гострого характеру набула боротьба селянських масРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

На початку XX ст. гострого характеру набула боротьба селянських мас. Значною подією в селянському русі були повстання 1902 р. у Полтавській, а потім у Харківській губерніях. Усього протягом 1900—1904 pp. у Східній Україні відбулося близько 1100 селянських заворушень, в яких взяло участь 800 тис. осіб.

Масовий селянський рух, що набрав значного розмаху напередодні й в період революції 1905—1907 pp., змусив царський уряд знову зайнятися проблемами села. З метою створення значного прошарку заможних селян, щоб піднести продуктивність сільського виробництва, глава нового уряду П. Столипін протягом 1906—1910 pp. здійснив нову аграрну реформу, яка дістала назву Столипінської.

Рядом законодавчих актів дозволялося закріплювати в приватну власність ділянки землі громади, які були в користуванні селян. Одержуючи надільну землю у власність, селянин міг об'єднати свої ділянки в одну — так званий відруб — і або залишитися на старому помешканні, або висилатися на хутір, побудований на власній землі. Завдяки цьому царський уряд домігся створення стану заможних селян, "міцних і сильних", за висловом П. Столипіна, селянських господарств, які стали новою опорою уряду на селі.

Позики для купівлі землі надавав створений ще у 80-х роках Селянський поземельний банк. Він скуповував землю у великих землевласників, подрібнював її на ділянки і на виплат продавав селянам. З 1906 р. до 1916 р. банк продав українським селянам 596,4 тис. десятин землі.

Столипінська аграрна реформа прискорила перехід українського села на індустріальну основу, створила сприятливі умови для приватного селянського землеволодіння, стимулювала розвиток передових методів ведення господарства. Щоправда модернізація українського села, порівняно із західноєвропейськими країнами, здійснювалася повільно, до того ж її було перервано війною 1914—1918 pp.

Таким чином, соціально-економічний розвиток України наприкінці XIX — на початку XX ст. характеризувався подальшим розвитком феодально-кріпосницької системи, формуванням в її надрах нових прогресивних буржуазних відносин. Значний крок уперед зробила промисловість. Однак якщо у Східній Україні йшов процес індустріалізації, то розвиток промислового виробництва на західноукраїнських землях відбувався значно повільніше. Сільське господарство, хоча успішно і втягувалося в ринкові відносини, мало екстенсивний напрям з малими капіталовкладеннями, недостатньою сільськогосподарською технікою, низькою продуктивністю праці. Повільно створювалися і розвивалися фермерські господарства.

Обидва регіони на початку XX ст. істотно відстали від передових країн Європи. Не маючи своєї держави, перебуваючи в міцних лещатах колоніального гніту, український народ не міг повною мірою розвивати нові тенденції в соціально-економічному розвитку.

Другие работы

ККМ используемые на территории РФ


За основу принимается ККМ используемые на территории РФ.накапливается блок фескальной памяти разные вещи Автономные по сравнению с пассивными ККМ...

Подробнее ...

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступ...


Об'єкти незавершеного будівництва ОНБ займають особливе місце на ринку нерухомості їх частка на розвинутому ринку є сьогодні невеликою. Проблема...

Подробнее ...

РЕФЕРАТ Microsoft Offiсe Дисциплина Информати...


Салимьянова [1] Введение [2] Состав и назначение Microsoft Office [3] Технология создания презентации в Power Point [4] Заключение [5] Список ис...

Подробнее ...

Ах букашечкитаракашечки


Задачи проекта: формировать у детей элементарные представления о насекомых бабочка муравей жук пчела кузнечик их строении способах передвижения;...

Подробнее ...