Як пісаць сачыненне па літаратуры ЕГЭ

Быў той час, калі я сам здаваў ЕГЭ па літаратуры і хацеў пабачыць на свае вочы тыя ідэальныя сачыненні, за якія ставяць максімальны бал. Цяперашняму пакаленню я падаю гэтую магчымасць. Ніжэй прадстаўлены сачыненні часткі С5. Аўтары складальнікі твораў Е.Л. Ярохін, М.А. Аристова, А.У. Зуева, А.М. Крамчаткина. Год выпуску выдання 2011.

У 3-й частцы работы (Заданні С5.1, С5.2, С5.3) правяраецца ўменне пабудаваць звязнае змястоўнае маўленчае выказванне на зададзеную літаратурную тэму, сфармуляваную ў выглядзе пытання праблемнага характару. Выпускніку прапануецца 3 пытання (С5.1-С5.3), якія ахопліваюць найважнейшыя вехі айчыннай гісторыка-літаратурнага працэсу: 1 — па творах першай паловы XIX стагоддзя, 2 — па творах другой паловы XIX стагоддзя, 3 — па творах XX стагоддзя. Выпускнік выбірае толькі адно з пытанняў і дае на яго адказ, абгрунтоўваючы свае меркаванні зваротам да твора (па памяці). Пытанні праблемнага характару паказваюць на пазнавальнае супярэчнасць, якое выпускнік павінен асэнсаваць, прапанаваўшы сваю версію яго дазволу ў форме літаратурна-крытычнага артыкула, рэцэнзіі, эсэ (жанр выбірае экзаменуемага). Праца такога тыпу стымулюе самастойную думка навучэнцаў, дае ім магчымасць выказаць сваё стаўленне да ўздымаюцца аўтарамі твораў праблемах.

Прыклады праблемных пытанняў, якія ўваходзяць у 3-ю частку Кімаў па літаратуры.

Васіля Андрэевіча Жукоўскага нездарма называюць «літаратурным Калумбам Русі», які адкрыў ёй «Амерыку рамантызму». Ён перакладаў балады заходнееўрапейскіх рамантыкаў Гётэ, Шылера Вальтэра Скота, але пры гэтым адзначаў: «Перакладчык ў прозе ёсьць раб перакладчык ў вершах — супернік».

І.А. Ганчароў пісаў пра Чацкого, што ён «. пераможца, але перадавой воін, застрэльшчыкам і — заўсёды ахвяра ». Мне здаецца, што менавіта ў гэтых словах заключаецца адказ на пастаўленае пытанне: ці з’яўляецца Чацкі пераможцам або пераможаным?

«Гора ад розуму» — «грамадская» камедыя з сацыяльным канфліктам «стагоддзя цяперашняга» і «стагоддзя мінулага». Твор пабудавана так, што пра ідэі сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў, аб новай маралі і імкненні да духоўнасці на сцэне кажа толькі Чацкі.

Грыбаедаў разглядаў тэатр у традыцыі класіцызму ня як забаўляльнае ўстанова, а як трыбуну, з якой можна вымавіць важныя думкі, каб іх пачула Расія, каб Расія ўбачыла свае заганы дробязныя, пахабныя і пасмяялася над імі.

«Пра гэта ведае цэлы свет. »- так фамусовское таварыства аднадушна прызнае Чацкого вар’ятам. Чаму ж прадстаўнікі «стагоддзя мінулага» так ахвотна падхопліваюць гэтую думку?

На мой погляд, Соф’я — вельмі супярэчлівая гераіня. Выдатнае разуменне характару бацькі (Фамусова) спалучаецца ў яе з поўнай слепатой ў дачыненні да Молчалину.

Адзін з самых цікавых, «самых яркіх тыпаў камедыі» (па заўвазе Ф. М. Дастаеўскага), «неадназначных» (па выказванні А.С. Пушкіна) герояў з’яўляецца Аляксей Сцяпанавіч Молчалин, сакратар Фамусова, які жыве ў яго ў доме і якія лічацца « па архівах ».

«Дзяўчына, сама не дурная, палічыў за лепшае дурака разумнаму чалавеку», — пісаў А.С. Грыбаедаў пра сваю гераіні. «Соф’я напісаная невядома», — адгукаўся А.С. Пушкін, «. яна грэшыць грахом няведання і слепаты », — заўважаў І.А. Ганчароў.

Як пісаць сачыненне па літаратуры

а) якія аспекты праблемы могуць быць закрануты ў вашай працы;

б) якія пытанні могуць быць сфармуляваны і як вы на іх адкажаце;

в) якія доказы прывядзеце.

а) цытаты з тэксту (яны павінны быць не больш за 2-3 прапаноў; калі больш, падумайце, як скараціць). Цытаты павінны пацвярджаць вашыя думкі, а не паўтараць іх;

б) спасылкі на эпізоды (падумайце, якія менавіта і як іх ўвесці);

в) аналіз тэксту (вырашыце, што менавіта ў тэксце спатрэбіцца для доказу вашай пункту гледжання).

як пісаць сачыненне па літаратуры ЕГЭ

Напрыклад, раскрываючы тэму «Што слухаць: розум ці сэрца?», варта адказаць на пытанне «Да чаго павінен прыслухоўвацца чалавек, прымаючы рашэнне: да розуму або да пачуццяў?». У выніку можна сфармуляваць наступныя тэзісы:

1) ўступленне, задача якога — увесці ў тэму, даць папярэднія, агульныя звесткі аб той праблеме, якая стаіць за прапанаванай тэмай;

2) асноўная частка, у якой непасрэдна раскрываецца тэма сачыненні, прыводзяцца развагі, аналізуецца тэкст мастацкага твора;

3) заключэнне, у якім падводзіцца вынік, абагульняецца напісанае.

адсутнасць у сачыненні аднаго з гэтых элементаў кампазіцыі разглядаецца як памылка і ўлічваецца пры выстаўленні балаў.

Доказы, прыклады (адзін або некалькі)

Микровывод (абагульненне напісанага)

Лагічны пераход да новай думкі

Лагічны пераход да новай думкі

У якасці прыкладу прывядзем аналіз структуры сачыненні на тэму «Любіць прыроду — значыць любіць радзіму (М. Пришвин)»:

● urple «>спачатку, перш за ўсё, затым, па-першае, па-другое, значыць, дык вось і інш. (Паслядоўнасць развіцця думкі);

● urple «>аднак, між тым, у той час як, тым не менш (Адносіны супярэчнасці, супрацьпастаўлення);

● urple «>такім чынам, таму, дзякуючы гэтаму, з прычыны гэтага, акрамя таго, да таго ж (Прычынна-выніковыя адносіны);

● urple «>звернемся да. ўспомнім таксама, спынімся на. пяройдзем к. неабходна спыніцца на. неабходна разгледзець. (Пераход ад адной думкі да іншай);

● urple «>дык вось, такім чынам, значыць, у заключэнне хачу адзначыць, ўсё сказанае дазваляе зрабіць выснову, падводзячы вынік, варта сказаць. вынік, выснова).

Звярніце ўвагу на тое, што вывад — гэта не просты паўтор аргументаў, як гэта часта бывае ў працах вучняў. гэта абавязкова новая інфармацыя, якая мае абагульняючы характар.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector