тема управління охороною праці СУОП частина загальної системи управління організацією яка сприяє запобігБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП.

Система управління охороною праці (СУОП) - частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Аудит охорони праці - це документально оформлене системне обстеження і аналіз стану умов та безпеки праці з метою визначення їх відповідності критеріям, встановленим законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.

СУОП організовується таким чином, щоб здійснювалось адекватне та постійне управління з урахуванням усіх факторів, що впливають на стан охорони праці, і орієнтується на проведення запобіжних дій, що унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій, але при цьому, у випадку їх виникнення, вона повинна своєчасно реагувати на них та усувати їх.

У Положенні про СУОП, а також у посадових інструкціях та інструкціях з охорони праці визначаються загальні й конкретні обов'язки кожного працівника, його повноваження у сфері охорони праці. СУОП має містити документально оформлену методику управління конфігурацією системи, яка описує порядок дій керівництва при виникненні необхідності змін у структурі.

При створенні СУОП необхідно:

  1.  визначити закони та інші нормативно-правові акти, що містять вимоги щодо охорони праці та які розповсюджуються на діяльність організації;
  2.  виявляти небезпечні та шкідливі виробничі фактори та відповідні ризики, що можуть виникнути при здійсненні виробничої діяльності;
  3.  визначити політику керівництва в сфері охорони праці;
  4.  визначити завдання в сфері охорони праці та встановити пріоритети;
  5.  розробити організаційну схему та програму для реалізації політики та досягнення її завдань.

СУОП повинна передбачати:

  1.  планування заходів з охорони праці;
  2.  контроль виконання поточного та оперативних планів;
  3.  можливість здійснення корегувальних та попереджувальних дій;
  4.  можливість адаптації до обставин, що змінилися;
  5.  можливість інтеграції в загальну систему управління.

Другие работы

Обустройство месторождений с повышенным содер...


Обустройство месторождений с повышенным содержанием сероводорода Выделение систем сбора продукции скважин на месторождениях с повышенным содержа...

Подробнее ...

связи и инновационных способов коммуникации к...


http: www.org forms CompnyFormPublicMembers viewid=DD4410000024F ВНИМАНИЕ По данным Федеральной налоговой службы России по данным сведений внесе...

Подробнее ...

темах аппаратного оборудования.


Распределение времени процесса. Одиночное непрерывное распределение. Распределение разделами. Распределение перемещаемыми разделами.

Подробнее ...

а Суждения содержит Логическая связка Квантор...


Нужно построить умозаключение истинный вывод= Звезда светит Умозаключение это логическая операция для выполнения которой нам необходимы 2 сужден...

Подробнее ...