Сачыненне пра Уладзіміра Манамаха

(Для чытання і вывучэння ў 7, 8-м класах)

Уладзімір Манамах, вялікі князь Кіеўскі, быў сынам Уладзіміра Яраславіча і візантыйскай царэўны, дачкі імператара Канстанціна Манамаха. Сачыненні Уладзіміра Манамаха напісаны ў XI-пачатку XII стагоддзя і вядомыя пад назвай «Павучанне». Яны ўваходзяць у склад Лаўрэнцьеўскага летапісу. «Павучанне» — гэта своеасаблівае збор твораў князя, якое ўключае само Павучанне, аўтабіяграфію і ліст Манамаха князю Алегу Святаславічу. Павучанне з’явілася палітычным і маральным завяшчаннем князя, адрасаваным не толькі яго сынам, але і шырокаму колу чытачоў.

У пачатку «Павучанні» Манамах дае шэраг маральных навучанняў: не забывайце Бога, гонару ня майце у ​​сэрца і розуме, старых людзей паважайце, «на вайну выйшаўшы, не лянуецеся, хлусні сцеражыцеся, напаіце і накарміце прасіў. Убогай не забывайце, падавайце сіраце і ўдовы разважце самі, а не давайце моцным губіць чалавека. Старых шануйце, як бацьку, а маладых, як братоў. Больш за ўсё шануйце госця. Не прапусціце чалавека, ня Прывітанне яго, і добрае слова яму Гаворка «1. чалавека, у якім увасобіўся ідэал князя, пекущегося пра славу і гонару роднай зямлі.

Перад намі маральныя настаўленьні, высокія маральныя запаветы, якія маюць вечнае значэнне і каштоўныя па гэты дзень. Яны прымушаюць нас задумвацца пра ўзаемаадносіны паміж людзьмі, удасканальваць свае маральныя прынцыпы. Але «Павучанне» — гэта не толькі збор бытавых маральных саветаў, але і палітычнае завяшчанне князя. Яно выходзіць за вузкія рамкі сямейнага дакумента і набывае вялікае грамадскае значэнне.

Уладзімір Манамах вылучае задачы агульнадзяржаўнага парадку, лічачы абавязкам князя клопат пра дабро дзяржавы, пра яго адзінстве. Міжусобныя звады падрываюць эканамічны і палітычны магутнасьць дзяржавы, толькі свет прыводзіць да росквіту краіны. Таму ў абавязак кіраўніка ўваходзіць захаванне міру.

Аўтар «Павучанні» выступае перад намі як высокаадукаваны кніжны чалавек, эрудыяваны, выдатна разбіраецца ў літаратуры свайго часу, што бачна па шматлікіх цытат, якія ён прыводзіць.

Паступова «Павучанне» перарастае ў аўтабіяграфію, у якой князь распавядае, што быў удзельнікам 82 вялікіх вайсковых паходаў. Сваё жыццё ён стараўся будаваць па тых жа правілах, пра якія піша сынам. Манамах паўстае ў сваім творы чалавекам незвычайна дзейным, дбайным змагаром асветы. Ён лічыць, што ў побыце князь павінен быць узорам для навакольных, сямейныя адносіны трэба будаваць на павазе. У «Павучанні» Манамах ахоплівае шырокае кола жыццёвых з’яў, дае адказы на многія сацыяльныя і маральныя пытанні свайго часу.

Трэцяе твор Уладзіміра Манамаха — ліст да стрыечнага брата Алегу Святаславічу, напісанае з нагоды гібелі свайго роднага сына Ізяслава, забітага Алегам у баі. Ліст мудра і спакойна. Горка шкадуючы аб смерці сына, князь тым не менш гатовы ўсё зразумець і ўсё дараваць. Вайна ёсць вайна. Сын яго загінуў, як гінуць многія ў баі. Бяда не ў тым, што на поле бітвы загінуў яшчэ адзін князь. Бяда ў тым, што княжацкія сваркі і ўсобіцы губяць Рускую зямлю. Манамах лічыць, што час спыніць гэтыя братазабойчыя вайны. Князь прапануе Алегу свет: «Я табе ня вораг, ня помсьнік. І свет я табе прапаную таму, што не хачу я ліха, а дабра хачу усёй браціі нашай і зямлі рускай» 2.

Д.С. Ліхачоў адзначаў, што «ліст Манамаха дзіўна. Я не ведаю ў сусветнай гісторыі нічога падобнага на гэты ліст Манамаха. Манамах даруе забойцу свайго сына. Больш за тое, ён суцяшае яго. Ён прапануе яму вярнуцца ў рускую зямлю і атрымаць належныя па спадчыне княства, просіць забыць крыўды «3.

У цэлым «Павучанне» афарбавана асабістым пачуццём, напісана ў канфесіяналы, элегічна тоне 4, а таксама адлюстроўвае бачанне жыццёвага побыту і эпохі. Насуперак літаратурным канонах выявы князя, Уладзімір надзелены індывідуальнымі чалавечымі рысамі. Гэта не толькі воін, дзяржаўны дзеяч, але і які адчувае, які пакутуе, востра які хвалюецца жыццёвыя падзеі чалавек. Для яго важна, каб дзеці і іншыя людзі, да якіх ён усё гэта гаворыць, прынялі настаўленьне «у сэрца сваё». Яго хвалюе праблема этычнай адказнасці чалавека, захаванне такіх пачуццяў і якасцей, як спачуванне, справядлівасць, гонар, працавітасць.

Сам жа Манамах эмацыйна паглынуты рэлігійнымі пачуццямі, апяваючы боскую гармонію ўсяго існага, абвяшчаючы чалавекалюбства, міласэрнасць Бога, Які стварыў сваёй ласкай мноства вялікіх цудаў і дабротаў, які падарыў людзям зямлю і ўвесь навакольны свет.

Захоплена кажа Манамах аб «божай мудрасці» дзеля чалавека. Ўзнёслыя словы ідуць адно за адным: «Розум чалавечы ня можа спасцігнуць цуды твае. Вялікі ты, і дзівосныя дзеі твае і дабраславёнае і славіцца імя тваё вякі па ўсёй зямлі» 5.

Ідэя пакаяння, перамогі дабра над злом не пакідае Манамаха. Яна выказана ў лісце да Алега Святаславіча. Пакаяцца павінен, па думцы князя, які дапусціў гібель яго сына Алег, пакаяцца павінен і сам Уладзімір, не папярэдзiў яе: «Варта было б табе, убачыўшы кроў і цела яго, увянувшее падобна кветцы, упершыню распусціла, падобна ягняці закалоць, ​​сказаць стоячы над ім, ўдумаўшыся ў намеры душы сваёй: «на жаль мне, што я зрабіў! і, скарыстаўшыся яго неразумнасцю, дзеля няпраўды святла гэтага мітуслівага нажыў я грэх сабе, а бацьку і маці — слёзы» «6.

Сам жа Манамах гатовы да страшнага суду: «На страшным судзе, — піша ён, — без абвінаваўцаў сам сябе абліччы.» 7.

Лірычны пачатак у пасланні набліжае яго да народнай паэзіі, да песеннай лірыцы, надае эмацыйнасць апавядання. Так, прыпадабненне цела сына кветцы, упершыню распусціла, або параўнанне нявесткі, захопленай у палон Алегам Святаславічам, з горюющей Горліцай на сухім дрэве, апярэджвае плач Яраслаўны ў «Слове пра паход Ігараў», суадносяцца з элементамі народнай паэзіі. А малітва Манамаха, уключаная ў «Павучанне», па сваёй мастацкай сутнасці блізкая да песеннай лірыцы, да народных плач. «Прамудрасці настаўнік і сэнсу навіною, неразумным настаўнік і жабракам заступнік! Зацьвердзі ў розуме сэрца маё, ўладыка! Дай мне дар словы, ойча, на вусны мае ня забараняй заклікаць да цябе. Міласэрны, памілуй заняпалага.» 8.

Высокія прадстаўлення аб этычных каштоўнасцях аўтар «Павучанні» імкнецца выклікаць чытачам. У творы таксама знаходзяць адлюстраванне дэталі рэальнага побыту: з этнаграфічнай дакладнасцю перадаюцца гістарычныя падзеі — барацьба з полаўцамі, паходы князёў. Геаграфічная прастора шырока і адлюстроўвае падзеі рускай гісторыі ў руху. Пералічваюцца бітвы, горада, зямлі, рэкі, імёны рускіх князёў і палавецкіх ханаў. Апісвае Манамах і асобныя сітуацыі, моманты бітваў: «білася дружына мая з імі восем дзён за малы вал і не дала ім увайсці ў астрог» 9, або, напрыклад, драматычную карціну паходу дружыны колькасцю каля ста чалавек, з дзецьмі і жонкамі, з Чарнігава у Переяславль. Аўтар адзначае, як «аблізваліся на іх, дакладна ваўкі, полаўцы, стоячы каля перавозу і на гарах. Бог і святой Борыс не выдалі мяне ім на пажыву, бяз шкоды дайшлі мы да Пераяслаўля» 10.

Сацыяльная практыка і працоўная дзейнасць князя раскрываецца ў наступным яго прыкмеце: што трэба было рабіць хлопчыку яго, то сам рабіў — на вайне і на паляваннях, ноччу і днём, у спякоту і сцюжу, не даючы сабе спакою. Сам рабіў, што было трэба.

У цэлым «Павучанне» раскрывае аблічча выдатнага дзяржаўнага дзеяча рускага сярэднявечча,

 1. Прачытайце ўважліва «Павучанне». Якая яго кампазіцыя і характэрныя асаблівасці як жанру? Як у «Павучанні» спалучаюцца павучальных пачатак, аўтабіяграфічныя элементы і выраз асабістых пачуццяў Уладзіміра Манамаха?
 2. Якія асноўныя ідэі твора?
 3. Як у помніку адлюстраваны побыт і эпоха?
 4. Чытаючы тэкст, падумайце пра вобраз князя. Якія маральныя запаветы Манамаха і як яны характарызуюць гэтага чалавека? Які ўяўляецца асобу князя ў «Павучанні»?
 5. Як і дзе выказана ідэя міралюбнасці ў «Павучанні»?
 6. Што піша аўтар пра сваю гаспадарчай і ваеннай дзейнасці, аб паводзінах у побыце?
 7. З якімі павучаньнямі звяртаецца князь да дзяцей і чытачам? Прывядзіце прыклад з тэксту.
 8. Як звязана «Павучанне» з вуснай народнай паэзіяй? Якія народна-паэтычныя вобразы можна выявіць у помніку?

#&658; Чытайце таксама іншыя тэмы кіраўніка «Літаратура Кіеўскай Русі»:

Усе матэрыялы, апублікаваныя на сайце ў любым выглядзе, з’яўляюцца аб’ектамі аўтарскага і маёмаснага права.

Ніякія матэрыялы гэтага сайта не з’яўляюцца публічнай аферты.

Біяграфія Уладзіміра Манамаха

Нарадзіўся Уладзімір Манамах 26 мая 1053 года. Бацькам ягоным быў Усевалад Яраславіч. Яшчэ ў юнацкія гады ў сваёй біяграфіі Уладзімір Манамах стаў растоўскім князем. Затым кіраваў Смаленскам, пазней — Чарнігавам.

Пасля смерці Усевалада Яраславіча саступіў трон Святаполку, свайму брату. Вялікай заслугай князя Уладзіміра Манамаха ў біяграфіі стаў разгром полаўцаў. Манамах саступіў Чарнігаў Алегу Святаславічу. Полаўцы рэгулярна нападалі на Пераяслаўскай княства, дзе пасяліўся Манамах. На Любечских з’ездах Уладзімір спрабаваў згуртаваць Русь для супрацьстаяння полаўцам. Пасля некалькіх паразаў полаўцаў Русь была вызвалена.

Калі памёр Святаполк, Уладзімір Манамах здушыў кіеўскае паўстанне і ўзначаліў праўленне краінай. Тады ж выйшаў знакаміты «Статут Уладзіміра Манамаха». Разглядаючы кароткую біяграфію Уладзіміра Манамаха, трэба адзначыць, што перыяд яго праўлення быў у цэлым спрыяльным для Русі. Спыніліся міжусобіцы.

За ўсю біяграфію Уладзімір Манамах напісаў некалькі твораў. Напрыклад, «Павучанне», «Ліст Алегу Святаславічу», «Малітва». Памёр вялікі князь 19 мая 1125 года.

Новая функцыя! Сярэдняя адзнака, якую атрымалі навучэнцы ў школе за гэтую біяграфію. паказаць ацэнку

Спампаваць біяграфію Манамаха

Не спадабалася? — Напішы ў каментарах чаго не хапае.

Па шматлікіх просьбах цяпер можна: захоўваць усе свае вынікі, атрымліваць балы і ўдзельнічаць у агульным рэйтынгу.

 1. 1. Міла Салбиева 902
 2. 2. Кацярына Красновид 277
 3. 3. Ekaterina Kolesnikova 108
 4. 4. Алеся Сергомазова 77
 5. 5. Галія Курбаниязова 62
 6. 6. Ганна Матвеева 59
 7. 7. Іван Зінчанка 55
 8. 8. Асхат Гара 49
 9. 9. Варвара Семакова 48
 10. 10. Аляксандр Анціпаў 45
 1. 1. Ramzan Ramzan 5,120
 2. 2. Iren Guseva 4,925
 3. 3. Мухамад Амон 2,739
 4. 4. Гузель Миннуллина 2,310
 5. 5. admin 2,045
 6. 6. Алёна Кошкаровская 1,886
 7. 7. Лізавета Пякина 1,772
 8. 8. Вікторыя Нойманн 1,738
 9. 9. Алёна Хубаева 1,718
 10. 10. Bulat Sadykov 1,667

Самыя актыўныя ўдзельнікі тыдня:

 • 1. Вікторыя Нойманн — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 2. Bulat Sadykov — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 3. Дар’я Волкава — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.

Тры шчасліўчыка, якія прайшлі хоць бы 1 тэст:

 • 1. Наталля Старасціна — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 2. Мікалай З — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.
 • 3. Міхаіл Варонін — падарункавая карта кнігарні на 500 рублёў.

Карты электронныя (код), яны будуць адпраўленыя ў бліжэйшыя дні паведамленнем Вконтакте або электронным лістом.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector