Сачыненне на тэму зброяй сатыры зброяй прауды

5 сакавіка — 110 год з дня нараджэння К.К. Крапівы (1896-1991), драматурга, байкапісца, празаіка, мовазнаўца, Народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка НАН Беларусі

Беларуская літаратура багата на таленавітыя Асобы, але І сярод ІХ Творца індывідуальнасць Кандрата Крапівы ўзвышаецца велічна, непаўторна, яркая.

Нарадзіўся будучы пісьменнік у вёсцы Нізок на Уздзеншчыне Ў сялянскай Сям’і. Сапраўднае Яго прозвішча Атраховіч Кандрат Кандратавіч. Скончыў царкоўнапрыходскую школу, народнае вучылішча Ў Уздзе. Экстэрнам здаў экзамены на званне Народнага настаўніка І восень распачаў Настаўніцкую Праца Ў Мнішанскім земскім народным вучылішчы Мінскага павета, але Праз год Быў вымушаны апрануць вайсковы шынель. Даляй — Першая сусветная вайна, служба Ў Чырвонай Арміі, удзел у Грамадзянскай вайне …

У 1925 г. паэт пераехаў у Мінск. Стаў членам Літаратурнай арганізацыі «Маладняк», затым — «Узвышша», працаваў інструктарам Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Інстытуце беларускай культуры, потым — загадчыкам аддзела Ў часопісе «Полымя рэвалюцыі». Ужо сталі Чалавек К. Крапіва паступіў на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, якое скончыў у 1930 г. У 1939 г. К. Крапіва ўдзельнічаў у вызваленні Заходняй Беларусі І Савецкая-фінляндскай вайне. На пачатку Вялікай Айчыннай вайне ён працаваў у рэдакцыі газеты «Чырвонаармейская праўда», затым у рэдакцыі франтавой газеты Заходняга фронту «За Савецкую Беларусь». З сакавіка 1943 г. І ды канц Вайн Быў адказным рэдактар ​​ілюстраванай сатырычнай газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну». Адразу пасвіліся Вайн Яго прызначылі адказным рэдактар ​​сатырычнага часопіса «Вожык».

Літаратурная дзейнасць К. Крапівы пачалася Яшчэ Ў Чырвонай Арміі в е простай газетнай карэспандэнцыі, фельетонаў на бытавыя І палітычныя тэмы. Пісаў ён тады на рускай мове, але неўзабаве перайшоў на беларускую мову. Свае раннія агітацыйныя, сатырычныя І гумарыстычныя вершы друкаваў на старонках газеты «Савецкая Беларусь». Пасвіліся Яны склалі Яго Першыя зборнікі баек «Асцё» і «Крапіва» (абодва 1925). Пачынаючы з другога выпальванняў дваццатых гадоў выходзілі Яго зборнікі баек «Біблія» (1926), «Байкі» (1927), «Пра нашых шкоднікаў, папоў ды ўгоднікаў» (1930), «Выбоіны на дарозе» (1930), «Смех І гнеў «(1946),» Жаба Ў каляіне «(1957) і шматлікія іншыя.

Байкі — вяршыня шматграннай паэтычнай творчасці К. Крапівы. Мінуў ня Адзін дзесятак год в е гадзіне ІХ напісання, а Яны І сёння захапляюць сваёй мудрасцю, прыгажосць, свежасцю мастацкіх формаў і мова. У класічны фонд беларускай літаратуры ўвайшлі Яго байкі: «Вол І Авадзень», «Варона-мітынгоўшчыца», «Сука Ў збане», «Каршун І цецярук», «Дыпламаваны баран», «Сава, Асёл ды Сонца» і інш. У ранні перыяд сваёй Літаратурнай дзейнасці К. Крапіва паспяхова працаваў І Ў галіне Мастацкай прозы. Першыя празаічныя творы пісьменніка — сатырычныя мініяцюры, гумарэскі І Апавяданні — склалі Яго зборнікі «Апавяданні» (1926), «Людзі-суседзі» (1928) і «Жывыя краявіды» (1930). У пачатку 30-х гг. К. Крапіва звярнуўся ды Новага для Яго літаратурнага жанру: пачаў пісаць раман «Мядзведзічы» — пра жыццё І класавую гусенічны сялян. Але твор застаўся незакончаным. Пабачыла свет Толькі Яго Першая частка, дзеянне Ў якой даведзена ды пярэдадня калектывізацыі. Раман цікавы Тым, Што жыццё дакалгаснай вёскі пісьменнік паказвае ня ідэалізуючы Яга, але І ня згушчаючы чорных фарбаў.

Найбольш значнае месца Ў творчасці К. Крапівы займае драматургія. З Яго п’есамі Ў беларускую літаратуру ўвайшлі героіка І сатыра, Лірыка І эпічны пафас, жанравае І стылёвае багацце. Першая п’еса К. Крапівы «Канец дружбы» была напісана Ў 1933 г. І Ў конкурсе на Лепшы беларускую п’еса атрымала іншую прэмію. Потым былі народная драма пра падзеі Грамадзянскай вайны «Партызан» (1937) і сатырычная камедыя «Хто смяецца апошнім» (1939, Дзяржаўная прэмія СССР 1941), якаючы па праву лічыцца адным з лепшого здабыткаў усёй Савецкай камедыяграфіі. К. Крапіва — аўтар драм «Проба агнём» (1943), «З народам» (1948), «Людзі І д’яблы» (1958), камедыі «Пяюць жаваранкі» (, 1950, Дзяржаўная прэмія СССР 1951) І інш. Па п’еса «Хто смяецца апошнім» і «Пяюць жаваранкі» Знята аднайменныя фільмы. У 70-я гады К. Крапіва стварыў фантастычную камедыю «Брама неўміручасці» (Дзяржаўная прэмія Беларусі імя Я. Купалы 1974), у якой востра паставіў пытанне абса Сэнс чалавечага жыцця, месцы чалавекі на зямлі. Цёпла была сустрэта публікай Яго драма «На вастрыі» (на сцэна вядома пад назваў «Блытаныя сцежкі», 1982). У абодвух гэтых тварыць аўтар Выступаюць як даследчык сацыяльнай псіхалогіі чалавекі І Яго грамадскіх паводзін. П’еса К. Крапівы ставіліся ня Толькі ў Беларусі, але І на сцэна Еўропы. А. Макаёнак так сказаў пра творчасць пісьменніка: «Ды ён жа простая герой! Сапраўдны герой! І сапраўды — колькі гарлахвацкіх ён зваліў, паклаў на лапаткі! Колькі туляг ён падняў, страсянуў І паставіў на ногі? Колькі выявіў І высмеяў дыпламаваных бараноў? Колькі жаб пераехала Яго сатырычнае Савецкае кола ?! І Заўсёды Ў тварыць Крапівы спадарожнічаюць гнеў І смех. Гнеў І смех! » (Макаёнак, А. Выбраныя творы: у 2 т. / Андрэй Макаёнак. Мінск, 1980. Т. 2. С. 368).

К. Крапіва Быў ня Толькі літаратарам. Такая ж шматгранная, змястоўная І Глыбокая, як І творчасць, Яго навуковая дзейнасць. З 1947 г. ён працаваў у Акадэміі наук БССР, узначальваў мовазнаўчы сектар у Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва, потым Інстытут Мовазнаўства, у 1956-1982 гг. Быў віцэ-прэзідэнтам АН БССР. К. Крапіва Шмат зрабіў для развіцця беларускага Мовазнаўства. Ён аўтар Праца па беларускай лексікаграфіі, прымаў удзел у стварэнні Руска-беларускага І беларуска-рускага слоўнікаў. Выдатны знаўца роднай мовы, пісьменнік узначаліў Тэрміналагічную камісію Беларускай Савецкай энцыклапедыі, непасрэдна займаўся пытаннямі распрацоўкі тэрміналогіі Ў варожасці галінах навукі. У 1971 годзе за ўдзел у комплексе прац па беларускай лінгвагеаграфіі яму была прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР. К. Крапіва — заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1978), Герой Сацыялістычнай Працы (1975). Сведчаннем Глыбокага прызнання заслуг К. Крапівы служыць званне Народнага пісьменніка Беларусі, прысуджанае яму Яшчэ Ў 1956 г. Імем К. Крапівы названы Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі І фальклор НАН Беларусі.

Т у а р ы К. Да р а п і в ы

збор твораў : У 6 т. / Кандрат Крапіва; [Ўклад., Прадм. І камент. Сцяпан Лаўшука]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1997-2004. — 6 т.

Выбраныя творы : У 2 т. / Кандрат Крапіва; [Прадм. Івана Навуменкі]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. — 2 т.

Байкі / Кандрат Крапіва. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1996. — 127 с. : Каляр. іл.

калючы строй : Вершы, байкі / Кандрат Крапіва; аўтарызуюцца. зав. з бел. ; [Предисл. Івана Навуменкі]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1989. — 206 с., 1 л. портр. — (Беларуская паэзія).

Хто смяецца апошнім ; Проба агнём; Брама неўміручасці: п’еса: [для ст. шк. узросту] / Кандрат Крапіва; [Уступ. арт. Дз. Бугаёва]. — Мінск: Юнацтва, 1983. — 188 с. : Іл., 1 л. партр. — (Школьная бібліятэка).

Вершы. Байкі. Эпіграмы. паэма : [Для сярэд. І арт. шк. узросту] / Кандрат Крапіва; [Ўклад. І аўтар прадм. С. Лаўшук]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1991. — 285 с., 1 л. партр. — (Школьная бібліятэка).

Байкі І вершы : [Для сярэд. І арт. шк. узросту] / Кандрат Крапіва; [Ўклад. Галіны Роліч]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2002. — 230 с. : Іл.

Вершы, байкі : [Для малы. І сярэд. шк. узросту] / Кандрат Крапіва; [Ўклад. Л.Ф. Леўкіна]. — Мінск: Універсітэцкае, 2000. — 191 с., 1 л. партр. — (Школьная бібліятэка).

Крапіва Кандрат Кандратавіч // Бел. энцыкл. : У 18 т. Мінск, 1999. Т. 8. С. 451-452.

Крапіва Кандрат Кандратавіч // Энцыкл. гісторыі Беларусі: у 6 т. Мінск, 1997. Т. 4. С. 248-249.

Крапіва Кандрат // Беларускія пісьменнікі: біябібліягр. слоўн. : У 6 т. / Пад рэд. А.В. Мальдзіса. Мінск, 1994. Т. 3. С. 396-415.

Кандрат Крапіва // Беларускія пісьменнікі (1917-1990): даведнік / [склад. А.К. Гардзіцкі]. Мінск, 1994. С. 298-300.

Крапіва Кандрат Кандратавіч // Тэатральны Беларусь: энцыклапедыя: у 2 т. / Пад агул. рэд. А.В. Сабалеўскага. Мінск, 2002. Т. 1. С. 536-537.

Крапіва Кандрат // Беларуская мова: энцыклапедыя / пад рэд. А Я. Міхневіча. Мінск, 1994. С. 268-269.

Атраховіч Кандрат Кандратавіч (Кандрат Крапіва) // Нацыянальная акадэмія навук Беларусі: персон. склад / сост. : О.А. Гапоненка [і інш.]. — 3-е выд., Доп. і перапрац. Мінск, 2003. С. 16-17.

Лаўшук, С.С. Кандрат Крапіва (1896-1991) / [Лаўшук С.С.] // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / [Наук. рэд .: У.В. Гніламёдаў, В.А. Спадара Каваленкі]. Мінск, 1999. Т. 2. С. 282-329.

Бугаёў, Дз.Я. Зброяй сатыры, зброяй праўды / Дзмітрый Бугаёў. — 2-е выд., Выпраўл. І ДАП. — Мінск: Беларуская навука, 2004. — 316 с.

Сабалеўскі, А.В. Кандрат Крапіва: нарыс жыцця І творчасці: [для сярэд. І арт. шк. узросту] / Анатоль Сабалеўскі. — Мінск: Народная асвета, 1989. — 222 с. : Фат. — (Народныя пісьменнікі БССР).

Замоцін, І.І. Творца шлях Крапівы, 1922-1932 / І.І. Замоцін // ствараю: літ.-была накрытая. арт. / І.І. Замоцін. Мінск, 1991. С. 288-320.

Аўрамчык, М.Я. Талент перамог асцярожнасць: [Успаміны] / Мікола Аўрамчык // Знаёмыя Постаці: [для ст. шк. узросту] / Мікола Аўрамчык. Мінск, 2004. С. 54-63.

Андраюка, С.А. З народам: Кандрат Крапіва / Серафім Андраюка // пісьменнікі. Кнігі: літ.-была накрытая. арт. : [Для ст. шк. узросту] / Серафім Андраюка. Мінск, 1997. С. 44-68.

Бугаёў, Дз.Я. А я яму ўдзячны …: (пра Кандрата Крапіву): [Успаміны] / Дзмітрый Бугаёў // Служэнне Беларусі: праблемныя арт., Літ. партр., эсэ, Успаміны / Дзмітрый Бугаёў. Мінск, 2003. С. 113-123.

Бугаёў, Дз.Я. Кандрат Крапіва / Дзмітрый Бугаёў // Спавядальнае слова: літ. крытыка, Успаміны / Дзмітрый Бугаёў. Мінск, 2001. С. 147-158.

Гніламёдаў, У. На шляху да «Брамы неўміручасці»: Кандрат Крапіва І Яго роля расейскага Ў бел. літ. / Уладзімір Гніламёдаў // Роднае слова. 1997. № 12. С. 4-12.

Навуменка, П. Гадзіну Вяртанне даўгоў / Павел Навуменка // Роднае слова. 1996. № 3. С. 3-15.

Лаўшук, С.С. Кандрат Крапіва І беларуская драматургія / С.С. Лаўшук. — 2-е выд. — Мінск: Беларуская навука, 2002. — 252 с. : Фат., 1 л. партр.

Бур’ян, Б. Камедыёграф — гэтя лёс / Барыс Бур’ян // Беларусь. 1996. № 3. С. 15-17.

Казека, Я. Кандрат Крапіва; Кандрат Крапіва — байкапісец / Янка Казека // Гартаванне слова: Выбранае / Янка Казека. Мінск, 1985. С. 177-294, 381-400.

Каяла, У.І. Кандрат Крапіва як стваральнік беларускай нацыянальнай байкі / У.І. Каяла // Беларуская мова І літаратура. 1999. № 1. С. 59-72.

Максімовіч, В.А. Байкі Кандрата Крапівы 20-х гадоў / Валеры Максімовіч // Шыпшынавы край: старонкі бел. літ. 20-30-х гг. XX ст. : Дапам. для настаўнікаў / Валеры Максімовіч. Мінск, 2002. С. 74-78.

Лепешаў, І.Я. Эпіграмы Кандрата Крапівы / І.Я. Лепешаў // Дазнанні / І.Я. Лепешаў. Гродна, 2000. С. 81-85.

Шакун, Л.М. Творчасць К.К. Крапівы Ў асвятленні філалагічнай навукі / Л.М. Шакун // Карані роднай мовы: выкінь. Працы па гісторыі бел. мовы / Л.М. Шакун. Мінск, 2001. С. 154-157.

Гістарычная даведка

Скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт (1930). У 1925-1926 гг. інструктар Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Інстытуце беларускай культуры. У 1932-1936 гг. загадчык аддзела ў часопісе «Полымя рэвалюцыi». У перыяд Вялікай Айчыннай вайны працаваў ў франтавых газетах, рэдагаваў сатырычную газету-плакат «Раздавiм фашысцкую гадзiну» (1943-1945). У 1945-1947 гг. рэдактар ​​часопіса «Вожык». У 1947-1952 гг. загадчык сектара Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР, у 1952-1956 гг. дырэктар Інстытута мовазнаўства АН БССР. У 1956-1982 гг. віцэ-прэзідэнт АН БССР. У 1947-1985 гг. дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Літаратурную дзейнасць пачаў ў 1922 г. Раннія сатырычныя творы ўвайшлі ў зборнікі «Асцё» і «Крапiва» (1925). Аўтар шматлікіх баек, вершаў, паэм, апавяданняў, п’ес. Яго творчасць адыграла важную ролю ў развіцці сатырычных жанраў у беларускай літаратуры, самабытным з’явай сталі яго байкі. Вострай надзённым і сатырычна-гумарыстычнай скіраванасцю адрозніваецца яго проза. З сярэдзіны 1930-х гадоў плённа працаваў у галіне драматургіі, яго п’есы — якасна новы этап у развіцці беларускай драматургіі. Аўтар літаратуразнаўчых і крытычных артыкулаў, лінгвістычных прац. Навуковы рэдактар ​​»Беларуска-рускага слоўнiка» (1962), «Руска-беларускага слоўніка» (т. 1-2, 1982), «Дыялектычнага атласа беларускай мовы» (1963) і інш. Пераклаў на беларускую мову многія творы І. Крылова, А. Пушкіна, М. Гогаля, А. Чэхава, А. Твардоўскага, Т. Шаўчэнкі, У. Шэкспіра, А. Міцкевіча і інш.

Дзяржаўная прэмія СССР 1941 годзе за камедыю «Хто смяецца апошнiм». Дзяржаўная прэмія СССР 1951 годзе за лірычную камедыю «Пяюць жаваранкi» (1950). Дзяржаўная прэмія СССР 1971 годзе за ўдзел у комплексе прац па беларускай лінгвагеаграфіі. Дзяржаўная прэмія БССР імя Янкі Купалы 1974 годзе за фантастычную камедыю «Брама неўмiручасцi» (1973).

Узнагароджаны ордэнамі Леніна (1940, 1949, 1966, 1977), Кастрычніцкай Рэвалюцыі (1971), Чырвонага Сцяга (1943), Працоўнага Чырвонага Сцяга (1955), які Чырвонай Зоркі (1943), медалямі.

1. Драмы і камедыі. М .: Мастацтва, 1975.

2. Выбраныя творы: У 2 т. Мн .: Мастацкая літаратура 1986.

3. Збор твораў: У 6 т. Мн .: Мастацкая літаратура, 1997-2004.

1. Казека Я. Кандрат Крапiва. Мн .: Беларусь, 1965.

2. Бугаёў Дз.Я. Зброяй сатыры, зброяй праўды. Мн .: Навука і тэхніка, 1971.

3. Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябiблiяграфiчны слоўнiк. Т.3. Мн., 1994..

4. Лаўшук С.С. Кандрат Крапiва i беларуская драматургiя. Мн .: Беларуская навука 2002.

/ Члены акадэміі / Гістарычная даведка / Да пачатку старонкі

сачыненне на тэму зброяй сатыры зброяй прауды

Праблемы дабра І зла Ў камедыі Кандрата Крапівы «Брама неўмяручасці»

Сатырычная камедыя «Брама неўміручасці» з’яўляецца вялікім дасягненнем Крапівы-драматурга. У ёй моцна праявілася Сацыяльна пранікнёнасць К. Крапівы, Яго ўменне арыентавацца Ў складаных Праблемы сучаснасці. Персанажы п’еса працягваюць галерэю сатырычных тыпаў, выведзеных у ранейшых п’еса драматурга. Сатыра Ў камедыі скіравана супраць адмоўных з’яў у грамадскім жыцці — абывацельшчыны І кар’ерызму. У ёй востра ставяцца пытанні жыцця І смерці, дабра І зла, Сэнс чалавечага жыцця наогул, месца чалавекі на зямлі. Галоўным героем камедыі з’яўляецца прафесара Дабрыян. У лабаторыі, Дзе ён працуе, Быў падсцілаючая сакрэт неўміручасці. Хутка пра Адкрыццё стагоддзю даведаліся Амал усе. Дабрыян стаў наваяўленай Зоркай, І Ў Яго з’явілася Шмат сяброў, аб якіх ён раней ня здагадваўся. Цэлую ноч у кватэры прафесара ня змаўкаў тэлефонён. Прагнучых сустрэцца з Ім не было магчымасці падлічыць. Раніцай у кватэру з’яўляецца супрацоўніца Наташа І Прапануем сябе Ў вечныя спадарожніцы жыцця. Загадчык базы Караўкін гарантуе прафесара поўнае матэрыяльнае забеспячэнне за мандат на неўміручасць для сябе І ўсёй радні — пекла дзевяностагадовай бабкі ды шасцігадовага ўнука. Неўміручымі хочуць быць штатныя супрацоўнікі Мякішава І актывіст Сідаровіч, былы аднакурснік Дабрыяна Скараспей. Амерыканскі карэспандэнт Волдвін Прапануем прафесара заняцца бізнесам І прадаваць за мільёны долараў ліцэнзіі на неўмірачасць за мяжу. Жыхарка в е падшэфнага калгасе Алёна Максімаўна хадайнічае абса неўміручасці не дзеля сябе, а для сваёй старой кароўкі. Але ўсе неўміручымі Быць ня могуць. І таму на набыццё неўміручасці ўводзяцца цвёрдыя ліміты. Кандыдата павінны мець ня Толькі добрае здароўе, але І чыстае сумлення. Жадаючыя неўміручасці абавязаны прадставіць чыстыя аналізы Крыві, мачы, страўнікавага соку, даведку абса табары эндакрынных залоз, а таксама характарыстыку в е месца Працы. У чарзе на плошчы ідзе гандаль мачою (як пазней высветліцца, конскай). Каля прыёмнай Дабрыяна бурліць натоўп. Неўміручасць раздзяліла бацькоў І дзяцей, мужоў І жонак, сяброў, каханне. Найвялікшае Адкрыццё прынесла многім крыўду І Абразей. На навуковым пасяджэнні наконт неўміручасці разгараюцца спрэчкі. Аказваецца, ня ўсякі навуковы прагрэс нясе карысць Чалавек. Якія практычныя вынікі атрымаюцца в е адкрыцця Дабрыяна? Навошта рабіць неўміручым зло, Якога і так няма на зямлі. А можа, лепшая! Апраўдаць смерць як неабходную ўмову вечнага абнаўлення? І калі дыскусія зайшла Ў тупік, навуковы супрацоўнік Наташа прынесла здохлага Пацуком, паведаміўшы, Што паддоследныя здыхалі І раней, але Яна ІХ падменьвала жывымі. Пекла Такога паведамлення многія прыйшлі Ў разгубленасць, роспачы, многія ж радаваліся такому зыходу справілася, як бы гара Ў ІХ в е плеч звалілася. Калі ж спала напружанасць, Наташа расказать Дабрыяну, Што Пацук жыве, а такі падман сам з сабою абумоўлены Жадан выратаваць вучонага пекла націску людзей І даць яму магчымасць прадоўжыць доследы. «Людзі Няхай тым гадзінам падумаюць, што рабіць з неўміручасцю». Гэтя пытанне ставіць Перад чытачамі аўтар в е надзеяй, Што Людзі здолеюць правільна адказаць на Яго. Пад неўміручасцю К. Крапіва разумеў ня фізічнае існаванне, а Добрыя справілася, учынкі чалавекі. Пражыць жыццё І пакінуць добрую памяць абса сабе — значыць застацца неўміручым.

Выкрыццё Гарлахвацкага І гарлахватычыны Ў камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім»

Драматычныя творы Кандрата Крапівы атрымалі шырокае прызнанне ня Толькі Ў Нашай краіне, але І далёкую за сам з сабою межамі. Творчасць пісьменніка складае Залаты фонд гісторыі тэатральнай культуры, з’яўляецца школай мастацкага майстэрства для многіх беларускіх драматургаў. Найбольш вядомай І папулярнай п’есай К. Крапівы стала камедыя «Хто смяецца апошнім», якаючы адлюстроўвае атмасферу, Што панавала Ў краіне Ў 1937-1938 гг. Дзеянне камедыі разгортваецца Ў навукова-даследчым інстытуце геалогіі, Дзе дырэктарам з’яўляецца Гарлахвацкі. Ды навукі дырэктар ня траўні ніякага дачынення: на Пасадэна кіраўніка інстытута яму дапамаглі ўладкавацца «сябры», выдаўшы фальшывую даведку. Гарлахвацкі адчувае сябе Ў інстытуце, як рыба Ў рацэ. Як гаспадар становішча, Гарлахвацкі тэрарызуе, шальмуе, запалохвае сумлення вучоных, хапаючы ІХ мёртвая хваткай (зусім невыпадкова драматург дае яму прозвішча Гарлахвацкі). Асабліва актыўнай стала Яго дзейнасць пасвіліся Таго, як у інстытут прыйшла папера з патрабаваннем прадставіць спіс навуковых праця дырэктара. Ня Маючы ніводнай, Гарлахвацкі спрабуе выратаваць палю шкуру Шляхам шантажу, подкупу, пагроз, паклёпаў. І даўно б в е Яго лёгкая рукі былы настаўнік Варонежскай гімназіі Туляга Раптам становіцца дзянікінскім палкоўнікам, асістэнтка Вера Міхайлаўна — распусніцай І амаральнай асобай, прафесара Чарнавус — здраднікам, Вораг народа, за што адхіляецца пекла чытання лекцый, Кніга Яго здымаецца з выдавецкага плана, а над дачкА -студэнткай навісае пагроза выключэння з інстытута. Запалоханага Тулягу Гарлахвацкі прымушае напісаць за Яго навуковы даклад. Невуцтва І шарлатанства Гарлахвацкага поўнасцю выкрываюцца Ў канціы п’еса, калі на вучоным савеце слухаецца даклад «Новы від дагістарычнай жывёліны». З сур’ёзным выглядае абараняе дырэктар Тэорыя абса мамантавай свінні, напісаную Тулягам. Вобразы «свінтуса грандыёзуса», праўда, асацыіруецца ня в е дагістарычнай жывёлінай, а в е самім Гарлахвацкім. У дасягненні жаданай мэты Гарлахвацкаму дапамагае малодшы навуковы супрацоўнік Зёлкін — падхалім І пляткар. Ён з’яўляецца правана рукой Гарлахвацкага, надзейным Яго паслужнікам, які, як шкоднае зелле, атручвае вакол сябе атмасферу, сее падазронасць І недавер сярод вучоных. Ня Маючы здольнасцей ды навукі, пазбаўлены прынцыповасці, Зёлкін Можа неймаверна раздзьмуць скурную дробязь, адшукаць у выпадковым, паданні без усялякага прыхаванага маюць намер слове небяспечны Палітычны Сэнс. Варта было яму пачуць што-небудзь дрэннае абса сваім знаёмым, як сумлення Чалавек станавіўся Вораг народа. Невуцтва І падхалімства Зёлкіна найбольш яркая праяўляюцца Ў сцэна абарона Гарлахвацкім «навуковай працы». У Прадмова Зёлкін кідаецца расхвальваць вялікія адкрыцці свайго начальніка, Яго канструктыўны розум, даследчыцкія здольнасці. Але калі высвятляецца, Што даклад ня траўні навуковай вартасці І Што напісаны ён Тулягам, Зёлкін, А Нават ня чырванеючы, Гаворыць адваротнае: «Я так І думаў! Ня Можа Быць, каб вы, Аляксандр Пятровіч, такую ​​бязглуздзіцу напісалі». Важную ролю Ў п’еса адыгрывае Туляга. Гэтя сумлення, працавіты І сціплы Чалавек. Вызначальнай рысай Яго характару з’яўляецца баязлівасць. Магчыма, Карані сам з сабою Ў былым жыцці Тулягі, прывучанага слухацца начальства, нікому ня пярэчыць, Быць пакорлівым. Страх Тулягі, безумоўна, абумоўлены І грамадскай атмасферай Таго гадзіне, калі існавалі ўсеагульныя падазронасць І недавер, калі чалавекі без усякай прычыны маглі арыштаваць. Баючыся А Нават уласнага цаню, запужаны прайдзісветам Гарлахвацкім, Туляга згаджаецца напісаць навуковую праця свайму дырэктару. Вострая перажываючы сваё становішча вучонага-парабка, Туляга паступова пазбаўляецца ўласцівага яму страху. Нерашучы І баязлівы, ён у канц камедыі з’яўляецца самым актыўным у гусенічны в е Гарлахвацкім, у канчатковым Яго выкрыцці. Ён піша даклад, які паказаў невуцтва лжэвучонага Гарлахвацкага, І з горда паднятай галава, в е выглядае пераможцы Праходзіць паўз дырэктара. Безумоўна, шлях героя ды перамогі Быў нялёгкім. Пераадолець палю баязлівасць І нерашучасць яму дапамаглі чулыя адносіны калег па Працы — Чарнавус, Веры, Левановіча. Дзякуючы ІХ намаганням зрываецца маска вучонага з невука І паклёпніка, высмейваецца падхалімства І прыстасавальніцтва, кар’ерызм І двурушніцтва. Апошнімі, на шчасце, смяюцца сумленныя вучоныя (у гэтым Сэнс назв камедыі). У п’еса «Хто смяецца апошнім» выявілася майстэрства К. Крапівы як тонкага псіхолага, які знайшоў непаўторныя, індывідуальныя рысы для герояў, поўна І закончаться «вымаляваў» ІХ партрэты. Імёны Гарлахвацкага, Зёлкіна, Тулягі, як І імёны шматлікіх гогалеўскіх І шчадрынскіх герояў, ператварыліся в е уласных у агульныя. На жаль, падхалімства, нахабства, подласць, пляткарства частая сустракаюцца І Ў Нашы дні. Няма ёсць людзей, Якія робяць усё, Каб падняцца па службовай лесвіцы, заняць вялікі высокі Пасадэна. Дзеля сваіх асабістых інтарэсаў такія Людзі ня грэбуюць нічым, ідуць на любую подласць. Змагацца з імі, лічыць К. Крапіва, Трэба агульнымі сіламі, проціпаставіўшы невуцтву І ашуканству прынцыповасць, строгасць І ваяўнічасць.

Майстэрства Кандрата Крапівы — байкапісца.

Беларуская літаратура багата на таленавітыя творчыя Асобы, але А Нават І сярод ІХ індывідуальнасць Кандрата Крапівы вылучаецца велічна, непаўторна, яркая. Талент сатырыка асабліва праявіўся Ў жанры байкі. Байкі К. Крапівы — самабытная з’ява Ў беларускай літаратуры. Многія з ІХ выраслі в е народных прыказак І прымавак, на прыкладзе якіх аўтар вучыўся выказваць Свае думкі вобразна, сцісла, запамінальна: У чужое проса ня сунь носа ( «Сука Ў збане»), Баба в е калёс — каню лягчэй ( «Дзед І Баба» ), скурныя цыган палю кабылу хваліць ( «Пра Цыгана І кабылу»), Вялікаму каню — Вялікі хамут ( «Саманадзейны Конь»). Няма ўласных афарызмаў пісьменніка ператварыліся Ў прыказкі, Прымаўкі, атрымалі агульнанародную вядомасць: Другі баран — Ні «бэ», Ні «мя», а любіць гучнае імя ( «Дыпламаваны Баран»), Каб сонца засланіць — вушэй асліных мала ( «Сава, Асёл ды Сонца «), Як свінню Ні Кліч, сам з сабою Заўсёды выдасць лыч (» заявіў «), Бывае іншы раз І з нашым братам, Што галава заменьваюць мандатаў (» Мандат «). Байкі К. Крапівы, «населеныя» мясцовымі жывёламі І птушкамі (свіннямі, парсюкамі, валамі, цялятамі, сабакамі, варонамі, совамі, зайцамі), бічуюць адсталыя людскія звычаі, п’янства, забабоны, пляткарства, асуджаюць бюракратаў, раскрадальнікаў народных здабыткаў, падхалімаў. Падзеі Ў байках ня алегарычныя, а канкрэтныя. Яны — в е Сялянскага жыцця, в е вясковага побыту. У байцы «Дыпламаваны Баран» сатырык расказвае пра Барана, які Быў настолькі дурным, Што А Нават ня пазнаваў сваіх Варот. Ганарыўся ж Баран сваім трывалым ілбом:

Такога ня страчаў ніколі лба я:

Калі няма разумніка другога,

Пабіцца Каб удвух,

Дык ён разгоніцца ды Ў сцэну — бух!

У іншага дык выскачыў бы й дух,

Каб лягчэй было ўбачыць Барана І вылучыць в е гурту, на шыю яму прывязалі мету, жарты назваўшы сам з сабою «дыпломы». Баран настолькі заганарыўся гэтым «дыпломы», Што вырашыў паказаць палю вучонасць Перад Кошкай. Дабра ведаючы абмежаванасць І тупасць Барана, Кошка растлумачыла, Што свой «дыплом» Ён заслужыў «ня галава, а ілбом». Крыкуноў, саманадзейных людзей, Прагны ды славы, ды «вузкіх у плячах», высмейвае К. Крапіва Ў байцы «Саманадзейны Конь». У якасці эпіграфа ды байкі сатырык выкарыстаў народную прыказку «Вялікаму каню — Вялікі хамут». Конь, які Быў «з сабаку, можа, так, мо з добрае шчаня», скардзіцца на ўсё сяло, Што хамут «нібы ня ды Яго», патрабуе пекла Гаспадар Вялікага хамута. І даўно б мізэрны Конь упрогся Ў воз, які цягнуў ламавік. Воз жа ня скрануўся з месца, а «пралезлі Праз хамут канёвы персі й ногі, І затрымаўся ён аж ледзь на жываце». У Вобразы Каня ўвасоблены рысы крыкуноў, людзей з прэтэнзіямі, якім ня па заслугах «веліччу Быць хочацца Заўсёды». Маральна-бытавыя Праблемы асвятляе К. Крапіва Ў байцы «Махальнік Іваноў». Яна гнеўна выкрываць падхалімаў І падхалімства. Сюжэты байкі даволі простыя: ваенком, задаволены вынікамі стральбы сваіх падначаленых, вырашыў успомніць палю Маладосць І пастраляць. Стрэліў пяць разоў — І Ні Адна куля ня закранула мішэні. Салдаты ж, Якія сачылі за стральбой, далажылі (прамахалі), Што ўсе кулі трапілі Ў цэль. Западозрыўшы падман, ваенком пайшоў на хітрасць: пачаў страляць халастымі патронамі. Алё І пасвіліся гэтага махальнік Іваноў далажыў, Што «ў Цэнтру самую ўсе пяць загналі Зноў». Шэф «пахваліў» Іванова, назваўшы Яго сапраўдным падхалімам. Высмеяўшы аднаго падхаліма, К. Крапіва паказвае, Што Ў падхалімстве вінаваты ня Толькі асобныя Людзі, але І грамадзтва Ў цэлым. Падзея міжнароднага палітычнага жыцця прысвечана байка «Жаба Ў каляіне». Яна пачынаецца лірычнай замалёўкай летняй Працы на сенакосе. «Пагода- простая нібы дым, у вёсцы ўздым», усе напружана працуюць, стараючыся за пагодныя дні накасіць І насушыць як чараўніка вялікія сена. І Толькі Жабе не працуецца, пекла злосці Яна ня знаходзіць сабе месца І, паразважаўшы трохі, вырашае перакуліць нагружаюць сенам воз: Вось Толькі сяду Ў каляіну, плячах пад кола таркану І к чорту воз перавярну. Вялікія патугі Жабы, але мізэрныя рэальныя магчымасці: «Тут Калам — хрась. І Кроў і гразь. Пад кола, Жаба, ня падлазь». Байкі К. Крапівы, нацыянальна-самабытныя па характары, былі народжаны надзённымі патрэбамі гадзіне. Яны з’явіліся дзейсным сродкам выкрыцця ўсяго Таго, Што перашкаджала рухацца наперад. Увабраўшы Ў сябе невычэрпныя багацці Жывой народнай мовы, народнай мудрасці, Яны І Ў наш гадзіну захавалі палю дзейсную сілу І моц.

Кандрат Крапiва — драматургiчна-iдэйны ЗМЕСТ п’еса «Хто смяецца апошнiм». Жанр тварыць.

Талент К.К. асаблiва праявiуся у жанры драматургii. У сам з сабою ён прыйшоу у сярэдзiне 30-х гадоу. Да гэтаму гадзіне бел. драматургiя мелу Сваё мастацкiя здабыткi. На сцэна бел. тэатрау з поспехам ставiлiся п’еса Галубка, Чорнага, Гарбацэвiча. Па словах самаго аутара, рознiца Памiж Байкала i камедыяй Хутчэй колькасная, Чым якасная. Яны з’яуляюцца формамi адлюстравання галоуных з’яу жыцця. Яго п’еса вылучаюцца ЗМЕСТ, вастрыней канфлiкту, Мастацкай дасканаласцю. Першая п’еса К.К. — псiхалагiчная драма «Канец дружбы» (надрукована i пастаулена у 1934). Гэты твор пра Вернасць чалавекі сваiм iдэалам. Другая — «Партызан» (1937).

Адна з лепшого сатырычных п’еса К.К. — «Хто смяецца апошнiм». Паставiць чалавекі на сваё месца, iнакш кажучы, сарваць маску вучонага в е невука i паклепнiка, высмеяць падхалiмства i прыстасаванасць, паказаць, якую шкоду грамадзтва i навуцы прыносiць кар’ерызм, дэмагогiя i невуцтва — гэтаму прысвечана камедыя «Х. с. А.» . У iнстытуце геалогii стварылася ня нармальнае становiшча. замясціць Таго, Каб займацца навукай, вычоныя вымушаны былi даказваць, Што Яны сумленныя людзi. Затое ды пары ды гадзіне гаспадармi становiшча адчуваюць сябе Гарлахвацкi, дырэктар паводле Пасадэна, а на самой справілася Нахабна кар’ерыст i невук, i Яго па Магат, паклёпнiк Зелкiн. Дзеянне ў п’еса распрацавана вельмi дэталева. Героi в е самаго пачатку уцягваюцца ў гусенічны. Гарлахвацкаму патрэбны дакумэнту абса вучонай годнасцi, iнакш Яго выкрыюць i стануць вядомы Яго «чорныя справіліся», якiя ен тварыу у Кiеве. Зелкiн служыць яму в е усей халуйскай адданасць. Складанае становiшча ў Тулягi: напiсаць Гарлахвацкаму праця i тым самым зрабiць подласць Перад сваiм сумлення, Перад таварышамi, навукай, Або скiнуць в е сябе цяжар палахлiвасцi, падсцілаючая выступiць на гусенічны в е кар’ерыстам. Становiшча, у якое трапляе прафесара Чарнавус, нагадвала становiшча Тулягi. Чарнавус зняважылi, ачарнiлi Яго праця пры дапамозе плетак i Паклепа. Чарнавус iдзе на падсцілаючая гусенічны, настойлiва iмкнецца высветлiць, адкуль папаузлi хлуслiвыя чуткi пра Яго праця. Вера i Левановiч робяць усе неабходнае, Каб навесцi парадак у iнстытуце, Хутчэй зняць абвiнавачванне в е сумлення вучоных. «Канец дружбы» — пра высокую прынцыповасць у гарадскiх i асабiстых справілася. Дружба Карнейчыка, дырэктара мебельнага завода, i Лютынскага, наркама Інстытут біяхіміі НАН Беларусі, замацавана Крывая. Яны ваявалi з белапалякамi у партызанскiм атрадзе, ахвяравалi жыцця ў iмя пабудовы сацыялiзму. Лютынскi выратавау Карнейчыка пекла смерцi.

Асаблiвая заслуга К.К. заключаецца ў развiццi нацыянальнай драматургii. Яго драмы, камедыi з’яуля юцца важнай старонкай у Лiтаратурна i культурным жыццi Беларусi. Яны з’явiлiся школай выхавання нацыян. кадрау для Тэатр Рэспублiкi Новага Пакаленне БелАр. драматургау. Са з’яуленем драм i камедь К.Крапiвы БелАр. драматургiя выйшла на усесаюзную i сусветную Арэне. К.Крапiва як драматург дасканальна валодау майстэрстам сцэнiчнага слова. Дабра ведаючы БелАр. народнай. мову, багацце сам з сабою лексiкi i фразеалогii, К.Крапiва вельмi ўмела выкарыстоувау гэтыя скарбы ў сваёй практыцы. Разумеючы, Што той, хто абыякава ставiцца ды гэтя, найбагацейшай Крынiцы, няздольны Стварыць яркiх i праудзiвых творау.

Пяршай п’есай К.Крапiвы, якую ен стварыу на пачатку 40-х гадоу, з’яуляеца псiхалагiчная драма «Проба агнем». Яна З’явiлася i Пяршай п’есай на Беларусi абса вайне. Гэты твор услауляе Вернасць сав. людзей свайму патрыятычнаму абавязку.

Супярэчлiвасць характару Тулягi у камедыi Кандрата Крапiвы «Хто смяецца апошнiм».

У камедыi Кандрат Крапiва (К.К.) ставiць i вырашае праблему духоунага выпрамлення i аднаулення чалавекі ва розумаў сацыяльнага грамадзтва на Вобразы Тулягi. Драматург паказвае, Што Туляга — Чалавек крыштальнай сумленнасцi, але Вялiкi баязлiвец. Калi Гарлахвацкi перыядычна запалохваючы i шантажыруючы, спрабуе схiлiць на несумленны шлях Тулягу, ен адважваецца зауважыць нахабнiку, Што пiсаць навуковую Праца для iншых — учынак несумленны, дрэнна. I Няхай сабе пярэчанне Тулягi вельмi нясмелае, але сам факт, Што ды смерцi запалоханны Чалавек усе ж адважваецца на гэтя, з’яуляецца сведчаннем Яго высакароднасцi, маральнай чысцiнi. Бессаромнасць Гарлахвацкага вельмi узрушыла i абура Тулягу, але ен Пакуль Што ня адважваецца каму-небудзь расказаць усе, бо ня упэунены у сваей праваце. К. Знарок ставiць Тулягу у недарэчныя, смешныя сiтуацыi, Каб найбольш моцна ударыць па баязлiвасцi Тулягi. Туляга лiчыць Сваё становiшча трагiчным, в е Якога няма Выйсця, i трацiць спакой i сон. Гэтя усе можна прасачыць у сцэне, Дзе Туляга в е рознымi агаворкамi расказвае Левановiчу пра усе сваi няшчасцi. Адчуушы сяброускую падтрымку Веры, Чарнавус i iншых супрацоунiкау iнсцiтута, Туляга пачынае Разумец безпадстаунасць свайго страху. Ен узяуся пiсаць для Гарлахвацкага Праца пад выглядае Таго бездапаможнага запалоханага Тулягi, якiм дырэктар Яго бачыу. Але пры гэтым думае: «Главная жа я табе напiшу навуковую праця! Насмяяуся ты в е мяне, абняславiу Перад людзьмi, пасмяюся ж i я в е табе». У Яго нараджаецца Вялiкi гнеу ды праудзiсвета, нахабнiка i кар’ерыста, рашучасць абавязкова Яго выкрыць, адпомсцiць за тое зняважанне, крыуду, якiя цярпеу Туляга пекла дырэктара. У канц п’еса адбываецца духоунае аднауленне i перараджэнне Тулягi, Яго радасць, гордасць пекла здзейсненага i поунае выкрыцце невуцтва Гарлахвацкага. Туляга канчаткова пераадольвае палю безгрунтоуную баязлiвасць i становiцца нармально Чалавек, Гатава змагацца з такiмi людзьмi, як Гарлахвацкi.

Няма паздзеквауся Гарлахв. в е Тулягi i iншых вучоных. Главная Яны смяюцца з Гарлахвацкага апошнiмi. У гэтым Сэнс назв тварыць.

Вобразы Гарлахвацкага i Зелкiна у камедыi Кандрата Крапiвы «Хто смяецца апошнiм». Iх Сацыяльна i Грамадская шкоднасць.

Цэнтральнае месца ў камедыi займае Вобразы Гарлахвацкага. Гэтя двурушнiк, дымагог, авантурыст, самазванец у навуцы, якi iмкнецца выкарастаць службовае становiшча у сваiх шкодная мэтах. Абапiраючыся на паслугi плятхара i падхалiма Зелкiна, карыстаючыся баязлiвастью Тулягi, дабратой i даверлiвастью Чарнауса, Гарлахвацкi iмкнецца пралезцi у вучоныя. Для гэтага ён хоча Стварыць у iнстытуце атмасферу падазронасцi i недаверу. Гэтым ён iмкнецца нанесцi шкоду дзяржаве, народнай гаспадарцы. Гарлахвацкi выкарыстоувае разнастайныя сродкi i прыемы, Каб дасягнуць свайго. Шантаж i Паклепа, начальнiцкi вокрык. На Яго Думку гэтым можна прымусiць Тулягу i А Нават самаго Чарнавус працаваць на Яго — «хрыбецiкi у iх моцныя, Галаў разумныя, Няхай стараюцца, калi хочуць на Свеце Жыць».

Характар ​​Гарлахвацкага ў п’еса падаецца сатырычна; характарызуя Яга, Крапiва выкарыстоувае разнастайныя прыемы. Пачынаецца п’еса размовай прыбiральшчыцы цецi Кацi i дворнiка Нiчiпара, якiя гавараць пра змена, якiя адбылiся са з’яуленнем Гарлахвацкага. Асаблiва яркая праяуляецца характар ​​Г., калi ён шальмуе i запалохвае Тулягу, прымушаючы Таго напiсаць навуковую праця. Аб’ект даследвання гэтага ученага — «свiнячы мамант» — надзвычай выдалілі асацыiруецца в е унутранымi якасцямi самаго даследчыка. Як пяюн i шарлатан, Г. поунасцю раскрываецца ў заключнай часцы трэцяга акта.

У Вобразы навуковага супрацоунiка Зелкiна паказаны яркi тып пляткара i падхалiма. Зелкiн як вучоны Амал нiчым ня адрознiваецца пекла свайго шэфа, а таму i стараецца дагаджаць начальству, падхалiмнiчая, Каб утрымаць Сваё месца. Разумеючы хiсткасць свайго становiшча, З. пачынае плясцi iнтрыгi, паклепнiчаць на сумлен. людзей. Крапiва падкрэслiвае адну знешнюю асаблiвысць З., якаючы паказвае Яго унутраную сутнасць. З. ходзiць Амал нячутка, як кот, Што падкрадваецца ды сваей Ахвяры. Здаецца, Што увесь ён — гэтя натапыранае вуха, якое ды Усяго прыслухоуваецца. Убачыушы чалавеква у формы НКВД, якi выходзiу в е кабiнета Г., пачуушы назв толькi вулiцы, З. фабрукуе новую бізун супраць Чарнавус, хаця розум дзiкасць свайго рашэння.

Невутства З., Яго бессаромнае падхалiмства выразней за усе праяуляецца у сцэне пасяджэння вучонага Савета, на якiм Г. абараняе «палю» навуковую праця. Як i Г., З. не розумам, Што гэты даклад — пародыя на навуковую праця i кiнууся на усе лады расхвалiваць свайго начальнiка. Алё Варта было З. зразумець, што ня мае гэтым дакладзе няма нiчога навуковага i напiсаны ён ня Г., а Тулягам, як тут жа З. Гаворыць адваротнае: «Я так i думайце! Каб Вы, Аляксандар Петровiч, напiсалi такую ​​бязгуздзiцу. «У Вобразы Зелкiна драматург ня толькi заклеймiу пляткарства i падхалiмства, але i наглядна паказау небяспечнасць i шкоднасць такiх Зелкiных, бездоказныя абвiнавачваннi якiх былi самымi моцнымi аргументамi у свой гадзіну для рэпрэсii супраць сумлення людзей.

Кандрат Крапiва — байкапiсец. Тэматыка i Сацыяльна праблематыка Яго баек, iх мастацкiя асаблiвасцi.

Байкi у БелАр. лiтаратуры — сталыя традыцыi. Я.Купала i Я.Колас зрабiлi бел. байку рэалiстычнай народнай. Кандрат Крапiва (К.К.) да жанру байкi звярнууся у 1922г., Калi пачау пiсаць па-беларуску. Асаблiвы росквiт К.К.-байкапiсца прыпадае на 1925-1929гг., Калi была напiсана вялікая частка баек. У 1927 г. байкi выйшлi асобнай кнiжкай, якаючы так i называеце «Байкi». Крапiва зрабiу байку баявой зброяй БелАр. сатыры. К.К., як байкапiсцу ня Трэба было хаваць Свае думкi. Яго задача заключаецца ў Тым, Каб пры дапамозе канкрэтных, простых i даступных народу вобразау, раскрыць сутнасць той цi iншай жыццевай з’ява. Народны Погляд пiсьменнiка на рэчаiснасць, шырокае выкарыстанне фальклор, прыказак i прымавак надавалi мове Яго баек народны характар.

У Аснова многiх баек К.К. ляжыць прыказка. Напрыклад, «Баба в е калес, калесам лягчэй» — байка «Дзед i баба». Выкарыстоуваючы у байках прыказкi, Крапiва у пяршыла чаргу звяртае УВАГА на маралавы. К.К. як байкапiсец прадаужае Традыцыя Купалы i Коласа, алiгарычныя Вобразы творау якiх узяты в е жыццевага свету Беларусi. Крапiва захоувае тыя традыцыйныя характарыстыкi алiгарычных персанажау, якiмi надзяляе iх народ.

Тэматыка сатыры К.К. шырокая i разнастайная. Па тэматыцы байкi К.К. можна аднесцi ды маральна-бытавых Агульны-грамацкiх, закранаючых мiжнародныя i лiтаратурныя Праблемы. Прауда, такi падзел даволi умоуны. Пiсьменнiка чэрпае Матэрыялы в е жыцця цi в е фальклор. Даволi Шмат баек прысвечана Праблемы мастацтва i навукi ( «Дзед i баба»). У свой гадзіну пiсьменнiка цiкавiлi мiжнародныя Падзеi, пытаннi Народнага, культурнага i гаспадарчага будаунiцтва.

Асаблiвае месца ў Першы перыяд Яго літаратурнае дзейнасцi займала Тэма грамадзкай Вайну. Асноунымi сродкамi, якiмi карыстауся К.К., з’яуляецца iронiя, гратэск, карыкатура. Каго б нi Брау байкапiсец у якасцi персанажау, ён зауседы траўні на увазе чалавечае грамадзтва. Байкапiсец ставiць персанажау, супраць якiх накiравана байка, у смешнае становiшча i паказвае несумяшчальнасць iх iмкненняу, звычак, паводзiн, учынкау в е Агульны-прынятымi нормамi маралi, прыстойнасцi, чалавечансцi. Байка канчаецца мараллю. У байцы спалучаюцца бытавыя сцэны, залеукi прырода, лiрычныя адступленнi, Дыялог. Мова байкi блiзка ды гутарковай. Байка пiшацца вольным Вяршыла.

Многiя баячныя Вобразы, створаныя К.К., сталi лiтаратурнымi тыпамi, а канцоукi баек — крылатымi выразамi. Байкапiсец шырока карыстаецца характэрнымi для народнай мовы зваротамi.

Вядомы драматург, сатырык, байкапiсец, ён Дауна заваявау прызнанне i лiтара. аутарытэт. Байкi, напiсаныя у 1922-25гг. — Шмат У чым класiчныя узоры калючай, задзiрiстай, гадзінам вельмi несправядлiвай у сваiх аценках маладнiкоускай паэзii. Сатырычны дыяпазон баек быу шырокi — даставалася у iх сусветнай буржуазii, польскiм панам, пiсьменнiка старэйшага пакаленне.

«Дыпламаваны баран». Само слова «баран» стала сiнонiмам тупасцi i разумовай абмежаванасцi. Але пекла жывел розуму нiхто ня патрабуе. На гэтых рысах, спрадвеку замацаваных за баранам, пабудавана гэтя байка (1920 года). Смешная тое, Што ня Маючы розуму, баран вырашыу здабыць сабе славу iлбом. Што нi гаварыць, а ён у Яго быу трывалы. Iронiя тут вынiкае у падтэксту. Баран сапрауды заслужыу дыплом галава. Толькi ня Розум, а iлбом. Рознiца Памiж Тым, хто `н у сапрауднасцi, яму растлумчыла кошка, кажучы» што заслужыу ен свой «дыплом» ня галава, аiлбом «.

Станоўчыя І адмоўныя Героі камедыі Кан-біцца Крапівы «Хто смяецца апошнім»

Камедыя Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім» хаця І была напісана Ў тысяча дзевяцьсот трыццаць дзевяты Годзю, але сам з сабою можна назваць Сучаснае. Бо дзеянні, Якія адбываюцца Ў інстытуце геалогіі, Вельмі нагадваюць сённяшнія стасункі Паміж людзьмі Амал ва ўсіх дзяржаўных ўсталяваць. Кандрат Крапіва Ў ка-медыі выкрыў несправядлівасць, парушэнне прынцы-паў жыцця. Ён асуджае кар’ерызм, прыстасавальніц-тва. Але Ў той жа гадзіну драматург услаўляе вучоных, Якія сваёй працай прыносяць вялікую карысць дзяржаве.

Большасць герояў камедыі можна падзяліць на ста-ноўчых І адмоўных. Але ёсць І такія персанажы, якіх Нельга аднесці Ні ды пяршыла, Ні ды другіх.

Адмоўнымі Ў п’еса з’яўляюцца Вобразы Аляксанд-ра Пятровіча Гарлахвацкага, Зёлкіна І Яго жонкі.

Гарлахвацкі — дырэктар інстытута геалогіі. Пасадэна дырэктара інстытута ён займае няма за Сваё навуковыя дасягненні, а па пратэкцыі таварышаў. На сама спра-ве Ў ПРАФЕСІІ палеантолага ён Нічога не розумам. Гар-лахвацкі — Вельмі небяспечны Чалавек, бо выдае сябе няма за Таго, кім з’яўляецца на сама справілася. Ён Вельмі хітры І вынаходлівы. 3 рознымі людзьмі паводзіць сябе па-рознаму. Палахлівага — прыпужае, а в е даверлівымі — прыкідваецца Шчыра Сябрам. Але «колькі вяровач-цы Ні віцца — Заўсёды ёсць канец». У рэшце рэшт усе ўбачылі, што за Чалавек Гарлахвацкі, які ён невук.

Зёлкін — малодшы навуковы супрацоўнік. Гэтя сап-раўдны падхалім. А падхалімства, як вядома, Заўсёды выклікала гнеў у Кандрата Крапівы. Хаця навуковы супрацоўнік в е Яго ня Вельмі ўдалы, затое Зёлкін — Вельмі здольны паклёшгік. Наколькі ён тупыя Ў навуцы, настолькі багато Яго фантазія Ў выдумванні плётак. Такія разу-менні, як дружба, Давер між людзьмі, Зёлкіну ня даступ-ны. Ён ўмее бачыць у людзях Толькі адмоўнае.

Станоўчымі вобразамі Ў камедыі з’яўляюцца Чар-навус, Вера І Левановіч.

Чарнавус — прафесара інстытута геалогіі. Аўтар в е сімпа-тыяй малюючы гэтага вучонага. Шчыра спачувае яму, даве-даўшыся пра непрыемнасці, Якія наваліліся на беднага прафесара. Вось гэтя справядлівасць І сумленнасць ча-сам перашкаджаюць вучонаму бачыць з’ява Ў сапраўд ным Святло. Чарнавус непатрабавальны І сціплы. Яго Вельмі любяць калегі. Ён увесь гадзіну адчувае ІХ маралавы-ную падтрымку. Калі што-небудзь ня ладзіцца, ён Непал-коіцца, Каб з-за Яго не было непрыемнасцяў у калег. Інта-рэсы навукі для Аляксандра Пятровіча даражэй за ўсё. Без навукі ён ня ўяўляе свайго жыцця.

Вера — правая рука Чарнавус, малодшы навуковы супрацоўнік. Яна Чалавек прынцыповы, мяркуе абса людзей не па чулыя, а па ІХ учынках. У цяжкія хвіліны Яна стараецца падтрымаць Чарнавус І дапамагчы яму. Менавіта Яна садзейнічае шчаслівай развязцы Ў Каме-дыі. Сваёй энергічнасцю, адкрытасцю натуры Вера вы-клікае Нашы сімпатыі.

Левановіч — сакратар парткама. Ён — сумлення І прынцыповы камуніст. Левановіч ўмее выслухаць чалавекі, паверыць яму І дапамагчы калі трэба. Раней, Чым хто, ён зразумеў сапраўдную абстаноўку Ў інсты-туце, І не без Яго дапамогі выкрылі Гарлахвацкага.

Туляга — навуковы супрацоўнік. Страх з’яўляец-ца галоўнай перашкодай ды мэты на Працяг ўсяго жыцця. Але ён змог пераадолець самога сябе І Раска-заць абса усім Левановічу. Такія Людзі, як Туляга, Вельмі небяспечныя, бо Яны жывуць пад паплыву каго-ня-будзе. Калі такі Чалавек Будзе браце прыклад в е дрэнна-нага чалавекі, то І сам постаці дрэнна. Туляга пакутуе пекла сваёй палахлівасці, горка прызнаецца, Што Праз гэту рысу характару ня паважае самога сябе.

Камедыя «Хто смяецца апошнім» напісана з вялі-кім сатырычным майстэрствам. Дзеянні тут адбыва-юцца, а аўтарскіх высноў няма. Напрыклад, калі Гар-лахвацкі робіць даклад пра выкапнёвую жывёліну, а па сутнасці малюючы свой уласны партрэт. Тое, Што мы робім выснову самі, развівае ў думках, фантазію. Таму камедыя ня Толькі цікавая, але І карысная.

ГАРЛАХВАЦКІ — НЯГОДНІК I ПрайдзіСвет

(К. Крапіва «Хто смяецца апошнім»)

На ўроках беларускай літаратуры мы пазнаёміліся з камедыяй Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім». У сваёй п’еса драматург раскрывае Перад Чытач ня Толькі канфлікт Паміж невуцтвам, ашуканствам, кар’ерызмам І адукаванасцю, сумлення, але І паказвае атмас-феру, у якой даводзілася Жыць людзям у трыц-цатыя гады. Чытаючы камедыю, мы бачым, як у той гадзіну А Нават бязвінны Чалавек, сумлення гра-мадзянін мог зрабіцца здраднікам, «замаскіраваным Вораг» пасвіліся плётак І інтрыг спрытнага паклёпніка ці інтрыгана.

Прыкладам чалавекі, які дзеля дасягнення ўласных мэтаў здольны скарыстаць іншых лю дзей, з’яўляецца Адзін з герояў п’еса Крапівы — кар’ерыст І невук Гарлахвацкі. Ён працуе на пасадзе дырэктара навукова-даследчага інстытута геалогіі. Але ўжо з пяршыла старонак п’еса мы бачым, Што ды навуковай дзейнасці гэты Чалавек ня траўні ніякага дачынення.

Гарлахвацкі Толькі тым І займаецца, Што ўладкоўвае свой кабінет І бавіць гадзіну са сваёй ка-Ханкала Зіначкай Зёлкінай. Тут жа мы дазнаём-ся, Што дыплом вучонага І адказную Пасадэна лму дапамаглі набыць ягоныя сябры. Але Ў інстытут Прыйшоў ліст з патрабаваннем спісу навуковых Праца кіраўніка ўстановы. Гарлем-хвацкі апынуўся Перад пагрозай выкрыцця. Аднака і тут гэты ПрайдзіСвет знаходзіць выйс-це: «Зрабіць так, Каб Туляга І А Нават сам Чорная-Вус былі тут у мяне на паслугах. на ІХ спінах у вялікія вучоныя ўехаць ».

Каб здзейсніць свой план, дырэктар развівае актыўную дзейнасць: збірае плёткі, Хлусню, карыстаецца дапамогай паклёпніка І падхалі-ма Зёлкіна, палахлівасцю Тулягі І даверлівас-цю Чарнавус. Робіць гэтя Гарлахвацкі Вельмі спрытна І прафесійна. 3 рознымі людзьмі ён паводзіць сябе па-рознаму. Запалоханага Ту-лягу метадам шантажу прымушае напісаць за Яго навуковую праця — даклад па палеанта-логіі: «Вы напішаце, а я прачытаю. Пасвіліся мы зачытаем Яго на савеце, апублікуем. Але вы ж разумееце, Што ставіць сваё прозвішча побач з вашым мне нязручна ».

Даверлівы Чарнавус, Чалавек высокай год-насці, не розумам, чаму гэтя в е маскву ня прый-шоў водзыў на Яго Праца, чаму выдавецтва ад-маўляецца друкаваць Яго кнігу, а над дачкА навісла пагроза выключэння з інстытута. I ніяк ня Можа зразумець, Што прычына ўсяму — Яго дырэктар.

У інстытуце геалогіі адбываюцца цікавыя Падзеі. Намеснік д Таго, Каб займацца навуковай дзейнасцю, вучоныя павінны даказваць, Што Яны ня ворагі. Затое Гарлахвацкі — невук, ПрайдзіСвет І кар’ерыст — адчувае сябе Вельмі вольная. Але ўсе гэтыя непаразуменні адбыва-юцца ды пэўнага гадзіне. Пасвіліся дакладу, якім Туляга помсціць свайму крыўдзіцелю, на па-Верхняга выходзіць увесь Брудов Гарлахвацкага. Гэты ПрайдзіСвет паўстае Перад намі Ў Вобразы «свінтуса грандыёзуса». 3 Чарнавус І Тулягі была Знята пляма «ворагаў народа».

Сваім тварыць К. Крапіва дапамог нам зразу-мець тое страшнае становішча, у якім апыну-ліся ўсе Нашы суайчыннікі Ў трыццатыя гады. Даў зразумець нам, як лёгкая было Ў той гадзіну прынізіць чалавекі, а то І ўвогуле — ад-няць у Яго жыццё. I разам з тым вучыць нас Быць сумленнымі Перад сабой І людзьмі, вы-крываць невуцтва, кар’ерызм І ўсе адмоўныя рысы чалавечага грамадзтва.

Вобразы ТУЛЯГІ Ў КАМЕДЫІ К. КРАПІВЫ «ХТО СМЯЕЦЦА АПОШНІМ»

Камедыя «Хто смяецца апошнім» была напісана Ў 1939 Годзю, калі чалавекі маглі схапіць без усялякага дазнання, простая па да-носу. Таму ня дзіўна, Што большасць людзей знаходзілася Ў нейкім запалоханым постаці, пад страхам апынуцца Ў ГУЛАГу. Якраз ды такіх людзей І належыць навуковы супрацоўнік Ту-брыкацца.

Туляга — Адна з асноўных дзеючых Асобы п’е-сы. Увесь знешні выгляд Тулягі Цалкам адпал-Вяда Яго прозвішчу. Ён Нейкі нязграбны, няспрытны, нібы сапраўды туляецца в е аднаго месца на іншае. Аднойчы, калі Туляга ішоў у інстытут, Нейкі Чалавек заўважыў Яго падоб-насць ды дзянікінскага палкоўніка. А паколькі Туляга І сапраўды некалі жыў у тым горадзе, назва Якога прагучала Ў вуснах незнаёмца, то бедалагу гэтя насцярожыла І Вельмі напужала. Ён расказаў пра гэты выпадак у інстытуце. По-чуўшы пра гэтя, Зёлкін — Яшчэ Адзін супрацоўнік гэтя навуковай ўсталююць І ўсім вядомы вы-думшчык І пляткар — перайначыў Яго расказ так, Што выходзіла, Быццам Туляга на самой справілася дзянікінскі афіцэр І Вельмі баіцца ця-пер гэтага.

У той гадзіну дырэктар інстытута Гарлахвацкі пад пагрозай выдачы «дзянікінца» НКУС прымушае Тулягу напісаць за Яго навуковую Праца І паставіць пад ёй прозвішча Гарлахвацкага. Такі падсцілаючая шантаж узнімае хвалю незадаволенасці Ў Тулягі, сумленнага навукоўца. Ён І раней ад-чуваў сваё становішча вучонага-парабка, але не хапаць смеласці, Каб пазбавіцца пекла гэтага.

Апошняй кропляй стала Здарэнне в е Зіначкай Зёлкінай, калі Гарлахвацкі, баючыся жончы-нага гневу, выкліканага Яго «шашнямі» в е Зіначкай, павярнуў усё так, Што атрымалася, Быццам з Зінай у кабінеце Быў ня ён, а Туляга. Вынесці Такога сораму Туляга не мог, таму тут жа пачаў распрацоўваць план, як адпомсціць ненавіснаму невуку І кар’ерысту. Ён раіцца, дзеліцца сваімі думкамі з супрацоўнікамі інсты-тута, Шукан ІХ падтрымкі І дапамогі. Гэтя ды-памагае яму в е цягам часу пераадолець страх. Заставаў Толькі пераступіць апошнюю пры-ступку — выкрыць лжэвучонага, які ды Таго ж Яшчэ І дырэктар навуковай ўсталяваць.

У гэтя цяжкай справілася Тулягу дапамаглі Чар-навус, Вера І Левановіч. Яны спакойна Яго выслухалі, паспачувалі І паабяцалі падтрымку. Ды моманту зачытвання «навуковай Працы» Тую-брыкацца ўжо вызваліўся пекла страху І Быў рашуча на-ладу паведаміць усім супрацоўнікам праўду.

Пасвіліся Таго, як Гарлахвацкі зачытаў напісаную Тулягам Праца, усім стала зразумела, Што ўяў-ляе сабою гэты Чалавек як вучоны. У дакладзе сустракаліся такія дэталі, Што ўзнікала пы-танне, хто на самой справілася вялікія «карысны выкапень» — Гарлахвацкі ці тая жывёліна, пра якую гаварыт Ў дакладзе.

Заканчваецца камедыя трыумфам Тулягі. А Гарлахвацкага забіраюць у НКУС па справілася здрадніцтва.

У кантрасце Паміж пачаткам І канц тварыць І хаваецца Сэнс Яго назв. Спачатку смяяўся Гарлахвацкі, паціраючы рукі пекла радасці, Што, дзякуючы страху Тулягі, зможу Ў хуткім гадзіне абараніць дысертацыю І закрыць рот Тым, хто падазрае Яго Ў лжэвучонасці І ня давярае яму. У канц смяецца Туляга, задаволены Тым, Што хапіла-такі смеласці І рашучасці перамагчы страх І выкрыць ярага кар’ерыста І невука.

Сэнс назв тварыць «Хто смяецца апошнім» у Тым, Што Нельга лічыць куранят па Вясне, таму Што Яшчэ не раз выйдзем на паляванне ліса. I, як сцвярджае народная мудрасць, той смяецца дабра, хто смяецца апошнім.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector