Сачыненне на тэму ў чым сутнасць канфлікту бацькі і дзеці

Раман І. С. Тургенева «Бацькі і дзеці» змяшчае ў сабе вялікая колькасць канфліктаў у цэлым. Да іх ставяцца любоўны канфлікт, сутыкненне светапоглядаў двух пакаленняў, сацыяльны канфлікт і ўнутраны канфлікт галоўнага героя.

Кірмашоў — галоўны герой рамана «Бацькі і дзеці» — дзіўна яркая фігура, персанаж, у якім аўтар задумваў паказаць усе маладое пакаленне таго часу. Не варта забываць, што гэты твор не проста апісанне падзей таго часу, але і глыбока прачулыя цалкам рэальныя праблемы. Справа ў там, што дачка пісьменніка Паліна часам выклікала ў таго адчай — да такой ступені бацька і дачка перасталі разумець адзін аднаго. Тургенеў ўсведамляў, што сучасная моладзь спрабуе пабудаваць новае жыццё, «жыць сваім розумам». Адвечны канфлікт пакаленняў аўтар адчуў на сабе. Вельмі часта маладыя людзі ставяцца да каштоўнасцяў, аўтарытэтам і традыцыям не вельмі беражліва, не так, як хацелася б іх бацькам. Яны часцяком не жадаюць слухаць асцярожных і мудрых «старых», не лічачыся з іх меркаваннем. Такі быў і Базараў.

Тэорыя жыцця Базарава, гэтага вельмі практычнага чалавека, медыка і нігіліст, была вельмі простая. У жыцці няма кахання — гэта фізіялагічнае цяга, няма прыгажосці — гэта ўсяго толькі спалучэнне уласцівасцяў арганізма, няма паэзіі — яна не патрэбна. Для Базарава не існавала аўтарытэтаў, ён аргументавана і важка даказваў свой пункт гледжання да таго часу, пакуль жыццё не расставіла ўсё па сваіх месцах.

Ўнутраны канфлікт Базарава пачынаецца з таго моманту, калі ён сустракае Ганну Сяргееўну Адзінцова. З гэтага моманту яго жыццё кардынальна мяняецца. Звычайны «орган зроку» зараз выклікае ў яго душы хваляванне і трапятанне. Тое, да чаго раней ён ставіўся з пагардай, цяпер насьпела яго самога. Каханне, у існаванне якой ён не верыў, прыйшла і да яго. Але гэта было толькі пачаткам крушэння стройнай базаровской канцэпцыі свету. Калі ён пагарджаў простага рускага мужыка, то ў канцы ён ўсведамляе сваю няправасць. Калі Базараў быў упартым ў даказванні свайго пункту гледжання, то само жыццё з неменьшей упартасцю разбівае яго ілюзіі і вучыць героя прыслухоўвацца да свайго сэрца. Калі ў пачатку рамана Базараў — чалавек значны, паважаны, пераможны і ўпэўнены ў сваіх сілах і праваце, то да канца творы ён губляе сваю ўпэўненасць, хоць і застаецца моцным, але гэта ўжо сіла іншага роду. Гэтая сіла чалавека, які спазнаў горыч страты, крушэння ілюзій, іншымі словамі, спазнаў пачуццё, «жыццё сэрца».

Адзінцова не ў стане адказаць на пачуццё Базарава, ён палохае яе, яго любоў хутчэй падобная на злосць на яе, на сябе самога за слабасць. Ды і сам Базараў не можа даць таго, што ёй трэба — спакою, камфорту і гармоніі, хоць варта прызнаць, што ён прыцягвае яе. Калі першы раз герой можа растлумачыць для сябе адмову Ганны Сяргееўны панскай распешчанасцю, то адмова Фенечка, просты жанчыны, ужо кажа пра тое, што ўжо ў самой жаночай прыродзе першапачаткова закладзены пагарджаныя Базарава высокая духоўнасць і прыгажосць. Жанчыны падсвядома адчуваюць агрэсію і непрыязнасць, і рэдка што можа прымусіць іх адказаць закаханасцю на пагарду. Але выпрабаванне любоўю — не апошні этап пакут Базарава. Трапляючы ў светапоглядны крызіс, герой пачынае разумець загадку ўласнай душы і навакольнага свету. Ён пачынае разумець, што не на ўсе пытанні навука можа даць адказы. Такое становішча рэчаў злуе маладога нігіліст, і, хоць ён адмаўляе «рамантыка» ў сабе, і каханне, і паэзія занялі трывалае месца ў яго душы.

Тэорыя трывае паразу ў сутычцы з рэальнай жыццём. Вядома, жыць паводле тэорыі нашмат лягчэй і зручней, чым адчуваць любоўнае пагоня, сумненні, нясмеласць, злосць, крыўду. Але, засцерагаючы сябе ад перажыванняў, чалавек пазбаўляе сябе права на сапраўдную, паўнавартасную жыццё. Зразумела, можна назаўжды замкнуцца ў цеснай і душнай пакоі, каб засцерагчыся ад няшчаснага выпадку, але ці варта наогул тады жыць на белым свеце, калі не даведацца, што такое дыхаць свежым паветрам, ня бачыць світанак і заход, не назіраць змену пор года, не сустракацца з сябрамі?

Бацькі і дзеці: Канфлікт тэорыі і жыцця ў рамане

Абноўлены дызайн сайта.

Дададзены раздзел «Афоризмов9raquo;

Сачыненні па літаратуры / Біяграфіі пісьменнікаў

Канфлікт пакаленняў у рамане «Бацькі і дзеці»

У XVIII стагоддзі ў Еўропе распаўсюдзілася ідэйны рух, які атрымаў назву «Асвета». Яно было прасякнута духам барацьбы супраць усіх праяў феадалізму. Асветнікі вылучалі і адстойвалі ідэі грамадскага прагрэсу, роўнасці, свабоднага развіцця асобы.

У Расіі гэты гістарычны перыяд азначаецца з’яўленнем у XIX стагоддзі «новых людзей» — разначынцаў — адукаваных інтэлігентаў, якія кажуць аб неабходнасці змены жыцця ў краіне. І.С. Тургенеў заўважыў пачатак канфлікту ў рознагалоссях грамадства і разначынцаў. Гэта заахвоціла пісьменніка да стварэння рамана «Бацькі і дзеці», у якім грамадска-палітычны канфлікт прадстаўнікоў дваранства і разначынцаў з’яўляецца асноўным.

Адным з прадстаўнікоў разначынцаў з’яўляецца галоўны герой рамана Яўген Васільевіч Базараў, які валодае дзіўнай сілай волі, суцэльным характарам, глыбокі розумам, рэдкім працавітасцю. Але разам з тым да недахопаў пакалення «дзяцей» можна аднесці дэманстратыўнае абыякавасць да мастацтва, да эстэтыкі, да музыкі і вершаў. Таксама не ўпрыгожвае маладое пакаленне абыякавасць да рамантыкі і любові.

Кірмашоў ўвасабляе сабой пакаленне дэмакратаў. Ён прымае толькі тое, што карысна, адмаўляе прынцыпы і аўтарытэты. Няспынная праца на карысць грамадства з’яўляецца зместам яго жыцця.

Павел Пятровіч ўяўляе сабой пакаленне ліберальнага дваранства. Ён сцвярджае, што «. без Прынсэп жыць у наш час могуць адны амаральныя ці пустыя людзі «; прызнае старое грамадскае прылада, не бачачы заган ў ім, баючыся яго разбурэння.

Героі спрачаюцца аб паэзіі, мастацтве, філасофіі. Кірмашоў дзівіць і раздражняе Кірсанава сваімі стрыманымі думкамі аб адмаўленні асобы, усяго духоўнага. Павел Пятровіч, наадварот, любуецца прыродай, любіць мастацтва.

Спрэчкі паміж Базарава і П. П. Кірсанава гуляюць велізарную ролю для раскрыцця асноўных супярэчнасцяў эпох. Яны маюць мноства напрамкаў і пытанняў, па якіх не сыходзяцца прадстаўнікі маладога і старэйшага пакалення.

Канфліктная сітуацыя ў Базарава з’яўляецца і з Аркадзем Кірсанава. У «нігілізме» яго прыцягваюць магчымасці, звычайна каштоўныя для маладога чалавека, які ўступае ў жыццё, — адчуванне свабоды, незалежнасць ад традыцый і аўтарытэтаў, права на самаўпэўненасць і дзёрзкасць. Усё гэта сумяшчаецца з іншымі ўласцівасцямі юнацтва, далёкімі ад «нігілістычнае» ідэй і прынцыпаў: Аркадзь лагодны, няхітра просты і прывязаны да паэзіі традыцыйнага побыту, да каштоўнасцяў «сваёй» культуры. Таму Тургенеў адносіць да яго пакаленню «бацькоў», так як захапленне Кірсанава найноўшым вучэннем дастаткова павярхоўна.

Часткай канфлікту рамана з’яўляюцца адносіны Базарава і яго бацькоў. Сцэна прыезду дадому сваёй чуллівасцю нават пераўзыходзіць сустрэчу бацькі і сына Кірсанава. Адразу можна заўважыць бязмежную любоў бацькоў да Яўгена. Тут памятаюць яго як чалавека з усімі слабасцямі. Для іх Базараў — маленькі Енюшенька. Але суровы нігіліст хавае, хавае свае пачуцці ў адносінах да бацькоў. У першую чаргу перад Аркадзем. Бо для яго радасць сустрэчы была з боку бацькоў Кірсанава прыкметай арыстакратычнай мяккацеласць. У сваю чаргу, Васіль Іванавіч і Арына Власьевна баяцца «спудзіць» рэдка прыезджага сына, не замінаюць яму, не гавораць пра свае пачуцці.

Канфлікт паміж галоўнымі героямі рамана Тургенева з’яўляецца найзыркім прыкладам спрэчак паміж пакаленнямі 60-х гадоў XIX стагоддзя. Але праблема «бацькоў і дзяцей» актуальная і ў нашы дні. Яна востра паўстае перад людзьмі, якія належаць да розных пакаленняў. Пакаленне «бацькоў» спрабуе захаваць усё тое, у што яно верыла, чым жыло ўсё сваё жыццё, часам не прымаючы новыя перакананні маладых, імкнецца пакінуць усё на сваіх месцах, імкнецца да спакою. «Дзеці» больш прагрэсіўныя, заўсёды ў руху, хочуць усе перабудаваць, змяніць, яны не разумеюць пасіўнасці старэйшых. Праблема «бацькоў і дзяцей» ўзнікае амаль ва ўсіх формах арганізацыі чалавечага жыцця: у сям’і, у працоўным калектыве, у грамадстве ў цэлым.

Гэтую праблему ўдасца вырашыць, калі старэйшае пакаленне будзе больш памяркоўна да маладога пакалення, дзесьці, можа быць, згаджаючыся з ім, а пакаленне «дзяцей» будзе больш праяўляць павагі да старэйшых.

133426 чалавек прагледзелі гэтую старонку. Зарэгіструйся або увайдзі і даведайся колькі чалавек з тваёй школы ўжо спісалі гэта сачыненне.

/ Складанні / Тургенеў І.С. / Бацькі і дзеці / Канфлікт пакаленняў у рамане «Бацькі і дзеці»

Глядзі таксама па твору «Бацькі і дзеці»:

Мы напішам выдатнае складанне па Вашым замове ўсяго за 24 гадзіны. Унікальнае складанне ў адзіным экземпляры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector