріалізації. Проблеми голоду, питної води, неграмотності, відставання країн, що розвиваються, ведуть до необхідності економічного зростання. При цьому немає можливості здійснити дане зростання без збільшення споживання енергії і ресурсів. Тому криза в найближчій перспективі буде розширюватися і поглиблюватися.

Іншим видом глобальної кризи, розглянутим Римським клубом, була криза внутрішнього розвитку самого суспільства. По-перше, ціна науково-технічного прогресу виявляється занадто великою. Справа в тім, що збільшується ризик виникнення масштабних техногенних катастроф. Сучасна промислова й енергетична інфраструктура уразлива з боку впливу природних стихійних сил і соціальних катаклізмів, війн і революцій.

До криз внутрішнього, суспільного характеру відноситься і проблема нерівномірного розподілу негативних впливів науково-технічного прогресу на різні прошарки населення, країни і регіони світу. Так, країни, що володіють енергоресурсами та здійснюють їхню первинну переробку, створюють гігантське навантаження на екологію.

Засновник Римського клуба А. Печчеї говорив про проблеми, що поширюються по всій планеті, незважаючи на різні соціально-політичні умови: «Із усього цього випливає висновок, що наша самозростаюча система сама прирекла себе на шлях, що позбавляє її цієї можливості. Висновок напрошується сам собою: абсолютно нереалістично ставити в цьому культурному і функціональному безладді які б то не було нові амбіційні цілі глобального зростання. Людство опинилося у порочному колі».

PAGE  181

Другие работы

. История развития ораторского искусства 4 1.


2 Цицерон                                                                                                                     4 2Современное сост...

Подробнее ...

Тема 1.


Thus you cn esily see tht the most importnt things in life for me re my friends nd fmily nice home job stisfction studies nd good helth. n inter...

Подробнее ...

Слово о погибели Рускые земли


Вслед за ним идет житие Невского не отделенное даже от текста. Предполагается что это вступление к житию Александра Невского начало трилогии. Жи...

Подробнее ...

тематическое планирование по изобразительному...


Выполнить задания на стр. Выполнить задания на закрепление изученного материала на стр. 8?9 учебника и на стр. Выполнить задания на стр.

Подробнее ...