Сачыненне на тэму митрофанушка коратка

У дапамогу школьніку і студэнту!

Сачыненне на тэму: Митрофанушка. Твор: Недалетак

Митрофанушка (прасцяк Мітрафан) — сын памешчыкаў Прастакова. Ён лічыцца недалеткам, бо яму 16 гадоў і ён не дасягнуў паўналецця. Выконваючы ўказ цара, Митрофанушка вучыцца. Але робіць гэта з вялікай неахвотай. Ён адрозніваецца тупасцю, невуцтва і лянотай (сцэны з настаўнікамі).

творчасць

сачыненні

Пры перадруку матэрыялаў сайта спасылка на сайт ser-esenin.ru абавязковая. Усе матэрыялы з’яўляюцца ўласнасцю іх аўтараў.

С.А. Ясенін: Жыццё маё, ці ты прыснілася мне.

Характарыстыка Мітрафана ў камедыі «Недалетак»

Дзяніс Фонвизин напісаў камедыю «Недалетак» ў 18 стагоддзі. У тую эпоху ў Расіі дзейнічаў указ Пятра I, які прадпісваў, што юнакам да 21 года без адукацыі было забаронена ўступаць на ваенную і дзяржаўную службу, а таксама жаніцца. Маладыя людзі да гэтага ўзросту ў дадзеным дакуменце называліся «Недалетак» — гэта вызначэнне і легла ў аснову назвы п’есы. У творы галоўным героем з’яўляецца Митрофанушка-Недалетак. Фонвизин адлюстраваў яго як дурнога, жорсткага, прагнага і гультаяватага юнака 16 гадоў, які паводзіць сябе як маленькі дзіця, не жадае вучыцца і капрызіць. Мітрафан з’яўляецца адмоўным персанажам і самым смешным героем камедыі — яго недарэчныя выказванні глупства і невуцтва выклікаюць сьмех ня толькі ў чытачоў і гледачоў, але і ў іншых герояў п’есы. Персанаж гуляе важную ролю ў ідэйным плане п’есы, таму вобраз Мітрафана-Недалеткі патрабуе падрабязнага аналізу.

Мітрафан і Прастакова

У творы Фонвизина «Недалетак» вобраз Митрофанушки цесна звязаны з тэмай выхавання, так як па сутнасці менавіта няправільнае выхаванне стала прычынай ліхадушнасьці юнакі і ўсіх яго адмоўных рысаў. Яго маці — Спадарыня Прастакова — неадукаваныя, жорсткая, дэспатычная жанчына, для якой галоўнымі каштоўнасцямі з’яўляюцца матэрыяльныя даброты і ўлада. Свае погляды на свет яна пераняла ў бацькоў — прадстаўнікоў старога дваранства, такіх жа неадукаваных і невуцкіх памешчыкаў як яна сама. Атрыманыя праз выхаванне каштоўнасці і погляды перадала Прастакова і Мітрафанаў — юнак у п’есе намаляваны «мамчыным сынком» — ён нічога не можа сам, за яго ўсё робяць слугі ці маці. Атрымаўшы ад Прастакова жорсткасць у адносінах да слуг, грубасць і меркаванне, што адукацыя займае адно з апошніх месцаў у жыцці, Мітрафан пераняў яшчэ і непавагу да блізкіх людзей, гатоўнасць падмануць іх ці здрадзіць дзеля больш выгаднага прапановы. Успомнім, як Прастакова ўгаворвала Скотинина ўзяць Соф’ю ў жонкі, каб па сутнасці пазбавіцца ад «лішняга рота».

Юнак такой жа карыслівы, як Прастакова. Ён становіцца годным сынам сваёй маці, пераняўшы яе «лепшыя» рысы, чым і тлумачыцца фінальная сцэна камедыі, калі Мітрафан кідае лишившуюся усяго Прастакова, сыходзячы служыць да новага ўладальніка вёскі Праўдзіну. Для яго старанні і любоў маці апынуліся нікчэмныя перад аўтарытэтам грошай і ўлады.

Ўплыў на Мітрафана бацькі і дзядзькі

Аналізуючы выхаванне Мітрафана ў камедыі «Недалетак» нельга не згадаць пра фігуру бацькі і яго ўплыву на асобу юнака. Прасцякоў паўстае перад чытачом як бязвольная цень свой жонкі. Менавіта пасіўнасць і жаданне перадаць ініцыятыву камусьці мацнейшаму і пераняў у бацькі Мітрафан. Парадаксальна, што Праўдзін адклікаецца аб Прастакова як пра дурны чалавеку, аднак у дзеянні п’есы яго роля настолькі нязначная, што чытач не можа да канца зразумець, ці так ён дурны на самой справе. Нават тое, што прасцяк папракае сына, калі Мітрафан кідае маці ў канцы творы, не паказвае на яго, як на персанажа са станоўчымі рысамі. Мужчына, як і астатнія, не спрабуе дапамагчы Прастакова, застаючыся ўбаку, такім чынам зноў паказваючы прыклад Бязвольная безинициативности сыну — яму ўсё роўна, як было ўсё роўна, пакуль Прастакова біла яго сялян і па-свойму распараджалася яго маёмасцю.

Другі мужчына, які паўплываў на выхаванне Мітрафана — яго дзядзька. Скотинин, па сутнасці, уяўляе сабой асобу, якой юнак мог бы стаць у будучыні. Іх нават збліжае агульная любоў да свінням, чыё таварыства ім нашмат прыемней, чым грамадства людзей.

Па сюжэце апісанне навучання Мітрафана ніяк не звязана з асноўнымі падзеямі — барацьбой за сэрца Соф’і. Аднак менавіта гэтыя эпізоды раскрываюць многія важныя праблемы, якія асвятляе ў камедыі Фонвизин. Аўтар паказвае, што прычынай глупства юнакі з’яўляецца не толькі благое выхаванне, але і дрэнную адукацыю. Прастакова, наймаючы настаўнікаў Мітрафанаў, выбірала ня адукаваных разумных выкладчыкаў, а тых, хто менш возьме. Адстаўны сяржант Цыфиркин, недавучка Кутейкин, былы конюх Вральман — ні адзін з іх не мог даць Мітрафанаў годнага адукацыі. Усе яны залежалі ад Прастакова, а таму не маглі папрасіць яе сысці і не перашкаджаць весці ўрок. Успомнім, як жанчына не давала сыну нават падумаць над рашэннем арыфметычнай задачы, прапаноўваючы «сваё рашэнне». Выкрыццём бескарыснага навучання Мітрафана становіцца сцэна размовы са Стародумом, калі юнак пачынае прыдумляць уласныя правілы граматыкі і не ведае, што вывучае геаграфія. Пры гэтым непісьменная Прастакова таксама не ведае адказу, але калі настаўнікі не маглі пасмяяцца над яе глупствам, то адукаваны Стародум адкрыта абсмейвае невуцтва маці і сына.

Такім чынам, Фонвизин, уводзячы ў п’есу сцэны навучання Мітрафана і выкрыццё яго невуцтва, уздымае вострасацыяльныя праблемы навучання ў Расіі ў тую эпоху. Дваранскіх дзяцей вучылі не аўтарытэтныя адукаваныя асобы, а рабы, якія ведаюць грамату, якім патрэбныя былі грошы. Мітрафан — адна з ахвяраў такога старопомещицкого, аджылага сябе і, як падкрэслівае аўтар, бессэнсоўнага адукацыі.

Чаму Мітрафан з’яўляецца цэнтральным персанажам?

Як становіцца зразумела з назвы творы, юнак з’яўляецца цэнтральным чынам камедыі «Недалетак». У сістэме персанажаў ён супрацьпастаўляецца станоўчай гераіні Соф’і, якая паўстае перад чытачом разумнай, адукаванай, якая паважае бацькоў і старэйшых людзей дзяўчынай. Здавалася б, чаму аўтар зрабіў ключавой фігурай п’есы бязвольнага, дурнога, з зусім негатыўнай характарыстыкай недалетка? Фонвизин ў вобразе Мітрафана паказаў цэлае пакаленне маладых расійскіх дваран. Аўтара хвалявала разумовая і маральная дэградацыя грамадства, у прыватнасці, маладых людзей, якія пераймалі састарэлыя каштоўнасці ад сваіх бацькоў.

Акрамя таго, у «Недалетак» характарыстыка Мітрафана — гэта зборны вобраз негатыўных чорт сучасных Фонвизину памешчыкаў. Жорсткасць, глупства, неадукаванасць, падхалімства, непавага да іншых, карысталюбства, грамадзянскую пасіўнасць і інфантыльнасць аўтар бачыць не толькі ў выдатных памешчыкаў, але і ў чыноўніках пры двары, якія таксама забыліся аб гуманізме і высокай маралі. Для сучасна чытача вобраз Мітрафана — гэта, перш за ўсё, напамін пра тое, які становіцца асобу, калі перастае развівацца, вучыцца новаму і забывае пра вечныя чалавечых каштоўнасцях — павазе, дабрыні, любові, міласэрнасці.

Ваш вынік:

 • Аналіз эпізоду бою з Барсам і яго роля ў раскрыцці характару галоўнага героя
 • Аналіз верша «Жаданне» Лермантава
 • Характарыстыка Скалазуба ў камедыі «Гора ад розуму»
 • Асноўныя матывы лірыкі Лермантава
 • Кароткі змест «Рэвізор»
 • Кароткі змест «Мцыри»
 • Вобраз Фамусова ў камедыі «Гора ад розуму»
 • Аналіз паэмы «Мцыри» Лермантава
 • Характарыстыка Лізы ў камедыі «Гора ад розуму»
 • Гісторыя стварэння паэмы «Мцыри»

Спадабалася складанне? Дапамажы праекту — цісні на кнопку, раскажы сябрам:

Не спадабалася? — Напішы ў каментарах чаго не хапае.

Па шматлікіх просьбах цяпер можна: захоўваць усе свае вынікі, атрымліваць балы і ўдзельнічаць у агульным рэйтынгу.

 1. 1. Міла Салбиева 902
 2. 2. Кацярына Красновид 277
 3. 3. Ekaterina Kolesnikova 108
 4. 4. Алеся Сергомазова 77
 5. 5. Галія Курбаниязова 62
 6. 6. Ганна Матвеева 59
 7. 7. Іван Зінчанка 55
 8. 8. Асхат Гара 49
 9. 9. Варвара Семакова 48
 10. 10. Аляксандр Анціпаў 45
 1. 1. Ramzan Ramzan 5,120
 2. 2. Iren Guseva 4,925
 3. 3. Мухамад Амон 2,739
 4. 4. Гузель Миннуллина 2,310
 5. 5. admin 2,045
 6. 6. Алёна Кошкаровская 1,886
 7. 7. Лізавета Пякина 1,772
 8. 8. Вікторыя Нойманн 1,738
 9. 9. Алёна Хубаева 1,718
 10. 10. Bulat Sadykov 1,667

Самыя актыўныя ўдзельнікі тыдня:

 • 1. Вікторыя Нойманн — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 2. Bulat Sadykov — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 3. Дар’я Волкава — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.

Тры шчасліўчыка, якія прайшлі хоць бы 1 тэст:

 • 1. Наталля Старасціна — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 2. Мікалай З — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 3. Міхаіл Варонін — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.

Карты электронныя (код), яны будуць адпраўленыя ў бліжэйшыя дні паведамленнем Вконтакте або электронным лістом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector