Сачыненне на тэму што асуджаецца ў рускіх байках

Любая байка утрымлівае ў сабе нейкае натацыю. Распавёўшы у жартаўлівай форме аб якіх-небудзь чалавечых заганах, аб непрывабных учынках байка абавязкова падвядзе вынік. Не выпадкова з’явілася ходкае выраз «Мараль гэтай байкі такая» (аўтарства дарэчы Крылова).

Рускія байкі папулярныя не толькі ў нас у краіне. Карыстаючыся грозным зброяй паэта — сатырай, рускія пісьменнікі пакарылі сэрцы многіх чытачоў.

Якія заганы асуджаюць ў рускіх байках?

адзін з найбольш часта сустракаемых — глупства;

другі, таксама які лідыруе — прагнасць;

наступны па частаце згадкі — хлусня;

таксама падвяргаюцца абсмейванню — хітрасць, страх, крывадушнасць, падхалімства, злога.

Прынята лічыць што ў байка разлічана на дзяцей, але яна, на мой погляд, карысная і дарослай аўдыторыі. Нават, мабыць, у большай ступені. Прычына простая: адносіны дзяцей больш сумленныя, у іх большая частка з «герояў», якія падвергліся асуджэньню, адсутнічае. Не сустракаў я дзяцей крывадушнікаў або падхалімаў. А вось дарослых — сотні, на жаль.

Байкі ў непрамы форме дазваляюць намякнуць чалавеку, што яго паводзіны не ўхваляюць і будзе лепш калі ён зменіць свае звычкі.

Такой далікатнай формай выхавання чалавецтва карыстаецца стагоддзямі. Усе мы чулі пра так званых «эзопавай байках», пра байках Крылова (які дарэчы і з сябе смяяўся таксама). Калі метад пражыў некалькі стагоддзяў, то, мне здаецца, ён досыць эфектыўны.

Байкі ў цяперашні час выкарыстоўваюць не толькі ў выхаваўчых мэтах. Усё часцей я звяртаю ўвагу на тое, што урыўкі з баек сустракаюцца ў перыядычным літаратуры, блогах, іншых працах журналістаў. Тх выкарыстоўваюць як элемент «ўпрыгажэння», імкнучыся падкрэсліць вастрыню праблемы.

Так што байкі актуальныя былі не толькі ў нашых прабабуль, але і нам не перашкодзіць іх вывучаць і дзяцей сваіх навучыць.

Складанне »Басня» складанне на тэму «Што асуджаецца ў рускіх байках?»

Асуджэнне чалавечых заганаў у байках Крылова

Байкі Крылова — выдатная школа назіранняў жыцця, з’яў, характараў. Байкі цікавяць і дынамічнымі сюжэтамі, і выявай характараў дзеючых асоб, у прыватнасці жывёл, насякомых, птушак. Кожная прачытаная байка выклікае ў чалавека разважанні.

Чытаючы байку «Демъянова вуха», разумееш: гісторыя, якую распавядае аўтар, зусім не пра канкрэтных Демъяна і Фоку і не пра вуху і залішнім гасціннасці. Демъян ўвасабляе такія рысы, як дакучлівасць, прыдзірлівасць, назойлівасць, няўменне з павагай ставіцца да жаданняў іншага чалавека. І яшчэ байка вучыць: прыгожыя намеры не заўсёды маюць добрыя наступствы.

Няўменне працаваць сумесна, клапоцячыся аб агульнай справе, а не пра ўласныя густы, ўвасабляюць персанажы байкі «Лебедзь, Шчупак і Рак». Апошняя радок гэтай байкі — «Але толькі воз і цяпер там» — стала крылатым выказваннем. Часам з дапамогай гэтых слоў характарызуюць стан спраў чалавека, які не здольны завяршыць пачатае. Байка дапамагае зразумець: перш чым узяцца за нейкую справу, трэба добра ўзважыць і свае магчымасці, і магчымасці сваіх саўдзельнікаў. Інакш выйдзе з той справы «толькі мука».

Невукаў і Неукен выкрывае Крылоў у байцы «Мартышка і акуляры». Некаторыя людзі вельмі падобныя на персанажа байкі: ня здольныя зразумець нейкае з’ява, яны адмаўляюць або забараняюць яго. Нямала дзеючых асоб баек Крылова быццам прыйшло з народных казак. Іх «характары» добра вядомыя, але аўтар стварае такія сітуацыі, у якіх раскрываецца іх сутнасць.

Ліса — персанаж многіх казак. Гэты вобраз выкарыстоўваюць, калі трэба адлюстраваць хітрасць, хітрасць. У байцы «Варона і Лісіца» менавіта хітрасць дапамагаюць лісе завалодаць кавалкам сыру. Але байка асуджае ня хітрасьць і хітрасць, а падхалімства і тых, хто верыць любым слоў, каб толькі яны былі прыемнымі. Байкі Крылова выкрываюць розныя заганы чалавечых характараў і вучаць мастацтву жыць годна.

Агульнае і выдатнае байкі Крылова «Воўк і ягня» і аднайменнай байкі Эзопа

Вядома, што сюжэты многіх баек паўсталі яшчэ ў старажытнасці, але байкапісцам розных краін выкарыстоўваюць іх для напісання новых твораў.

Як ўзнікае новы твор на аснове вядомага сюжэту, паспрабуем даследаваць гэта на прыкладзе баек Эзопа і Крылова.

Эзоп — легендарны паэт, якога лічаць заснавальнікам жанру байкі. Байкі Эзопа празаічныя, апавядальныя, лаканічныя. Галоўная ўвага надаецца сутыкнення паміж носьбітамі пэўных рысаў або розных жыццёвых пазіцый. У байцы «Воўк і ягня» характары персанажаў выразна вызначаны: Ягня ўвасабляе безабароннасць, Воўк — сілу. Мараль выплываюць адсюль: справядлівая абарона не мае сілы для тых, хто мае намер рабіць несправядлівасць.

У адрозненне ад Эзопа, Крылоў змясціў мараль сваёй байкі ў пачатку, але развіццё падзей у байцы не ўспрымаецца як простая ілюстрацыя маралі. У Крылова воўк становіцца ўвасабленнем няўмольнай злой сілы, жорсткасці і свавольства, а развіццё сюжэту на нашых вачах раскрывае механізм дзеяння гэтай жорсткай сілы. Чытачы становяцца сведкамі ўсяго, што адбываецца з героямі.

У пачатку байкі Ягня ня палохаецца Ваўка, бо ён нікому нічым не шкодзіць і не парушае устаноўленыя правілы. Бессэнсоўныя абвінавачванні, якія вылучае Воўк, Ягня з лёгкасцю абвяргае. У адказах ягня ёсць пачуццё ўласнай годнасці. На нейкае імгненне чытачам нават здаецца, што Ягня загнаў Ваўка ў тупік, таму што драпежнік не мае больш аргументаў для абвінавачвання. Але з гэтага зусім не выплывае, што пасля сустрэчы з Ваўком Ягня застанецца цэлым. Як раз наадварот. Кожны годны адказ ягня яшчэ больш раздражняе Ваўка. Нарэшце свавольны драпежніку надакучае вышукваць ўяўныя віны сваёй ахвяры і ён паказвае сваю сутнасць. Апошнія словы байкі: «Сказаў — і ў цёмны лес Воўк павалок ягня» — у той жа час чаканыя і нечаканыя. Чытач ад самага пачатку ведаў, што так павінна было здарыцца, але, назіраючы за развіццём падзей, спадзяваўся, што Ягня ткі давядзе сваю невинновность.

У байках Эзопа і Крылова агульным з’яўляецца сюжэт, персанажы і нават мараль. Байка Эзопа напісаная прозай, а Крылова вершамі. Але, на маю думку, вышэй за ўсё, што адрознівае гэтыя дзве байкі — гэта самае чытацкае ўспрыманне твораў. Байка Эзопа зварот, так бы мовіць, да розуму чытача. А байка Крылова — да ягонага сэрца.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector