Кароткае сачыненне на тэму любоўная лірыка Лермантава

І любім мы выпадкова.

Каханне ў творчасці Лермантава носіць трагічны адбітак з-за яго адзінай, сапраўднай, непадзеленага кахання да аднаго юнацтва — Варачцы Лапухіна. Ён бачыць немагчымасць любові і акружае сябе сваімі пакутамі арэолам, ставячы сябе па-за свету і жыцця, Лермантаў сумуе пра страчаны шчасце:

Не доўга. Можа быць, я не ўбачу боле

Твой позірк, твой мілы погляд, гэтак пяшчотны для іншых.

Ля ног іншых не забываў

Я позірк вачэй тваіх;

Любя іншых, я толькі пакутаваў

Любоўю ранейшых дзён

рактер. Ён піша: «Мяне ратавала натхненне ад дробязных марнасьць, але ад сваёй душы паратунку і ў самым шчасце не». Бабуля Лермантава казала: «Дзіўны Мішэль, пакуль адны шукаюць сабе нявест і ладзяць свае матэрыяльныя справы, ён усё лунае ў аблоках, марыць аб незямной любові». У вершы «Санет» паэт піша:

Бачання ранейшых гадоў тоўпяцца перада мной,

І вобраз твой між іх, як месяц у гадзіну начной,

Паміж бадзяга бліскае аблокамі.

У вершах Лермантава каханне — пачуццё высокае, светлае, паэтычнае, але заўсёды непадзеленага або страчанае. У вершы «Валерык» любоўная частка, якая стала пазьней рамансам, перадае горкае пачуццё страты сувязі з каханай. «Вар’яцка чакаць любові завочнай? У наш век ўсе пачуцці толькі на тэрмін; але я вас памятаю. «- піша паэт.

Традыцыйным ў творчасці Лермантава, звязаным з яго асабістым вопытам, стаў матыў няслушнай умілаванай, нявартай вялікага пачуцці ці не вытрымалай выпрабавання часам. Разлад паміж марай і рэчаіснасцю пранікае ў гэта цудоўнае пачуццё, любоў Лермантаву прыносіць не радасць, а сум і пакута:

41775 чалавек прагледзелі гэтую старонку. Зарэгіструйся або увайдзі і даведайся колькі чалавек з тваёй школы ўжо спісалі гэта сачыненне.

Рэкамендуем эксклюзіўныя работы па гэтай тэме, якія запампоўваюцца па прынцыпе «Адно складанне ў адну школу»:

У чым своеасаблівасць тэмы кахання ў лірыцы М. Ю. Лермантава?

/ Складанні / Лермантаў М.Ю. / Рознае / Тэма кахання ў лірыцы М. Ю. Лермантава

Глядзіце таксама па розных творах Лермантава:

Мы напішам выдатнае складанне па Вашым замове ўсяго за 24 гадзіны. Унікальнае складанне ў адзіным экземпляры.

Любоўная лірыка Лермантава

Значнасць любоўнай лірыкі

Любоўная лірыка Лермантава адрозніваецца сваёй непаўторнай прыгажосцю і глыбінёй. Паэт на працягу ўсяго свайго творчага шляху пяшчотна падтрымаў апявае любоўныя пачуцці. Многія творы і вершы, напісаныя паэтам, адрасаваныя рэальных прататыпах прыгажунь, да якіх загарэўся паэт Нязгаслая пачуццём. У сваіх вершах Міхаіл Юр’евіч не толькі адлюстроўваў сваю радасную закаханасць, але і пакуты ад нераздзеленага пачуцці. Таму тэма любоўнай лірыкі была так важная і значная для паэта. Многія напісаныя творы не мелі подпісы, а значыць, іх гераіні гулялі не апошнюю ролю ў жыцці паэта.

Да творчасці М. Ю. Лермантава каханне ў літаратуры мела нейкае т штодзённае становішча. Творчасць у любоўнай сферы, якое ствараў паэт, напаўняла любоўныя перажыванні новымі гукамі і фарбамі. Асабліва шмат твораў паэт напісаў пад прыгнётам пачуцці любоўнага расчаравання і драматызму. І гэта не выпадкова. Калі пазнаёміцца ​​з біяграфічнымі дадзенымі Лермантава, то можна ўбачыць мноства трагічных і горкіх момантаў, што і адбілася ў творчасці.

Любоўныя творы Лермантава адносяць чалавека ў іншы свет, напоўнены адчуваннямі вольнага кахання. У многіх рамантычных творах аўтар апісвае праявы ўзаемнага шчасця, так не хапае яму самому ў суровай рэальнасці. У сваіх лірычных творах паэт апісвае не толькі непаўторнае адчуванне гармоніі з навакольным светам, але і супярэчнасці, якія ўзнікаюць у яго душы супраць несправядлівасці грамадства і існуючага дзяржаўнага ладу.

Непадзеленае каханне ў творчасці Лермантава

На працягу ўсяго жыцця аўтар не раз сутыкаўся з праявамі непадзеленага любоўных пачуццяў, мучыцца і ўціскаюць душу маладога паэта. Асабліва моцную боль паэту нанесла любоў да В. А. Лапухіна. На фоне такіх перажыванняў аўтар стварае некалькі твораў, якія насычаны трагізмам і расчараваннем. Хоць у пару праявы закаханасці да дадзенай малады асобе, сам паэт быў яго вельмі юны, яго вершы насычаны глыбокім сэнсам дарослага чалавека. Непадзеленае каханне Лермантава адлюстроўваецца ў вершах, сэнс якіх крычыць аб немагчымасці існавання ўзаемнага шчасця паміж мужчынам і жанчынай. Пасля перанесеных перажыванняў аўтар піша, што каханне — гэта не заўсёды радасныя пачуцці, а наадварот, Асуджаная чалавека на пакутніцтва. Сваё расчараванне закаханы аўтар выяўляе так: «Душа мая павінна пражыць у зямной няволі».

Нягледзячы на ​​гэта, любоўная мелодыя гуляе ў душы маладога аўтара як вечнае і высокае мастацтва. На працягу ўсяго жыццёвага шляху паэтам спасцігаецца прыгажосць і гармонію любоўных адносін, так яму i не падуладная. Спазнаная ім пакуты і расчараванні ў адносінах да Варачцы Лапухіна праносяцца праз усю творчасць паэта.

Любоў і творчасць паэта

Каханне ў лірыцы Лермантава насычана некалькі іншымі фарбамі, рознымі ад простага праявы чалавечых адчуванняў. Людскае праяўленне гарачага кахання і горкіх пакут аўтар лічыць даволі прызямлёнымі парывамі. У яго адчуванне любоўная тэма набывае лёсавызначальныя рысы, адлюстраваныя ім у яго радках: «Мяне ратавала натхненне, Ад дробязных марнасьць, Але ад сваёй душы паратунку і ў самым шчасце няма». Гэтымі радкамі паэт спрабуе данесці да чытача ўсю сілу натхнення, якая значна больш магутны любоўных сіл. Яго творчасць з’яўляецца для яго самога выратавальным караблём ў моры бушуюць любоўных жарсцяў і перажыванняў.

Тэма кахання ў творчасці Лермантава прадстаўлена як глыбока непадзеленага пачуццё. Прычт горыч і любоўныя пакуты выпадаюць на долю паэта па віне жанчыны, да якой ён загарэўся гэтым пачуццём. Жанчыны ў жыцці паэта ў большасці выпадкаў не падзялялі яго высокіх парываў і светлых пачуццяў. Увесь трагізм перажытага разрыву з каханай становіцца прычынай супярэчлівай барацьбы мары і рэальнасці, якія ўзнікаюць у душы паэта. Такое ўспрыманне лірычнага рамантызму і даносіць да нас аўтар. Якая ўзнікае гарката не отвеченных ўзаемнасцю пачуццяў, забівае агонь любові Лермантава і пакідае ў ўспаміне пра яго горкі асадак.

Усё часцей паэта мучаць філасофскія пытанні пра сэнс жыцця і значэнні смерці. Будучы досыць маладым, аўтар адчувае набліжэнне смерці. Яго мучыць думка пра хуткаплыннай жыцця і ці ўсё ён паспеў здзейсніць за адведзенае яму час. У лірычным творчасці паэта дадзеныя перажыванні таксама знаходзяць сваё адлюстраванне. Творы паэта напоўнены сумнымі і горкімі матывамі ад душэўных крыўдаў. Унутраны свет Міхаіла Юр’евіча шукае гармоніі і выразы. Але існуючы жыццёвы ўклад адкідвае закаханыя мары маладога аўтара, разбіваючы іх і суровасць рэальным жыцці.

Любоўныя творы Лермантава

Перажытыя парывы ​​кахання і страсці аўтар выказваў ў сваіх тварэннях. Матывы любоўнай лірыкі Лермантава справаздачна чутныя ў яго вершах. Так, чытаючы верш пра каханне, напісанае паэтам і названае «Санет» міжволі задумваешся пра тое, што такое каханне. Аўтар так умела супрацьпастаўляе ў дадзеным творы свае мары і надзеі існуючай жорсткай рэальнасці, што выразна праводзіцца грань сучаснасці і ўзнёслага. У радках: «Я памяццю жыву з завялай марамі, бачання ранейшых гадоў тоўпяцца перада мной …» Лермантаў нагадвае пра свае неспасцігальнага, але завялыя пачуцці, часам якія нагадваюць і шчымлівым душу паэта.

Іншым лірычным творам паэта з’яўляецца верш «Валерык». Каханне паэта ў дадзеным творы мае трагізм і ня спасцігнуць ім ідэал. Ён піша: «Вар’яцка чакаць любові завочнай?»

Горыч і крыўда перанесеных пакут надоўга стварае перад аўтарам вобраз няслушнай любові. Без астатку юны Лермантаў ныраў у бездань любоўных пачуццяў і часта пакутаваў ад гэтага моцнага агню, успыхвае ў яго душы, бо не разгараўся такі ж агонь у душы яго выбранніц. Любоўныя творы Лермантава дыхаюць пачуццямі непадзеленага ў каханні і спасцігаюць яго адзіноты. Тэма кахання ў творчасці Лермантава цесна звязаная з адчуваннем нязгаснай болі ў яго душы.

 • Жаночыя вобразы ў рамане «Абломаў» Ганчарова
 • Чацкі і фамусовское грамадства
 • Характарыстыка Феклуши у п’есе «Навальніца»
 • Проціпастаўленне Обломова і Штольц ў рамане Ганчарова
 • Лад жыцця Обломова і Штольц ў рамане Ганчарова «Абломаў»
 • Аналіз «Навальніцы» Астроўскага
 • Сюжэт рамана «Абломаў»
 • Вобраз Молчалина ў камедыі «Гора ад розуму»
 • Фамусов і Молчалин ў камедыі Грыбаедава «Гора ад розуму»
 • Жанр «Навальніцы» Астроўскага

Спадабалася складанне? Дапамажы праекту — цісні на кнопку, раскажы сябрам:

Не спадабалася? — Напішы ў каментарах чаго не хапае.

Па шматлікіх просьбах цяпер можна: захоўваць усе свае вынікі, атрымліваць балы і ўдзельнічаць у агульным рэйтынгу.

 1. 1. Аляксандра Люханчикова 953
 2. 2. Міла Салбиева 907
 3. 3. Кацярына Красновид 277
 4. 4. El El 215
 5. 5. Ekaterina Kolesnikova 108
 6. 6. Алег Якавенка 98
 7. 7. Лія Козашвили 87
 8. 8. Алеся Сергомазова 77
 9. 9. Галія Курбаниязова 62
 10. 10. Ганна Матвеева 59
 1. 1. Ramzan Ramzan 5,125
 2. 2. Iren Guseva 4,925
 3. 3. Мухамад Амон 2,739
 4. 4. Гузель Миннуллина 2,310
 5. 5. admin 2,081
 6. 6. Алёна Кошкаровская 1,886
 7. 7. Лізавета Пякина 1,772
 8. 8. Вікторыя Нойманн 1,738
 9. 9. Алёна Хубаева 1,718
 10. 10. Bulat Sadykov 1,667

Самыя актыўныя ўдзельнікі тыдня:

 • 1. Вікторыя Нойманн — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 2. Bulat Sadykov — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 3. Дар’я Волкава — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.

Тры шчасліўчыка, якія прайшлі хоць бы 1 тэст:

 • 1. Наталля Старасціна — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 2. Мікалай З — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 3. Міхаіл Варонін — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.

Карты электронныя (код), яны будуць адпраўленыя ў бліжэйшыя дні паведамленнем Вконтакте або электронным лістом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector