Складанне па англійскай на тэму my horse

Падборка топіка на англійскай мове на тэму My Favourite. Мой любімы .

Топік My Favourite Actor is Daniel Radcliffe — Мой любімы акцёр Дэніэл Рэдкліф

Топік My Favourite Literary Hero is Tom Sawyer — Мой любімы літаратурны герой

Топік My Favourite Teacher — Мой любімы настаўнік

Топік My Favourite Website — Мой любімы вэбсайт

Топік My Favourite Holiday — Мой любімы свята

Топік My Favourite Lesson — Мой любімы ўрок

Топік My Favourite Movie — Мой любімы фільм

Топік My Favourite Subject — Мой любімы школьны прадмет

Топік My Favourite Flower — Мой любімы кветка

Топік My Favourite Artist — Мой любімы мастак

Топік My Favourite Footballer — Мой любімы футбаліст

Топік my Favourite Food — Маё любімае страва

Топік My Favourite Season is Summer — Маё любімае час года — лета

Топік My Favourite Animal is Horse — Маё любімае жывёла — конь

Топік My Favourite Animal — Маё любімае жывёла

Топік My Favourite Sports — Мае любімыя віды спорту

Топік My Favourite City is Saint-Petersburg — Мой любімы горад

Топік My Favourite Country is Russia — Мая любімая краіна

Топік My Favourite Day Of The Week — Мой любімы дзень тыдня

Топік My Favourite TV-Channel — Мой любімы ТБ канал

Топік My Favourite Composer — Мой любімы кампазітар

Топік My Favourite Shop — Мой любімы магазін

Топік My Favourite Month of Year — Мой любімы месяц года

Топік My Favourite Musician is Bob Marley — Мой любімы музыкант

Топік My Favourite Singer is Justin Timberlake — Мой любімы спявак

Топік My Favourite TV Show — Маё любімае ТБ-шоу

Топік My Favourite Song — Мая любімая песня

Топік My Favourite Weather — Мая любімая надвор’е

Топік My Favourite Profession — Мая любімая прафесія

Топік My Favourite Fairy Tale — Мая любімая казка

См. Яшчэ Апавяданні, топікі на англійскай мове Падзяліцца спасылкай на гэтую старонку ў каханай соцсеть:

Таксама рэкамендуем паглядзець:

Англа-рускі слоўнік онлайн

How I spent my summer holidays. Тэма на англійскай

Лета сканчаецца, таму я вырашыла, што прыйшоў час дадаць на сайт тэму How I spent my summer holidays. І нават не адну, а некалькі — для розных класаў. Топікі How I spent my summer holidays дазволяць вам скласці ўласнае вуснае выказванне або напісаць складанне па дадзенай тэме.

Тэмы HOW I SPENT MY SUMMER HOLIDAYS для пачатковай школы.

Дадзеныя тэмы падыдуць для 2 класа, для 3 класа і для 4 класа. Яны не складаныя і даюцца з перакладам на рускую мову.

Holidays in the country.

Summer is my favorite time of the year. Summer holidays are the longest. This year I spent my summer holidays in the country. Most of the time I walked, cycled, spent time with my friends. When the weather was hot, we went to the river. In the evenings, I helped my mother water the beds in the garden. I liked my summer holidays very much.

ПЕРАКЛАД: Канікулы ў вёсцы.

Лета — маё любімае час года. Летнія вакацыі самыя доўгія. У гэтым годзе я правёў летнія вакацыі ў вёсцы. Большую частку часу я гуляў, ездзіў на ровары, бавіў час з сябрамі. Калі надвор’е было гарачае, мы хадзілі на раку. Па вечарах я дапамагаў маме паліваць градкі ў садзе. Мне вельмі спадабаліся мае летнія вакацыі.

This year I spent most of the summer holidays in the city. At weekends, I went to the country with my family. In July, we went to the Black Sea. I liked the sea very much. I swam and sunbathed. I even saw dolphins. I had a lot of fun. I took many photos and made new friends.

У гэтым годзе я правёў большую частку летніх канікул у горадзе. Па выхадных мы ўсёй сям’ёй ездзілі ў вёску. У ліпені мы адправіліся на Чорнае мора. Мне вельмі спадабалася моры. Я плаваў і загараў. Я нават бачыў дэльфінаў. Я на славу павесяліўся. Я зрабіў шмат фатаграфій і завёў новых сяброў.

Holidays in summer camp.

I spent this summer holidays in the summer camp «Star9raquo ;. The camp is not far from the Volga River. It was very interesting in the camp. We swam there, played soccer and other games, watched concerts, and went to the discos in the evenings. We also went on excursions and visited many interesting places — museums, art galleries, theatres. I made many new friends. I really enjoyed in the camp.

ПЕРАКЛАД: Канікулы ў летнім лагеры.

Гэтыя вакацыі я правяла ў летнім лагеры «Зорка». Лагер знаходзіцца недалёка ад Волгі. У лагеры было вельмі цікава Мы плавалі, гулялі ў футбол і іншыя гульні, глядзелі канцэрты і па вечарах хадзілі на дыскатэкі. Мы таксама ездзілі на экскурсіі і наведалі мноства цікавых месцаў — музеяў, мастацкіх галерэй, тэатраў. Я завяла шмат новых сяброў. Мне вельмі спадабалася ў лагеры.

Topic ЯК Я ПРАВЁЎ ЛЕТА для сярэдняй школы.

Наступныя тэмы падыдуць для 5 — 8 класаў.

How I spent my summer vacation.

My summer vacations this year were interesting and memorable. Every day was filled with events.

In June, together with classmates, we went to a camp. I liked the camp very much. We played sports games, competed in various sports, took part in various competitions. In the evenings, we went to the disco. I enjoyed discos as I like music and dancing. I made a lot of new friends and got to know my classmates better than at school.

When I returned home after the camp, together with my parents we went to the Crimea to have a rest by the sea. We stayed in a nice hotel in Feodosia. I really liked the stony beaches, blue sea, and numerous excursions. Mom and Dad allowed me to scuba dive and I saw the life of the seabed. I also visited the water park, made trips on a motor ship, and rode horses. My rest by the sea was unforgettable.

In August, I went to the country to visit my grandparents. I have many friends in the village where my grandparents live and we spent time together. We went swimming and fishing.

My summer holidays fly surprisingly fast. Now the school year has just begun, but I’m already waiting for new vacations, new impressions and new friends.

ПЕРАКЛАД: Як я правёў летнія вакацыі.

Мае летнія канікулы ў гэтым годзе былі цікавымі і запамінальнымі. Кожны дзень быў напоўнены падзеямі.

У чэрвені разам з аднакласнікамі мы адправіліся ў лагер. Мне вельмі спадабалася ў лагеры. Мы гулялі ў спартыўныя гульні, сапернічалі, прымалі ўдзел у розных спаборніцтвах. Па вечарах мы хадзілі на дыскатэку. Мне падабаліся дыскатэкі, паколькі я люблю музыку і танцы. Я завёў шмат новых сяброў і даведаўся пра сваіх аднакласнікаў лепш, чым да гэтага ў школе.

Калі я вярнуўся дадому пасля наведвання лагера, разам з бацькамі мы адправіліся ў Крым, каб адпачыць у мора. Мы спыніліся ў добрым гатэлі ў Феадосіі. Мне вельмі падабаліся камяністыя пляжы, сіняе мора і шматлікія экскурсіі. Мама і тата дазволілі мне заняцца падводным плаваннем, і я ўбачыў жыццё на марскім дне. Я таксама наведаў аквапарк, здзейсніў паездку на цеплаходзе і пракаціўся на конях. Мой адпачынак каля мора быў незабыўным.

У жніўні я адправіўся ў вёску наведаць дзядулю і бабулю. У мяне шмат сяброў у вёсцы, і мы праводзілі час разам. Мы плавалі і лавілі рыбу.

Мае летнія канікулы праляцелі на здзіўленне хутка. Навучальны год толькі пачаўся, але я ўжо чакаю новых вакацый, новых уражанняў і новых сяброў.

My summer holiday — short essay.

I like summer very much. This does not mean that I do not like spring, winter or autumn, but the fact that you do not need to get up early to go to school and you need not do your homework every day makes summer my favorite season.

During my summer holidays, I do everything I like most of all. I play football, spend time with my parents and friends.

Usually, I spend my summer holidays in the country. I like growing fruit and vegetables. My dad always tells me something interesting about plants and nature.

I like to walk in the summer forest with my friends or with my parents. We often go to the river. This year we went fishing with my dad. We got up early, took our fishing rods and went to the nearest lake. We caught a lot of fish. That was amazing.

ПЕРАКЛАД: Мой летнія канікулы — кароткае эсэ.

Я люблю лета. Гэта не значыць, што мне не падабаюцца вясна, зіма ці восень, але той факт, што не трэба рана ўставаць, каб пайсці ў школу, не трэба рабіць хатняе заданне кожны дзень, робіць лета маім любімым сезонам.

Падчас летніх канікул я раблю ўсё, што больш за ўсё люблю. Я гуляю ў футбол, праводжу час з бацькамі і сябрамі.

Звычайна я праводжу летнія канікулы ў вёсцы. Мне падабаецца вырошчваць садавіна і гародніна. Мой тата заўсёды распавядае мне нешта цікавае пра расліны і прыродзе.

Я люблю шпацыраваць у летнім лесе з сябрамі або бацькамі. Мы часта ходзім да ракі. У гэтым годзе мы з татам хадзілі на рыбалку. Мы ўсталі рана, ўзялі вуды і пайшлі на бліжэйшы возера. Мы злавілі шмат рыбы. Гэта было дзіўна.

Тэма ЯК Я ПРАВЁЎ ЛЕТА для старэйшай школы.

Гэта — найбольш складаная з усіх прапанаваных тэм.

Summer is the most wonderful time for me. I always look forward to summer holidays. Summer is the most beautiful time of the year. The three summer months give us a lot of new impressions.

Summer is the time when I can do everything I like. I like to play football, swim in the river, go to the forest, and travel. This summer I did a lot of sports — I played football in the school stadium almost every day.

During this summer holidays, I walked, bathed and sunbathed much. When it rained, I read books. One of them was Jack London’s «White Fang». I really liked the book. It is about a wolf dog, very devoted and fair, capable of great and sincere affection. Many people today lack these qualities. I would like to have such a four-footed friend.

This summer I also went to the sea, visited my grandmother, and spent the rest of the time at home.

In July, I had a trip to the sea with my family. The weather was nice, so we swam and sunbathe. The water was warm and transparent. We also saw the sights of Anapa and took photos. We also went to the zoo, which left a lot of good impressions. At the entrance, we were offered to buy different treats for the zoo pets. I liked to feed birds and animals from my hands. It was funny to observe the monkeys, toucans, raccoons, and ostriches.

In August, I stayed with my grandmother. I liked it because my grandmother allows me absolutely everything. I read books, went rollerblading and cycling. The last summer days I spent preparing for the first of September.

Summer has ended, but I will never forget my summer holidays. My holidays were excellent.

Лета — самае выдатнае для мяне час. Я заўсёды з нецярпеннем чакаю летніх вакацый. Лета — самы выдатны час года. Тры летнія месяцы даюць нам шмат новых уражанняў.

Лета — гэта час, калі я магу рабіць усё, што мне падабаецца. Мне падабаецца гуляць у футбол, плаваць, хадзіць у лес і падарожнічаць. Гэтым летам я шмат займаўся спортам — я гуляў у футбол на школьным стадыёне амаль кожны дзень.

Падчас гэтых летніх канікул я гуляў, шмат плаваў і загараў. Калі ішоў дождж, я чытаў кнігі. Адной з кніг была «Белы ікол» Джэка Лондана. Мне сапраўды спадабалася гэтая кніга. Гаворка ў кнізе ідзе аб Ваўчкоў, вельмі адданым і справядлівым, здольным да вялікай і шчырай прыхільнасці. Сёння шматлікім людзям не хапае такіх якасцяў. Я хацеў бы мець такога сябра.

Гэтым летам я таксама быў на моры, наведаў бабулю і правёў рэшту часу хаты.

У ліпені мы сям’ёй ездзілі на моры. Надвор’е была добрая, таму мы плавалі і загаралі. Вада была цёплай і празрыстай. Мы таксама ўбачылі славутасці Анапы і зрабілі шмат фотаздымкаў. Мы таксама хадзілі ў заапарк, дзе я атрымаў масу добрых уражанняў. На ўваходзе нам прапанавалі купіць розныя пачастункі для жывёл заапарка. Мне спадабалася карміць птушак і жывёл з рук. Было пацешна назіраць за малпамі, Туканам, яноты і страўсамі.

У жніўні я гасцяваў у бабулі. Мне спадабалася, таму што бабуля дазваляе мне абсалютна ўсё. Я чытаў кнігі, катаўся на роліках і ездзіў на ровары. У апошнія летнія дні я рыхтаваўся да першага верасня.

Лета скончылася, але я ніколі не забуду свае летнія вакацыі. Мае вакацыі былі выдатнымі.

Спадзяюся, вам дапамаглі прапанаваныя сачынення.

Спадабалася? Захавайце на будучыню і падзяліцеся з сябрамі!

Turkey

Turkey is a very beautiful, historical, and interesting country with many ancient attractions. The culture of Turkey takes its roots from the Ottoman Empire. Straddling many countries, Turkey is the bridge between Europe and Asia. 75 million people live there. Turkey has many cities with ancient history, and largest and arguably the most beautiful city is Istanbul. Constantinople was the name of Istanbul a long time ago. One on the most famous attractions in Istanbul, the Hagia Sophia what is mean Holy Wisdom from Greek language. It is a great architectural beauty and an important monument both for Byzantine and for Ottoman Empires. Once a church, later a mosque, and now a museum, people from Turkey consider Hagia Sophia to be one of their most precious landmarks.

The Nemrut Mountain is another very ancient attraction in Turkey which located in the Province of Adyaman. The Commagene State was founded in the first century B.C. King Antiochus, who was known to be an art lover, decided that his grave should be at the summit of Nemrut Mountain and he said, " Those who come to visit my grave should wear their most beautiful clothes and the most fragrant perfumes".

And another historical and ancient place in Turkey name is Cappadocia. It is a geological wonderland which is sometimes considered to have covered a triangular area. Its vast grassland was ideal for raising horses, sheep and other small stock. Silver, copper and salt have been mined. In the Persian Language the word of Cappadocia, meant " Land of the well bred horses".

Pamukkale is another beautiful and historical place in Turkey. The Pamukkale, meaning "Cotton Castle" in the Turkish language, it is natural site in the province in southwestern Turkey. The city contains hot springs-terraces of carbonate minerals left by the flowing water. People have bathed in its pools for thousands of years.

The Ephesus is one of the most famous place in Turkey. The House of the Virgin Mary within this ancient city. Ephesus which was established as a port, used to be the most important commercial centre, as it played a great role in the ancient times with its strategic location.

Turkey has four seas. The names of the four seas are: The Black Sea, The Sea of ​​Marmara, The Aegean Sea and The Mediterranean Sea.

Every year, millions of tourists travel to Turkey to visit and enjoy this great country.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector