Лабораторна робота 3Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

риклад оформлення звіту лаб. Раб. №3 

Лабораторна робота №3.

Програмна реалізація алгоритмів лінійної структури.  Базові типи даних і|та| введення-виведення.

 1.  Постановка задачі.

 Розробити програму, яка виводить на екран таблицю, що містить|утримує| дані,  введені|запроваджувати| з клавіатури.

   Буддійські монастирі Японії періоду Нара

Школа

Кількість ченців

Площа землі (га)

Т

220

368.8

Я

50

54.7

Д

10

12.2

Примітка|тлумачення|: Т - Тендай; З|із| - Сингон; Д – Дзедзіцу

 1.  Опис предметної області.

У кожній області діяльності створюються власні бази даних, наприклад,  в медицині – бази даних по диспансерному обліку, по пільгових ліках.

Розроблювана програма є базою даних для зберігання і обробки  даних про Буддійські монастирі Японії періоду Нара.

Буддизм в Японії - найпоширеніша релігія, що охоплює більшість населення. За усю півторатисячолітню історію в Японії були сформувалися численні буддійські школи і течії, сконцентровані на абсолютно різних аспектах вчення, - одні на філософії, інші - на культурі, треті - на медитації, четверті - на ритуалі, п'яті, - на читанні мантр. Різні школи популярні серед різних верств населення - учених, ченців, самураїв, простолюддя. Школи активно взаємодіють.

 1.  Вхідні дані.

Для кожної змінної підбирається такий тип, який би забезпечував представлення в пам'яті її значення з|із| достатнім діапазоном і достатньою точністю.

 •  Школа. Ці дані є одним символом. Тип даних - char
 •  |;
 •  Кількість ченців. Ці дані є цілими числами в діапазоні від 10 до  220. Цей діапазон перекривається діапазоном можливих значень типу unsigned short  (діапазон цього типу: 0 - 255).
 •  Площа земель. Це число з дробовою частиною, отже, відповідні змінні мають бути змінними з плаваючою точкою. Точність даних - один знак після точки, тому для їх представлення буде достатньо типу float.
 1.  Вихідні дані.

Школа, Кількість ченців, Площа земель.

 1.  Алгоритм розв’язання задачі.
 •  Введення фактичних даних. Для зручності оператора, перед введенням на екран виводиться запрошення, в якому перераховується, які саме дані чекає програма. За одне запрошення-введення вводиться|запроваджує| один рядок фактичних даних таблиці. Тобто, запрошення-вводу| повторюється тричі. Введені|запроваджувати| дані зберігаються в змінних програми.
 •  Виведення  даних на екран: Кожен рядок таблиці виводиться одним оператором виводу|висновку|. Серед рядків, які виводяться, є рядки без змінних значень (заголовки і лінії) і рядка із|із| змінними значеннями (рядки з|із| фактичними даними).

Текста программы

Результати роботи програми

При роботі програми на екран було відображено наступне|слідуюче|:

Висновки

При виконанні лабораторної роботи вивчені питання:

 •  типи даних в мові|язиці| C;
 •  оголошення змінних в програмі;
 •  введення і виведення даних, форматування виводу|висновку|.

PAGE  2

DATE \@ "M/d/yyyy" 10/13/2013

Другие работы

тема общественных отношений и политической вл...


В апреле 1922 года с согласия Ленина Сталин был назначен Генеральным секретарем партии занимавшимся кадровыми вопросами. Мелкобуржуазный уклон в...

Подробнее ...

ВВЕДЕНИЕ Возрастание роли человеческого факто...


Поэтому возможность  профессионального обучения  в  собственной  компании высоко ценится ее сотрудниками и оказывает  большое  влияние  на  их ре...

Подробнее ...

ГЕОЛОГИЯ Учение о геологических процессах как...


а статичной б статической в региональной г динамической Наука о Земле ее строении составе истории развития и процессах происходящих в ней называ...

Подробнее ...

О практике рассмотрения судами дел связанных ...


N 30 О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ Извлечение Постановление Пленума Верховного Суда...

Подробнее ...