Як вызначыць агульную дысперсію

Тэма 1. Зводка і групоўка, сярэднія велічыні, паказчыкі варыяцыі:

Задача 3. Прадукцыйнасць працы двух брыгад (па 6 чалавек кожная) розных змен рабочых-токараў прадстаўлена ў табліцы:

Вытворчасць дэталяў за гадзіну, шт.

Вызначыць: унутрыгуртавых дысперсіі, сярэднюю з унутрыгуртавых, межгрупповых і агульную дысперсіі. Вызначыць эмпірычны каэфіцыент дэтэрмінацыі і эмпірычнае карэляцыйнае стаўленне. Сфармуляваць выснову.

Разлічым унутрыгуртавых дысперсіі.

Вытворчасць дэталяў за гадзіну,

Сярэдняе вытворчасць дэталяў у брыгадзе №1:

Унутрыгуртавых дысперсія па брыгадзе № 1

Сярэдняе вытворчасць дэталяў у брыгадзе №2:

Унутрыгуртавых дысперсія па брыгадзе № 2

Сярэдняя з унутрыгуртавых дысперсій:

Разлік міжгрупавой дысперсіі

Сярэдняе вытворчасць дэталяў за гадзіну,

шт,

Межгрупповая дысперсія:

Разлік агульнай дысперсіі.

Вытворчасць дэталяў за гадзіну,

шт,

Агульная дысперсія:

Правіла складання дысперсій:

, дзе

;

Эмпірычны каэфіцыент дэтэрмінацыі:

Эмпірычнае карэляцыйнае стаўленне:

выснову: 73,97% прадукцыйнасці рабочых абумоўлены прыналежнасці да брыгады № 1 або № 2 і 26,03% — уплывам іншых фактараў.

Тэма 2. Шэрагі дынамікі

Задача 4. Сярэднегадавая колькасць насельніцтва вобласці выглядае наступным чынам:

насельніцтва, тыс. чал.

1) разлічыце абсалютныя (ланцужныя і базісныя) і сярэднія паказчыкі дынамікі. Вынікі уявіце ў табліцы;

2) нанёс на графік дынаміку шэрагу.

Запоўнім табліцу сярэднегадавой колькасці насельніцтва вобласці.

Сярэднегадавая колькасць населены. вобл.

Абсалютны прырост, т

Сярэдні ўзровень шэрагу дынамікі:

Сярэдні абсалютны прырост:

Сярэдні тэмп росту:

Сярэдні тэмп прыросту:

Насельніцтва вобласці павялічвалася ў сярэднім на 2,1% за год.

сярэднегадавая

2750

2700

2500

1992 1993 1994 1995 1996 года

Задача 6. Разлічыць прагноз аб’ёму перавозак на 2001 г. выкарыстоўваючы аналітычнае выраўноўванне па прамой на аснове наступных справаздачных дадзеных па грузавым аўтатранспартнай прадпрыемству:

Перавезена грузу, тыс.т

Правядзем аналітычнае выраўноўванне па прамой

Для спрашчэння разлікаў заменім паказчык Х — года умоўнымі гадамі: 1993 — -3 г .; 1994 г. — -2 г. …

Запоўнім разліковую табліцу

Інфармацыя аб працы

 • АлтГТУ 419
 • АлтГУ 113
 • АмПГУ 296
 • АГТУ 266
 • Біці 794
 • БДТУ «Военмех» 1191
 • БДМУ 172
 • БДТУ 602
 • БДУ 153
 • БДУІР 391
 • БелДУТ 4908
 • БДЭУ 962
 • БНТУ 1070
 • БТЭУ ПК 689
 • БрДУ 179
 • ВНТУ 119
 • ВГУЭС 426
 • ВлГУ 645
 • ВМедА 611
 • ВолгГТУ 235
 • ВНУ ім. Даля 166
 • ВЗФЭИ 245
 • ВятГСХА 101
 • ВятГГУ 139
 • ВятГУ 559
 • ГГДСК 171
 • ГомГМК 501
 • ГГМУ 1967
 • ГДТУ ім. сухога 4467
 • ГДУ імя. Скарыны 1590
 • ГМА ім. Макарава 300
 • ДГПУ 159
 • ДальГАУ 279
 • ДВГГУ 134
 • ДВГМУ 409
 • ДВГТУ 936
 • ДВГУПС 305
 • ДВФУ 949
 • ДонГТУ 497
 • ДИТМ МНТУ 109
 • ИвГМА 488
 • ИГХТУ 130
 • ИжГТУ 143
 • КемГППК 171
 • КемГУ 507
 • КГМТУ 269
 • КировАТ 147
 • КГКСЭП 407
 • КГТА ім. Дзегцярова 174
 • КнАГТУ 2909
 • КрасГАУ 370
 • КрасГМУ 630
 • КГПУ ім. Астаф’ева 133
 • КГТУ (СФУ) 567
 • КГТЭИ (СФУ) 112
 • КПК №2 177
 • КубГТУ 139
 • КубГУ 107
 • КузГПА 182
 • КузГТУ 789
 • МГТУ ім. Носава 367
 • МДЭУ ім. Сахарава 232
 • МДЭК 249
 • МДПУ 165
 • МАІ 144
 • МАДИ 151
 • МГИУ 1179
 • МГОУ 121
 • МГСУ 330
 • МДУ 273
 • МГУКИ 101
 • МДУХ 225
 • МГУПС (МИИТ) 636
 • МГУТУ 122
 • МТУСИ 179
 • Хаі 656
 • ТПУ 454
 • НДУ МЭИ 641
 • НМСУ «Горны» 1701
 • ХПИ 1534
 • НТУУ «КПІ» 212
 • НУК ім. Макарава 542
 • НВ 777
 • НГАВТ 362
 • НГАУ 411
 • НГАСУ 817
 • НГМУ 665
 • НГПУ 214
 • НГТУ 4610
 • НГУ 1992
 • НГУЭУ 499
 • НДІ 201
 • ОмГТУ 301
 • ОмГУПС 230
 • СПбПК №4 115
 • ПГУПС 2489
 • ПГПУ ім. Караленка 296
 • ПНТУ ім. Кандрацюка 119
 • РАНХиГС 186
 • РОАТ МИИТ 608
 • РОТА 243
 • РГГМУ 118
 • РГПУ ім. Герцэна 124
 • РГППУ 142
 • РГСУ 162
 • «Маці» — РГТУ 121
 • РГУНиГ 260
 • РЭУ ім. Пляханава 122
 • РГАТУ ім. Салаўёва 219
 • РязГМУ 125
 • РГРТУ 666
 • СамГТУ 130
 • СПбГАСУ 318
 • ИНЖЭКОН 328
 • СПбГИПСР 136
 • СПбГЛТУ ім. Кірава 227
 • СПбГМТУ 143
 • СПбГПМУ 147
 • СПбГПУ 1598
 • СПбГТИ (ТУ) 292
 • СПбГТУРП 235
 • СПБГУ 582
 • ГУАП 524
 • СПбГУНиПТ 291
 • СПбГУПТД 438
 • СПбГУСЭ 226
 • СПбГУТ 193
 • СПГУТД 151
 • СПбГУЭФ 145
 • СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 380
 • ПИМаш 247
 • НДУ ІЦМА 531
 • СГТУ ім. Гагарына 114
 • СахГУ 278
 • СЗТУ 484
 • СибАГС 249
 • СибГАУ 462
 • СибГИУ 1655
 • СибГТУ 946
 • СГУПС 1513
 • СибГУТИ 2083
 • СибУПК 377
 • СФУ 2423
 • СНАУ 567
 • СумГУ 768
 • ТРТУ 149
 • тогу 551
 • ТГЭУ 325
 • ТГУ (Томск) 276
 • ТГПУ 181
 • ТулГУ 553
 • УкрГАЖТ 234
 • УлГТУ 536
 • УИПКПРО 123
 • УрГПУ 195
 • УГТУ-УПИ 758
 • УГНТУ 570
 • УГТУ 134
 • ХГАЭП 138
 • ХГАФК 110
 • ХНАГХ 407
 • ХНУВД 512
 • Хну ім. Каразіна 305
 • ХНУРЭ 324
 • ХНЭУ 495
 • ЦПУ 157
 • ЧитГУ 220
 • ЮУРГУ 306

Поўны спіс ВНУ

Каб раздрукаваць файл, запампуйце яго (у фармаце Word).

У дапамогу студэнтам і аспірантам

колькасны прыкмета

Вызначым групавыя дысперсіі, сярэднюю з групавых дысперсій,

межгрупповых дысперсію, агульную дысперсію па дадзеных табл.

Прадукцыйнасць працы двух брыгад рабочых-токараў

Рашэнне. Для разліку групавых дысперсій вылічым сярэднія па кожнай групе:

шт .; шт.

Выраблена дэталяў за гадзіну, шт.

xi

(xi— ) 2

Выраблена дэталяў за гадзіну, шт.

xi

(xi— ) 2

Прамежкавыя разлікі дысперсій па групах прадстаўлены ў табл. 7.4. Падставіўшы атрыманыя значэнні ў формулу, атрымаем:

Сярэдняя з групавых дысперсій

Затым разлічым межгрупповых дысперсію. Для гэтага папярэдне вызначым агульную сярэднюю як сярэднюю узважаную з групавых сярэдніх:

шт.

цяпер вызначым межгрупповых дысперсію:

Такім чынам, агульная дысперсія па правілу складання дысперсій

Праверым атрыманы вынік, палічы агульную дысперсію звычайным спосабам:

На падставе правілы складання дысперсій можна вызначыць паказчык цеснаты сувязі паміж группировочным (фактарных) і выніковым прыкметамі. ён завецца эмпірычным карэляцыйнага стаўленнем, пазначаецца ( «гэтая») і

разлічваецца па формуле. У згаданым прыкладзе эмпірычнае карэляцыйнае стаўленне — цесная сувязь на аснове разліку паміж разбіўкай на брыгады і прадукцыйнасцю працы.

Вымярае якую частку агульнай калыхаў выніковага прыкметы выклікае вывучаецца фактар. Стаўленне фактарнай дысперсіі да агульнай дысперсіі выніковага прыкметы

альтэрнатыўны прыкмета

Вызначыць дысперсію альтэрнатыўнага прыкметы

Удзельная вага ўсіх дойных кароў, pi =

Усяго кароў у гаспадарцы

= p сярэдняе значэнне роўна долі.

— агульная сярэдняя доля па гаспадарках

абумоўлена уплывам факторного прыкметы — разбіцця дойных кароў па гаспадарках.

— унутрыгуртавых дысперсія па 1-му гаспадарцы

— унутрыгуртавых дысперсія па 2-му гаспадарцы

— унутрыгуртавых дысперсія па 3-й гаспадарцы

— дысперсія абумоўленая уплывам выніковага прыкметы — удзельная вага дойных кароў

— агульная дысперсія

Т.ч. агульная варыяцыя на 97% абумоўлена уплывам іншых няўлічаных фактараў, а разбіўка на групы ніяк не залежыць ад колькасці дойных кароў.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector