Недалетак сачыненне

Аналіз твора Д.І. Фонвизина «Недалетак».

nbsp Дваране асвечаныя і невуцкія ў п’есе Д. Фонвизина «Недалетак»

nbsp Дваране асвечаныя і неасвечаныя ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

Дабро і зло ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

nbsp Дабро і зло ў камедыі Фонвизина «Недалетак»

Жыццёва важныя пытанні ў п’есе «Недорсль»

Ідэі рускага асветы ў камедыі «Недалетак»

Ідэі рускага асветы ў камедыі «Недалетак»

Ідэі рускага асветы ў камедыі Д. Фонвизина «Недалетак»

Малюнак дваранства ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

Малюнак дробнамаянтковага дваранства ў рускай літаратуры 19 ст.

Які я прадставіў сабе Прастакова?

Вобраз другарадных герояў у камедыі Фонвизина «Недалетак»

nbsp Вобраз спадарыні Прастакова ў камедыі Д.И.Фонвизина «Недалетак»

Вобраз Мирофанушки ў камедыі «Недалетак»

Вобраз Митрофанушки ў камедыі Дзяніса Іванавіча Фонвизина «Недалетак»

Вобраз Тараса Скотинина ў камедыі Д.И.Фонвизина «Недалетак»

Вобразы несмяротнай камедыі «Недалетак»

Вобразы адмоўных герояў у камедыі Фонвизина «Недалетак»

Пабудова і мастацкі стыль камедыі «Недалетак»

Пабудова і мастацкі стыль камедыі «Недалетак»

Чаму камедыю Фонвизина «Недалетак»,-выкрыццё прыгоннае права, называюць камедыяй выхавання?

nbsp Праблема выхавання ў камедыі Д. І. Фонвизина «Недалетак»

nbsp Праблема выхавання ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

Праблема выхавання і адукацыі ў камедыі «Недалетак»

Праблема выхавання і адукацыі ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

Праблемы выхавання ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

Праблемы адукацыі і выхавання ў камедыі Фонвизина «Недалетак».

Праблемы, адлюстраваныя ў камедыі Фонвизина «Недалетак»

Маўленчыя характарыстыкі ў камедыі «Недалетак»

Сатырычная скіраванасць камедыі «Недалетак»

Сатырычная скіраванасць камедыі Д. І. Фонвизина «Недалетак»

Свінні, якія валодаюць людзьмі (Па камедыі Д. І. Фонвизина «Недалетак»)

nbsp Смешное і сумнае ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

nbsp Смешное і сумнае ў камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

Смешнае і трагічнае ў камедыі Д. І, Фонвизина «Недалетак»

Сэнс назвы камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак».

nbsp Сэнс назвы камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

nbsp Сэнс назвы камедыі Фонвизина «Недалетак»

nbsp Сэнс назвы камедыі Фонвизина «Недалетак»

Сын, годны сваёй маці (Па камедыі Д. І. Фонвизина «Недалетак»)

nbsp Тэма выхавання ў камедыі Фонвизина «Недалетак»

Тэма выхавання і адукацыі ў п’есе «Недалетак»

Фонвизин — аўтар камедыі «Недалетак»

Характарыстыка спадарыні Прастакова (па камедыі Д.І. Фонвизина)

Чаму навучыла мяне камедыя Д.І. Фонвизина «Недалетак»?

Што высмейвае Д.І. Фонвизин ў выхаванні Митрофанушки?

«Вось ліхадушнасьці плады годныя!» (Па камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»)

Глядзі таксама па твору «Недалетак»:

Мы напішам выдатнае складанне па Вашым замове ўсяго за 24 гадзіны. Унікальнае складанне ў адзіным экземпляры.

Аналіз камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

У камедыі «Недалетак», напісанай ў 1782 годзе, Д.И.Фонвизин выводзіць на сцэну прадстаўнікоў дваранства, разбэшчанага памешчыцкай уладай, і паказвае, якім сапсаваным вырастае маладое пакаленне ў гэтым асяроддзі.

Тэма выхавання заўсёды займала Фонвизина. Ён выступаў за росквіт асветы ў Расіі і лічыў, што выхаваныя ў строгіх грамадзянскіх правілах дваране будуць годнымі кіраўнікамі і апекунамі сялянскага насельніцтва краіны. А выхаваннем маладых дваран ніхто сур’ёзна не займаўся. Чаму мог вывучыцца Мітрафан у фурмана-немца Вральмана, для таго каб стаць афіцэрам або чыноўнікам? Самыя кепскія якасці характару, самыя адсталыя погляды на навуку характарызуюць такіх маладых дваран, як Мітрафан.

Часта выказвалася меркаванне, што Стародум, Мілон, Соф’я, Праўдзін — гэта ідэальныя героі, што руская рэчаіснасць не мела такіх людзей і што аўтар прыдумаў іх. Але сярод знаёмых Фонвизина былі дзеячы, падобныя на Стародума і Праўдзіна, сустракаліся адукаваныя і чулыя дзяўчыны, якія нагадваюць Соф’ю. Пісьменнік абагульніў іх рысы, прадставіў у адным вобразе тое, што знаходзіў у некалькіх рэальных прататыпаў.

З яшчэ большай упэўненасцю маляваў ён прасцяк-вых і Скотининых: такія персанажы сустракаліся значна часцей сярод рускага правінцыйнага дваранства другой паловы XVIII стагоддзя.

Для сучаснікаў Фонвизина прамовы Стародума гучалі палітычна востра і мудра. Аўтар вуснамі гэтага героя выкладаў патрыятычныя перакананні лепшай часткі грамадзтва. Нездарма, пачынаючы свой часопіс «Сябар сумленных людзей», Фонвизин пісаў, нібыта звяртаючыся да Стародуму: «Я павінен прызнацца, што за поспех камедыі маёй« Недалетак »павінен я вашай асобы. З размоваў вашых з Праўдзін, Мілон і Соф’яй склаў я цэлыя з’явы ».

Фігура Прастакова намаляваная Фонвизиным з незвычайнай вернасцю і рэалістычнасцю. Ён зразумеў неразумна яе сляпой, жывёльнай кахання да свайго стварэння, Мітрафанаў, — любові, якая, па сутнасці, губіць яе сына. Агідная Прастакова ў сцэнах з прыгоннымі сялянамі, жалка пры сустрэчах з Праўдзін і Стародумом. Фонвизин ясна паказвае, што Прастакова не павінны кіраваць людзьмі. Але пры ўсім гэтым Прастакова — чалавек, хай безнадзейна сапсаваны асяроддзем і выхаваннем, але ўсё ж чалавек. Пісьменнік здолеў гэта паказаць у апошняй сцэне «Недалетак», калі страціла ўладу Прастакова, убачыўшы крушэнне сваіх задум, кідаецца да сына: «Адзін ты застаўся ў мяне, мой сардэчны сябар, Митрофанушка!» А ў адказ чуе бессардэчнымі: «Так адчапіся ты, матушка, як навязаць. »

«Вось ліхадушнасьці плады годныя!» — кажа Стародум, заканчваючы камедыю. Але яго ацэнка ставіцца не толькі да Прастакова, але і да ўсёй сістэмы дзяржаўнага парадку Расіі.

Да ліку выдатных вартасцяў камедыі ставіцца яе мову. Фонвизин дае моўныя характарыстыкі герояў. Малы і бедны слоўнік Мітрафана і Скотинина, свабодна валодаюць прамовай Стародум, Соф’я і Праўдзін. Шмат грубых і простанародных слоў у прамовах Прастакова, мова яе не адрозніваецца ад мовы прыгонных людзей. Адстаўны салдат Цыфиркин карыстаецца выразамі, якія ўжываюць у ваенным побыце; семінарыст Кутейкин ўпрыгожвае сваю прамову царкоўнаславянскімі словамі і цытатамі з духоўных кніг. Каб узмацніць характарыстыку Вральмана, пісьменнік перадае яго ламаную рускую прамову і падкрэслівае няправільнасць вымаўлення.

«Фонвизин пакараў смерцю ў сваіх камедыях дзікае невуцтва старога пакалення і грубы глянец павярхоўнага і вонкавага еўрапейскага полуобразования новых пакаленняў», — пісаў В.Г.Белинский.

Складанне па камедыі Д.І. Фонвизина «Недалетак»

«Недалетак» — камедыя Дзяніса Іванавіча Фонзивина, якую без перабольшання можна лічыць шэдэўрам ранняй рускай драматургіі.

Усе пяць дзеянняў творы праходзяць у вёсцы Прастакова, дзе вядуць прымітыўную дваранскую жыццё спадар прасцяк, яго жонка і сын Митрофанушка. У вобразе гэтай сям’і, аўтар хацеў перадаць усе негатыўныя рысы і заганы тагачаснага дваранства.

Адзін з галоўных герояў, Мітрафан, адрозніваецца адсутнасцю нораваў, грубым паводзінамі і адсталымі поглядамі на адукацыю. У яго няма ніякіх жыццёвых мэтаў, акрамя таго, каб паесьць і павесяліцца.

У карціне закранута тэма адносіны паміж памешчыкамі і прыгоннымі. Простыя людзі, такія як Трышка, дзеўка Палашка, часта церпяць прыніжэньне і абразы з боку Прастакова.

Малады прасцякоў не саромеецца прымяняць фізічную сілу ў адносінах да сваіх прыгонным.

Спадарыня Прастакова заахвочвае дзеянні сына і нярэдка сама б’е прыгонных.

Сямейныя адносіны Прастакова

Асобнай увагі варта аналіз адносін паміж членамі сям’і Прастакова. Спадарыня Прастакова, абсалютна цёмная, бестактоўнасць і жорсткая асоба. Яна звяртаецца груба не толькі з прыгоннымі, а і сваімі блізкімі. Адсутнасцю манер таксама адрозніваецца брат Прастакова, Тарас Скотинин.

Прастакова любіць сляпой мацярынскай любоўю свайго сына, пастаянна праяўляе паблажлівасць да яго і нават захапляецца адкрытымі маральнымі заганамі Митрофанушки і грубіянствам ў адносінах да ўсіх, у тым ліку і самой Прастакова.

Спадар прасцяк асуджае выхаванне роднага сына, але страх перад жонкай прымушае яго апраўдваць ўсе яе ўчынкі.

На прыкладзе сям’і Прастакова, Фонзивин з дапамогай камедыйнага жанру спрабуе асудзіць жорсткіх, самаўлюбёны, часам нават бесчалавечных памешчыкаў, якія хочуць узяць верх над людзьмі з высакароднага грамадства, такіх як Стародум, чыноўнік Праўдзін і адважны малады афіцэр Мілон. Імёны і прозвішчы персанажаў выбраны не выпадкова, і дапаўняюць рысы іх характараў. Фінал камедыі адлюстроўвае, да якіх наступстваў можа прывесці прага да ўлады, грошай і ганарыстасць.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector