Што з’яўляецца форс мажорнымі абставінамі

Форс мажор — у перакладзе з французскага «вышэйшая сіла». Паняцце форс мажору ў расійскім заканадаўстве (праве) дадзена на падабенстве міжнароднага права. У дадзеным артыкуле будзе дадзена вызначэнне форс-мажора як умова вызваленне ад адказнасці па дамове альбо скасавання дагавора.

Форс-мажор у дамове

Паняцце форс-мажор ў дамове ўзялося не проста так. Прадбачыць усіх катаклізмаў, магчымых здарыцца, вельмі цяжка. Прадугледзець у дагаворы падзенне метэарыта, землятрус, цунамі ці дэфолт не ўяўляецца магчымым. Дык вось у расійскім (гэтак жа, як і ў міжнародным) праве прадугледжана такі стан аб’ектыўнай рэчаіснасці, якое дазваляе бакам дагавора скасаваць (ануляваць) дагавор, заключаны да наступлення форс-мажора, альбо пазбегнуць адказнасці за яго невыкананне (неналежнае выкананне). Варта ўлічваць, што пазбяганне адказнасці — гэта не зняцце асноўнай абавязкі па дамове. Гэта толькі азначае, што пратэрмінованы абавязацельства абавязаны выканаць абавязацельства без выплаты няўстоек, штрафаў і пеняў, прадугледжаных законам альбо дамовай.

Форс-мажор з пункту гледжання закона

Паняцце непераадольнай сілы (ці, як яно таксама называецца, форс-мажор) дадзена ў арт. 401 Грамадзянскага кодэкса Расійскай Федэрацыі. Згодна з гэтым артыкулам неадольная сіла — гэта надзвычайныя і непредотвратимые пры дадзеных умовах акалічнасці. Такім чынам, як вынікае з гэтага вызначэння, пры непераадольнай сіле абставіны павінны мець наступныя элементы:

Як відаць з вышенаписанного, закон не дае поўнага пераліку, які вызначае, што такое форс-мажорныя абставіны. Для кожнага канкрэтнага выпадку яны могуць быць рознымі. Напрыклад, пунктам 2 артыкула 794 ГК РФ усталёўваецца, што перавозчык і адпраўнік грузу вызваляюцца ад адказнасці ў выпадку Непадача транспартных сродкаў або невыкарыстання пададзеных транспартных сродкаў, калі гэта адбылося з прычыны:

непераадольнай сілы, а таксама іншых з’яў стыхійнага характару (Пажараў, заносаў, паводак) і ваенных дзеянняў;

спынення або абмежавання перавозкі грузаў у пэўных напрамках, усталяванага ў парадку, прадугледжаным адпаведным транспартным статутам або кодэксам;

ў іншых выпадках, прадугледжаных транспартнымі статутамі і кодэксамі.

Такім чынам, артыкулам 794 для дагавораў перавозкі ўсталёўваюцца розныя паняцці: неадольная сіла, з’явы стыхійнага характару, ваенныя дзеянні. У судовай жа практыцы многія адносяць ваенныя дзеянні да непераадольнай сіле, роўна як і з’явы стыхійнага характару. Юрысты ж нашай кампаніі сыходзяцца ў тым, што паняцце «неадольная сіла» — агульнае, у адносінах да іншых паняццяў (ваенныя дзеянні, стыхійнае бедства, пажар і г.д.).

Расійская арбітражная практыка зыходзіць з таго, што становішчам пункта 3 артыкула 401 Грамадзянскага кодэкса Расійскай Федэрацыі неадольная сіла характарызуецца двума звязанымі паміж сабой прыкметамі. Да іх ставяцца надзвычайнасьць і непредотвратимость пры дадзеных умовах абставін, якія вядуць да невыканання або неналежнага выканання абавязацельствы. Пад нязвычайнасьцю разумеецца немагчымасць прадбачання пры дадзеных умовах наступу адпаведных абставінаў, пад непредотвратимостью — немагчымасць іх прадухілення наяўнымі ў распараджэнні дадзенага грамадства тэхнічнымі і іншымі сродкамі. Таксама ў практыцы сустракаюцца і больш разгорнутыя вызначэння форс-мажор: «у сферы прадпрымальніцкай дзейнасці акалічнасцю, вызваляюць ад адказнасці, з’яўляецца толькі ўздзеянне непераадольнай сілы: стыхійных з’яў (землятрус, паводка), вызначаных забаронных мер дзяржавы, а таксама абставінаў грамадскага жыцця: ваенныя дзеянні , эпідэміі, буйнамаштабныя забастоўкі і гэтак далей, гэта значыць такія з’явы, уздзеянне якіх адбываецца звонку і непредотвратимо »(Пастанова Федэральнага арбітражнага суда Маскоўскага акругі ад 23 кастрычнiка 2001 г. N КГ-А41 / 5895-01).

З пункту гледжання закона форс-мажор павінен адказваць некалькім патрабаванням.

Па-першае, ён павінен быць непрадбачаных. Г.зн. калі хаця б адзін з бакоў прадбачыла магчымасць наступу пэўнага падзеі, такая падзея не можа быць прызнана форс-мажорам. Форс-мажорам не можа быць прызнана цяжкае фінансавае становішча адной або нават некалькіх звязаных паміж сабой арганізацый. А вось глабальны эканамічны крызіс такім быць прызнаны можа. Але часцей за ўсё форс-мажорам эканамічны крызіс прызнаюць у міжнародным праве. У Расеі пакуль што суды асцярожна ставяцца да любых эканамічных зменаў.

Па-другое, форс-мажор павінен быць непажаданы для абодвух бакоў (надзвычайнасьць). Г.зн. боку, складаючы дагавор, хацелі, каб ён быў выкананы да канца абедзвюма бакамі і ні ў якім разе не жадалі наступлення форс-мажора. Высветліць зацікаўленасць у форс-мажоры вельмі няпроста. Зразумелая справа, што ўладальніку аўтамабіля, які падоўгу не можа прадаць застрахаваную маёмасць, выгадна, каб на аўто ўпала нешта цяжкае, хоць бы метэарыт. Але дасканала высветліць, ці меў у дадзеным форс-мажоры зацікаўленасць страхавальнік будзе вельмі складана.

Па-трэцяе, непредотвратимость абставінаў. Бакі не павінны мець магчымасці прадухіліць абставіны, выкліканыя непераадольнай сілай.

Форс-мажорам таксама не могуць лічыцца абставіны, якія мелі месца ў працэсе звычайнай гаспадарчай дзейнасці. Такім чынам, толькі выключныя акалічнасці могуць разглядацца як форс-мажор, г.зн. цалкам аб’ектыўныя, не залежныя наўпрост ад волі бакоў дагавора. Такія абставіны павінны быць надзвычайнымі і непредотвратимыми і як лічыць некаторая судовая практыка быць непасрэднай прычынай немагчымасці выканання абавязацельстваў асобы.

У любым выпадку, форс-мажорам судом можа быць прызнана акалічнасць у пэўным выпадку розны. Паняцце «форс-мажор» падлягае шырокаму тлумачэньню і заўсёды будзе мець неабмежаваны адкрыты пералік падзей, не апісаны ніводным законным.

Пажар як неадольная сіла

Вельмі часта на практыцы здараюцца судовыя разбору, калі пастаўшчык прад’яўляе да атрымальніка (заказчыку, пакупніку) грузу (тавару) патрабаванні няўстойкі за пратэрміноўку абавязацельстваў, у той час, як пратэрміноўка абавязацельстваў адбылася з нагоды ўзнікнення пажару на складзе. Пастаўшчык спасылаецца на тое, што пажар на складзе — не яго віна і прадугледзець і прадухіліць яго — прэрагатыва пакупніка (заказчыка). А калі ўсё ж суд прызнае пажар непредотвратимой сілай, то пастаўшчык спрабуе чапляцца за розныя іншыя фармальнасці: у акце аб пажары няма даты, у акце аб пажары не пазначаны матэрыяльная шкода, панесены уладальнікам (арандатарам) склада і інш. Суд прымае пад увагу любыя довады бакоў, аднак для таго, каб пазбегнуць выплаты няўстойкі, неабходна ладна папрацаваць і даказаць, што непредотвратимые падзеі паўплывалі на нармальныя эканамічныя адносіны пратэрмінованы і пазбавілі яго тых матэрыяльных магчымасцяў, якімі ён валодаў да па ара. А гэта ўжо мастацтва юрыста.

эканамічныя санкцыі расіі — форс-мажор ці так гэта?

Асабліва актуальная ў апошні час тэма эканамічных санкцый Расіі на ўвоз еўрапейскіх і амерыканскіх тавараў. З аднаго боку, гэта чыста эканамічныя працэсы і яны, паводле практыкі, не павінны з’яўляцца непераадольнай сілай, з другога боку, занадта ўжо вялікія страты наносяць яны некаторым пастаўшчыкам альбо пакупнікам замежнай прадукцыі. Меркаванне нашай кампаніі складаецца ў прызнанні дадзеных эканамічных санкцый абставінамі непераадольнай сілы (форс-мажорам). І мы гатовыя адстойваць дадзены пункт гледжання ў судзе!

Форс-мажор ці абставіны непераадольнай сілы

Запазычанае ў французаў слова «форс-мажор» перакладаецца, як «непераадольная сіла», абставіны, якія складана прадугледзець. Юрысты ўжо вызначыліся з асноўнымі пунктамі гэтага паняцця і ўключаюць іх у дагавора. Існуе дакладны пералік, але многія людзі забываюць, што ён можа адрознівацца ў розных сферах дзейнасці.

Слова «форс-мажор» перакладаецца, як «вышэйшая сіла», у прававых дакументах гэтая фармулёўка мае на ўвазе непрагназуемая дзеянні, якія паўплывалі на захаванне дамовы. Яны не залежаць ад удзельнікаў здзелкі, і ў рамках закона гэта вызваляе ад неабходнасці адказваць за парушэнне тэрмінаў і ўмоў. Такія падзеі дзеляцца на непрадбачаныя і прадбачання, якія нельга прадухіліць. Каб пазбегнуць страт, юрысты прапісваюць адмову ад падобных абавязацельстваў. Форс мажор — гэта:

 • стыхійныя бедствы:
 • хвароба аднаго з удзельнікаў кантракта;
 • забастоўкі.

Што такое «форс-мажорныя абставіны»?

Форс-мажорныя абставіны — гэта тыя, якія наступаюць з-за капрызаў прыроды:

У грамадзянскім праве ў гэты спіс яшчэ ўключаюць страту, псаванне грузу пры перавозцы па моры. Прававой форс-мажор ўлічвае больш чалавечы і сацыяльны фактары:

 • распараджэння ўрада адносна ўвозу, вывазу тавараў і эмбарга;
 • ваенныя дзеянні і рэвалюцыі;
 • ваганне цэнавай палітыкі;
 • кан’юнктуру рынку.

Якія бываюць форс-мажорныя абставіны?

Форс мажор ці абставіны непераадольнай сілы ўключаюць шырокі спіс, многія дамовы не ўпісваюць у яго камерцыйныя рызыкі. Таму спецыялісты раяць бакам дагавора дакладна агаварыць ўмовы і пры неабходнасці ўпісаць патрэбныя пункты. Усе гэтыя абставіны юрысты падзяляюць на 2 групы:

 1. Прыродная і тэхнагенная. Капрызы прыроды, у спіс якіх, акрамя стандартнага набору магчымых бедстваў, можна ўключаць яшчэ засуху або сезон дажджоў, замаразкі — усё з’явы, характэрныя для канкрэтнага рэгіёну. А таксама паломку абсталявання з-за знешніх умоў.
 2. сацыяльная. Прычыны, якія справакавала паводзіны людзей: путч, забастоўкі, грамадскія беспарадкі, перакрыцце трас.

Форс-мажорныя абставіны для банка

Форс мажор і неадольная сіла ў трактоўцы дагавораў з’яўляюцца фактычнымі сінонімамі, усе аспекты вельмі старанна разглядаюць і ўлічваюць фінансавыя ўстановы пры выдзяленні крэдытаў. Недахоп грошай або страта працы кліентам у такі спіс не ўваходзяць. Па стандартных правілах, форс мажорныя абставіны ў крэдытнай дамове, акрамя вышэйпералічаных прыродных катаклізмаў, ўключаюць яшчэ:

 • пажары;
 • тэрарыстычныя акты;
 • раптоўныя ваенныя дзеянні на тэрыторыі.

Такія абставіны ад адказнасці вызваляюць, але пры ўмове, што пазычальнік пра іх паведамляе банк своечасова. Ўлічваецца і тэрмін дзеяння, па якім віды форс-мажора дзеляцца на:

 1. Кароткачасовыя. Стыхійныя бедствы.
 2. Працяглыя. Забарона экспартных або імпартных тавараў, блакада, абмежаванні валюты.

Форс-мажор ў дамове аказання паслуг

Форс-мажорныя абставіны па дамове агаворваюць ўдзельнікі, каб абараніць свае інтарэсы на выпадак непрадугледжаных сітуацый і непрыемных вынікаў. У гэтым выпадку ўдзельнікі працэсу могуць уносіць свае карэктывы, з узгадненнем ўсіх аспектаў. Згаданы пункт ўпісваюць канцы дагавора і ў дапаўненнях. Калі нейкае з пералічаных падзей усё ж адбылося, складаецца дадатковае пагадненне, са змяненнем тэрмінаў. Форс-мажор ў дамове ўлічваецца, калі:

 • боку апавясцілі адзін аднаго аб непрыемных зменах;
 • прадастаўлены афіцыйныя дакументы, якія пацвярджаюць сітуацыю;
 • абвестка было зроблена своечасова, інакш права на змяненне тэрмінаў анулюецца.

Форс-мажорныя абставіны ў турызме

Форс-мажорныя сітуацыі ў турызме прафесіяналы называюць рызыкамі, іх асаблівасць у тым, што класіфікаваць такія вельмі складана. Гаворка ідзе пра непрыемныя наступствы той ці іншай сітуацыі для турыста і для турфірмы. А ў чужой краіне можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Самыя распаўсюджаныя выпадкі турыстычнага форс-мажора, якія павінны быць у дамове:

 1. Рабаванне кватэры падчас ад’езду гаспадароў на адпачынак.
 2. Атручэнне экзатычнымі прадуктамі.
 3. Заражэнне інфекцыяй падчас падарожжа.
 4. Страта багажу ў аэрапорце, рабаванне ў чужой краіне.
 5. Парушэнне законаў іншай дзяржавы па няведанні.
 6. Праблема з вылетам дадому з-за беспарадкаў або нелетной надвор’я.

Форс-мажорныя абставіны ў будаўніцтве

Будаўніцтва — галіна, якая асабліва залежыць ад капрызаў надвор’я, а зрыў тэрмінаў здачы аб’екта пагражае вялікімі непрыемнасцямі. Таму форс мажорныя акалічнасці ў дамове падраду — неад’емная частка дакумента, без якога вельмі рызыкоўна брацца за працу. Такім дамовай павінна прадугледжвацца, што:

 1. Бакі не нясуць адказнасці ў выпадку ўзнікнення непераадольных абставінаў.
 2. Гаворка ідзе аб надзвычайных падзеях, якіх не прадбачылася на момант складання дакумента.
 3. Пацярпелы бок не магла ім перашкодзіць.
 4. Форс-мажор ўключае глабальныя перамены: пажар, вайна, эпідэміі, падпісанне урадам новых актаў, якія могуць затармазіць працу.
 5. Пры такіх абставінах тэрміны, прадугледжаныя дамовай, падаўжаюцца на час дзеяння гэтых абставінаў.

Капіраванне інфармацыі дазволена толькі з прамой і индексируемой спасылкай на першакрыніцу

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector