Складанне па 18 стагоддзю

XVIII стагоддзе — стагоддзе, які нясе вецер перамен, стагоддзе, у якім панавалі ідэалы Асветы. Вялікія пераўтварэнні Пятра I закранулі сферу літаратуры нароўні з астатнімі. У Расію пачынаюць пранікаць еўрапейскія навуковыя і літаратурныя працы, якія былі перакладзены на рускую мову, у дзяржаве таксама ўводзіцца грамадзянскі шрыфт, з’яўляюцца першыя рэгулярныя газеты і часопісы. За гэтае стагоддзе наша літаратура прарабляе вялізны шлях ад класіцызму да сентыменталізм. Найзырчэйшымі прадстаўнікамі рускай літаратуры XVIII стагоддзя былі Дзяніс Іванавіч Фонвизин, Аляксандр Мікалаевіч Радзішчаў і Мікалай Міхайлавіч Карамзін.

Творчасць Д. І. Фонвизина.

Галоўным дасягненнем рускай драматургіі XVIII стагоддзя стаў творчы ўзлёт Д. І. Фонвизина, у творах якога перад чытачом ўсталі на ўвесь рост самыя надзённыя маральныя і далікатныя палітычныя пытанні. Героі Фонвизина — ня ўмоўныя камічныя маскі, чыё паводзіны вызначаюцца адным выбітным недахопам. Гэта складаныя характары, жывыя тыпы таго часу. Вяршыняй творчасці драматурга стала камедыя «Недалетак», дзе ў раздзел кута ставіцца праблема дваранскай гонару і выхавання. На прыкладзе дурнаватага і эгаістычнага маладога чалавека Митрофанушки, яго матухны Прастакова і яго дзядзькі Скотинина паказаны дзікае невуцтва, жорсткасць і адсутнасць маральнасці у памешчыкаў. У «Недалетак» захоўваюцца асноўныя рысы камедыі эпохі класіцызму: выконваюцца тры адзінства; маецца герой, які ўносіць у грамадства рэзананс; персанажы выразна падзелены на добрых і злых; галоўныя героі носяць гаваркія імёны і прозвішчы (Прастакова, Скотинин, Праўдзін). Цікава, што некаторыя гумарыстычныя персанажы ў «Недалетак» выклікаюць не толькі весялосць. «Недалетак» мае сацыяльна-палітычнае гучанне, супрацьпастаўляючы гераічную эпоху імператара Пятра I сучаснасці Дзяніса Іванавіча — царству Кацярыны II. Драматург, такім чынам, выступаў супернікам ўзмацнення дэспатызму і адсутнасці рэальнага асветы.

А. Н.Радищев — рабства вораг.

«Радзішчаў — рабства вораг» — такое выразнае вызначэнне даў пазней творчасці А. Н. Радзішчава Пушкін. Цэнтральнае пытанне ўсіх аспектаў рускага жыцця таго часу — прыгоннае права — стаіць у цэнтры твораў Аляксандра Мікалаевіча «Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву» і оды «Вольнасць». Аўтар гатовы перакуліць з ног на галаву прылада вялікай Расійскай імперыі, вынішчыць на корані грамадскае прылада, калі яно грунтуецца на рабстве, слёзах і смутку простых людзей. У гэтым радищевский Вандроўнік апярэджвае бунтароў XIX стагоддзя. Ода Радзішчава «Вольнасць» ўвайшла ў склад яго галоўнага творы — «Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву». Гэты твор быў адначасова і выдумкі на тэму палітыкі, і нарысам сучаснай пісьменніку сялянскага жыцця ў Расіі, і дзённікам вандроўцы паміж двума сталіцамі Расійскай імперыі.

Сентыменталізм Н. М. Карамзіна.

Найзыркім рускім пісьменнікам канца XVIII ст. быў буйны прадстаўнік сентыменталізм Н. М. Карамзін. Сур’ёзны гістарычны мысліцель і смелы наватар, ён задаў тон многіх літаратурных жанраў, рэфармаваў літаратурны рускую мову, стварыў новы склад, арыентаваны ня на кніжны стыль, а на гутарковую гаворка культурнага таварыства. Актыўны прадстаўнік еўрапейскай культуры і прыхільнік расейскай старажытнасці, ён сваім творчасцю пакінуў выразны след у рускай літаратуры канца XVIII-пачатку XIX ст. і пазначыў сабой цэлую літаратурную эпоху — «карамзинский перыяд» (на думку літаратурнага крытыка В. Г. Бялінскага). У канцы XVIII стагоддзя Мікалай Міхайлавіч выдае аповесць «Бедная Ліза». Сюжэт твора просты і вонкава немудрагелісты. Дваранін Эраст сустрэў сялянскую дзяўчыну Лізу, яны любілі адзін аднаго, але неўзабаве Эраст кінуў каханую, каб ажаніцца на багатай арыстакратцы. Няшчасная закаханая дзяўчына ўтапілася, Эраст ж усё жыццё адчуваў згрызоты сумлення. Карамзін суперажывае Лізе і шкадуе яе загубленае жыццё, але не асуджае Эраста. Ён узвышае каханне, але разам з тым дэманструе ўсю згубнасць страсці.

У XVIII стагоддзі ў свеце рускай літаратуры адбылося мноства змен: з’явіліся новыя аўтары, стылі і жанры, ствараецца новае адважнае бачанне свету. Падводзячы вынікі, можна сказаць, што літаратура за гэта стагоддзе здзейсніла велізарны скок.

Складанне »Бедная Ліза — Карамзін» складанне на тэму «Несмяротныя старонкі літаратуры XVIII стагоддзя»

Сачыненне на тэму «Несмяротныя старонкі літаратуры 18 стагоддзя»

Тэмы і ідэі літаратурных твораў 18 стагоддзя вельмі разнастайныя. Радзішчаў, Карамзін і Дзяржавін з’яўляюцца самымі яркімі прадстаўнікамі пісьменніцкай асяроддзя таго часу. Іх можна назваць родапачынальнікамі новай рускай літаратуры.

Карамзін і яго «Бедная Ліза»

Да канца 18 стагоддзя ў літаратурных колах Расіі стаў зараджацца сентыменталізм, кірунак, у аснове якога ляжыць ўнутраны свет чалавека, яго перажыванні і трывогі.

Чыстая і наіўная дзяўчына Ліза, гатовая адкрыцца і аддацца пачуццям без разважанняў, палюбіла маладога двараніна. У аповедзе апісаны ўвесь шлях ад зараджэння глыбокага пачуцця да расчаравання і горкага адчаю, якія прывялі да гібелі.

Малады дваранін Эраст таксама чалавек пачуццёвы, але больш слабы, чым галоўная гераіня. Паддаўшыся запалу, ён губіць сваю каханую, а сам для чытача становіцца нейкім злыднем. Але на самой справе ён проста легкадумны чалавек, не здольны на валявое рашэнне і высокія пачуцці.

Радзішчаў «Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву»

Гэты твор таксама мае ноткі сентыменталізм. Але тут эмоцыі ў чытача выклікае рабскае, жабрацкае і беспрасветнае становішча простага рускага народа. Апісваючы нягоды жыцця сялян, Радзішчаў закрануў тэму нераўнапраўі, што вельмі не спадабалася тагачасным уладам.

Пасля прачытання аповесці, матухна Кацярына II гарачкі хацела пакараць смерцю вальнадумца, але потым перадумала і замяніла расправу спасылкай.

Оды Дзяржавіна зрабілі сапраўдны пераварот у літаратуры 18 стагоддзя. Напісаныя простым, жывым і зразумелым кожнаму мовай, з даданнем народнай паэзіі, яны ўнеслі вялікі ўклад у развіццё рускай мовы. Творы «Феліцыі», «На ўзяцце Варшавы» і іншыя былі ацэнены на дзяржаўным узроўні.

Ламаючы рамкі і стылі, паэт уносіў новыя тэндэнцыі ў літаратуру таго часу. Да твораў Дзяржавіна, напісаным у стылі класіцызму, у аснове якога ляжыць рацыяналізм, ставіцца шырока вядомая яго ода «ўладара і суддзям». У ёй ён кажа людзям, што адзіны суддзя над імі — гэта Бог, і ўсе павінны падпарадкоўвацца толькі яго волі. Нельга забываць пра гонар, справядлівасці і абавязку.

Складанне »Родная мова» складанне на тэму «Несмяротныя старонкі літаратуры 18 стагоддзя»

Літаратура XVIII стагоддзя ва ўспрыманні сучаснага чытача.

У сучасным грамадстве дагэтуль застаецца актуальнай літаратура 18 стагоддзя. Не гледзячы на ​​тое, што прайшло ўжо некалькі стагоддзяў, чытачы нашага часу працягваюць ЧЫТАЦЬ літаратуру тых часоў, не губляючы да яе цікавасць, а часам нават звяртаючы больш увагі, чым на сучасную літаратуру. У любым творы можна прасачыць сувязь з тым часам, у якім яно было напісана, такім чынам, чытаючы творы 1700-х гадоў, чалавек адначасова вывучае гісторыю і побыт мінулых часоў. У літаратуры 18-га стагоддзя адсочваюцца змены запатрабаванасці напрамкаў і плыняў. Класіцызм змяніўся сентыменталізм, а ён да канца стагоддзя змяніўся рамантызмам. Паміж імі досыць шмат адрозненняў. Класіцызм выконвае правіла трох адзінстваў: час, месца і дзеяння; пісьменнікі, якія выкарыстоўвалі гэты напрамак у сваёй творчасці, ўжывалі ў сваіх творах мноства старорусском слоў, строга выконвалі літаратурныя нормы і правілы. У творах прапагандавалі культ доўгу і розуму, у сферы інтарэсаў на першым месцы была грамадская жыццё чалавека, выразна падзяляліся станоўчыя і адмоўныя персанажы. У сентыменталізм назіраліся рэзкія змены: парушаліся многія літаратурныя правілы, на першы план вылучаліся пачуцці чалавека, у сферы цікавасці галоўную ролю адыгрывае асабістае жыццё і каханне, выяўляецца велізарны ўплыў пейзажу. Для таго каб разгледзець ролю літаратуры 18-га стагоддзя ў сучасным свеце, я збіраюся грунтавацца на дадзеных творах: Н.М. Карамзін «Бедная Ліза», А.М. Радзішчаў «Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву».

У сучаснай літаратуры і літаратуры 18-га вельмі шмат адрозненняў. Гэта звязана з тым, што ў людзей цалкам памяняліся інтарэсы, светапогляд, стыль і лад жыцця, паняцці пра розныя рэчы. Настаў больш цывілізаванае час, прыгон адмянілі, усё канфлікты, якія ўплываюць на людзей розных краін, імкнуцца вырашаць цывілізаваным шляхам, змяніліся эканоміка, адукацыя, класіфікацыі органаў улады. Гэта ўсё і многае іншае адыграла значную ролю ў літаратуры. Вядома, змены адбываліся паступова, але калі параўноўваць творчасць сучасных пісьменнікаў і 1700-х гадоў, то любы зможа знайсці адрозненні. Але не гледзячы на ​​сусветны прагрэс, грамадства працягвае памятаць і шанаваць творы мінулых стагоддзяў, многія з якіх дапамагаюць людзям зразумець побыт таго часу, прачуць падзеі на роўным з нашымі продкамі, навучыцца чаму-то ў іх. У «Вандраванні …» можна заўважыць, што аўтар акцэнтуе ўвагу на фальклоры, паказваючы гэтым, што народная творчасць не забыта, нагадваючы пра яго чытачу: «Хто ведае галасы рускіх народных песень, той прызнаецца, што ёсць у іх нешта, смутак душэўную якое азначае. Усё амаль галасы такіх песень сутнасць тоне мяккага. У іх знойдзеш адукацыю душы нашага народа ». Сучасны чытач, які прачытае гэты твор, зможа ўспомніць аб тым, з чаго пачыналася творчасць. Аповесць Карамзіна «Бедная Ліза» цалкам адпавядае сентыменталізм. Яно вучыць чытача кахаць і адчуваць, паказвае Рознастароннасць чалавечай душы і характару, звяртае ўвагу на людзей ніжэйшага паходжання. У гэтым творы можна знайсці і дабро і зло ў адным чалавеку, чаго няма ў класіцызму. З аднаго боку умілаваных Лізы кахаў яе, быў добрым чалавекам, але з іншага — у яго не было пачуцця абавязку перад Бацькаўшчынай, з-за чаго замест таго, каб змагацца за сваю радзіму ён прайграваў стан у карты. Ліза таксама не з’яўляецца цалкам станоўчым персанажам, яна сапраўды любіла сваю маці і Эраста, але даведаўшыся пра здраду — ўтапілася, забыўшыся пра ўсё.

З гэтага можна зрабіць выснову, што літаратура 18-га стагоддзя ўсё яшчэ мае вялікі ўплыў на сучаснага чытача, яна прышчапляе яму розныя станоўчыя якасці, імкнецца пазначыць на адмоўныя, вучыць любіць, паказвае чалавека з розных пунктаў гледжання. Дзякуючы творам таго часу грамадства таксама робіць высновы пра гісторыю і побыт народа тых стагоддзяў.

207963 чалавека прагледзелі гэтую старонку. Зарэгіструйся або увайдзі і даведайся колькі чалавек з тваёй школы ўжо спісалі гэта сачыненне.

/ Складанні / Карамзін Н.М. / Бедная Ліза / Літаратура XVIII стагоддзя ва ўспрыманні сучаснага чытача.

Глядзі таксама па твору «Бедная Ліза»:

Мы напішам выдатнае складанне па Вашым замове ўсяго за 24 гадзіны. Унікальнае складанне ў адзіным экземпляры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector