Складанне выніковае 2018

Прыкладныя тэмы выніковага сачыненні 2017-2018 (спіс). Кірунак «Мэты і сродкі».

Ці апраўдвае мэта сродкі?

Як вы разумееце прымаўку: «Аўчынка выраба не варта»?

Чаму важна мець мэта ў жыцці?

Для чаго патрэбна мэта?

Ці згодныя Вы з сцвярджэннем: «Чалавек, які абавязкова хоча чаго-небудзь, прымушае лёс здацца»?

Як Вы разумееце выказванне: «Калі мэта дасягнута пра шлях забываюць»?

Дасягненне якой мэты прыносіць задавальненне?

Пацвердзіце ці аспрэчце выказванне А. Энштейна: «Калі вы хочаце весці шчаслівае жыццё, вы павінны быць прывязаны да мэты, а не да людзей або да рэчаў»?

Ці можна дамагчыся мэты, калі перашкоды здаюцца непераадольнымі?

Якімі якасцямі павінен валодаць чалавек, каб дасягаць вялікія мэты?

Ці справядліва выказванні Канфуцыя: «Калі вам здаецца, што мэта недасяжная, не змяняйце мэта — змяняйце свой план дзеянняў»?

Што значыць «вялікая мэта»?

Хто ці што дапамагае чалавеку дамагчыся мэты ў жыцці?

Як Вы разумееце выказванне О.де Бальзака: «Каб дайсці да мэты, трэба перш за ўсё ісці»?

Ці можа чалавек жыць без мэты?

Як Вы разумееце выказванне Э.А. Па «Ніякай транспарт не будзе спадарожным, калі не ведаеш, куды ісці»?

Ці можна дамагчыся мэты, калі ўсё супраць цябе?

Да чаго прыводзіць адсутнасць мэты ў жыцці?

Якая розніца паміж праўдзівай і ілжывай мэтай?

Чым мара адрозніваецца ад мэты?

Чым небяспечна бязмэтнае існаванне?

Як Вы разумееце выказванне М.Гандзі: «Знайдзі мэта, рэсурсы знойдуцца».

Як дасягнуць мэты?

Ці згодныя Вы з сцвярджэннем: «Той крочыць хутчэй, хто крочыць адзін»?

Ці можна судзіць пра чалавека па яго мэты?

Ці можна апраўдаць вялікія мэты, дасягнутыя несумленным шляхам?

Як грамадства ўплывае на фарміраванне мэтаў?

Ці згодныя Вы з сцвярджэннем А. Энштейна: «Ніякая мэта не высокая настолькі, каб апраўдвала нявартыя сродкі для яе дасягнення»?

Ці існуюць недасягальныя мэты?

Як Вы разумееце словы Дж. Оруэла: «Я разумею як; не разумею навошта «?

Ці можа добрая мэта служыць прыкрыццём нізінных планаў?

Ці згодныя Вы з сцвярджэннем А. Рэнд: «Мы страцілі назаўжды толькі той, у кім пагасьлі імкнення»?

У якіх жыццёвых сітуацыях дасягненне мэты не прыносіць шчасця?

На што здольны чалавек, які страціў мэта ў жыцці?

Ці заўсёды дасягненне мэты робіць чалавека шчаслівым?

Якая мэта існавання чалавека?

Ці трэба ставіць перад сабой «недасяжныя» мэты?

Як Вы разумееце словазлучэнне «ісці па галовах»?

Чым адрозніваецца «імгненнае жаданне» ад «мэты»?

Як звязаны маральныя якасці чалавека звязаны са сродкамі, якія ён выбірае для дасягнення сваіх мэтаў?

Як Вы разумееце зацвярджэнне Л. да Вінчы: «Не абгортваецца той, хто скіраванасці да зоркам»?

Спіс літаратуры для падрыхтоўкі да выніковага складання. «Мэты і сродкі».

Жан-Батыст Мальер «Тартюф»

Джэк Лондан «Марцін Ідэн»

Уільям Теккерей «Кірмаш ганарыстасці»

Айн Рэнд «Атлант расправіў плечы»

Тэадор Драйзер «Фінансіст»

І. Ільф, Е. Пятроў «Дванаццаць крэслаў»

В.А. Каверын «Два капітана»

Ф. М. Дастаеўскі «Злачынства і пакаранне», «Браты Карамазавы», «Ідыёт»

А. Р. Бяляеў «Галава прафесара Доуэля»

Ўінстан Грум «Форэст Гамп»

Дж. Толкіен «Уладар пярсцёнкаў»

О. Уайльд «Партрэт Дорiана Грэючы»

М.А. Шолахаў «Лёс чалавека»

Д.С. Ліхачоў «Лісты пра добрае і выдатным»

Выніковае складанне (пераказ)

Саветам па пытаннях правядзення выніковага сачыненні ў выпускных класах пад старшынствам Н.Д. Салжаніцын вызначаны 5 адкрытых кірункаў тым выніковага сачыненні на 2017/18 навучальны год. У эфіры тэлеканала «Расія 1» напрамкі тым выніковага сачыненні сёння абвясцілі Міністр адукацыі і навукі РФ О.Ю. Васільева і дарадца прэзідэнта РФ У.І. Талстой.

5 адкрытых кірункаў тым выніковага сачыненні на 2017/18 навучальны год:

Як і ў папярэднія гады, выніковае складанне з’яўляецца допускам выпускнікоў да дзяржаўнай выніковай атэстацыі. Пры гэтым якія навучаюцца з абмежаванымі магчымасцямі здароўя мае права выбраць напісанне выкладу. Вынікам выніковага сачыненні з’яўляецца «залік» або «незалік». Калі выпускнік атрымаў за выніковае складанне нездавальняючы вынік, яму прадастаўляецца магчымасць яго пераздаць.

У рамках адкрытых кірункаў тым выніковага сачыненні распрацоўваюцца канкрэтныя тэмы выніковага сачыненні (падбіраюцца тэксты пераказаў) для кожнага гадзіннага пояса асобна. Канкрэтныя тэмы выніковага сачыненні (тэксты пераказаў) дастаўляюцца ў органы кіравання адукацыяй на месцах у дзень правядзення выніковага сачыненні (выкладу).

Каментар да адкрытых тэматычных напрамках 2017/18 навучальнага года, падрыхтаваны спецыялістамі ФГБНУ «ФИПИ»

У рамках напрамкі можна разважаць пра вернасць і здрадзе як процілеглых праявах чалавечай асобы, разглядаючы іх з філасофскай, этычнай, псіхалагічнай пунктаў гледжання і звяртаючыся да жыццёвых і літаратурным прыкладаў.

Паняцці «вернасць» і «здрада» аказваюцца ў цэнтры сюжэтаў многіх твораў розных эпох і характарызуюць ўчынкі герояў у сітуацыі маральнага выбару як у асобасных ўзаемаадносінах, так і ў сацыяльным кантэксце.

Тэмы дадзенага кірунку нацэльваюць вучняў на асэнсаванне розных тыпаў адносіны чалавека да людзей і да свету (абыякавасць да навакольных, нежаданне марнаваць душэўныя сілы на чужое жыццё ці шчырая гатоўнасць падзяліць з блізкім яго радасці і беды, аказаць яму бескарыслівую дапамогу).

У літаратуры мы сустракаем, з аднаго боку, герояў з гарачым сэрцам, гатовых адгукацца на чужыя радасці і беды, а з другога — персанажаў, якія увасаблялі супрацьлеглы, эгаістычны, тып асобы.

Паняцці дадзенага кірунку ўзаемазвязаны і дазваляюць задумацца пра жыццёвыя памкненнях чалавека, важнасці асэнсаванага мэтапакладання, ўменні правільна суадносіць мэта і сродкі яе дасягнення, а таксама пра этычны ацэнцы дзеянняў чалавека.

У многіх літаратурных творах прадстаўлены персанажы, наўмысна ці памылкова абралі непрыдатныя сродкі для рэалізацыі сваіх планаў. І нярэдка аказваецца, добрая мэта служыць толькі прыкрыццём сапраўдных (нізінных) планаў. Такім персанажам супрацьпастаўленыя героі, для якіх сродкі дасягнення высокай мэты неаддзельныя ад патрабаванняў маралі.

У аснове дадзенага кірунку ляжыць супастаўленне супрацьлеглых праяўленняў чалавечай «я»: гатоўнасці да рашучых учынкаў і імкнення схавацца ад небяспекі, ухіліцца ад дазволу складаных, часам экстрэмальных жыццёвых сітуацый.

На старонках шматлікіх літаратурных твораў прадстаўлены як героі, здольныя да адважным дзеянням, так і персанажы, якія дэманструюць слабасць духу і адсутнасць волі.

Для тэм дадзенага кірунку актуальны погляд на чалавека як прадстаўніка соцыўма. Грамадства шмат у чым фармуе асобу, але і асоба здольная аказваць уплыў на соцыум. Тэмы дазволяць разгледзець праблему асобы і грамадства з розных бакоў: з пункту гледжання іх гарманічнага ўзаемадзеяння, складанага супрацьстаяння або непрымірымага канфлікту. Не менш важна задумацца пра ўмовы, пры якіх чалавек павінен падпарадкавацца грамадскім законах, а грамадства — улічваць інтарэсы кожнага чалавека. Літаратура заўсёды выяўляла цікавасць да праблемы ўзаемаадносін чалавека і грамадства, стваральнай або разбуральных наступстваў гэтага ўзаемадзеяння для асобнай асобы і для чалавечай цывілізацыі.

А таксама Метадычныя матэрыялы ў дапамогу выпускнікам і настаўнікам:

Выніковае складанне (пераказ) як допуск да ЕГЭ выпускнікоў адукацыйных арганізацый, якія рэалізуюць праграмы сярэдняй агульнай адукацыі, упершыню ўведзена ў 2014-2015 навучальным годзе ў мэтах выканання даручэння Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі з мэтай выяўлення ў навучаюцца ўменні думаць, аналізаваць і даказваць сваю пазіцыю з апорай на самастойна выбраныя творы айчыннай і сусветнай літаратуры.

Выклад мае права пісаць наступныя катэгорыі асоб:

  • якія навучаюцца з абмежаванымі магчымасцямі здароўя або дзеці-інваліды і інваліды;
  • якія навучаюцца па адукацыйных праграмах сярэдняй агульнай адукацыі ў спецыяльных вучэбна-выхаваўчых установах закрытага тыпу, а таксама ва ўстановах, якiя выконваюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волi;
  • якія навучаюцца на хаце, у адукацыйных арганізацыях, у тым ліку санаторна-курортных, у якіх праводзяцца неабходныя лячэбныя, рэабілітацыйныя і аздараўленчыя мерапрыемствы для маючых патрэбу ў працяглым лячэнні на падставе заключэння медыцынскай арганізацыі.

Выніковае складанне па жаданні могуць пісаць і выпускнікі мінулых гадоў для прадстаўлення яго вынікаў пры паступленні ў ВНУ.

Час напісання — 3 гадзіны 55 хвілін.

Экзаменацыйны камплект уключае 5 тым складанняў з закрытага пераліку (па адной тэме ад кожнага адкрытага тэматычнага напрамку).

Самі тэм сачыненняў стануць вядомыя выпускнікам за 15 хвілін да пачатку экзамену. Вынікам выніковага сачыненні (выкладу) будзе «залік» або «незалік», аднак да здачы адзінага дзяржаўнага іспыту і дзяржаўнага выпускнога іспыту дапусцяць толькі выпускнікоў, якія атрымалі «залік».

Тэмы, як і ў мінулым годзе, будуць сфарміраваны па гадзінным паясам.

Складанне ацэньваецца па пяці крытэрах: адпаведнасць тэме; аргументацыя, прыцягненне літаратурнага матэрыялу; кампазіцыя; якасць прамовы; пісьменнасць.

Правяраюць сачыненні (выкладу) Камісіі адукацыйных арганізацый або экспертныя камісіі, створаныя на муніцыпальным / рэгіянальным узроўні.

© 2004-2017 Федэральны інстытут педагагічных вымярэнняў.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector