Сачыненне пра Пятра і Фяўроніі

«Аповесць пра Пятра і Феўронні» адносіцца да жанру павучальных літаратуры і апісвае жыцьцё мурамскім святых князя Пятра і яго жонкі Фяўронні. У яе аснове ляжаць вусныя народныя паданні, якія адлюстроўваюць гледжанні простага народа на ідэал набожнай і дабрадзейнага жыцця.

Барацьба са спакусай

Жыціе мурамскім святых можна падзяліць на тры сюжэтных і сэнсавых блока, якія адлюстроўваюць этапы станаўлення асобы на шляху да хрысціянскага ідэалу.

Апавяданне пачынаецца з гісторыі супрацьстаяння Пятра спакуснік, які з’яўляецца да жонкі яго брата Паўла ў аблічча мужа. Гэта досыць сімвалічная канструкцыя, гаворачая аб прысутнасці ў душы кожнага чалавека двух супрацьлеглых пачаткаў: праведнага і грэшнага.

З’ява змусціцеля у аблічча роднага брата сведчыць, па-відаць, аб грэшных думках самога Пятра ў дачыненні да жонкі брата. Але перамога над змеем і, такім чынам, над спакусай не даецца проста. Зло заўсёды пакідае след у душы чалавека — нават у выпадку перамогі над ім.

«Перамога над злом — гэта перамога над дрэнным ў самім сабе».

У выпадку Пятра следствам пераадолення спаняверыць з’яўляецца хвароба, якая ўзнікае з прычыны траплення крыві змусціцеля на цела князя. Зло пранікае ў душу Пятра, і пакрывае цела балючымі струпамі і язвамі.

Шлях да вылячэння

Лячэнне ад пошасці мае прыйсьці князі ад прастачцы. Гэта адкрываецца Пятру ў прарочым сне. Мудрая панна Феўроння адшукваецца ў далёкім паселішчы, і бярэцца вылечыць князя, калі той ажэніцца на ёй. Няроўны шлюб, вядома, не ўваходзіць у планы Пятра. Тым не менш, ён дае ілжывае абяцанне.

Але вылячэнне, якое атрымлівае князь пасля лячэння ў Фяўроніі, не можа быць канчатковым, пакуль ён не трымае дадзенага слова. Нават ад адной неачунялым язвы хвароба распаўсюджваецца зноў па ўсім яго целе.

Выздараўленне прыходзіць да Пятра толькі пасля таго, як ён спрабуе адолець у сваёй душы падступства і няўдзячнасць па адносінах да Фяўроніі. Захоўваючы вернасць свайму слову, чалавек захоўвае ў чысціні і ўласную душу.

Каханне як ўзнагарода

Тое, што Пётр ўспрымае як выкананне доўгу, становіцца для яго сапраўднай узнагародай. Феўроння становіцца яму не толькі добрай жонкай, але і надзейнай памочніцай, калі Пётр пасля смерці брата воцаряется ў горадзе.

«Найвялікшая шчасце, даступнае чалавеку, — каханне».

Але шчасце звыш заўсёды суправаджаецца трывогамі і выпрабаваннямі. Такім выпрабаваннем для Пятра станавіцца патрабаванне баяраў пакінуць сваю жонку, паколькі прыдворным не прыстала падпарадкоўвацца прастачцы. Але Пётр аддае перавагу адмову ад пасаду.

Зрэшты, каханне мае патрэбу ў узаемных намаганнях. Выпрабаванню падвяргаецца і Феўроння. Але яна адхіляе дамаганні аднаго з спадарожнікаў, калі разам з мужам плыве па Оке з горада, які адкінуў мудрае валадаранне.

Узнагародай абодвум за іх вернасць і пабожнасьць становіцца вяртанне на княжанне ў горад, погрязшій у звадах, а таксама доўгая шчаслівае жыццё ў каханні і згодзе. І нават смерць, у раптоўна якая выкрала іх з зямлі, не змагла разлучыць Пятра і Фяўроніі. Паводле легенды, святыя злучыліся і пасля жыцця ў адным труне, і былі пахаваныя ў агульнай магіле.

Аналіз «Аповесць пра Пятра і Феўронні Мурамскіх»

«Аповесць пра Пятра і Феўронні» ўзнікла ў сваёй аснове не пазней другой чвэрці XV стагоддзя, але атрымала канчатковае афармленне ў пачатку XVI стагоддзя пад пяром Ярмолаў Еразма і цесна звязана з фальклорам.

Гэта гісторыя пра каханне князя Пятра і сялянскай дзяўчыны Феўронні — любові моцнай і непераможнай, «да труны».

Першае з’яўленне ў аповесці дзяўчыны Феўронні захавана ў зрокава выразнае вобразе. Яе знайшоў у простай сялянскай хаце пасланец Мурамскага князя Пятра, які захварэў ад атрутнай крыві забітага ім змея. У бедным сялянскай сукенцы Феўроння сядзела за ткацкім станком і займалася «ціхім» справай — ткала палатно, а перад ёй скакаў заяц, як бы сімвалізуючы сабой зліццё з прыродай. Яе пытанні і адказы, яе ціхі і мудры размова ясна паказваюць, што яна разумная. Феўроння дзівіць пасланцоў сваімі прарочымі адказамі і абяцае дапамагчы князю. Абазнаная ў гаючых зёлках, яна вылечвае князя.

Нягледзячы на ​​сацыяльныя перашкоды, князь ажэніцца на сялянскай дзяўчыне Фяўроніі. Іх любоў не лічыцца з меркаваннем навакольных. Фанабэрыстыя жонкі баяраў не любілі Фяўронні і патрабуюць яе выгнання. Князь Пётр адмаўляецца ад княства i iдзе разам з жонкай.

Жыватворчая сіла любові Фяўронні так вялікая, што жэрдкі, уваткнутыя ў зямлю, па яе благаславенні расцвітаюць, ператвараючыся ў дрэвы. Крошкі хлеба ў яе далоні звяртаюцца ў збожжа свяшчэннага ладану. Яна настолькі моцная духам, што разгадывает- думкі сустрэтых ёю людзей. У сіле сваёй любові, у мудрасці, як бы падказвае ёй гэтай любоўю, Феўроння аказваецца вышэй свайго ідэальнага мужа — князя Пятра.

Іх не можа разлучыць сама смерць. Калі Пётр і Фяўронія адчулі набліжэнне смерці, яны нагоды прасіць у Бога, каб ён даў ім памерці ў адзін час, і прыгатавалі сабе агульны труну. Пасля таго яны прынялі манаства ў розных манастырах. І вось, калі Феўроння вышывала для храма багародзіцы «паветра» (покрыва для святой чары), Пётр паслаў ёй сказаць, што ён памірае, і прасіў яе памерці разам з ім. Але Феўроння просіць даць ёй час дошить покрыва. Другі раз паслаў да яе Пётр, загадаўшы сказаць: «Ужо мала пожду цябе». Нарэшце, пасылаючы ў трэці раз, Пётр кажа ёй: «Ужо хачу памерці і не чакаю цябе». Тады Феўроння, якой засталося дошить толькі адну шату святога, ўваткнула ў покрыва іголку, обвертела вакол яе нітку і паслала сказаць Пятру, што гатовая памерці разам з ім.

Пасля смерці Пятра і Фяўронні людзі паклалі іх цела ў асобныя труны, але на наступны дзень цела іх апынуліся ў агульным, загадзя прыгатаваным труне. Людзі другі раз спрабавалі разлучыць Пятра і Фяўроніі, але зноў целы іх апынуліся разам, і з таго часу іх ужо не смелі разлучаць.

Вобразы герояў гэтага аповеду, якіх не маглі разлучыць ні баяры, ні сама смерць, для свайго часу дзіўна псыхалягічна. Іх псыхалягічна вонкава праяўляецца з вялікай стрыманасцю.

Адзначым і стрыманасць апавядання, як бы паўтараюць за сціпласці праявы пачуццяў. Жэст Фяўроніі, ўтыкаюць іголку ў покрыва і абгортваюць вакол ўваткнутай іголкі залатую нітку, гэтак жа лаканічны і зрокава ясны, як і першае з’яўленне Фяўронні ў аповесці.

Каб ацаніць гэты жэст гераіні, трэба памятаць, што ў старажытнарускіх літаратурных творах няма побыту, няма дэталёвых апісанняў. У гэтых умовах жэст Фяўронні каштоўным, як і тое залатое шыццё, якое яна шыла для святой чары.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector