тематичності навчання у вищій школіРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
з дисципліни «Педагогіка вищої школи»

 1.  Відомості про історію розвитку зарубіжної вищої освіти.
 2.  Розвиток вищої освіти в Україні.
 3.  Особливості педагогічної діяльності у вищій школі.
 4.  Дидактика або теорія навчання у вищій школі.
 5.  Основні принципи теорії навчання у вищій школі.
 6.  Принципи єдності науки та навчання.
 7.  Принципи систематичності навчання у вищій школі.
 8.  Принципи зв'язку теорії з практикою.
 9.  Принципи свідомості та самосвідомості у навчанні.
 10.  Принцип доступності навчання у вищій школі.
 11.  Принцип ґрунтовності навчання у вищій школі.
 12.  Принцип єдності конкретного та абстрактного в навчальному процесі.
 13.  Принцип індивідуального підходу у навчанні.
 14.  Єдність науково-дослідницької та навчальної діяльності.
 15.  Форми вираження системи навчального процесу.
 16.  Зміст і методи навчання у вищій школі.
 17.  Програмоване навчання у вищій школі.
 18.  Проблемне навчання у вищій школі.
 19.  Активні та ігрові методи навчання у вищій школі.
 20.  Принципи модульного навчання.
 21.  Контроль знань у вищій школі. Педагогічні вимоги до його організації.
 22.  Практичні заняття у вищій школі, їх цілі, організація проведення.
 23.  Семінарські заняття у вищій школі, підготовка до їх проведення.
 24.  Курсові роботи та проекти, їх дидактичне обґрунтування.
 25.  Лабораторні роботи та методика їх проведення.
 26.  Навчально-дослідницька робота, її організація.
 27.  Навчальна та виробнича практика, її організація.
 28.  Дипломне проектування.
 29.  Самостійна робота студентів. Бюджет часу студентів.
 30.  Лекція у вищій школі. Основні вимоги до лекції у вищій школі. Види лекцій.
 31.  Підготовка викладача до лекцій.
 32.  Активізація процесу сприйняття через емоційність.
 33.  Наочність та її роль в активізації сприймання. Прийоми формування позитивних емоцій.
 34.  Активізація механізмів мислення та поведінки, основні прийоми.
 35.  Стимули організації пізнавальної діяльності студентів.
 36.  Педагогічне спілкування, його основні функції.
 37.  Структура педагогічного спілкування.
 38.  Стилі педагогічного спілкування.
 39.  Педагогічний такт.
 40.  Поняття про педагогічну техніку.
 41.  Поняття про техніку мови.
 42.  Гнучкі технології в сучасній педагогіці вищої школи.

Другие работы

перманентной революции Л.


Революционный радикализм и идея перманентной революции Л. К истории русской революции. Поэтому на первом этапе революции крестьянство будет подд...

Подробнее ...

лекція- Казаков Т.


2 С карх С кетн С прУкр С кс. ? Укр. 23 С карх С кетн С прУкр С кс. 2 С карх С кетн С кУкр С кс.

Подробнее ...

трагической вины героев.


12 Федра Могу только утверждать что ни в одной из моих трагедий добродетель не была выведена столь отчетливо как в этой. Согласно мифу жена афин...

Подробнее ...

Инфо из лекций Береговой дренаж устраивают д...


ДЛЯ ЧЕГО УСТРАИВАЮТ БЕРЕГОВОЙ ДРЕНАЖ инфо с Интернета Береговые дренажи устраивают для перехвата фильтрующихся вод со стороны реки в период повы...

Подробнее ...